dinsdag 30 juni 2009

UGent onderzoekt kwaliteit van jeugdsportbegeleiding

Dynamo 01Tijdens een studiedag in het Sporthotel te Gent stelde de UGent haar onderzoek naar jeugdsportbegeleiders in 25 Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor. Het doel van dit onderzoek was een objectieve meting te bekomen over de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in de Vlaamse sportclubs. Het onderzoek geeft inzicht in wat de gemeente en de federatie kan doen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider de nodige stimuli te geven. Het onderzoek verliep in vier fasen: zowel de gemeentelijke sportdienst, de sportclubs met jeugdwerking, voorzitters, trainers en potentiële trainers werden aan de bevraging onderworpen. Tijdens de voorstelling werden een aantal vragen beantwoord. Hoeveel procent van de jeugdsportbegeleiders is gekwalificeerd? Wat is hun sporttechnische opleiding? Wat zou hen stimuleren om een opleiding te volgen en hoe gemotiveerd zijn de aankomende begeleiders? Een opvallend resultaat is dat slechts 32% van de sportclubs een jeugdwerking heeft. Uit het onderzoek blijkt de nood aan gekwalificeerde jeugdtrainers, en onmiddellijk daarop volgt de vraag: hoe die gediplomeerde aan zich te binden, anders verliest men een aanzienlijke investering.

DynamoDaarna volgde de voorstelling van het Dynamo, een project van de Vlaamse Sportfederatie dat managementondersteuning aan de 23.000 Vlaamse sportclubs bied. Daarbij staan vier kerntaken voorop: zoek op, stel een vraag, volg een opleiding en vraag persoonlijke begeleiding. Het eerste jaar staan harde materies voorop, dat zijn onderwerpen waar de meeste clubs het moeilijk mee hebben. Dynamo geeft een uitgebreide ondersteuning op gebied van VZW Wetgeving, vrijwilligerswetgeving, BTW en boekhouding. De ondersteuning van de sportvrijwilliger wordt steeds belangrijker. De complexe regelgeving, de concurrentie met de commerciële sector, de stijgende individualisering en de stijgende focus op geldgewin zorgen ervoor dat mensen niet meer zo happig zijn om vrijwillig energie, tijd en inzet te besteden in het sportverenigingsleven. Daarom zorgt de Vlaamse Sportfederatie voor gratis brochures, tools, vormingen, opleidingen en individuele begeleidingstrajecten via het Dynamo Project. Sportclubs die niet zijn aangesloten bij een VSF federatie betalen een kleine vergoeding voor de dienstverlening.

Extra steun voor fietspunt Max Mobiel.

EFRO 03Europa en Vlaanderen hebben in het kader van het dossier Gent Sint-Pieters – deelproject Max Mobiel beslist om de fietsenstalling en de ondersteuning van de fietser aan het station Gent Sint-Pieters te subsidiëren. Europa doet dit voor een bedrag van 318.578 euro, Vlaanderen voor een bedrag van 358.400 euro. Drie Vlaamse ministers (Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen en van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) nemen elk een derde of 119.466 euro voor hun rekening. De realisatie van dit deelproject werd ook mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om de verantwoordelijkheden van elke partner te preciseren, werd er op vrijdag 26 juni een contract getekend tussen de overheid, de afdeling Europa Economie van het Agentschap Ondernemen en het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) enerzijds en Max Mobiel anderzijds. Schepen Mathias De Clercq: “Het Project Gent Sint-Pieters is voor Gent een van de belangrijkste strategische realisaties voor de komende twintig jaar. Het grootste station van Vlaanderen wordt omgebouwd tot een trein-, bus- en tramstation dat 60.000 reizigers kan bedienen. Het wordt een aantrekkelijke plaats waar uitwisselingen tussen het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en taxi’s naadloos en veilig op elkaar aansluiten.

fietspunt11Aan de zuidzijde wordt een nieuw plein gecreëerd als antwoord op het bestaande Koningin Maria Hendrikaplein aan de noordzijde. Na de onteigening en de sloop van het aan de zuidzijde aanwezige bouwblok, kan het plein een nieuwe invulling krijgen. Via projectontwikkeling en een pleinuitbreiding zullen commerciële functies, woningen en kantoren geïntegreerd worden. Om aan de zuidzijde een kwaliteitsvolle opvang voor fietsers te voorzien en de overlast aan de noordzijde op te vangen, werd het deelproject 1 van het Project Gent Sint-Pieters opgericht. Hier heeft het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent in samenwerking met Max Mobiel een pand verworven, dat na gedeeltelijke sloop de uitbreiding van de aanwezige overdekte fietsenstalling mogelijk gemaakte. Zo werd de nodige ruimte voorzien in de ondersteuning van de fietser aan het station.

De helaasheid der dingen opent 36ste editie Filmfestival Gent.

Filmfestival 01De helaasheid der dingen, naar het gelijknamige boek van Dimitri Verhulst, gaat over de 13-jarige Gunther Strobbe die samenwoont met zijn vader en zijn drie nonkels bij zijn grootmoeder in het smerigste kot van Reetveerdegem. De jongen wordt er dagelijks geconfronteerd met ontzaglijke volumes alcohol, vrouwen versieren en schaamteloos nietsdoen. Alles wijst er op dat Gunther hetzelfde lot beschoren is. Of kan hij toch ontsnappen aan ‘de helaasheid der dingen’? Het Filmfestival Gent is erg blij dat de film de 36ste editie van het festival opent op dinsdag 6 oktober. “De helaasheid der dingen is een zeer gelaagde en meeslepende film die bijzonder goed gemaakt is”, verklaart gedelegeerd bestuurder Jacques Dubrulle. “En als er goede Belgische films zijn, dan geven we die graag een platform.”

De helaasheid der dingen was eerder dit jaar geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateurs op het filmfestival van Cannes. De film ging er niet onopgemerkt voorbij, ondermeer doordat van Groeningen samen met producent Dirk Impens (Menuet) en enkele hoofdrolspelers naakt over de Croisette fietsten. Regisseur Felix van Groeningen is verheugd dat zijn derde langspeelfilm het Filmfestival Gent mag openen: “De selectie van Cannes was onverwacht en overweldigend, maar om ook nog eens in eigen land het grootste festival van het land te mogen openen is ronduit fantastisch!”

Op de rode loper van het tegen dan volledig vernieuwde Kinepolis complex in Gent wordt alvast veel schoon volk verwacht op 6 oktober. Ondermeer acteurs Valentijn Dhaenens, Kenneth Vanbaeden, Koen Degraeve, Wouter Hendrickx, Bert Haelvoet, Johan Heldenbergh en Gilda De Bal maken hun opwachting. De film gaat er in vier zalen in première voor genodigden. Het grote publiek kan in de Theaterzaal van Vooruit voor het eerst kennismaken met de film, gevolgd door een party in Vooruit als startschot van het festival. De helaasheid der dingen wordt door distributeur Kinepolis Film Distribution in roulatie gebracht.

De 36ste editie van het Filmfestival Gent vindt plaats van 6 tot 17 oktober op diverse locaties in de stad. De focus ligt dit jaar op Azië, met speciale aandacht voor Chinese cinema, een filmconcert met de Japanse componist Shigeru Umebayashi en een tentoonstelling in het Caermersklooster rond de Japanse animatiefilmkunst anime. Het volledige programma van het festival wordt op 23 september bekend gemaakt. Link: www.filmfestival.be

zondag 28 juni 2009

Gent werkt samen met Europa aan duurzame mobiliteit

Hybridebus 17Wie de nieuwe experimentele hybride bus van de Lijn ziet, merkt wellicht het CIVITAS logo op. CIVITAS is een Europees project dat steden helpt met hun plannen rond duurzame mobiliteit. Concrete acties en vernieuwende maatregelen maken steden leefbaarder, milieuvriendelijker en aangenamer. Gent maakt sinds vorig jaar deel uit van dit Civitas project. Sinds kort is alle informatie over het Civitas project in Gent te vinden op de gloednieuwe website www.civitasgent.be.

Het projectvoorstel van Gent en de vier andere consortiumsteden (Ljubljana, Zagreb, Porto, Brno) werd in 2007 door de Europese Commissie als beste uitgekozen. De komende vier jaar worden maar liefst vijfentwintig initiatieven genomen die een directe invloed zullen hebben op de leefbaarheid in Gent. Speciaal voor dit project, werd een website in het leven geroepen: www.civitasgent.be. Daarop staat onder meer een overzicht van de vijfentwintig duurzame initiatieven die in volle voorbereiding zijn. Naast het informatieve luik is er ook ruimte voor interactie. Wedstrijden, enquêtes, polls en publieksoproepen moeten de bevolking nauwer bij het project betrekken. Voor veel mensen is Europa nog een verre onbekende. Het Civitas project bewijst echter welke impact Europa heeft op onze leefomgeving.

Sinds maart 2009 rijdt de eerste hybride dieselbus van de Benelux op lijn 3 van Mariakerke naar Gentbrugge. Bovendien krijgen 150 tram- en bushaltes een nieuwe look. Ze worden voorzien van extra schuilhokjes en worden veiliger gemaakt. Ook de gele fietsen van StudentENmobiliteit worden aangepakt. Een onuitwisbaar registratienummer moet diefstal van de fietsen ontmoedigen. Zo worden binnenkort onveilige fietspaden en trottoirs in kaart gebracht en systematisch heraangelegd. Maar liefst vijfentwintig initiatieven dergelijke initiatieven passeren de volgende vier jaar de revue. Een brede waaier aan thema’s en problemen wordt aangepakt.

Bedrijven dragen ook hun steentje bij. Doel is de werknemers te stimuleren om duurzamer naar het werk te komen. Als voorbeeld geldt het Technologiepark in Zwijnaarde dat in september CIVITAS actieweken organiseert. De Stad Gent levert hierbij advies en begeleiding en zal verschillende bedrijfsvervoerplannen opmaken. In het najaar wordt het nieuwe verkeersmanagementsysteem gelanceerd. Daarbij worden de huidige parkeerborden vervangen door een modern en multimodaal systeem. De Lijn zal in het najaar met nieuwe frisse ideeën op de proppen komen voor het jongerenproject Trammelant. Tegen het voorjaar van 2012 moeten alle plannen uitgevoerd worden. Het Civitas logo zal dus steeds vaker het straatbeeld kleuren, zowel bij groots opgezette evenementen, als bij kleinere acties.

In Gent zetten zeven partners hun schouders onder het Civitas project. De Stad Gent heeft met zestien maatregelen de grootste klus te klaren, gevolgd door De Lijn. Verder worden nog acties uitgewerkt door StudentENmobiliteit, Max Mobiel, UGent, Cambio en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Om al die maatregelen uit te voeren, heeft Gent een budget van 4.3 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie. Dat geld wordt, evenredig met de grootte van de opdrachten, verdeeld onder de zeven partners. Om al de acties tot in de puntjes uit te voeren, werken er meer dan dertig mensen aan dit project.

zaterdag 27 juni 2009

Gebrek aan opvolging bedreigt Oost-Vlaamse bedrijven

Economisch Forum (20)Jaarlijks ontmoeten de Oost-Vlaamse beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar op het Oost-Vlaams Economisch Forum. De tiende editie van het Forum stond dit jaar in het teken van de bedrijfsopvolging en -overdracht, een fenomeen waarmee elke bedrijfsleider vroeg of laat te maken heeft. In Oost-Vlaanderen zijn er ruim 900 bedrijven die komende jaren sluiten omdat er geen opvolger is. De Oost-Vlaamse ondernemer sensibiliseren rond de mogelijkheden en aandachtspunten over bedrijfsopvolging en -overdracht is een provinciale beleidsoptie. Deze kadert in het strategisch plan ‘Project 2004–2012’ en de daaruit voortvloeiende ‘18 acties voor de Oost-Vlaamse economie’. Aan de hand van de conclusies van het rapport ‘KMO en zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen, editie 2009’ en van interviews met bedrijfsleiders en experten, schetst het Forum een beeld van de huidige stand van zaken en mogelijke beleidsacties.

Gouverneur André Denys verwelkomde de aanwezigen en benadrukte de rol van de provincies als onmisbare schakel tussen lokale en Vlaamse overheid. Gouverneur Denys: " Binnen de vijf jaar zullen naar schatting 900 bedrijven in Oost-Vlaanderen sluiten omdat ze geen opvolgers vinden". Het ondernemerschap vergrijst: 40% van de ondernemers en zelfstandigen is ouder dan 50, en 25% is 55 of ouder. Het aantal dertigers daalde de laatste tien jaar met 30%. Dat bedreigt de Vlaamse welvaart op lange termijn, maar ook vandaag is er gevaar. Gouverneur Denys: “Slechts 56% van de familiebedrijven zegt de opvolging voor te bereiden. EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) startte daarom begin dit jaar met een project voor begeleiding van bedrijfsoverdracht van KMO's en zelfstandige ondernemers. Het project loopt over twee jaar, met een sensibiliseringsfase en vervolgens een individuele trajectbegeleiding bij overname.

Economisch Forum (12)Gedeputeerde Jozef Dauwe behandelde het thema ‘Bedrijfsopvolging en -overdracht in Oost-Vlaanderen’. Daarna werd het jaarlijks rapport KMO en zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen voorgesteld. Tijdens een paneldebat over familiale opvolging ondervroeg moderator Guy Tegenbos (journalist De Standaard) Bernard Filliers (Filliers Graanstokerij), Etienne Floré (ID’Flor), Claire en Sophie Claeys (Transport Claeys & Zonen), Prof. Johan Lambrecht (Studiecentrum voor Ondernemerschap), Prof. Jan Bael (UGent, notaris) en Gilles Vandorpe (Unizo) naar hun praktische ervaringen in verband met de overname van familiebedrijven.

Als slot benadrukte Gedeputeerde Marc De Buck hoe de provincie de KMO problematiek en de bedrijfsopvolging ter harte neemt. Gedeputeerde De Buck: “Provinciale diensten zoals POM en EROV stimuleren samenwerkingsverbanden tussen lokale partners zoals de haven van Gent, de Universiteit Gent en vb. China. En dat samen met de Vlaamse overheid en de lokale KMO’s. Oost-Vlaanderen profileert zich ook als kennisregio. Getuige daarvan zijn Gent BC, incubatiecentra zoals I-cubes, de samenwerking met het IBBT en de vestiging van Gent bio-energyvalley. Ook hecht de provincie veel belang aan logistiek en mobiliteit, dienstensectoren en een goed onderbouwd economisch beleid”.

VLD Gent stuurt eerste schepen te wandelen

De Gentse Eerste Schepen Sas van Rouveroij behaalde als boegbeeld van de Gentse Open VLD een schitterend resultaat voor de Vlaamse verkiezingen op 7 juni. Sas van Rouveroij behaalde daarmee een zetel in het Vlaams parlement. Het idee was dat van Rouveroij als Gentse havenschepen de belangen van Gent goed wist te verdedigen. Volgens de partijstatuten moet een mandataris die wenst te cumuleren die wens voorleggen aan de leden van zijn afdeling en een tweederde meerderheid behalen. Afgelopen zaterdag was het zo ver: 319 leden van de Gentse Open VLD boden zich aan om te stemmen over de vraag of de Gentse Eerste Schepen zijn schepenmandaat mocht cumuleren met dat van Vlaams parlementslid.

Omstreek 12.30 uur maakte Mick Daman als voorzitter van de Gentse Open VLD het resultaat bekend. Van de 319 leden die opdaagden stemden 45% tegen het voorstel om de Gentse Eerste Schepen te laten cumuleren. 55% stemde ja, een mooie uitslag, was het niet van Rouveroij 11% tekort kwam om een tweederde meerderheid te bereiken. Voor de Gentse politiek, zeker binnen de Open VLD zal dit gevolgen hebben als van Rouveroij voor een mandaat in de Vlaamse raad kiest. Voorzitter Mick Daman: “Het is geweten dat Sas van Rouveroij tegen de cumul was. Het is duidelijk dat de leden van Open VLD deze vraag niet wouden inwilligen. Het mogelijks afscheid van onze Eerste Schepen zal hard zijn, maar aan de andere kant schept het ook opportuniteiten voor andere kandidaten. Het zal onze ploeg in elk geval verbreden”.

Op 1 juli legt van Rouveroij in elk geval de eed af als Vlaams parlementslid. Maar vanwege de zomervakantie komt de gemeenteraad niet meer bijeen tot 7 september. Als van Rouveroij dan afscheid neemt zal er inderdaad een verschuiving zijn tussen het Gentse schepencollege en de gemeenteraad. De Open VLD zal zich dan buigen over de kandidaten die Sas van Rouveroij als eerste schepen wensen op te volgen. In elk geval wordt één van de gemeenteraadsleden dan schepen, als van Rouveroij wel degelijk voor een parlementair mandaat kiest.

UGent reikt eredoctoraat uit aan Cyrille Fijnaut

fijnaut1 De Universiteit Gent reikt op 10 december 2009 een institutioneel eredoctoraat uit aan de Nederlandse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat is een waardering voor de maatschappelijke impact van het werk van prof. Fijnaut en de geregelde en intense samenwerkingsverbanden met de UGent, in het bijzonder in de vakgebieden criminologie en strafrecht en in het domein van de geschiedenis van het recht. Prof. Fijnaut heeft de afgelopen twintig jaar een bijzonder grote impact gehad op de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid, van de aanpak van de georganiseerde misdaad, van de aanpak van de grootstedelijke veiligheidsproblematiek en van het politiewezen, en dit zowel in België als in Nederland.

Onder meer in zijn hoedanigheid van expert heeft professor Fijnaut in tal van parlementaire onderzoekscommissies zowel de organisatie als de methoden van aanpak van de georganiseerde criminaliteit in België en Nederland op spoor gezet. Er is de afgelopen twintig jaar geen uitgesproken veiligheidsprobleem of ingrijpende hervorming bij politie en justitie geweest, zowel in België als in Nederland, waarvoor federale of nationale overheden niet het advies van prof. Fijnaut hebben ingewonnen en/of zich niet laten leiden hebben door zijn aanbevelingen. De afgelopen jaren speelt hij een beslissende rol in het veiligheidsbeleid van grote Nederlandse steden zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Maastricht.

Door zijn enorme maatschappelijke dienstverlening op het vlak van justitie, politie en veiligheid heeft hij de beide landen beleidsmatig, wetgevend en organisatorisch dichter bij elkaar gebracht, wat als een verrijking voor de strafrechtsbedeling wordt ervaren. Professor Fijnaut heeft een enorme impact op politiemensen, wat voor een wetenschapper zeer uitzonderlijk is. Dit heeft alles van doen met zijn verleden als politieofficier in Tilburg. Als geen ander wetenschapper kent hij de politiepraktijk, wat hem bij politieambtenaren een zeer grote geloofwaardigheid oplevert. Zijn wetenschappelijk werk laat zich samenvatten als het permanent samenbrengen en aftoetsen van de theorie aan de praktijk. De uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats op 10 december in de Aula van de UGent, en dit naar aanleiding van de Belgisch-Nederlandse conferentie over rechtshandhaving in België en Nederland.

vrijdag 26 juni 2009

Nieuw logo voor Gentse sportdienst.

Logo Sportdienst 20Dat Gent een echte sportstad is, zal niemand vandaag nog in twijfel trekken. De voorbije zes jaar is er dan ook bijzonder veel geïnvesteerd in het sportbeleid. In infrastructuur, uiteraard, maar ook in een betere dienstverlening, een uitbreiding van het aanbod sportkampen en cursussen en het aantrekken van nationale en internationale sportevenementen. Gent is dan ook terecht verkozen tot eerste Sporthoofdstad van Vlaanderen, een titel die Gent in 2011 fier mag dragen. Om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren, werd de exploitatie van de stedelijke sporthallen en zwembaden overgedragen aan TMVW.

Het Gentse sportbeleid staat vandaag garant voor kwaliteit en betaalbaarheid, en dat wil de Sportdienst tot uiting brengen door de introductie van een nieuw logo, dat tegelijk als kwaliteitslabel fungeert. Het ligt voor de hand dat het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl passen in het globale huisstijlconcept dat de Stad Gent heeft uitgewerkt, en dat symbool staat voor de veelzijdigheid die onze stad kenmerkt. De Sportdienst is de eerste dienst die de filosofie van de Stad Gent integraal doortrekt in haar communicatie. ‘Gent:’ is uiteraard ontwikkeld uit het algemene stadslogo, maar tegelijk zegt ‘Gent: Sport’ ook eenvoudig en duidelijk waar het op staat: Gent is een stad in beweging en de Gentenaars zijn enthousiaste sporters. Op recreatief en competitief niveau, maar ook op topniveau. Zo telde de Belgische Olympische delegatie in Bejing (China) maar liefst 12 Gentse atleten op een totaal van 98.

Logo Sportdienst 17Vrijdag werd op het domein Blaarmeersen het startschot gegeven voor een nieuwe campagne, die nog meer Gentenaars tot sporten en bewegen moet aanzetten, en dit onder een nieuwe vlag en een nieuw logo. Gent: sport? Meer dan ooit. Wie deze zomer zin heeft om te gaan sporten kan via de website van de Blaarmeersen terecht op het aanbod van de Sportdienst.www.blaarmeersen.be

donderdag 25 juni 2009

Geen Antwerpse toestanden in Gent.

Geen Antwerpse toestanden in Gent.

Begin maart 2007 voerde Antwerpen een nieuwe dresscode in waarbij het dragen van uiterlijke symbolen van religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging verboden werd voor personeel dat rechtstreeks in contact staat met publiek, klanten of externe partners. Begin 2008 besliste Het Antwerpse stadsbestuur om het hoofddoekenverbod voor ambtenaren met loketfunctie uit te breiden naar het stedelijk onderwijs. Sommige Antwerpse scholen hadden een overgangsmaatregel: lange zwarte gewaden mochten niet langer en ook het gelaat moest vrij zijn. Maar die vestimentaire regels werden ononderbroken met de voeten getreden. “Het is spijtig voor de moslima's die uit persoonlijke overtuiging hun hoofddoek dragen”, zegt directrice Karin Heremans. “Ik weet niet of het hoofddoekenverbod ons leerlingen zal kosten.sommigen zullen ons verlaten sommigen, maar anderen zullen zich opnieuw welkom voelen. Laat mij duidelijk zijn: dit is geen beslissing is tegen de hoofddoek, maar één voor gelijke kansen”.

In het Koninklijk Atheneum van Antwerpen kwamen afgelopen woensdag honderden leerlingen en ouders samen om hun ongenoegen te uiten over het verbod op politieke en religieuze symbolen. De Antwerpse imam Nordin Taouil gooide olie op het vuur door moslims op te roepen om hun kinderen in september niet naar school te sturen. Dat naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat Antwerpse scholen vanaf volgend schooljaar invoerd wordt. Op een samenkomst in het Koninklijk Atheneum sprak de imam straffe taal. Hij spoorde de leerlingen aan op te komen voor hun rechten bovendien riep hij de massa op om actie te ondernemen. “We houden onze kinderen thuis tot het hoofddoekenverbod wordt opgeheven” zegt Nordin Taouil onomwonden.

Volgens directrice Karin Hermans zetten radicale moslimjongeren meisjes onder druk om een hoofddoek te dragen. “Plots zagen we leerlingen met lange gewaden' getuigt Hermans. “Veel meisjes verlieten daarom de school. We zagen ook meisjes die in onze school een hoofddoek droegen, maar op straat niet. Ze deden het alleen om er op school bij te horen”. De situatie liep zodanig uit de hand dat de directie genoodzaakt was om in te grijpen. Volgens het nieuwe schoolreglement moet wie de school binnenkomt de hoofddoek afnemen. De meisjes die dat niet willen doen, krijgen een lijst met scholen waar ze nog wel welkom zijn. Een driehonderdtal meisjes besliste eensgezind en zonder druk van buitenaf om de school te verlaten, zelfs als ze daardoor gebuisd werden.

In Gent stelt het probleem zich niet zo scherp. Schepen van onderwijs Rudy Coddens: “In het vrij onderwijs kent men het schooluniform, daar stelt het probleem zich amper. En in het stedelijk onderwijs is er sinds jaren een verbod op hoofddeksels. Deze dresscode werd jaren geleden ingevoerd om allerlei ongepaste hoofddeksels te weren, maar toen was er van hoofddoeken nog geen sprake”. Het is duidelijk dat men in Gent beter gewapend is tegen het opdringen van hoofddoeken bij meisjes. Schepen Coddens: “Er zijn vrouwen die een hoofddoek dragen, maar als ze op school binnenkomen doen ze die af. Ook de brugfiguren, die waardevol werk verlenen in het stedelijk onderwijs, volgen de dresscode: moslima’s doen bij het binnenkomen hun hoofddoek af”. Toch zijn er enkele hardleerse figuren die niet willen wijken. Schepen Coddens: “We blijven er flegmatiek bij en zeggen dat het niet kan, maar we gaan geen heksenjacht ontketenen”. Onderwijs is veel meer dan dagonderwijs: er is avondonderwijs, deeltijds leren en er zijn taal- en inburgeringscursussen voor anderstaligen. Hier heeft de stad helemaal niets te zeggen. Toch laat men in Gent duidelijk merken dat dit niet kan: wie hier wil komen wonen en werken moet zich aanpassen. En het lijkt er naar dat de vertegenwoordigers van de allochtone inwoners beseffen dat reageren tegen het hoofddoekenverbod hen geen stap vooruit helpt.

Guido Van Peeterssen.

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt met tekort aan geschikt personeel.

In België ondervindt 1 op de 5 werkgevers moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Net als de voorgaande jaren geraken vooral vacatures voor technici en arbeiders zeer moeilijk ingevuld. Dit jaar duiken ook commerciële profielen en IT medewerkers op in de top 10 van knelpuntberoepen. Dat blijkt uit de vierde editie van de jaarlijkse enquête van HR dienstverlener Manpower naar het tekort aan talent. 19% van de ondernemingen vindt moeilijk geschikt personeel

Manpower ondervroeg 39.000 werkgevers in 33 landen en gebieden, waarvan 756 in België. In ons land geeft 19% aan moeilijk personeel te vinden, tegenover 26% in 2008 en 42% in 2006. Philippe Lacroix van Manpower België: “De crisis zet een rem op de rekruteringsactiviteit in ons land en het aantal kandidaten op de arbeidsmarkt neemt toe. Toch krijgt nog steeds 1 op de 5 werkgevers zijn vacatures moeilijk ingevuld. In de praktijk blijken de vaardigheden van de beschikbare kandidaten niet voldoende overeen te stemmen met de specifieke eisen die bedrijven in moeilijke economische tijden stellen.” Wereldwijd hebben bijna evenveel werkgevers als vorig jaar het moeilijk (30% tegenover 31% in 2008). België situeert zich op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten. In Europa (25%) en de regio Azië/Pacific (32%) is de schaarste problematischer. De landen die het meeste moeilijkheden ondervinden om goede medewerkers te vinden zijn Roemenië (62%), Taiwan (62%), Peru (56%), Japan (55%) en Australië (49%). In Ierland (5%), Spanje (8%), Verenigd Koninkrijk (11%), China (15%) en Tsjechië (17%) vinden werkgevers dan weer het gemakkelijk gekwalificeerd personeel.

De ranglijst van moeilijkst in te vullen vacatures wordt in België aangevoerd door technici, geschoolde en ongeschoolde arbeiders, drie profielen die ook nu weer terug te vinden zijn op de internationale shortlist. Philippe Lacroix: “Nieuw in de top 10 van de knelpuntberoepen in 2009 zijn de commerciële profielen die door de gebrekkige talenkennis moeilijk te vinden zijn. Men vindt er verder ook IT profielen in die niet alleen moeten beschikken over de nodige competenties en diploma’s in IT maar ook over goede soft skills.” In zijn jongste white paper “Het onbenutte potentieel: vrouwen en het tekort aan talent” wijst Manpower dergelijke onflexibele werkstructuren en voorbijgestreefde opvattingen aan als oorzaak voor de huidige ondervertegenwoordiging van de vrouw op de arbeidsmarkt. In de OESO landen is gemiddeld slechts 60% van de vrouwen aan het werk tegenover ongeveer 75% van de mannen.

Daarom raadt Manpower bedrijven aan om een sterk werkgeversimago te ontwikkelen om zeldzaam talent aan te trekken en aan zich te binden. Philippe Lacroix: “Het lijkt paradoxaal om in tijden van crisis in employer branding te investeren, maar net nu moeten werkgevers aan potentiële kandidaten duidelijk maken waarvoor ze staan. Het is de enige manier om nu fel gegeerde profielen te strikken en zich tegelijk voor te bereiden op de economische heropleving die het tekort aan talent alleen maar zal aanscherpen.”

woensdag 24 juni 2009

Nieuwe waterglijbaan voor Blaarmeersen is schot in de roos

waterglijbaan 01Woensdag was het zo ver: de waterglijbaan op de Gentse Blaarmeersen werd officieel in gebruik genomen. Schepen Christophe Peeters maakte meteen gebruik van de gelegenheid om midden de enorme drukte om de glijbaan ook officieel in te glijden. De glijbaan staat er al een jaar, maar wegens de lage waterstand kon er tot deze week nog niet gegleden worden. Vorig jaar werden er namelijk grootscheepse werken uitgevoerd aan het recreatiedomein. Om sneller en grondiger te erken werd het waterpeil verlaagd door het water in de Leie te pompen. Maar vanwege strenge milieunormen mocht men geen water terug overpompen naar de vijver. Het waterpeil heeft zich nu op natuurlijke manier hersteld. De komende zomer is water- en glijplezier gegarandeerd voor jong en oud.

De Blaarmeersen zijn een belangrijke sportieve en toeristische troef voor Gent en omgeving. Maar na 25 jaar intensief gebruik was het tijd om het hele recreatiedomein grondig te renoveren. Bij een zo ingrijpende renovatie mocht een spectaculaire glijbaan uiteraard niet ontbreken. Er werd gekozen voor een glijbaan met een centraal platform waaraan aan de ene zijde een brede familieglijbaan (wideslide) werd gemonteerd, en aan de andere kant vier individuele cyclonen. De glijbaan moest ook voor zoveel mogelijk personen toegankelijk zijn. Vanaf 6 jaar kan iedereen haar gebruiken. Duidelijke instructieborden wijzen de gebruikers op wat mag en niet mag. De bediening van de pompen gebeurt door de redders vanop de centrale redderstoren.

waterglijbaan 09Wat vroeger uitgestrekte meersen waren is nu een prachtig domein waar je kunt sporten, ontspannen of kamperen. Er ging bijzonder veel aandacht naar het landschap rondom, met wandelpaadjes tot in de verste hoekjes. Buitengewoon succesvol is het enorm groot en kraaknet strand annex ligweide, heel netjes, goed bewaakt en met buitengewoon veel zorg voor het milieu. Voor de kinderen is er een krekenplas met tal van speelmogelijkheden. Het domein heeft de grootste tennisinfrastructuur van de provincie maar evengoed een minigolf en een skatepark. Waterratten kunnen er niet alleen een bootje of pedalo huren, ze kunnen er gratis genieten van de enorme waterglijbaan. Niet te verwonderen dat het de laatste dagen heel druk is de Blaarmeersen, je treft er half Gent aan. Dat maakt wel dat het heel moeilijk is om er na de middag nog binnen te geraken met de auto. Fiets of openbaar vervoer is dan aangewezen. De Blaarmeersen worden vlot bedien door lijn 8, 38, 39, 41 en 43. Of je moet buiten het domein parkeren. Link: www.blaarmeersen.be

Arteveldehogeschool onderzoekt banken die het verschil maken

De Arteveldehogeschool uit Gent heeft de uitzonderlijke kenmerken in kaart gebracht van twaalf duurzame, ethische, groene, alternatieve banken. Opvallende vaststelling is dat deze banken op succesvolle wijze een heel verschillend traject volgen dan de reguliere banken. Triodos Bank, de enige onderzochte bank die actief is in België, werd begin juni verkozen tot duurzaamste bank ter wereld. Opvallend gezamenlijk kenmerk van deze banken is dat zij er van bij hun oprichting expliciet voor gekozen hebben om klanten te bedienen die niet of onvoldoende worden bediend door de reguliere banken. In sommige gevallen gaat het om armen, zoals de Afro-Amerikanen uit de suburbs in Chicago (Shorebank) of de herders uit de afgelegen gebieden in Mongolië (XAC Bank). Andere banken zoals bijvoorbeeld Triodos Bank investeerden reeds in hernieuwbare energie toen die sector door het gros van de banken nog als te risicovol beschouwd werd.

Ondanks de keuze voor klanten die door andere banken vermeden werden, hebben deze twaalf banken een succesvol parcours afgelegd. Zelfs in deze tijden van financiële crisis blijven zij goed presteren. Dat stemt tot nadenken en kan inspirerend zijn voor de gehele banksector, want het business model van deze banken vertoont opvallende verschillen met deze van mainstream banken. Opvallend bij de waardegedreven banken is dat zij zich zijn blijven concentreren op de klassieke banktaak. Zij zetten deposito’s om in kredieten, maar zij investeren enkel in projecten of bedrijven die een sociale, ecologische, culturele meerwaarde leveren aan de maatschappij.

Zij specialiseren zich als niche bank in bankieren voor welbepaalde bedrijfssectoren of bevolkingsgroepen, en wenden hun grondige kennis van hun klanten aan om producten op maat aan te bieden. Zij onthouden zich van speculatieve investeringen in complexe, onduidelijke, risicovolle herverpakte financiële producten. Ze laten zich ook niet drijven door korte termijnwinsten en winstmaximalisatie, maar door het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde gekoppeld aan een degelijke winst.

In grote lijnen kunnen deze banken onderverdeeld worden in twee groepen: De Amerikaanse-Europese ethische banken en de armoedebestrijdingsbanken uit het Zuiden. De benaming zegt het zelf reeds, beide groepen hebben verschillende prioriteiten. Maar ze zijn ook anders gestructureerd. Armoedebestrijdingsbanken zijn meer afhankelijk van grote investeerders voor hun financiering. Ethische banken daarentegen zetten vooral deposito’s van klanten om in leningen. Ethische banken hebben hun aanbod ook reeds gedifferentieerd en bieden ook ethische investeringsfondsen aan. Ethische banken zijn centraal georganiseerd, werken met zeer weinig kantoren en medewerkers, maar gebruiken voor de verspreiding van hun producten naar potentiële spaarders vooral de netwerken van bevriende organisaties en andere banken. Armoedebestrijdingsbanken hebben een uitgebreid netwerk van kantoren en medewerkers. Zij zijn zowat in elk dorp aanwezig, en brengen hun aanbod tot op de stoep van hun klanten.

Het onderzoek bundelde cijfers en informatie over twaalf banken uit verschillende continenten. De onderzoekers verdiepten zich in de gegevens van microfinancieringsbanken uit Bangladesh, Mongolië, Peru en Nicaragua, maar onderzochten evengoed een aantal ethische banken uit o.a. Italië, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland. Al deze banken hebben zich onlangs verzameld in de Wereldwijde Alliantie voor Waardegedreven Bankieren (Global Alliance for Banking on Values).

Al deze banken hebben zich onlangs verzameld in de Wereldwijde Alliantie voor Waardegedreven Bankieren (Global Alliance for Banking on Values).

Alternative Bank ABS, Switzerland, www.abs.ch
Banca Popolare Etica, Italy, www.bancaetica.com
Banex, Banco del Exito, Nicaragua, www.banex.com.ni
BRAC Bank, Bangladesh, www.brac.net and www.bracbank.com
GLS Bank, Germany, www.gls.de
Merkur Bank, Denmark, www.merkurbank.dk
Mibanco, Banco de la Microempresa, Peru, www.mibanco.com.pe
New Resource Bank, United States, www.newresourcebank.com
ShoreBank Corporation, United States, www.shorebankcorp.com
Triodos Bank, The Netherlands, www.triodos.com
XacBank, Mongolia, www.xacbank.com

UGent focust op geschiedenis gloeilicht

“Gloeilicht. Nu het einde nadert ...” is de titel van de tijdelijke tentoonstelling die vanaf 24 juni in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te bezichtigen is. De expositie schetst het verhaal hoe de mens er steeds naar heeft getracht het zonlicht na te bootsen met gloeilicht. Zonlicht is een vorm van thermische straling. Om dit na te bootsen, gebruikte de mens bepaalde stoffen die door verhitting aan het gloeien gebracht worden en op die manier licht uitzenden: gloeilicht.

De geschiedenis van het gloeilicht wordt vanaf 22 juni belicht in een tijdelijke tentoonstelling in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. De expo wordt georganiseerd in samenwerking met ir. Antoon Devogelaere, een expert ter zake die jarenlang allerlei relicten verzamelde in verband met dit onderwerp. Tot rond 1860 werden hoofdzakelijk vlamlampen gebruikt waarvan de werking gebaseerd was op het gebruik van vuur, m.a.w. een vlam. Dergelijke vlamlampen werden dikwijls genoemd naar de stof die ze als brandstof hadden, zodat men sprak van olielampen, gaslampen of petroleumlampen. Na 1860 werden deze vlamlampen geleidelijk aan vervangen door andere types lampen die dankzij het onderzoek door vele geleerden uit verschillende wetenschappelijke disciplines en uitvinders ontwikkeld werden.

In 1881 werden dan tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs voor het eerst kleine elektrische gloeilampen te koop aangeboden. Vanaf toen deed het begrip gloeilamp haar intrede. Het licht van deze eerste gloeilampen was witter dan het licht van de toen nog gangbare vlamlampen. Voor de verlichting van woonkamers konden deze lampen gebruikt worden op voorwaarde dat men ze kon aansluiten op een leiding die verbonden was met een dynamo, een toestel dat helemaal nog niet breed verspreid was. Op de wereldtentoonstelling zorgde deze gloeilamp voor een schokgolf van verbazing bij de vele bezoekers. Het weekblad 'Le monde Illustré' beschreef op 22 oktober 1881 de pas geboren gloeilamp als volgt: "petites ampoules de verre dans lesquelles est placé une petite ligne très lumineuse". Het weekblad vermelde verschillende fabrikanten, zoals Maxim, Swan, Edison, Lane, Fox, ...

Thomas Edison, die internationaal als dé uitvinder van de gloeilamp erkend wordt, stond zeker niet alleen. Edisons succes stimuleerde hen om hun eigen uitvindingen verder te perfectioneren. In 1885 werd door de Oostenrijkse wetenschapper Carl Auer Freiherr von Welsbach het zogenaamde gloeikousje ontwikkeld en hij bracht een nieuwe gloeilamp met gas op de markt die een nog witter licht produceerde. Verlichting met gaslampen zat terug in de lift. In 1910 werd in Brussel een Internationale Tentoonstelling georganiseerd, die als het ware de arena voor de concurrentiestrijd tussen de gas- en elektrische verlichting vormde. Uiteindelijk heeft de elektrische verlichting deze strijd gewonnen. Verder voerden de verschillende fabrikanten van elektrische verlichting onderling ook een hevige strijd voor de gunst van de consument en brachten hun eigen metaaldraadlampen op de markt. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er in essentie niet veel aan het ontwerp van de gloeilamp. In de tentoonstelling wordt de geschiedenis van het gloeilicht uitvoerig belicht.

Het onderwerp van de tentoonstelling is zeer actueel nu Europa beslist heeft de gloeilamp te bannen uit ons dagelijks leven. Op 17 februari 2009 beslisten de 27 ministers voor energie in de Europarlementcommissie van milieu namelijk over het verkoopverbod op gloeilampen. De meest energieverbruikende gloeilampen van 100 Watt moeten al na 1 september uit de winkels verdwijnen. Een jaar later wordt dit verbod uitgebreid tot lampen van 75 watt. In september 2011 wordt het verbod op de verkoop van lampen van 60 watt ingevoerd en nog een jaar later moeten ook de laatste gloeilampen van de markt verdwijnen. Dan zullen de Europeanen definitief overschakelen op spaarlampen of halogeenlampen. Na 2016 mogen halogeenlampen ook niet meer verkocht worden. Volgens bepaalde bronnen zou in de hele Europese Unie met de overschakeling naar meer energievriendelijke lampen tegen 2020, ongeveer 80 terrawatt-uur energie per jaar bespaard worden. Dit komt overeen met de totale jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van België. Bovendien zou er 32 miljoen ton minder CO2 uitgestoten worden.

Praktisch: Vanaf 25 juni is het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen elke werkdag toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
Het museum is gesloten in de maand augustus en op universitaire verlofdagen. Ook op de zondagen van 19 juli, 27 september, 25 oktober en 29 november telkens van 14 tot 16 uur zal de tentoonstelling te bezichtigen zijn. Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen is gelegen aan de Krijgslaan 281 (gebouw S-30) in Gent. Link: http://www.sciencemuseum.ugent.be

maandag 22 juni 2009

Mantelzorger, je verdient een pluim!

Het begrip mantelzorger zegt u misschien niets. Toch kent u zeker ook een mantelzorger in uw buurt of zelfs in uw straat. Een oudere dame die bijvoorbeeld voor haar dementerende partner zorgt of een jongere dame die de zorg opneemt voor haar moeder die aan kanker lijdt. Of een man die elke dag een warme maaltijd naar zijn zorgbehoevende buurman brengt en daar dan ook een praatje komt slaan. Mantelzorg komt voor in zoveel verschillende vormen, maar één ding hebben ze gemeen: ze zorgen belangeloos voor iemand die hen enorm dierbaar is.

In Vlaanderen zijn er naar schatting 580.000 mantelzorgers. Het zijn allemaal gewone mensen, maar men onderscheidt hen van de rest omdat zij zich vaak wegcijferen voor de persoon voor wie zij zorgen. Niets is hen te veel, want het is voor hen van het allergrootste belang dat de zorgbehoevende persoon voldoende verzorging krijgt, dat hij of zij in een proper huis blijft wonen, dat de zorgbehoevende persoon allerlei premies, tussenkomsten en hulpmiddelen krijgt waar hij of zij recht op heeft, ... Maar vooral, dat de zorgbehoevende persoon emotioneel ondersteund wordt. In sommige situaties nemen mantelzorgers echter te veel hooi op hun vork en begeeft hun draagkracht het onder de vele fysieke maar vooral mentale lasten.

Vroeger was mantelzorg iets wat men in bijna elke familie tegenkwam. Ouders zorgden voor hun kinderen en eenmaal de ouders zorgbehoevend werden, gingen de kinderen voor hun ouders zorgen. Dat is in de huidige samenleving, om allerlei redenen (werk, ruzies en scheidingen in de familie, afstand, ...), niet meer zo vanzelfsprekend. Toch zijn er nog personen die een dergelijke zorgtaak opnemen en vaak wordt als reden gegeven: “Omdat ik hem/haar graag zie.” Door de huidige maatschappij wordt deze thuiszorg door partners, familieleden, buren en/of vrienden echter niet altijd (voldoende) gewaardeerd en erkend.

Daar wil de Liberale Mutualiteit en haar mantelzorgvereniging vzw Ondersteuning in Thuiszorg iets aan doen en dat via een affichecampagne over mantelzorg in de plaatselijke kantoren. Met de affiche willen de Liberale Mutualiteit en vzw Ondersteuning in Thuiszorg hun leden die al jaren of nog maar net een dergelijke zorgtaak opnemen, een hart onder de riem steken en dat onder de slogan “Mantelzorger, je verdient een pluim!”. Daarnaast zullen er ook enkele mantelzorgers in de bloemetjes worden gezet. De Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen koos willekeurig één mantelzorger om die extra in de bloemetjes te zetten. Mevr. Michelle Claeys ontvangt een boeket bloemen en een geschenk ter waardering voor de jarenlange goede zorgen aan haar dochter Stephanie in het LM kantoor te Blankenberge.

Link: http://www.wlz.be

zondag 21 juni 2009

Feestelijk programma in Gentse Sint-Niklaaskerk

debruycker6De werken aan de Gentse Sint-Niklaaskerk worden eerstdaags hervat. Twee jaar lang is gewacht op een aanvullende restauratiepremie maar omdat die er niet doorkwam heeft het stadsbestuur beslist de afwerking van de benedenkerk grotendeels met eigen middelen uit te voeren. Eind volgend jaar verdwijnt het stellingenwoud uit het interieur en zal men aankijken tegen een kleurrijke binnenafwerking naar historisch model. Om dit prachtig vooruitzicht kracht bij te zetten pakken de ‘Vrienden van de Sint-Niklaaskerk’ uit met een feestprogramma om U tegen te zeggen. Geen brave orgeldeuntjes maar een gedurfd spektakel voor een breed publiek, waarbij zelfs de stenen tot leven geroepen worden. Over de kerk: http://www.stniklaas.com

Het evenement dat de toepasselijke naam ‘A la carte’ meekreeg, gaat door op vrijdag 26 juni vanaf 20 uur. Buurtbewoners krijgen dank zij “Wijk aan Zet” de kans dit evenement gratis bij te wonen. Zij kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus. Om 20 uur start een rustig voorprogramma; vanaf 21.30u is het tijd voor zwaardere kost. Er zijn doorlopend natjes en droogjes.

Programma:

Dick Van Der Harst (elektrische gitaar, schalmei) en Mario Van Assche (orgel)
Tony di Napoli (zingende stenen) & Paul De Maeyer (orgel)
Arnout & Adriaan De Vis (clown, goochelaar, orgel & percussie)
Philip Sierens, Pedro Guridi (klarinetten) en Delphine Grandsart (orgel) Russische animatiefilm met live orgelimprovisaties (Paul De Maeyer)
Sofie Beyne (dans)
Frederica Ianella en Giuliana Maccaroni (Rossini ouvertures, 4-handig orgel)

Kaarten:
15 euro of 12 euro in voorverkoop, 65+, studenten, leden De Principaal, Vrienden van de Sint-Niklaaskerk, het Orgel in Vlaanderen. 8 euro voor eerste of tweede helft van het programma.
Organisatie:
De Vrienden van de Sint-Niklaaskerk te Gent en De Principaal vzw
Info en voorverkoop:
zilveren.nachtegaal@telenet.be of 0472/41.89.10
http://users.telenet.be/zilverennachtegaal

zaterdag 20 juni 2009

Ann-Sofie is Student van het jaar 2009

Student 2009Sinds enkele jaren doet de Stad Gent haar imago van grootste studentenstad in Vlaanderen alle eer aan. Om het studentenoverleg en het academiejaar met een feestelijk tintje te eindigen werd voor de zesde keer een ‘student van het jaar’ geselecteerd. De leden van het studentenoverleg StuGent nomineerden acht kandidaten. De keuze viel dit jaar op Ann-Sofie Campe. Schepen Rudy Coddens: “Ann-Sophie is niet alleen een uitstekende studente, zij heeft een groot sociaal engagement en is actief betrokken bij het studentenoverleg. Bovendien zit zij op een technologiecampus, waar zij als vrouw bewust koos voor een technische opleiding”. Zij neemt ieder mandaat ernstig en werkt steeds op een heel constructieve wijze mee aan het overleg. Zij staat bekend als de studente die steeds de vragen stelt ‘waar niemand aan dacht’ en zij slaagt erin om op subtiele wijze de juiste opmerkingen te geven.

Ann-Sofie Campe volgt de opleiding bachelor chemie met als afstudeerrichting biochemie aan de Technologiecampus Gent van KaHo Sint-Lieven. Als studentenvertegenwoordiger is Ann-Sofie actief in tal van participatieorganen, zowel binnen als buiten de hogeschool. Ann-Sofie is bestuurslid van vzw SoVo KaHo Sint-Lieven, vzw Sokaho en van Studentenvereniging SPROBA; studentenvertegenwoordiger in de Sociale Campusraad, de Departementale Raad, de cateringcommissie en in de sport- en cultuurcel Technologiecampus Gent. Wat opvalt, is dat Ann-Sofie verder kijkt dan de eigen campus. Zij is lid van de stuurgroep Kot@Gent waar zij als kotstudente het standpunt van de kotstudent verduidelijkt. Daarnaast is zij ook lid van het Studentenoverleg Gent waar de Gentse studenten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks met de beleidsmakers hun bezorgdheden en suggesties te bespreken.

Ann-Sofie Campe stapt met haar bekroning in de voetsporen van onder meer Jonas Geirnaert van Neveneffecten, die de prijs kreeg na zijn bekroonde filmpje in Cannes, en van Olympisch roeier Tim Maeyens. Maar ook een vrouw zoals Katia Demuytere die als alleenstaande moeder van drie kinderen haar studies hervatte viel vorig jaar deze eer te beurt. Toen Fatma Arikoglu in 2007 de titel ‘Student van het Jaar’ kreeg werd ze prompt in haar thuisgemeente Zele door burgemeester Patrick Poppe (Open VLD) nog eens in de bloemetjes gezet. Ook Jakob Nachtergaele van Absynthe Minded ging haar voor. Schepen Coddens: “Door Ann-Sofie Campe in de bloemetjes te zetten willen we het belang van de studentenparticipatie en van de studentenverengingen onderstrepen. De verkiezing tot Student van het Jaar is ook een blijk van waardering voor alle andere vrijwilligers die Gent tot een open en tolerante studentenstad maken. Samen met de stad en haar inwoners werken de studenten aan een prachtige, leefbare stad voor alle inwoners”. Of ze door al die activiteiten niet te veel van het bruisende studentenleven mist? Ann-Sofie lacht: “Die bijeenkomsten zijn meestal met andere studenten, en op café gaan kan ook na de vergadering”.

vrijdag 19 juni 2009

Johan Simons ontvangt eredoctoraat aan de UGent

Landjuweel 02De Universiteit Gent reikt op maandag 14 september een eredoctoraat uit aan Johan Simons, artistiek leider van NTGent. Het voorgestelde eredoctoraat voor Johan Simons kadert in de inspanningen van de universiteit om het (Gentse) cultuurleven mee te ondersteunen en te stimuleren, en in de diverse samenwerkingsverbanden tussen de UGent (ondermeer via de onderzoeksgroep theaterwetenschappen) en het NTGent. De onderscheiding is een waardering voor de vernieuwende visie, de internationale weerklank en het maatschappelijk engagement in het werk van Johan Simons.

Johan Simons (1946) volgde zowel een dans- als acteursopleiding, respectievelijk aan de Rotterdamse Dansacademie en de Toneelacademie Maastricht. In 1976 start hij als acteur/regisseur bij de Haagsche Comedie; met Het Wespetheater (1979) en vervolgens het Regiotheater (1982) sticht hij eigen gezelschappen die in 1985 uiteindelijk uitmonden in de oprichting van Theatergroep Hollandia, dat later, na de fusie met Het Zuidelijk toneel omgedoopt werd tot ZTHollandia. Dit gezelschap bouwt hij uit tot één van de belangrijkste theatergroepen in Nederland. Zijn werk wordt internationaal gewaardeerd en is dan ook veelvuldig te zien op Europese podia (Wenen, München, Avignon, Zürich, Stuttgart,..) en wordt bekroond met belangrijke internationale theaterprijzen.

Sedert 2005 is Johan Simons directeur/regisseur van NTGent. Zijn werk wordt zowel door critici als door het grote publiek gewaardeerd (in 2008 haalt NTGent 104.000 bezoekers). Maar daarnaast slaagde hij er ook in om het Gentse stadstheater prominent op de internationale kaart te zetten. NTGent voorstellingen zijn met veel succes te gast in de belangrijkste theaterhuizen van ons taalgebied maar ook ver daarbuiten (Berlijn, München, Wenen, Sydney, New York, Boedapest, Vilnius, Warschau, Avignon, Parijs,…). Dit najaar start Johan Simons zijn laatste seizoen bij NTGent; hij wordt in september 2010 intendant van de Münchner Kammerspiele.

Belangrijke recente NTGentvoorstellingen zijn onder meer De Asielzoeker, Platform, Het leven een droom, Oresteia, Martens, Maeterlinck, Utopia, Opening Night, Tien Geboden, Vergeten Straat en Instinct. Verschillende NTGent producties werden geselecteerd voor het Vlaamse en of het Nederlandse theaterfestival: Dragelijk (Theaterfestival Vlaanderen 2005), Opening Night (in copdroductie met Toneelgroep Amsterdam, Theaterfestival Vlaanderen & Nederland 2006), Platform (Theaterfestival Vlaanderen & Nederland 2006) en Tien geboden (Theaterfestival Vlaanderen 2008, Theaterfestival Nederland 2009).

Gent verwelkomt KOBRA.

De stad Gent zet de vernieuwing van haar centrum verder. De komende jaren worden de Korenmarkt, het Emile Braunplein, de Belfortstraat en hun omgeving aangepakt. Er komt nog meer ruimte om te wandelen, te winkelen en te bezichtigen. Dit gebied rond de drie torens is het uithangbord van Gent. Heel wat pleinen werden vernieuwd: het Sint-Baafsplein, de Groentenmarkt en de Gras- en Korenlei in. In 1997 voerde Gent het mobiliteitsplan: het grootste aaneengesloten voetgangersgebied van Vlaanderen was een feit. Aangezien het om ingrijpende werken gaat wil het stadsbestuur het publiek zo goed mogelijk informeren over de tweede fase van de werken rond de Korenmarkt en het Emile Braunplein.

De hele omgeving zal er binnen enkele jaren volledig anders uitzien. Klein Turkije krijgt een nieuwe bestrating in natuursteen en er komen opnieuw huisjes tegen de Sint-Niklaaskerk. Achter de schutting rond de kerk zijn de voorbereidende werken gestart. Ook de Belfortstraat wordt heraangelegd. En De Lijn drukt onuitwisbaar haar stempel op de heraangelegde pleinen. Bus- en tramhaltes worden verplaatst en bij de heraanleg worden er in afwachting van de vertramming van lijn 3 worden nieuwe tramsporen gelegd tussen de Sint-Michielsbrug en de Belfortstraat.

KOBRA 12 Zo staan er verschillende kijkvensters opgesteld. Op het glas in de vensters staan beelden over het verleden en hoe het er in de toekomst zal uitzien. Er zijn ook lijnen op de grond getrokken: groen toont waar de green zal komen, rood voor de Stadshal en de stippellijn voor de ondergrondse fietsstalling en publiek sanitair. In de inkomhal van het stadhuis staat een kleine overzichtstentoonstelling, inclusief een maquette van het hele project, opgesteld. Het meest opvallende is echter de piramide op het Emile Braunplein. Hier wordt een 3D voorstelling over het COBRA project gegeven. U kunt er virtueel in rondstappen of het gebied vanuit de hoogte bekijken en zo zien hoe de situatie er binnen enkele jaren zal uitzien.

KOBRA 09 Wat momenteel opvalt is de metalen constructie op het Emile Braunplein. Die herbergt een virtuele ruimte die beweegt rond de bezoeker en toont hoe het plein er binnen enkele jaren zal uitzien. Deze digitale ruimte wordt ingezet om de communicatie over ingrijpende projecten beter voor te stellen. Burgemeester Termont: “Gent is op dit vlak een pionier, deze moderne manier van communicatie is veel beter dan plannen of tekeningen”. Bovendien wordt dit Gentse project mogelijk gemaakt door het Europese EFRO project ‘Gent 3D’. De piramide staat nog tot 27 juni opgesteld.

donderdag 18 juni 2009

Wereld ALS dag

Op 21 juni vindt de jaarlijkse Wereld ALS Dag plaats. Op deze ‘Wereld ALS Dag’ wordt de hoop uitgedrukt dat onderzoekers wereldwijd in het volgende jaar vooruitgang mogen maken in hun onderzoek naar de oorzaak van ALS en wie weet zelfs een definitieve doorbraak zullen forceren naar een succesvolle behandeling van de ziekte. Het ALS onderzoek is immers uiterst moeilijk en vraagt veel geduld, verbeelding en doorzettingsvermogen van de onderzoekers, maar vooral veel aandacht en financiële middelen. In de week na zondag 21 juni 2009 wordt dagelijks een TV- en Radiospot over ALS uitgezonden met een oproep en boodschap voor iedereen!

ALS of Amyotrofe Laterale Sclerose is een ongeneeslijke fatale zenuw- en spierziekte die het menselijk lichaam op gemiddeld twee tot vijf jaar volledig aftakelt. In België lijden ongeveer 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er ongeveer evenveel nieuwe bij. Op wereldvlak vinden wij cijfers terug van 384.000 patiënten op continue basis en van 128.000 jaarlijkse ALS overlijdens. In Amerika wordt de ziekte ‘Lou Gehrig disease’ genoemd naar een legendarische baseballspeler van de New York Yankees. Ook tal van profvoetballers zijn bekend als ALS slachtoffers: in België zijn dat bijvoorbeeld Fons Bastijns (Club Brugge), Roger Dierckx (Lierse) en Claude Bissot (Charleroi), in Italië overleden al meer dan 30 voetballers aan ALS. Andere beroemde mensen die door ALS getroffen werden zijn Mao Tse Toeng, Dimitri Shostakovich, Charles Mingus en David Niven.

De ALS Liga België vzw zet zich dagelijks in voor ALS patiënten die lijden aan spraak-, slik- en kauwproblemen en aan bewegings- en ademhalingsmoeilijkheden. De ALS Liga België steunt de patiënten en hun families met advies en met het verstrekken van hulpmiddelen op maat . Daarnaast zamelt de ALS Liga België fondsen in voor de werking van de niet-gesubsidieerde vzw en voor het wetenschappelijk onderzoek dat in België in handen is van internationaal hooggewaardeerde onderzoekers. Tenslotte werkt de ALS Liga België concrete plannen uit om een ALS zorgcentrum voor de patiënten te bouwen aan de Belgische kust. Evy Reviers, directeur ALS Liga: “Onze doelstelling bij deze is ook aandacht te vragen voor deze ongeneeslijke ziekte en boodschap. Wij danken tevens allen voor hun belangstelling en hun steun het afgelopen jaar”. Wie meer wil weten over ALS kan mailen naar Info@alsliga.be of surfen naar www.ALSLIGA.be

Guido Van Peeterssen.

woensdag 17 juni 2009

Kasteel Ooidonk verwelkomt Aïda

Verre vakantiereizen zijn out, cultuur is in en opera herleeft. Het publiek is veeleisend maar opera in open lucht brengt een onvergetelijk schouwspel op toplocaties waar een veeleisende melomaan graag een plaatsje voor reserveert. Maar het is in de eerste plaats een gelegenheid voor het grote publiek om de magie van de opera te ontdekken in een adembenemend en origineel kader. De voltreffer deze zomer is de opera Aïda. Eerst in Brugge (10,11 en 12 september) en daarna in kasteel Ooidonk (17,18 en 19 september). Het is de eerste keer dat de VZW IDEEFIX een openluchtopera in zo een grote bezetting brengt, en dat in een mix van gevestigde namen, internationaal en jong talent, gemotiveerde figuranten en een uitstekend koor en orkest.

Het verhaal spreekt in elk geval tot de verbeelding. Egypte wordt bedreigd door de Ethiopische troepen . Op dat ogenblik moet de naam van de nieuwe opperbevelhebber van het Egyptische leger bekend gemaakt worden. De jonge kapitein Radames hoopt dat deze eer hem te beurt zal vallen. Het is de gedroomde kans om naar de hand van Aïda te dingen. Een gevangen genomen Ethiopische prinses maar nu een slavin die zijn gedachten beheerst. Zijn dromen worden verstoord door Amneris, dochter van de koning. Zij tracht bij Ramades in de gunst te komen in de hoop dat hij haar voor zal kiezen. Het is het verhaal van een onmogelijke liefde die in het historisch kader in Ooidonk ten volle tot zijn recht komt. Door de opstelling, een Egyptische arena, zit het publiek links en rechts van het podium. Zo is het kijk- en luistergenot optimaal.

Kasteel Ooidonk 04Organisator Frederic Vermeulen: “ Getrouw aan ons objectief als artistieke springplank voor jong talent werden audities gehouden in binnen- en buitenland. Het resultaat is een internationale rolverdeling van hoog niveau. Uiteindelijk werden meer dan 100 artiesten gemobiliseerd voor dit uitzonderlijke spektakel. Maar tel alle medewerkers samen en je komt op ruim 160 medewerkers. De artistieke omkadering is niet van de minste: François de Carpentries voor de regie, Eric Lederhandler voor de muzikale leiding en Karine Van Hercke voor de kostumering en de dramaturgie. Dirigent Guiliamo Betta is een rasechte Italiaan die internationaal succes oogst en in Aïda het orkest Nuove Musiche Equissonance en het koor en konzertchor e.V. Monchengladbach leidt. Voor de rol van Aïda tekenen Martine Reyners en Tomoko Taguchi. Ramades wordt vertolkt door Michaël Fischi en Jose Antonio Moreno.

Aïda speelt in Luik op 20 en 21 augustus, Namen op 27 en 28 augustus en Terhulpen van 2 tot 5 september. Het stadhuis van Brugge is het decor van deze openluchtopera van 10 tot 12 september en het Kasteel Ooidonk opent zijn poorten van 17 tot 19 september. De voorstelling start om 21 uur en duurt 2 uur, de prijs varieert van 25 tot 55 euro (VIP arrangement). De reserveringen lopen vlot, tijdig reserveren is de boodschap. Info en tickets via 070/222.007 of de website http://www.ideefixe.be/

dinsdag 16 juni 2009

Twee weekeindes vol Jazz in ‘t Park.

Jazz 09 (03) Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus en van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september kan men onder de bomen van het Gentse Zuidpark terecht voor De 16e editie van Jazz in ’t Park. Op de affiche staan toppers zoals het Amina Figarova Sextet, maar ook heel wat groepen met Gentse roots en diverse nieuwe projecten. Een aantal nieuwe cd’s wordt voorgesteld. De langverwachte dubbel CD met opnames van de voorbije feestelijke 15e editie is nu ook beschikbaar. Jazz in ‘t Park verwelkomt gemiddeld 20.000 bezoekers en is daarmee een van de grootste openluchtjazzfestivals van ons land. Jazz in ’t Park boeit een breed mogelijk publiek met hedendaagse Belgische jazz, en dit door gratis maar hoogstaande concerten te programmeren in het gezellige Zuidpark. Aan de succesformule wordt alvast niet geraakt: tussen de bomen weerklinkt zowel licht verteerbare jazz als het moeilijkere genre. Rond middernacht worden authentieke jazzdocumenten geprojecteerd onder de noemer ‘Jazz on Film’.

De feestelijke 15e editie van 2008 is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tijdens het laatste festivalweekend werden alle avondconcerten gecapteerd door de studenten van de producersopleiding van de Hogeschool Gent onder leiding van docent Guyri Spies. De dubbel CD laat selecties horen uit de concerten van saxofonist Ben Sluijs met zijn groep ‘The Unplayables’, van de JazzLab Series All Stars Band en van saxofonist Jeroen Van Herzeele, die carte blanche kreeg voor een speciaal project met een internationale line up, Fabian Fiorini, Giovanni Barcella, Jean-Jacques Avenel. De dubbel CD is niet alleen een tastbare herinnering aan 15 jaar Jazz in ’t Park, maar ook een registratie van de festivalsfeer en van de virtuositeit en inventiviteit van de artiesten. Organisator Jan Schiettekatte stond zelf in voor de productie en betrok de drie bandleiders Ben Sluijs, Frank Vaganée en Jeroen Van Herzeele in de samenstelling en selectie van de nummers. Die kost 10 euro en wordt verkocht in de Stadswinkel (Woodrow Wilsonplein) en aan de balie van de Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107.

Uit het aanbod van JazzLab Series werden vier groepen geselecteerd: het Marcello Moncada Space Quartet omwille van hun avontuurlijke muziek, de frisse jazz van Bender Banjax, vorig jaar winnaar van Jong Jazztalent Gent, de Yves Peeters Group die zijn debuut CD voorstelt op JITP en het Carlo Nardozza Quintet dat zijn tweede cd voorstelt. Nog een aantal artiesten stellen op Jazz in ‘t Park overigens hun nieuwe CD voor: Chris Mentens Jazz Van, WoFo en het Mahieux Vantomme Quartet. Uitkijken is het ook naar het Toine Thys Organ Trio en het Steven Delannoye Quartet.

Ook de actieve Gentse jazzscene heeft elk jaar zijn weerspiegeling in de affiche. Zoals Misstriohso, het nieuwste project van Marie-Anne-Standaert. Zola, met muzikanten die pas afgestudeerd zijn aan het Conservatorium. Het Brick Quartet, rond frontman Matthias van de Wiele; de Gentse gitarist Frederik Leroux met een Duitse, drukgesolliciteerde ritmesectie en Hijazz, die door het Gentse productiehuis Zephyrus wordt gelanceerd als een groep die de grenzen van de jazz en de oosterse muziek aftast en tegelijk een sterke melodieuze kwaliteit etaleert. Met Octurn ‘7 eyes’ ten slotte heeft Jan Schiettekatte een bijzondere band. Vorige zomer al programmeerde hij Octurn op het Emile Braunplein in het kader van ‘Gent Jazz Festival meets Jazz in ’t Park’. Octurn concerteerde toen met een project waar de basis werd gelegd voor ‘7 Eyes’. Octurn is een intrigerend ensemble dat muzikaal onmogelijk in een vakje is onder te brengen door zijn ongewone mix van stijlen en uniek klankenpalet.

Jazz 09 (05) 'Jazz in ‘t Park' wil ook de mythe ontkrachten dat jazz iets zou zijn voor de nachtelijke uren, voor rokerige kroegen of voor een intellectueel publiek. Daarom ook is de festivallocatie gedroomd en uniek: Het Zuidpark, net achter de stadsbibliotheek. Twee jaar terug werd het park harmonieus heraangelegd met wandelpaden, graspartijen, fonteinen en een speeltuin voor de kinderen. Tijdens het festival vormen podium, zitbanken, drank- en eetstandjes en infochaletjes één groot openluchtdorp tussen de hoge bomen. Zelfs voor Gentenaars is het park telkens een ontdekking van een stuk groene long die ze vergeten waren of niet kenden.. Men vindt er een optimale festivalsfeer met standjes met eten en drank aan matige prijzen. Bij minder goed weer blijft het publiek beschut tegen regen onder de sierlijke tentzeilen. Vooral de middagconcerten trekken een publiek aan dat bij wijze van spreken hun boterhammen in het park komt opeten en zo voor het eerst kennismaakt met jazz. Vaak komen dezelfde mensen ‘s avonds terug.

Praktisch: Jazz in 't Park 2009: 18 gratis concerten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus en op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2009 in het Zuidpark Gent. Middagconcert van 12.15 tot 14 uur. Avondconcerten om 19.30 en 22 uur. Na de avondconcerten, ‘Jazz on film’, eveneens gratis.maandag 15 juni 2009

Gent neemt feestelijk afscheid van zijn trolley

Trolley 03Zondagvoormiddag nam Gent definitief afscheid van ‘zijn’ trolleybus. Voor een allerlaatste keer werd het parcours van lijn 3 afgelegd, en dat in aanwezigheid van een 63-jarige trolleybus uit Brussel. Daarna werd de trolleybus officieel overgedragen aan META (MobiliteitsErfgoed Tram en Autobus). Vanaf heden is de Gentse trolley een museumbus. Het trolleyavontuur begon in 1929 in de Antwerpse haven, nadien in Brussel ( lijn 54) en in 1986 in Gent (lijn 3). Het meest omvangrijke trolleynetwerk ging in 1930 in Luik van start, en dat tot in 1971. Met het afscheid van de Gentse trolleybus werd meteen ook het Belgische trolleyavontuur afgesloten. Nu komen er hybride dieselbussen, die deels rijden op de energie die ze zelf opwekken als ze remmen. Zo is er nu al één, en volgend jaar komen er nog 20 bij. Voor een verslag en foto’s van de hybride bussen, klik hier

Het weer viel tegen, maar het grote aantal busspotters maakte veel goed toen de drie laatste trolleybussen door Gent reden voor hun afscheidsrit. Een van de twee Gentse bussen was daarenboven herschildert in de kleuren van de MIVG, in de kleur waarmee de eerste trolley rondreed in maart 1989. De trolleybus had in Gent heel wat vurige voorstanders. Chauffeur Dominiek Lust: “Ik rijd sinds 1997 met de trolley. Het gaat stil en soepel, en je trekt sneller op dan met de gewone dieselbus”. Het afscheid was echter onvermijdelijk, zegt afdelingshoofd Christel Boumans. “In de glorietijd van de trolley hadden we 20 bussen, maar na 20 jaar waren ze écht aan vervanging toe. De techniek veranderde te snel en de trolley is té duur. De laatste tijd hebben de trolleys nog nauwelijks gereden. De keuze viel uiteindelijk op het vertrammen van Lijn 3, dat was het einde van de trolley”.

Trolley 10Na de rondrit werden de aanwezigen verwelkomd door de heer Dirk Busschaert, directeur De Lijn Oost-Vlaanderen. Ook de heer Jos Geuens, voorzitter Raad van Bestuur De Lijn en META en schepen Karin Temmerman gaven hun visie op het openbaar vervoer. Schepen Temmerman waarschuwde wel voor hooggespannen verwachtingen: er zijn dienen nog heel wat hindernissen overwonnen te worden vooraleer buslijn 3 vervangen wordt door tram 3. Veel straten zoals Steendam en Dampoortstraat zijn nog maar net herlegd en overal op het parcours zijn er hindernissen. Toch zal bij de heraanleg van de Korenmarkt en de Belfortstraat me tramsporen aanleggen, met het oog op later.Tenslotte overhandigde Dirk Busschaert de sleutels van de laatste trolleybus aan de heer Jos Geuens als voorzitter van Meta.

zaterdag 13 juni 2009

Fietspad langs de Neermeerskaai dankzij Fietsfonds

Begin 2008 werd in Gent, in het kader van de fietsroute Leiepromenade, een nieuwe fietsonderdoorgang onder de Europabrug aangelegd. Bij de aanleg van die onderdoorgang werd langs de oever een mooi fietspad van ongeveer 200 meter aangelegd langs de oever. Het fietspad kon in die fase echter niet doorgetrokken worden richting Albertbrug. Om het comfort en de veiligheid van fietsers te verhogen werd een tijdelijk fietspad tot aan de onderdoorgang van de Albertbrug aangelegd. Samen met de doorgang onder de Kleine Ring was de Leiepromenade een feit. Fietsers hebben nu een veilige en snelle doorgang vanuit het centrum naar de Blaarmeersen en verder naar Drongen of Sint-Denijs-Westrem.

Het laatste stukje tijdelijk fietspad krijgt nu definitief vorm. De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd dat de omzetting voorziet. Er komt een volwaardig verhoogd fietspad tussen de rijbaan en het water. De voltooiing ervan is voorzien voor eind 2009. De aanleg van dit fietspad zal er ook voor zorgen dat de bushalte toegankelijker wordt gemaakt, omdat het fietspad achter de bushalte wordt geleid. De aanleg van fietsvoorzieningen langs de Neermeerskaai is het eerste dossier dat in het kader van het 'Fietsfonds Gent' wordt aanbesteed. Dat fonds staat in voor de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande fietsinfrastructuur op het grondgebied van de stad Gent.

Grondige renovatie voor Gentse stadhuis.

werken stadhuis02Het Gentse stadhuis is een geklasseerd als beschermd monument. Na tal van restauraties zijn de Conciërgerie en Bollaertskamer dringend aan restauratie toe. Omwille van de omvang van de werken en de financiële mogelijkheden werden de werken opgesplitst in vijf fasen. Schepen Christophe Peeters: “Die renovatie zal uiteindelijk 6 miljoen euro kosten. Maar daarmee wordt een volledige vleugel van het Gentse stadhuis gerenoveerd. Als alles af is kunnen er 80 personeelsleden plaats nemen. Ze krijgen daarbij twee vergaderzalen en aangepast sanitair. Voor de bezoekers komt er een nieuwe, monumentale ingang. Die zal rolstoelvriendelijk zijn. En er komt een liftje dat zowel plaats biedt voor rolstoelgebruikers als goederen”.

De eerste fase is gestart en omvat de restauratie van de daken van de Conciërgerie en de westelijke kopgevel van de Bollaertskamer. Daarna worden de daken van de Bollaertskamer aangepakt . In een derde fase neemt men de resterende gevels van de Conciërgewoning onder handen (Hoogpoort en Stadhuissteeg), met inbegrip van het volledige interieur van de Conciërgewoning. In deze vleugel bevindt zich de Staten van Vlaanderen, destijds een soort Parlement, dat vergaderde in Gent. Zij kregen nieuwe gebouwen langs de Stadhuissteeg, een portierswoning werd aangebouwd om het vlotte verloop van de talrijke feestelijkheden in het Stadhuis te verzekeren. Deze portierswoning, op de hoek van de Hoogpoort en de Stadhuissteeg, is in Vlaamse renaissancestijl en dagtekent uit 1700. Het is via deze weg dat het stadhuis extra toegankelijk gemaakt wordt.

Bollaert 03De werken vergen wel wat voorbereiding zoals het omzichtig demonteren van schouwen en het plaatselijk openmaken van haarden; het wegnemen van vloerbekleding; het plaatselijk demonteren van vloerconstructies; het plaatselijk wegkappen van pleisterwerk en wegbreken van valse plafonds en het onderzoek van pleisterwerk en schrijnwerk. Nadien komen de voor- en achtergevels van de Bollaertskamer aan de beurt, de achtergevel van de eetkamer, later ledenkamer van de Staten van Vlaanderen, inclusief de kleinere daken en van een lager, nog niet gerestaureerd dak van de Staten van Vlaanderen. Bij de laatste fase gebeurt de binnenrestauratie van de Bollaertskamer en de lokalen boven de huidige collegekamer (deel van de Vierschaar van de Keure).

Guido Van Peeterssen

Gouverneur Denys onthult middeleeuws wandtapijt.

Verdure 09Onlangs kocht het provinciebestuur een prachtige ‘koolbladverdure’. De weelderige, gekrulde blaren op dit wandtapijt zijn uitgeweven in schakeringen van groen, geplaatst op een donkere achtergrond. Het bladgroen wordt verrijkt met grote en kleine dieren, vogels en insecten, waardoor het erg levendig wordt. Gouverneur Denys: “De provincie Oost-Vlaanderen gaat actief op zoek naar deze topwerken en koopt de mooiste stukken. Ze vormen een vaste venale waarde en een toevoeging aan ons patrimonium. Bovendien is het erg belangrijk dat waardevolle werken zoals deze inveiligheid gebracht worden”. Het wandtapijt werd afgelopen week feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van de Parijse galerijhouder Nicole de Pazzis-Chevalier en talrijke prominenten. Klik op de foto voor de volledige serie foto’s.

Vlaamse wandtapijten uit de vijftiende tot zeventiende eeuw behoren tot de meest succesrijke artistieke exportproducten uit onze geschiedenis. De Brusselse wandtapijten worden dan weer gerekend bij de hoogtepunten van de Vlaamse Renaissance. Een aantal zeer uitzonderlijke stukken waren dit voorjaar te bewonderen in de Gentse Kunsthal Sint-Pieters. In de banketzaal van de provincie kan men er enkele van bewonderen. Zo werd het ‘Lovertapijt met neushoorn en twee leeuwen’ aangekocht in 1959 in een Amerikaanse kunstgalerij. Het jachttafereel met leeuw die herten aanvalt werd eerst als een Brussels topwerk beschouwd, maar mag nu met grote zekerheid aan de regio Zuid Oost-Vlaanderen toegeschreven worden. Ook de verdure ‘Hercules met de stymfalische vogels’, een Oudenaards wandtapijt van ca. 1550, is opgenomen op de proeflijst van Vlaamse topstukken. Niet toevallig was het 100.000ste item dat op de website van de Oost-Vlaamse musea geplaatst werd een Vlaams wandtapijt.

Veiligheidsmaatregelen tegen diefstal van zonnepanelen

Solar2De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurt aan de 125 Belgische installateurs van zonnepanelen een brief met advies over hoe je zonnepanelen het best beveiligt tegen diefstal. Aanleiding is het stijgende aantal diefstallen van zonnepanelen. Bedoeling is dat de installateurs deze preventiemaatregelen ook aan hun klanten doorgeven. De meeste tips zijn zeer eenvoudig en vrij goedkoop: laat bijvoorbeeld geen ladders rond de woning slingeren tijdens of na de installatie. Of voorzie verlichting met een bewegingsdetector op het dak.

Diefstal van zonnepanelen is een relatief recent fenomeen. Het aantal feiten is nog beperkt maar begin 2009 is een stijging vastgesteld. De economische impact van een diefstal van zonnepanelen is zeer groot voor de slachtoffers. De aanschaf en installatie van zonnepanelen kost al snel 10.000 euro of meer. Omdat het fenomeen in aantal momenteel vrij beperkt is en om nog meer schade voor de slachtoffers te voorkomen, is het belangrijk snel actie te ondernemen. Daarom heeft Binnenlandse zaken alle nuttige maatregelen gebundeld. Het advies is ook terug te vinden op www.besafe.be.

Preventieve maatregelen tegen zonnepaneeldiefstal

- Bazuin niet rond hoeveel uw zonnepanelen waard zijn. Daarmee trekt u niet alleen de aandacht van uw omgeving, maar ook van ongewenste personen.

- Laat geen ladders of ander gereedschap rondom de woning slingeren. Gelegenheidsdaders maken hier graag gebruik van.

- Ga in uw verzekeringspolis na of u verzekerd bent voor de diefstal van uw zonnepanelen en of u aangifte moet doen bij uw verzekeringsagent van deze installatie. Daarnaast bestaan er ook bijzondere verzekeringspolissen voor zonnepanelen, die bv. ook een compen­satie voorzien voor het energieverlies bij defecten.

- Laat uw gegevens op de zonnepanelen graveren en fotografeer ze. Noteer het serienummer op de folder van de Save Your Numbers campagne van de FOD Binnenlandse Zaken (te vinden op www.besafe.be ). Geef die folder of een kopie ervan samen met de foto aan de politie af als u met een diefstal te maken krijgt. Op die manier staat de politie een heel stuk verder in geval van een vondst van gestolen zonnepanelen.

- Doe steeds aangifte bij de politie in geval van diefstal...

- Breng veiligheidssloten aan op de hechtingen van de zonnepanelen. Op die manier kunnen ze niet meer worden gestolen zonder schade toe te brengen aan de panelen zelf, waardoor ze ontwaard worden en niet meer aantrekkelijk zijn.

- Breng een detector aan op uw zonnepanelen, als u reeds over een alarmsysteem beschikt voor uw woning. U kan die detector koppelen aan uw alarminstallatie, wat de pakkans vergroot. De daders van zonnepaneeldiefstallen hebben een zekere tijd nodig om de zonnepanelen naar een voertuig te brengen, waardoor de toegesnelde politiedienst sneller kan tussenkomen.

- Als u over een buitendetector op uw dak beschikt om verdachte bewegingen in de tuin te ..signaleren, veroorzaakt de aanwezigheid van mensen op het dak een alarmsignaal dat de alarmcentrale verwittigt.

- Laat verlichting met een bewegingsdetector aansluiten op uw dak. Een dief verschijnt zelden graag in de “spotlights”.

- Denk eens na over de totale veiligheid van uw woning, het is een investering die rendeert.

Carl De Keyzer in het SMAK

Carl De Keyzer begon zijn carrière als freelance fotograaf terwijl hij fotografieles gaf in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij werd medeoprichter van de XYZ-Gallerie voor Fotografie en in volwaardig lid van Magnum. Tegenwoordig is hij gekend als fotograaf van sociale documentaires en zijn werk rond grootschalige projecten. Hij is een meester in het vastleggen van straatscènes, landschappen en gebouwen. Trinity is een werk waar Carl De Keyzer aan begon in 1991 en bestaat uit drie hoofdstukken: Tableaux d’Histoire, Tableaux de Guerre en Tableaux Politiques. De 97 kleurenfoto’s benadrukken het onzekere machtsevenwicht in het atoomtijdperk. Het werk toont de geschiedenis met verschillende gebeurtenissen de afgelopen jaren, oorlog in grote conflictgebieden en politiek met plaatsen waar macht en strategische besluiten heersen.

Carl De Keyzer 01 Ter gelegenheid van zijn boek ‘Trinity’ stelt Carl De Keyzer 80 foto’s tentoon in het Gentse SMAK. Het werd een drieluik rond de alomtegenwoordigheid van kracht en geweld in de hedendaagse maatschappij. De titel verwijst niet alleen naar het traditioneel beeld van kracht, maar ook naar de code en de plaats waar de eerste atoombom getest werd. De foto’s die getoond worden zijn genomen tijdens recente conflicten of in belangrijke steden. Carl De Keyzer toont hoe het leger opgehemeld wordt, patriottisme een hype wordt, politici beschermd worden en de man in de straat in de steek gelaten wordt. Bijgaande foto toont hoe het Amerikaanse leger tijdens een echt volksfeest zijn STELT bommenwerpers toont terwijl kinderen met zware vuurwapens spelen.

Het SMAK is open van dinsdag tot zondag, van 10 tot 18 uur. Een bezoek kost 6 euro, of 4 euro met korting of in groep. Scholen of jongeren tot 26 jaar betalen 1 euro, onder de 12 jaar gratis. www.smak.be

vrijdag 12 juni 2009

Twee festivalfilms vanaf deze week in de bioscoop

Rep je naar de bioscoop voor twee steengoede films die de voorbije jaren op het programma van het Gentse Filmfestival stonden: Terribly Happy, dat vorig jaar geselecteerd was voor de competitie en Chop Shop, dat in 2007 was opgenomen in het XploreZone parcours. Link: www.filmfestival.be

TERRIBLY HAPPY - competitie 2008

Robert, een politieman uit Kopenhagen, wordt omwille van een professionele fout tijdelijk naar een provinciestadje gestuurd. Terwijl alweer een trage, bewolkte dag ten einde loopt in Zuid-Jutland, bekijken de inwoners de aankomst van de jongeman uit de grote stad met een tevreden en nieuwsgierige blik op hun gesloten gezicht. De politieman, die alles volgens het boekje doet, ontdekt beetje bij beetje de lokale gewoonten en begint aan te voelen dat er verontrustende geheimen verborgen zitten achter de façade van wat een heel gewoon provinciaals leventje schijnt te zijn. Dit groteske drama, dat elementen gebruikt uit het misdaad-, western- en horrorgenre, valt op door zijn originele stilering en betoverende evocatie van de atmosfeer waarvan de gestoorde gemeenschap doordrongen is.

Terribly Happy is te zien in UGC Antwerpen, Vendôme (Brussel), Studio Skoop (Gent) en Buda (Kortrijk)

CHOP SHOP - XploreZone 2007

Chop Shop is het verhaal van de twaalfjarige Alejandro, een latino weeskind. Hij woont en werkt in een zaak van auto-onderdelen op een groot autokerkhof aan de rand van Queens, New York. Alejandro doet er de boodschappen, probeert klanten ervan te overtuigen om naar de zaak van zijn baas te komen in plaats van naar die van de concurrent en leert hoe hij auto's moet schilderen en herstellen. Het mooiste moment in zijn leven is de komst van zijn zus, Isamar, die bij hem komt wonen in het kleine kamertje achteraan de zaak waar hij werkt. Alejandro helpt haar aan een job in een voedselbusje, waar ze eten klaarmaakt voor en verkoopt aan de arbeiders in de buurt. Met een mengeling van kinderlijke argeloosheid en volwassen ambitie begint Alejandro obsessief geld te sparen om een zelf zo'n busje te kopen, omdat hij ervan droomt om een eigen zaak te beginnen met zijn zus. Chop Shop is een intimistisch, hartverscheurend en toch heel hoopvol portret van twee kinderen die hun weg proberen te vinden in de chaotische wereld rondom hen.

Chop Shop is te zien in Cinéma Arenberg (Brussel) en Le Churchill (Luik)

donderdag 11 juni 2009

Tentoonstelling Walter De Buck verbeeldt in Kunsthal Sint-Pieters

Walter De Buck verbeeldt 09 Vanaf vrijdag 12 juni tot en met zondag 6 september loopt in de Gentse Kunsthal Sint-Pieters de tentoonstelling ‘Walter De Buck verbeeldt’. Alle Gentenaars kennen Walter De Buck als de geëngageerde volkszanger en de drijvende kracht achter de heropleving van de Gentse Feesten. Minder bekend is de beeldende kunstenaar Walter De Buck. Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag organiseert Kunsthal Sint-Pietersabdij een overzichtstentoonstelling van zijn bijzonder rijk en gevarieerd plastisch oeuvre. Voor schepen Decaluwe is deze tentoonstelling een eerbetoon aan een man die veel meer is dan een zanger, organisator van de Gentse Feesten of de drijvende kracht achter Trefpunt.Walter De Buck groeide op in een kunstminnend milieu. Zijn vader was leraar tekenen aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waar ook Walter een klassieke scholing volgde. Zijn grote leermeester beeldhouwen was Jozef Cantré, een van de laatste Vlaamse expressionisten. Als jonge artiest zocht Walter De Buck eigenzinnig zijn eigen weg. Oorlog en vrede en de schending van de mensenrechten waren thema’s die aan de basis lagen van Walters engagement als mens en als kunstenaar. Henry Moore en Ossip Zadkine hadden op Walter De Buck een grote invloed. Zijn vroege werken evolueren dan ook naar het niet-figuratieve, het eerder abstracte. De eerste erkenning als kunstenaar kwam er in 1959 toen hij de Koopal staatsprijs voor beeldhouwkunst ontving. Aan deze prijs was een studiebeurs verbonden die Walter De Buck toeliet naar India te reizen. Hij verbleef er een jaar en raakte er blijvend gefascineerd door de oosterse cultuur en filosofie. Deze reiservaring werd bepalend voor zijn verdere carrière als beeldhouwer.

Walter De Buck verbeeldt 08 Omdat hij zijn engagement niet in abstracte lijnen kon uitdrukken, nam Walter De Buck afstand van zijn tijd en van zijn leeftijdsgenoten. Hij liet zich inspireren door de gebeeldhouwde verhalen in de Indische tempels en koos voor het figuratieve. Verhalen vond hij bijzonder bruikbaar om zijn boodschap te brengen, zijn sociaal engagement te uiten en zijn verbondenheid met Gent uit te drukken. Deze keuze was niet gemakkelijk en werd hem niet in dank afgenomen. Ze stond haaks op die van tijdgenoten die conceptueel gingen werken, denkend vanuit hun eigen persoonlijke ik. Voor Walter De Buck betekende kunst een kritische reflectie op wat er in de maatschappij gebeurde. Walter De Buck schopte graag tegen schenen, en nog het liefst tegen officiële schenen. Het is dus ook niet verwonderlijk dat Walters werk niet terug te vinden is in galerijen of in musea. Zijn beelden staan in de publieke ruimte, ze zijn inhoudelijk en vormelijk toegankelijk voor het grote publiek.

Zijn meest productieve periode als kunstenaar startte in de jaren 1980. Na meer dan vijftien jaar inzet voor zijn vzw Trefpunt en zijn Gentse Feesten was Walter naar Galicië (Spanje) vertrokken om er uit te rusten en zich te herbronnen. In 1986 keerde hij terug naar zijn geboortestad om zijn eerste monumentaal beeld in de stad te realiseren: het beeld van Karel Waeri nabij Sint-Jacobs. Daarna volgden verschillende opdrachten: de beelden voor het gerenoveerde Metselaarshuis in de Cataloniëstraat, de Skaters aan de sociale woonwijk het Scheldeoord, de beelden met volkse verhalen van het liederlijke leven van keizer Karel voor de Brug der Keizerlijke Geneugten. Ondertussen was hij attaché geworden bij schepen Danny Vandenbossche en later bij burgemeester Frank Beke.

Vanuit zijn ervaring met de Creatievloot plaatste hij het omgaan met kunst in de publieke ruimte op de agenda. Voor zijn projecten werkte Walter De Buck samen met jonge kunstenaars die het moeilijk hadden en met langdurige werklozen die een nieuwe beroepsactiviteit zochten. Met sociale tewerkstellingsprojecten zoals het Beeldhouwerscollectief Loods 13 kon Walter zijn kunstenaarsschap perfect linken aan zijn maatschappelijk engagement. Zo werd ondermeer een reconstructie van de Gentse Barge gebouwd naar een historisch model en volgens ambachtelijke technieken. Het idee ontsproot aan de geest van Walter De Buck toen hij met zijn boezemvriend en havenkapitein André De Wilde besloot om een replica van de voormalige Gentse Barge te bouwen. Maar eerst moest men vakluit opleiden, en daarna had men vaklui nodig voor het onderhoud van het schip. Dankzij de steun van voormalig burgemeester Frank Beke en huidig burgemeester Daniel Termont werden laaggeschoolden gestimuleerd om het beste van zichzelf te geven: Loods 13 was geboren.

Met de tentoonstelling in Kunsthal Sint-Pietersabdij is men erin geslaagd om via tal van voorstudies en kleine modellen in gips, koper en brons de bezoeker een duidelijk idee te geven van het ontstaan en de langzame groei van Walters beelden en projecten. Illustratief is zeker ook de fotoreportage met beelden uit zijn atelier. Walter De Buck legt er de laatste hand aan zijn tot nu toe meest monumentale werk: ‘De Ballerina van de Zeeman’ of het Havenbeeld. Bijzondere aandacht verdient ten slotte de begeleidende publicatie. Het is geen gewone catalogus geworden. De auteurs Karel Van Keymeulen, Hilde Pauwels en Geert Van Doorne zijn er samen met Marc Vandepitte, directeur van drukkerij Sintjoris en vriend van Walter, bijzonder goed in geslaagd om via interviews met Luc Daels, Frank Beke, Herman Balthazar, Geert Van Doorne, Clee Van Herzeele en Marc Vandepitte een indringende kijk te geven op de mens en de beeldende kunstenaar Walter De Buck.

Praktisch: de tentoonstelling is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, behalve op maandag. Open op de eerste maandag van de Gentse Feesten op 20 juli.
Toegangsprijs: 5 euro per volwassene, 3,75 euro voor groepen van minimum 15 personen, senioren 55 +, jongeren van 19 tot 26 jaar. Gratis: jongeren tot en met 18 jaar, schoolgroepen en leraren in bezit van een lerarenkaart.


Informatie
Kunsthal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent, tel. 09 243 97 30,
fax 09 243 97 34, e-mail drr.sintpietersabdij@gent.be, website www.gent.be/spa
Reservaties voor groepen, tel. 09 269 60 02, fax 09 225 18 14,
e-mail info@boekjebezoek.be

Fototentoonstelling over Gent Jazz Festival en Jazz Middelheim in Parijs.

Aaron Neville Vorige zomer was de Parijse fotograaf Martial Péres te gast op het Gent Jazz Festival en op Jazz Middelheim. Een selectie van 70 foto’s wordt nu tentoongesteld vanaf 1 juli tot 30 december in het Palace Elysée, vlakbij de Champs Elysées in Parijs. Sinds 1999 combineert Martial Péres zijn twee grote passies: jazz en fotografie. Hij fotografeert louter op zilverfilms (argentique) en is uitgegroeid tot een van de meest getalenteerde fotografen binnen dit specifieke genre. Martial is een trouwe bezoeker van de grote jazzfestivals en exposeerde ook meermaals in mythische Parijse jazzclubs zoals Le Duc des Lombards en de Sunset/Sunside.

"Bovenal ben ik een jazzliefhebber en dit al vanaf mijn veertiende", legt Martial Péres uit. “Ik heb dus een poging gedaan om via deze portretten de emoties te vatten die ik tijdens het Gent Jazz Festival en Jazz Middelheim beleefde. Beide festivals zijn incontournable geworden in de jazzwereld. Het profiel van beide festivals is zeer verschillend maar toch hebben ze elk een evenwichtig programma. Dit project kwam mede tot stand dankzij de motivatie van de mensen achter beide festivals. Niet toevallig onder leiding van festivaldirecteur Bertrand Flamang. Ik waardeer dan ook het geloof dat ze hadden in dit project. De artiesten treden er trouwens op in een prachtig kader, wat zich natuurlijk ook reflecteert in hun speelplezier op het podium. De expo toont alvast de hoogtepunten van deze festivals en van mijn eigen favoriete momenten”.

Martial Péres fotografeert enkel op zilverfilm (argentique) met een analoog fototoestel waarbij hij zilverfilm 24x36 gebruikt. Dit is een zeer persoonlijke keuze die een bepaalde techniek vereist. De foto’s worden ook op artisanale wijze ontwikkeld op bariethoudend papier in een professioneel labo en nadien ingekaderd in zwarte kaders van 40x50. De foto’s krijgen daardoor een zeer esthetische look en worden onder een ivoorkleurige passe-partout gelegd, waardoor elke foto het nodige reliëf en diepte krijgt.

De Franse hoofdstad is momenteel helemaal in de ban van de jazz want nog tot eind juni loopt in het Musée du Quai Branly de overzichtstentoonstelling ‘Le siècle du jazz’ met meer dan 1.000 jazzgerelateerde kunstwerken, schilderijen, geschriften en documenten, boeken, onuitgegeven foto’s, met ook een apart luik over ‘70 jaar Blue Note-label’. De expo van Martial Péres neemt dan vanaf 1 juli mooi over tot het einde van het jaar. De fototentoonstelling van Martial Péres loopt van woensdag 1 juli tot 30 december 2009 in Palace Elysée, Rue Quentin Bauchart 22, 75008 Parijs. Metro: lijn 1, George V. Parking: Georges V.