zaterdag 13 juni 2009

Fietspad langs de Neermeerskaai dankzij Fietsfonds

Begin 2008 werd in Gent, in het kader van de fietsroute Leiepromenade, een nieuwe fietsonderdoorgang onder de Europabrug aangelegd. Bij de aanleg van die onderdoorgang werd langs de oever een mooi fietspad van ongeveer 200 meter aangelegd langs de oever. Het fietspad kon in die fase echter niet doorgetrokken worden richting Albertbrug. Om het comfort en de veiligheid van fietsers te verhogen werd een tijdelijk fietspad tot aan de onderdoorgang van de Albertbrug aangelegd. Samen met de doorgang onder de Kleine Ring was de Leiepromenade een feit. Fietsers hebben nu een veilige en snelle doorgang vanuit het centrum naar de Blaarmeersen en verder naar Drongen of Sint-Denijs-Westrem.

Het laatste stukje tijdelijk fietspad krijgt nu definitief vorm. De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd dat de omzetting voorziet. Er komt een volwaardig verhoogd fietspad tussen de rijbaan en het water. De voltooiing ervan is voorzien voor eind 2009. De aanleg van dit fietspad zal er ook voor zorgen dat de bushalte toegankelijker wordt gemaakt, omdat het fietspad achter de bushalte wordt geleid. De aanleg van fietsvoorzieningen langs de Neermeerskaai is het eerste dossier dat in het kader van het 'Fietsfonds Gent' wordt aanbesteed. Dat fonds staat in voor de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande fietsinfrastructuur op het grondgebied van de stad Gent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten