zaterdag 28 februari 2009

30.000e bezoeker Vlaamse wandtapijten

Bezoeker wandtapijten 08Afgelopen vrijdag werd mevrouw Bernadette Joseph in de bloemetjes gezet door de Gentse schepen Lieven Decaluwe. Zij was de 30.000e bezoeker van de tentoonstelling ‘Vlaamse wandtapijten voor de Bourgondische hertogen’ in de Gentse Sint-Pietersabdij. Schepen Decaluwe overhandigde haar een bos bloemen en een prachtig boek over de tentoonstelling. Mevrouw Bernadette Joseph was vergezeld van haar moeder en haar zussen. Ook zij kregen een hapje en glaasje aangeboden, waarna hen een gratis toegangsticket overhandigd werd.

Curator Fernando Checa, directeur van het Prado in Madrid (1996-2001), bracht voor de gelegenheid vijfendertig Vlaamse wandtapijten van de hoogste kwaliteit bijeen, allemaal afkomstig uit internationaal hoogstaande verzamelingen. Het zijn vijftiende- en zestiende-eeuwse juweeltjes van de Vlaamse renaissancekunst. Vooral de Brusselse exemplaren zijn wereldvermaard. De makers van de tentoonstelling zijn erin geslaagd deze prachtige kunstwerken, vervaardigd uit zijde, wol en goud- en zilverdraad, te laten herleven. De monumentale wandkleden leiden de bezoeker binnen in de wereld van het Bourgondische, Spaanse en Habsburgse hof, waar tapisserieën stonden voor rijkdom, luxe, prestige en macht.

Wie nog wil kunnen meepraten over deze prachtige verzameling waardevolle kunstobjecten, die in de vijftiende en zestiende eeuw hoger in aanzien stonden dan geschilderde panelen, haast zich best naar Kunsthal Sint-Pietersabdij. Na zondag 29 maart is het immers onherroepelijk gedaan.

Praktisch: toegangsprijs: 8 euro individueel. 6,75 euro voor groepen, senioren vanaf 55, jongeren van 19 tot 26 jaar. Gratis: jongeren tot en met 18 jaar, schoolgroepen en leraren in bezit van een lerarenkaart. Reservaties: tel. 09 269 60 02, fax 09 225 18 14, e-mail info@boekjebezoek.be Website: www.gent.be/spa

vrijdag 27 februari 2009

Dirk Verhofstadt in lezingenreeks over Europa, verlichting en globalisering

De Gentse Integratiedienst en Intercultureel Centrum De Centrale organiseren samen een reeks van vijf lezingen. Vijf centrale gasten gaan op zoek naar een antwoord op de vraag Quo vadis Europa? (Waar ga je heen Europa). Op maandag 9 maart 2009 om 20 uur is Dirk Verhofstadt, kernlid van de denktank Liberales, in de centrale te gast. De gasten worden vooraf geprikkeld, uitgedaagd. De organisatoren schotelden hen allen eenzelfde discussietekst voor. Kernidee ervan is dat de verlichting een nog steeds lopend project is waarbij het individu zich emancipeert uit het collectief. En uitgerekend dit zou mee de Europese identiteit vorm gegeven hebben én een grote aantrekkingskracht op potentiële migranten uitoefenen.

Per lezing reageren telkens twee respondenten op de uiteenzetting van de gastspreker en dagen hem of haar uit met vragen en opmerkingen. Afsluitend kan ook het publiek zijn zegje doen. Onderzoekster Meryem Kanmaz praat alles aan elkaar. Na Tariq Ramadan en Naema Tahir komt als derde spreker Dirk Verhofstadt, kernlid van de denktank Liberales, aan het woord. De spreker buigt zich onder meer over de vraag of de waarden die ontsproten zijn uit de emancipatiebeweging, die de Verlichting is, universeel of enkel lokaal westers zijn?

Verhofstadt stelt zich in zijn voorlaatste boek ‘De derde feministische golf’ vragen bij de antwoorden die de multiculturalisten en hun tegenstanders op deze vraag geven. Tegenover het cultuurrelativisme van de enen en het monoculturalisme van de anderen, stelt hij een derde weg voor: het kosmopolitische humanisme. Respondenten Naima Charkaoui (coördinator Minderhedenforum) en Sarah Bracke (sociologe, KULeuven), krijgen de kans om weerwerk te bieden.

Praktisch: maandag 9 maart, 20 uur in De Centrale, Kraankinderstraat 2, Gent. Op maandag 20 april en op maandag 18 mei nemen respectievelijk Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel) en Sami Zemni (Universiteit Gent) de afleveringen vier en vijf van deze reeks voor hun rekening. Gratis toegang.

donderdag 26 februari 2009

Opleiding Flash-over voor brandweer

Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, investeert in 2009 meer dan 900.000 euro in twee speciale opleidingen voor de brandweer. Het gaat om de opleidingen Vuur- en hittegewenning en Flash-over. Flash-over is een gevaarlijk fenomeen, waarbij een lokaal plots volledig in vuur komt te staan. Zonder een gedegen opleiding, brengt het levens in gevaar. In augustus vorig jaar heeft een flash-over nog geleid de dood van twee Brusselse brandweerlieden. De interventieteams worden steeds vaker geconfronteerd met het fenomeen, door de evolutie van de bouwmaterialen en een voortdurende optimalisering van isolatie.

Minister Guido De Padt: “Er staat geen prijs op het leven van een mens. En dus moet, voor de veiligheid van ons brandweerpersoneel, geïnvesteerd worden in kwaliteitsopleidingen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de werkelijkheid”. Door de opleidingen moeten brandweerlieden in staat zijn snel de eerste tekenen van een flash-over te identificeren zodat ze op een passende manier kunnen handelen. De FOD Binnenlandse Zaken maakt sinds 2007 kredieten vrij voor de organisatie van de praktijkopleidingen. De gemeenten kunnen het personeel van hun brandweerdienst inschrijven voor deze opleidingen die georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra. Na het succes van de afgelopen twee jaren, heeft de Minister besloten deze opleidingen opnieuw aan te bieden in 2009.

De opleiding Vuur- en hittegewenning staat open voor 948 Nederlandstalige en 596 Franstalige brandweerlieden. Ze zal georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg. Deze opleiding leert de deelnemers de effecten van de warmte op het menselijk lichaam kennen, leert hen het temperatuurniveau van een omgeving te herkennen door de effecten op de meest voorkomende materialen te observeren en leert hen hoe te reageren in een noodsituatie tengevolge van een temperatuursstijging.

De opleiding Flash-over wordt aangeboden aan 1.032 Nederlandstalige en 542 Franstalige brandweerlieden. Ze zal georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg. Deze opleiding is gewijd aan de kennismaking met het fenomeen flash-over en de nodige kennis om het te herkennen, om te voorkomen dat het zich voordoet en om zich te beschermen wanneer het niet meer vermeden kan worden. De FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Veiligheid neemt alle kosten van deze opleidingen op zich, uitgezonderd het loon en de verplaatsingskosten van de brandweerlieden die eraan deelnemen.

Guido Van Peeterssen.

woensdag 25 februari 2009

Druk jaar voor werken rond Gent Sint-Pieters.

Luchtfoto2009 wordt een druk jaar voor het Project Gent Sint-Pieters. Er wordt hard gewerkt aan de ruwbouw van de ondergrondse parkeergarage, de bouw van 2 tunnels onder de treinsporen en de aanleg van de inrit van de toekomstige ondergrondse Kiss&Ride. Ook de taxizone op het Maria Hendrikaplein krijgt vorm. Ook in de omgeving wordt er gewerk: het wegdek van de Koningin Fabiolalaan wordt hernieuwd, er word gewerkt aan het Maria Hendrikaplein en er komt een nieuwe verbindingsweg voor auto- en fietsverkeer van en naar de R4.

Het eerste stuk van de Koningin Fabiolalaan tot aan de Frans De Potterstraat wordt vier meter breder. Die krijgt het uitzicht van een boulevard, vergelijkbaar met de vernieuwde Clementinalaan. Voor het stuk tussen de Snepkaai en de Frans De Potterstraat gaat het enkel om waterleidings- en rioleringswerken. In de loop van februari en maart verplaatst TMVW de hoofdwaterleiding naar de kant van de huizen. Eind april krijgt Fabiolalaan een nieuwe, extra rioleringsbuis voor de aparte opvang en afvoer van regenwater. Het rioleringswerk begint op het laagste punt: dat is de doorsteek in twee fasen onder de Snepkaai, naar de Leie. Via tijdelijke verkeerslichten zal het verkeer beurtelings in alle richtingen kunnen rijden

In mei en juni start de collectorenaanleg tussen de Snepkaai tot de Aaigemstraat. De collector komt langs de kant van sporen te liggen. Tijdens deze fase wordt de Fabiolalaan versmald. Het autoverkeer in twee rijrichtingen blijft mogelijk via één rijstrook en de parkeerstrook die plaatselijk geasfalteerd wordt om geluidshinder te vermijden. Na het bouwverlof en tot de zomer van 2010 concentreren de werken zich op het voorste deel van de K. Fabiolalaan en op het stuk Maria-Hendrikaplein tussen de Boudewijnstraat en de Koning Albertlaan.

Op het stuk K. Maria-Hendrikaplein tussen de tramsporen en de huizenrij aan Taxistop wordt het volledige wegdek vernieuwd, inclusief de fietspaden en de stoep. Voor tram 1 worden een tijdelijke halte en nieuwe sporen aangelegd op de kop van de Koningin Fabiolalaan, maar naast het feitelijke profiel van de rijweg.

Ter hoogte van het verkeersknooppunt van de R4 aan Flanders Expo komt de 500 meter lange Valentin Vaerwyckweg. Die loopt achter de Hogeschool Gent en de Hogeschoolsporthal tot aan de Sint-Denijslaan. Dat kruispunt wordt met verkeerslichten uitgerust. Auto’s kunnen de Sint-Denijslaan op, ofwel rechtdoor de nieuwe Timichegtunnel onder het sporen door. De Hogeschool krijgt een eigen op- en afrit op de nieuwe verbindingsweg. Bij de werken behoort ook een geluidsscherm dat het brede nieuwe fietspad en het nieuwe natuurpark Overmeers zal scheiden van het autoverkeer. De eerste realisatie van 2009 zal een fiets- en voetgangerstunnel zijn ter hoogte van de R4 onder de nieuwe Valentin Vaerwyckweg door. Vervolgens zal de rijweg, het fietspad, de afslag naar de Hogeschool en de aftakking naar de R4 uitgevoerd worden. Gedurende de aansluitingswerken het onmogelijk zal zijn om vanaf de R4 vanuit Merelbeke, af te slaan naar Flanders Expo en de E40. De hele Valentin Vaerwyckweg en het kruispunt met de Sint-Denijslaan moet klaar zijn in het najaar van 2010.

De Sint-Denijslaan wordt ter hoogte van de nieuwe Timichegtunnel aan de Hogeschoolsporthal, in één van de weekends van mei 2009 werken uitgevoerd die het verkeer op de Sint-Denijslaan zullen hinderen. Een monumentale brugligger wordt aangevoerd en met een hijskraan op de juiste plaats bevestigd. Op 18 maart opent het fietspunt Max Mobiel officieel 600 bijkomende fietsenstallingen. Ze zijn dag en nacht voor iedereen gratis toegankelijk, verlicht, overdekt, en bereikbaar via een fietshelling aan de huidige fietsstallingen op de Sint-Denijslaan, en via een inrit in de Reigerstraat. Op deze site werd de opening voor het eerst voorgesteld. De plannen voor Fabiolalaan en Vaerwyckweg worden woensdag 4 maart tussen 17 tot 21 uur voorgesteld in het Atheneum Voskenslaan.

Guido Van Peeterssen.

Vrijzinnige Vlaanderen betreurt heengaan Jaap Kruithof.

De Vlaamse filosoof Jaap Kruithof (79) is woensdagochtend overleden. Kruithof richtte in het begin van de jaren zestig samen met Leo Apostel de afdeling moraalwetenschappen op aan de Gentse Universiteit. Kruithof was een van de zeven kinderen uit een Nederlands protestants gezin, maar werd geboren in Berchem. Hij wou eerst dominee worden, maar nam rond afstand van zijn geloof en werd een overtuigd atheïst. Een tijdlang ambieerde hij ook een carrière als pianist en componist maar ging uiteindelijk geschiedenis en later filosofie studeren aan de universiteit van Gent. Hij werd er gewoon hoogleraar, maar hij doceerde ook aan het RUCA in Antwerpen en het RITCS in Brussel.

Kruithof begreep al snel de invloed van de media en werd een van de bekendste gezichten van de Rijksuniversiteit Gent. De nieuwe afdeling moraalwetenschappen van de Gentse Universiteit veroorzaakte een grondige vernieuwing van de wijsbegeerte in België. Onder meer zijn onderzoek naar de seksuele beleving van Vlaamse jongeren zorgde in de jaren zestig voor ophef in het toen nog zeer katholieke Vlaanderen. Tijdens de 'studentenrevolte' aan het eind van de jaren zestig stond hij als een van de weinige proffen aan de kant van de studenten die inspraak eisten. In de jaren zeventig en tachtig gold Kruithof als een van de belangrijkste linkse opiniemakers in Vlaanderen, zonder gebonden te zijn aan een partij of strekking. Hij was er ook vroeg bij om het belang van de ecologische evolutie te onderkennen. Hij kantte zich tegen het antropocentrisme, de idee dat de mens de norm vormt voor alle beoordelingen, en gaf daarmee steun aan de milieu- en dierenrechten beweging.

Ook de Unie Vrijzinnige Verenigingen betreurt het heengaan van Jaap Kruithof. Kruithof was van onschatbare waarde voor de georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen. Zo stond hij samen met Leo Apostel aan de wieg van de opleiding Moraalwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Gent (Ugent). Daarnaast was hij actief betrokken bij de oprichting van het toenmalig Humanistisch Verbond. Voor zijn levenslange actieve inzet voor het vrijzinnig humanisme ontving hij dan ook in 2007 de Prijs Vrijzinnig Humanisme. Bovenal stond Jaap Kruithof bekend om zijn vlijmscherpe analyses en stellingen. Taboes waren hem vreemd. En religie moest het vaak ontgelden. Niet God, maar wel de mens was zijn vertrekpunt. Of zoals Jaap Kruithof het ooit zelf verwoordde: “Slechts de mens heeft een intrinsieke waarde”. Zijn gedachten stonden nooit stil. Zo schreef hij in 2000 een analyse van het "dehumaniserende" liberalisme en in 2001 formuleerde hij aanzetten tot vernieuwing in "Het humanisme". Sonja Eggerickx, voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen: “Het weze duidelijk: Jaap Kruithof was een vrijzinnige pur sang. En zo zullen wij hem ook blijven herinneren”.

dinsdag 24 februari 2009

Gouverneur Denys organiseert Staten Generaal Ruimtelijke Ordening.

Afgelopen week organiseerde het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de derde keer een Staten-Generaal, deze keer over ruimtelijke ordening. Met een Staten-Generaal wil gouverneur Denys een breed maatschappelijk draagvlak creëren rond belangrijke Oost-Vlaamse dossiers. Het is bovendien een strategie om bepaalde dossiers hoog op de agenda te plaatsen. In 2005 kwamen de ‘Missing Links’ in het Oost-Vlaamse wegennet aan bod. In 2007 kwam het Masterplan rond Oost-Vlaamse Verkeersnetwerken aan bod. Het afgelopen jaar bleek dat Ruimtelijke Ordening sterk in de kijker liep. Gouverneur Denys: “Ruimte is eindig en erg schaars, vooral in onze provincie. Een aantal maatregelen dringen zich op”.

De belangrijkste thema’s zijn: kwalitatief wonen, streekeconomie, infrastructuur, natuur en landschap, landbouw en werkbare processen. In het verleden werden een aantal knelpunten uitgewerkt, zoals in de ruimtelijke structuurplannen. Die worden voor een periode van vijf jaar goedgekeurd. Tijd dus om die plannen te herzien en suggesties te doen naar de toekomst. Zo een Staten-Generaal neemt geen beslissingen maar doet een aantal aanbevelingen. Belangrijk is wel dat alle Oost-Vlaamse beleidsverantwoordelijken zich achter dezelfde visie scharen en men eensgezind aan oplossingen werkt. Gouverneur Denys: “Inzake ruimtelijke ordening zijn de taakstellingen die opgedrongen worden vanuit de centrale overheid niet altijd even logisch. Een bottom up aanpak is de beste waarborg voor verzoening van een bredere visie met haalbare werkelijkheid”.

In Oost-Vlaanderen is er veel vraag naar kwalitatief en betaalbaar wonen, met ruimte voor verkeersleefbaarheid, recreatie en jeugdcentra. De economie heeft nood aan flexibele inplanting van lokale bedrijventerreinen. Grootschalige kleinhandel en ambachtelijke bedrijven hebben nood aan meer ruimte en er is vraag naar multifunctionele bedrijventerreinen voor ondernemingen die niet in een woongebied thuis horen. Nieuw is de ontwikkeling van kantoren in stationsomgevingen. De zoektocht naar alternatieve energie bracht ook de windmarkt in volle expansie. Oost-Vlaanderen ging daarom op zoek naar geschikte locaties en stelde een windplan op. Dat biedt gemeenten, burgers en bedrijven een houvast bij hun zoektocht naar een geschikte locatie. De provincie heeft ook aandacht voor natuur en landschap. Het aanwezige groen is zwaar versnipperd en de open ruimte heeft zwaar te lijden onder de verstedelijking. Ook hier werden een hele reeks maatregelen voorgesteld.

zondag 22 februari 2009

Gentse haven heeft honderden vacatures

Ondanks de crisis heeft de Gentse haven nog steeds rond de 600 openstaande vacatures. Daarom organiseert VeGHO, de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen, samen met VDAB Gent op zaterdag 7 maart voor de derde maal een jobbeurs. Vijftien deelnemende bedrijven bieden er meer dan tweehonderd functies aan. De schaarste op de arbeidsmarkt was de drijfveer achter de vorige edities. De realiteit is vandaag heel anders en de klappen die bij de grote bedrijven uit de Gentse haven vallen, waren de jongste maanden meer dan eens voorpaginanieuws. Schepen Sas van Rouveroij: “Net in deze moeilijke tijden willen de we een positief signaal uitdragen. Het is belangrijk om de jobbeurs van de Gentse haven opnieuw te laten plaatsvinden”. De jobbeurs van de Gentse haven wordt elk jaar ondersteund en gepromoot door de VDAB, maar vindt nu plaats in een VDAB competentiecentrum in het hartje van de Gentse haven. VeGHO werkte ook mee aan de recent gelanceerde havenwebsite van de VDAB www.vdab.be/haven.

Dankzij de succesvolle samenwerking tussen VDAB en VeGHO over opleiding en toeleiding naar werk in het opleidingscentrum Gent Zeehaven is de tewerkstelling na opleiding op één jaar tijd met meer dan 30% gestegen. Dat opleidingscentrum is hiermee het best presterende VDAB opleidingscentrum 'logistiek' in Vlaanderen. De boodschap aan alle werkende en niet-werkende werkzoekenden, arbeiders, bedienden, kaderleden en ingenieurs, ervaren werknemers en pas afgestudeerden, mannen en vrouwen, is duidelijk. Come to Ghent; kom in de haven van Gent werken. Op de jobbeurs kunnen deelnemers kennis maken met de personeelsdiensten van de deelnemende bedrijven er gratis hun CV laten analyseren en sollicitatietips meepikken tijdens een van de workshops. Meer informatie is te vinden op de website www.vegho.be/.

De jobbeurs vindt plaats op zaterdag 7 maart 2009 van 9 tot 16 uur in het VDAB competentiecentrum in de Mai Zetterlingstraat 10, 9042 Gent. Er rijden gratis shuttlebussen tussen Gent Dampoort en de jobbeurs. Deze dienst wordt verzorgd door Max Mobiel vzw, die elke werkdag meer dan 150 werknemers van Gent Dampoort naar de haven vervoert. Er worden meer dan 200 verschillende functies aangeboden op de jobbeurs. Dit betekent dat er honderden vacatures zijn (want meestal zijn er meerdere vacatures voor eenzelfde functie). De vacatures zijn opnieuw uiteenlopend: heftruckchauffeurs, logistiek bedienden, ingenieurs, account managers, operatoren, mechanici, technici, chauffeurs, bedienden, pijpfitters, schoonmaakpersoneel, meet- en regeltechnici, ploegleiders, administratief medewerkers, enzovoort. De lijst met vacatures kan men raadplegen op de website www.vegho.be.

Bovendien gaat de Haven van Gent zelf op zoek: zo is er een vacature voor havenluitenant. Die coördineert de zee- en binnenvaartbewegingen en de communicatie met zee- en binnenscheepvaart in de haven van Gent. Hij staat mee in voor de ontvangst en controle van alle scheeps- en goederenbewegingen in de haven. Iedereen met een bachelordiploma kan aan de selectieprocedure deelnemen. Het Havenbedrijf Gent biedt een afwisselende job met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Het betreft een statutaire functie in een stabiele en motiverende werkomgeving. Inschrijven kan tot 28 februari. Meer informatie vindt men op www.portofghent.be of Dieter Boedts, Havenbedrijf Gent, personeelsdienst@havengent.be

vrijdag 20 februari 2009

Rechter verklaart Gentse parkeerretributies wettig

Het vredegerecht van Brugge bevestigt dat de manier waarop het Parkeerbedrijf van de Stad Gent omgaat met de vaststellingen op de openbare weg in het kader van straatparkeren en de opvraging van gegevens bij DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) perfect wettelijk is. Een belangrijke uitspraak, want de berichten die de laatste maanden over deze problematiek verspreid werden, leidden tot heel wat verwarring en misverstanden.

Nadat advocaat en professor fiscaliteit Michel Maus in Gent een aantal retributies kreeg omdat hij geen parkeerticket kocht, trok hij naar de rechter om de retributies nietig te laten verklaren. Maus betwistte de rechtsgeldigheid van de uitgeschreven retributies vanuit de overtuiging dat de Stad Gent niet over een wettelijke basis beschikt om controle uit te oefenen. Bovendien stelde hij zich vragen bij het feit dat de Stad Gent de vaststellingen in dit kader uitbesteedt aan een privé firma. Maus verwees in zijn klacht onder meer naar het legaliteitsbeginsel, de grondwet en naar onrechtmatige onderzoekshandelingen. Het Brugse vredegerecht weerlegt nu de argumenten van de advocaat en geeft de Stad Gent over de hele lijn gelijk.

Bij de beoordeling van de zaak is de vrederechter er terecht vanuit gegaan dat een parkeerretributie een vergoeding is die de burger vrijwillig betaalt voor een dienst die verleend wordt door een gemeente. Met de invordering van retributies doet het stadsbestuur dus niets meer of minder dan het voorleggen van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat een retributie verschuldigd is. Daarvoor dienen uiteraard vaststellingen te gebeuren, maar ook deze gebeuren perfect rechtsgeldig.

Voor het verrichten van parkeercontroles op straat en de parkeerbonnen die hierbij uitgeschreven worden, doet het Parkeerbedrijf Stad Gent inderdaad beroep op een erkende privé bewakingsonderneming. De aangestelde bewakingsagenten doen enkel parkeercontroles en stellen inbreuken op parkeerregimes vast. Hun taak eindigt bij het overhandigen van de vaststellingen aan het Parkeerbedrijf Stad Gent. De administratieve afhandeling gebeurt door eigen personeelsleden van de Stad Gent. De privé bewakingsfirma komt dus nooit in het bezit van gegevens van de titularis van de nummerplaat.

Het vonnis van de rechtbank bevestigt: ‘Niets belet de stad Gent de vaststellingen op deze wijze te laten uitvoeren. Vaststellingen die aan de grondslag liggen van de retributie zijn louter feitelijke vaststellingen die gebeuren op een openbare plaats zonder dat er wordt ingebroken in de privésfeer van de betrokken persoon. Terzake gaat het om een zogenaamde neutrale vaststelling waaraan iedere privépersoon zich mag verwachten zodat er geen sprake is van een inbraak in de private sfeer van betrokkene en er worden geen daden van onderzoek gesteld. Er kan dan ook helemaal geen sprake zijn van schending van de privacy’.

Wettelijk gezien beschikt een stadsbestuur via zijn stadsontvanger over het recht gegevens op te vragen bij DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Deze gegevens mogen worden gebruikt om het verschuldigd bedrag van een retributie te vorderen. Het Parkeerbedrijf Stad Gent heeft als gemeenteregie dezelfde rechtspersoon als de Stad Gent en maakt dan ook rechtmatig en wettelijk gebruik van deze modaliteit via zijn bedrijfsontvanger. Ook op dit vlak geeft de rechtbank de Stad Gent volledig gelijk: ‘Deze vaststelling is dan op haar beurt overgemaakt aan de stad Gent die verder de volledige verwerking doet in het kader van de opgelegde retributie. Dat wil zeggen dat het de stad Gent is die de dienst inschrijvingen van de voertuigen raadpleegt. Het is duidelijk dat de stad daartoe de bevoegdheid heeft.’

Provincie Oost-Vlaanderen wint Prijs Duurzame Energie Europa 2009

De Provincie Oost-Vlaanderen en Mobiel 21 vzw winnen de Sustainable Energy Europe Award 2009 (Prijs Duurzame Energie Europa 2009) in de categorie promotie, communicatie en educatie. Ze werden bekroond met deze prijs voor het project 'CONNECT', developing and disseminating excellent mobility management measures for young people. CONNECT is een initiatief om meer duurzaam mobiliteitsgedrag te promoten bij kinderen en jongeren in Europa. De Provincie Oost-Vlaanderen geeft financiële steun aan het project en werkt het mee uit in een aantal Oost-Vlaamse scholen. Uitvoerder van het project is Mobiel 21 vzw. Deze vzw coördineert ook het internationale luik. Het project loopt immers niet enkel in België. Het is ook actief in acht andere Europese landen: Oostenrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Bulgarije, Hongarije, Griekenland en Italië. In België loopt dit project enkel in scholen in Oost-Vlaanderen.

De Sustainable Energy Award wil de aandacht vestigen op de beste projecten en de partners die de meeste erkenning verdienen volgens de internationale jury. Deze Award kadert in de campagne Duurzame Energie Europa van de Europese Commissie die gericht is op het vergroten van het publieksbewustzijn en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie in Europa. Uit een totaal van 251 kandidaten werden voor deze editie 25 genomineerden gekozen in 5 categorieën (Sustainable Energy Communities, Market Transformation, Promotional, Communication and Educational Actions, Demonstration and Dissemination Projects, Cooperation Programmes). De jury prees het project CONNECT voor het opzetten van nieuwe mobiliteitscampagnes waarbij leerlingen en studenten centraal staan en waarbij een hoge herhalingsfactor ervoor zorgt dat het achterliggende idee van duurzame verplaatsingswijzen een steeds groter draagvlak krijgt. Ook de realisatie van een partnershap met een uitgebalanceerde spreiding over Europa waarin de aanwezigheid van nieuwere lidstaten prominent is, werd zeer gewaardeerd.

In 2008 namen dankzij het CONNECT project niet minder dan 15.854 kinderen uit 76 basisscholen over 9 Europese landen deel aan een vernieuwde verkeersslangcampagne (Sam de Verkeersslang). Hierbij leren kinderen veilig en milieuvriendelijk naar school gaan. De campagne bestaat uit een spel aangevuld met een inhoudelijk aanbod over verkeer en mobiliteit. Tijdens de actie was er een stijging van 16 % meer duurzaam vervoer dankzij wandelen, fietsen, openbaar vervoer en carpool. Dat was goed voor een besparing van ruim 150 000 autokilometers en ongeveer 25 000 kg minder CO2.

Tijdens het schooljaar 2008-2009 wordt er verder gewerkt aan acties voor de basisscholen. Voor de secundaire scholen werd de campagne ECO-TRIPPER gelanceerd. Deze campagne is nieuw voor Vlaanderen. Ook hierin staan duurzame verplaatsingswijzen centraal. De jongeren zijn momenteel bezig met het opmaken van eigen videocampagnebeelden. Drie slogans staan centraal in de ECO-TRIPPER-campagne: 'one car less', it's up to us' en 'I'am an eco-tripper'.

Karnaval Ledeberg viert Diversifieste.

affiche 2009 In het weekend van 6, 7, 8 en 9 maart viert Ledeberg weer naar hartelust karnaval. Een Plateaushow met Duitse inbreng op vrijdag, een karnavalstintje voor senioren, een multicultureel lintje en de grootste karnavalstoet van de Gentse regio zijn dit jaar de meest opvallende elementen van dit grandioos volksfeest. Het overkoepelend thema voor de Ledebergse karnavalviering 2009 Diversifieste slaat werkelijk op alles. Organisator Patrick Van Damme: “Creativiteit en fantasie vieren hoogtij tijdens de Ledebergse karnavalstoet. De Ledebergenaars zijn trots op hun eigen wagenbouw waar ze in hun enthousiasme in soms moeilijke omstandigheden aan werken”.

Diversiteit staat voor de verschillen die er zijn tussen individuen in onze samenleving, tussen culturen, tussen levenswijzen, tussen manieren van feestvieren. Karnaval Ledeberg wil het aspect diversiteit verder uitbreiden van de multiculturele diversiteit naar rijk en arm, eerlijk en oneerlijk, actueel en historisch, Ledeberg en Gent, Vlaanderen en Wallonië. Met andere woorden: Diversifieste speelt in op actuele toestanden. De Ledebergse wagenbouwers trekken nog meer dan anders de actuele kaart en spelen in op een aantal hot items, gaande van lokaal tot internationaal niveau.

carnaval(2008)79 Eén van de opmerkelijke bijdragen aan de stoet is de praalwagen waar bewoners van het Seniorencentrum De Vijvers plaats nemen. De deelname van de senioren wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van het OCMW, het seniorencentrum De Vijvers en Karnaval Ledeberg. Een dergelijk initiatief waarbij rusthuisbewoners een actieve rol spelen in een karnavalstoet was in 2008 een première voor Vlaanderen. Het enthousiasme bij de bewoners van de Vijvers voor het jaarlijkse seniorenkarnaval 2008 was laaiend, en dat dankzij de Ledebergse karnavalverenigingen. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Het initiatief kadert in de trend om rusthuisbewoners zo veel mogelijk te laten deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten in de deelgemeente”.

Op uitnodiging van het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg is het “Männerballet Die Biebricher Waden” uit de Gentse zusterstad Wiesbaden voor het tweede jaar te gast op het Ledebergse karnaval. “Männerballetten” zijn een typisch verschijnsel van het karnaval van het Rijnland. Deze groepen brengen humoristische parodieën ten tonele op de meest verscheiden soorten muziek. De mannen zijn vaak (maar zeker niet altijd) in komische vrouwentenues gekleed. Natuurlijk verzorgen de Duitse gasten op vrijdag een optreden tijdens de 17de Plateaushow en nemen ze ook deel aan de stoet op zaterdag. Feit is zeker dat ze opnieuw voor ambiance zullen zorgen.

Het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw blijft zich samen met de 11 Ledebergse karnavalverenigingen volledig inzetten om het peil van de karnavalviering te kunnen handhaven. Organisator Patrick Van Damme: “We zijn er in Ledeberg toch weer in geslaagd een programma op poten te zetten dat mag gezien worden. Zoals andere jaren heeft het stadsbestuur het initiatief ondersteund. Dit gebeurde, naast de gebruikelijke toelage, vooral met het ter beschikking stellen van logistieke steun. Ook de morele steun die we mochten ondervinden van schepen Decaluwe en de dienst Feestelijkheden was voor ons belangrijk”.

Het accent blijft in Ledeberg liggen op de eigen wagenbouw. De Ledebergse verenigingen bouwen zelf en kopen geen wagens over van verenigingen uit andere gemeenten. Door de stoet voor het grootste deel met eigengebouwde wagens te vullen blijft het Ledebergse karnaval uniek voor de Gentse regio. De wagenbouwhal, die door het stadsbestuur ter beschikking gesteld wordt, was dit jaar weer de uitverkoren plek voor de creatieve ontboezemingen van de Ledebergse karnavalisten.

Het aangepaste parcours van 2008, met vertrek op Ledebergplein blijft behouden:
Ledebergplein – Ledebergstraat – Pieter Lachaertstraat – Hundelgemsesteenweg – Rondpunt - Jacques Eggermontstraat - Ledebergplein – August Van Lokerenstraat – Brusselsesteenweg – Hoveniersstraat – Edmond Van Horebekestraat - Walstraat – Ploegstraat – Jozef Vervaenestraat - Hundelgemsesteenweg –Ledebergstraat – Doorgangstraat – Langestraat – Hoveniersstraat [eretribune achter de kerk] – Ledebergplein [ontbinding].

Programma karnavalweekend

Vrijdag 6 maart 2009
20 uur: 17de PLATEAUSHOW met Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een mannenballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent) Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge - Braemkasteelstraat


Zaterdag 7 maart 2009
15 uur: 24ste KARNAVALSTOET
19 uur: VERKLEDE KROEGENTOCHTEN en animatie in de deelnemende cafés

Zondag 8 maart 2009
14.30 uur: kinderkarnavalnamiddag met Kindertheater JEUK en de Grote Jan Pladijsshow, met Jeugdpunt Ledeberg en KSJ Ledeberg in de Parochiale zaal Ledebergplein.
15 uur: Diversifieste Spellekes voor Ledebergse Karnavalgroepen op het Ledebergplein
19.30 uur: BOTERWORP aan Café Bristol (Botermarkt - Hundelgemsesteenweg)

20 uur: Feeërieke FAKKELTOCHT , Langestraat - Hovenierstraat - Ledebergplein
20.15 uur: Feestelijke POPVERBRANDING & VUURWERK op Ledebergplein


Maandag 9 maart 2009
14 uur: RONDGANG VAN DE TRAVO’S in de deelnemende cafés
19 uur: gezellige afsluiter, DAG VAN DE LEVENDE LIJKEN in Zaal Excelsior, Brusselsesteenweg.

carnaval(2008)36 Alle activiteiten, behalve Plateaushow, zijn gratis toegankelijk. Voor de Plateaushow is vooraf aankopen van de toegangskaarten ten zeerste aanbevolen! De kroegentocht langs alle deelnemende cafés start op zaterdagavond vanaf 19 uur. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen aan de feestvreugde kan zich naar harte lust verkleden en meegaan in het feestgewoel. Tijdens het karnavalweekend staan rond het Ledebergplein opnieuw diverse foorattracties opgesteld. Link: www.karnavalledeberg.be

Lijst van deelnemers 23ste Ledebergse karnavalstoet

=> De Gentse Belleman - Gent

=> Keizer Christofke I – Ledeberg

=> Keizerin Simonneke I - Ledeberg

=> Reus Abel - Ledeberg

=> Reus Koen Crucke – Ledeberg

=> Dekenij Ledeberg met Miss & Mister Ledeberg - Ledeberg

=> Karnavalgroep Dutsenclub – Ledeberg

=> De Lochtandjuuns - Ledeberg

=> ’t Zieverstroatse - Ledeberg

=> Leute en Plezier - Ledeberg

=> De Boterlekkers - Ledeberg

=> De Buit'nluupers – Ledeberg

=> De Muil’ntrekkers - Ledeberg

=> De Centervrienden – Ledeberg

=> Luckske I – Ledeberg

=> De Tuugangers - Ledeberg

=> Prinsenkamer van Ledeberg – Ledeberg

=> Seniorencentrum De Vijvers – Ledeberg

=> KSJ Ledeberg - Ledeberg

=> KSJ Gentbrugge - Gentbrugge

=> Dekenij Moscou - Gentbrugge

=> 4x4 Club The Maple - Evergem

=> De Peerkes (Lokeren) (gastgroep)

=> De Mikkadoos (Dendermonde) (gastgroep)

=> De Puttendelvers (Assenede) (gastgroep)

=> De Rockets (Tielrode) (gastgroep)

=> De Engelraad (Sint-Amandsberg) (gastgroep)

=> Stedelijke Gentse Karnavalraad (gastgroep)

=> De Kluivers – Orde van De Vette Os – Orde van ’t Verzopen Kalf(gastgroep)

=> Die Biebricher Waden – Wiesbaden (gastgroep)

=> Drumband Blankenberge - Blankenberge

=> Drum- en Showband Adventure – Oostende

=> Real Friends 2000 - Gent

=> Showband Alpason – Ledeberg

=> Turks-Bulgaarse formatie

=> Diverse Prinsen Karnaval en hun gevolg.

woensdag 18 februari 2009

Met weinig geld (over)leven in Gent.

In 2005 lanceerde Project Budget van Samenlevingsopbouw Gent het boekje: “Met weinig geld (over)leven in Gent”. Het adresboek werd door projectgroep Budget, een tiental mensen met budgetmoeilijkheden ontworpen. Zij bepaalde de vorm en inhoud. Het was volgens hen één van de oplossingen om mensen op een toegankelijke manier wegwijs en zelfredzaam te maken in het kluwen van hulp- en dienstverlening in Gent. Hoewel het boek door veel mensen gebruikt wordt, bleef de vraag naar toegankelijke informatie rond hulp- en dienstverlening in Gent groot. Het werd hoog tijd om de gegevens aan te passen, de vorm en tekeningen op te frissen en terug 5.000 exemplaren te laten drukken. Ondertussen is ook de site www.metweiniggeld.be gelanceerd, zo hoopt men meer dan 5.000 mensen bereiken.

Het nieuwe boekje werd in aanwezigheid van schepen Tom Balthazar voorgesteld in de Gentse Pacificatiezaal. Jacqueline en Inge werkten mee aan de samenstelling van het boekje en vertelden als ervaringsdeskundigen hun verhaal. Hoe armoede kwetst en diepe littekens nalaat, hoe je er onderdoor gaat en weer bovenop komt. Maar je leert hoe je ondanks een laag inkomen en hoge kosten jezelf kan beredderen. Daarvoor is dit boekje een belangrijk hulpmiddel. Opbouwwerkster Stephanie Staïsese: “Mensen hebben niet altijd de juiste informatie om goede beslissingen te nemen en zelf de nodige stappen te zetten. Toen we in 2005 de eerste editie op 5.000 exemplaren verspreidden was die in nog geen twee weken tijd verdeeld”. Het boekje is heel duidelijk en erg handig: in een oogopslag zie je onder de verschillende thema’s wie je kan helpen. Basishulp, Onthaal, Kleding, Eten, Wonen, Gezondheid, Geld, Ontmoeting, Werk, Leren, Vervoer, Kinderen en Jongeren en Vrije Tijd zijn de belangrijkste thema’s.

Kris Dom: “De economische crisis treft kwetsbare groepen harder, waardoor het moeilijker wordt om te overleven. En als er problemen opduiken reageren ze vaak te laat of verkeerd. De bestaande communicatie is niet afgesteld op de kwetsbare groepen”. Er zijn natuurlijk stappen in de goede richting. Zo is er Gentinfo, de 1700 lijn en werden folders ‘hertaald’ door de emancipatorische werking van het OCMW Gent. Bovendien zijn er permanenties van stedelijke diensten en het OCMW in alle wijken. Kris Dam: “Dat is juist, maar deze initiatieven zijn niet door iedereen gekend. Met dit boekje brengen we deze informatie op een verstaanbare manier bekend. Maar het is ook een basis om met alle betrokkenen aan tafel te gaan zitten en na te denken over laagdrempelige informatieverstrekking”.

Stephanie: “Het boekje wordt verspreid via de verenigingen waar armen samen komen en het woord nemen. Het is daar dat de vraag naar informatie het luidst klinkt. Maar natuurlijk draait het ook rond centen. Samenlevingsopbouw Gent werkt onder meer met middelen die we ontvingen via de armoedeprijs van de ARCO groep. Afhankelijk van de beschikbare middelen zal het nog een aantal jaren duren vooraleer we een nieuwe editie klaar hebben”. Daarom is er ook de website: die kan steeds aangepast worden en de pagina’s kunnen steeds afgedrukt worden. Momenteel staan er een 130 tal organisaties vermeld in de gids, maar jaarlijks worden die gecontacteerd voor een grootschalige update. Link: www.metweiniggeld.be

Guido Van Peeterssen.

maandag 16 februari 2009

Opleidingsproject IKOOK zoekt stageplaatsen in de horeca

ikook(2)04IKOOK is de Gentse opleiding hulpkok zaalmedewerker voor laaggeschoolde werkzoekenden. IKOOK zoekt stageplaatsen voor keuken en zaal voor de cursisten. De stage loopt over twintig dagen. Geïnteresseerde horecazaken kunnen contact opnemen met de VDAB. OCMW Voorzitter Geert Versnick: “De job van hulpkok is een knelpuntenberoep in Vlaanderen. Er is nood aan een opleiding die meer op maat is van laaggeschoolde werkzoekenden. In het kader van de werkgroep Horeca ontstond het idee om een opleiding tot hulpkok op te starten. Dat deed de Stad Gent, VDAB, OCMW Gent, CVO, Leerpunt en Horeca Vorming Vlaanderen de handen in elkaar slaan om een opleiding tot hulpkok en zaalmedewerker op te starten: IKOOK ”.

Schepen Mathias De Clercq: “De opleiding wil tegemoet komen aan het tekort aan geschoold personeel in de horecasector. Geslaagde cursisten ontvangen een attest van de VDAB en kunnen daarmee aan de slag in de Gentse horeca. Een geslaagde stage ervaring opent voor horecazaken de mogelijkheid om de cursist na de opleiding aan te werven. Als dat nodig is, kan die aanwerving ondersteund worden door een jobcoach of tewerkstellingsmaatregelen”. IKOOK is op zoek naar stageplaatsen in zowel de keuken als de zaal voor de cursisten. De stage loopt in een voltijdse werkweek van 21 maart tot en met 19 april 2009 en loopt over twintig dagen.

Wie interesse heeft een stageplaats aan te bieden of vrijblijvend meer informatie wil, kan contact opnemen met Pascale Van Aelst, sectoraal begeleider VDAB, tel. 059 55 20 92 of gsm 0499 94 88 45.

Doornik gaststad voor het Belgisch judokampioenschap Jeugd.

De Schrijver StefanDit weekend was Doornik gaststad voor het Belgisch Kampioenschap Jeugd. De judoka’s die vorige week een plaats konden bemachtigen op het regionaal kampioenschap mochten zich nu meten met de vier besten van Wallonië in hun gewichtscategorie. De jongens beten de spits af, eerst was het de beurt aan de junioren -20 jaar. In de lichtste categorieën konden de Oost-Vlamingen niet doorstoten: Matthias van Styvendael (Berlare) werd zevende in de categorie tot 55 kg, Broekaert Daan (Zele) en Smekens Sander (Zele) stranden op een vijfde plaats respektievelijk in de categorie tot 60kg en de categorie tot 66kg. In de categorie tot 73 kg was het uiteindelijk raak: Neal Coppieters (Berlare), die vorige week regionaal kampioen werd, veroverde nu een bronzen medaille. De categorie tot 81 kg was zoals op de Vlaamse kampioenschappen een Oost-Vlaams onderonsje. Het was De Schryver Stefaan (AK Zele) die de kamp in zijn voordeel mocht beëindigen en de gouden medaille veroverde, zijn tegenstrever Xavier Kuppens (Nazareth) nam genoegen met de zilveren medaille. In de zwaarste categorie van meer dan 100 kg werd Daragas Jonas (Oudenaarde) zevende.

Nadien traden de beloften -17 jaar op de tatami. Bij de lichtgewichten tot 42 kg werd Vancopenolle Thomas (Ronse) knap derde. Zijn clubgenoot De Donder Arne (Ronse) strandde in de categorie tot 46 kg op een vijfde plaats. Katchikaev Adlan (AK Zele) deed wat van hem verwacht werd, hij stootte gedreven door tot in de finale van de categorie tot 50 kg. Op zeven seconde van het einde nam hij opnieuw de bovenhand door zijn tegenstrever te vloeren. Zo was ons tweede gouden medaille voor Oost-Vlaanderen een feit. In de categorie tot 60 kg kon Verla Wesley (Eeklo) ook de finale bereiken en winnen op een overtuigende manier. De categorie tot 66 kg startte veel belovend, aangezien op het Vlaams Kampioenschap het hele podium Oost-Vlaams was gekleurd. Maar het mocht niet baten: de Waalse tegenstrevers waren oppermachtig, de Oost-Vlamingen verloren allen hun eerste kamp en werden naar de herkansingen verwezen, ook hier mocht het niet lukken. Zo strandden Naert Dries (Geraardsbergen) en Dehouck Arnaud (Eeklo) op een zevende plaats, De Riek Wouter (Evergem) en Peelman Toon (Buggenhout) moesten genoegen nemen met een vijfde plaats. In de categoriën tot 90 kg en van meer als 90 kg mocht het ook niet baten voor De Pelseneer Sam (Wetteren-Serskamp) en Kesteleyn Tars (Oudenaarde), zij moesten zich beiden tevreden stellen met een zevende plaats.

Om de zaterdag af te sluiten mochten de jongens van -15 jaar hun grootste troeven uitspelen. Dierickx Robin (AK Zele) en Declercq Thomas (Kruishoutem) mochten het onderling uitvechten voor het brons in de categorie tot 34 kg. In deze kamp kon Thomas het resultaat in zijn voordeel beslechten. Cappaert Ruben (Kemzeke) bereikte vlot de finale in de categorie tot -38 kg. In de finale kon geen van beide judoka’s echt overtuigen en de kamp werd beslist op vlagjes, de uitslag was twee tegen één voor Ruben. Het goud was zo kort bij maar het mocht niet zijn. Robijn Jens (AK Zele) stroomde vlot door de voorrondes tot in de finale van de categorie tot -42 kg, in de finale kon hij met ippon afstand nemen van zijn tegenstrever en de kampioenentitel was binnen. Over naar de categorie tot 60kg, waar opnieuw twee Oost-Vlamingen vochten voor goud of zilver, Breda Kenzo (Kluisbergen) won deze van Demuytere Cody (Drongen). Zijn tweeling broer Jesse moest slechts genoegen nemen met een vijfde plaats in deze categorie. Okk Verschaffelt Tibe (Wachtebeke) strandde in de categorie tot 66kg op een vijfde plaats. Als laatste hebben we De Durpel Jonathan (Herzele) die al zijn kampen, samen met de finale op mooie wijze met “ippon” kon winnen en zo ook de felbegeerde gouden medaille mee naar huis mocht nemen.

Zondag was het de beurt aan de vrouwelijke judoka’s. Bij de junioren -20 jaar in de categorie van boven de 78 kg kon Vereecken Elise (Hamme) de titel van Belgisch kampioen vlot binnenslepen. Claeys Liesbeth (Nazareth) kon in de categorie tot 78 kg geen medaille bemachtigen, ook werd het een tornooi eindigend op een boogscheut van een medaille voor Van Aelst Laurie (Geraardsbergen) in de categorie tot 70 kg, beide judoka’s werden knap vijfde. Billiet Sandrine (Eeklo) kon de finale vlot bereiken na wat mooi grondwerk te hebben laten zien. In deze moest ze haar meerdere erkennen in haar tegenstrevers, en zo moest ze zich tevreden stellen met zilver. Ataç Ilke (Lokeren) vond niet het goede ritme en werd in de categorie tot 48 kg zevende.

Nadien de beloften -17 jaar. Claes Nathalie (Moorsel) in de categorie van meer dan 70 kg moest enkel in de finale het onderspit delven en werd zo tweede. Voor Van der Veen Anouk (Hamme) was het “net niet”, zij werd in de categorie tot 70kg vijfde. In de categorie tot 63kg kon Lize Vlegels haar eerste kamp winnen, maar werd nadien naar de herkansingen verwezen, hierin herpakte ze zich en won het brons. In de categorie tot 57kg werd Saskia Dewit (Oudenaarde) gestopt in de halve finale, ook zij kon via de herkansingen het brons behalen. In de categorie tot 52kg was het opnieuw raak, Leyman Lisa (Kruishoutem) won overtuigend de nationale titel. In de zelfde categorie na verlies van Lisa kon Gansemans Aïno (Deinze) ook nog het brons winnen. In de categorie tot 48kg liet Moors Lien (Eeklo) enkel in de finale een steekje vallen en moest genoegen nemen met het zilver. Cappaert Evelien (Kemzeke) kon bevestigen door al haar kampen overtuigend te winnen en verdiende met glans de titel van Belgisch Kampioene in de categorie tot 44kg.

Als laatste voor dit weekend af te sluiten zijn de cadetten -15 jaar meisjes. In de categorie meer dan 63 kg was de finale nogmaals een Oost-Vlaams onderonsje tussen Devlaminck Yana (Ronse) en Verdurmen Kelsey (Zelzate). Zij behaalden respectievelijk een zilveren en gouden medaille. In de categorie tot 63 kg was het opnieuw raak met een bronzen medaille voor Poppe Valerie (Lokeren). Ook De Schrijver Michelle (AK Zele) behaalde een gouden medaille. De categorie tot 52 kg was goed voor brons voor De Pauw Fibe (Zelzate) en Bonnen Berthe (Waarschoot). Verstraeten Nele (Oudenaarde) eindigde in dezelfde categorie vijfde. In de categorie tot 48 kg behaalde Decraemer Inez (Eeklo) brons. De categorie tot 44 kg leverde ons nog een Belgisch kampioene op, met name Heynze Maxime (Kemzeke), ook vergeten we hier niet De Waele Rani (AK Zele). Dhondt Ilka (Ronse) strandde op een zucht van eremetaal in de categorie tot 40 kg en werd vijfde.

zondag 15 februari 2009

Actie voor Braziliaanse kinderen brengt 1.724 euro op.

StraatkinderenDe verkoop van balpennen op tal van activiteiten in de Gentse stedelijke basisscholen om het Braziliaanse project Ilê dos Êrês te steunen, bracht in totaal 1724 euro op. Met de steun aan dit project onderschrijft het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Een infostand op de deelnemende basisscholen verschafte de bezoekers meer uitleg over het project. Ilê dos Êrês is Iorubá, een Afrikaans dialect dat ook in Brazilië wordt gesproken, en staat voor ‘Huis van de Kinderen’.

Het project Ilê dos Êrês werd gestart in november 2004 in de wijk São Miguel in Ilhéus – Bahia in Brazilië. Ondertussen nemen een 30-tal jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar uit 17 families met groot enthousiasme deel aan het project. Onlangs werd het project ook uitgebreid naar andere wijken. Het project gaat preventief te werk. Het wil voorkomen dat de kinderen rondhangen en het slachtoffer worden van, drugsgebruik en geweld. Het wil voorkomen dat de kinderen straatkinderen worden of in een crimineel milieu terechtkomen en dat meisjes al op zeer jonge leeftijd moeder worden. Via het project worden kinderen van de straat gehouden, worden ze begeleid en gestimuleerd hun schoolcurriculum af te maken en iets van hun leven te maken. Ze leren te geloven in hun eigen kunnen, in het ‘iemand zijn’. Ze leren zichzelf en anderen te respecteren onder meer door zich te bekwamen in Capoeira, een mengvorm van dans- en gevechtstechnieken.

De Belgische Nicole Berx gaf in augustus 2005 haar functie als directeur Dienst Kinderopvang Stad Gent op om samen met Miguel Machado, een grootmeester in de Capoeira, het project op te starten met als voornaamste doelstelling het zelfwaarde gevoel van de Afro-Braziliaanse kinderen te ontwikkelen. Verder wordt er gewerkt met vrijwilligers.

De acht millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

1. Uitbannen van de grootste honger en armoede

2. Waarborgen van basisonderwijs voor iedereen

3. Bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en versterken van de positie van de vrouw

4. Terugdringen van de kindersterfte

5. Verbeteren van de gezondheid van moeders

6. Bestrijden van hiv/aids, malaria, en andere ziekten

7. Waarborgen van een duurzaam milieu

8. Tot stand brengen van een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

Jong en oud treden samen op in wervelend circusspektakel.

Picolino04Woonzorgcentrum Zonnebloem en basisschool Sint-Vincentius uit Zwijnaarde hebben de handen in elkaar geslagen om samen met vzw Picolini een circusvoorstelling op poten te zetten. De voorstellingen vinden dit weekeinde plaats in een echte circustent op de weide van WZC Zonnebloem. De woonwagens en de circustent staan al op de weide voor WZC Zonnebloem sinds 8 februari. Zo hadden de kinderen al de kans om in de echte tent te oefenen. Er staan in totaal vier opvoeringen op het programma. Alle voorstellingen zijn echter volledig volzet. De show duurt ongeveer twee uur zonder pauze. OCMW Voorzitter Geert Versnick: “ Eén van onze bewoonsters is een voormalige kleuterleidster, zij is heel tevreden dat ze weer eens met kinderen kan samen werken. Een andere bewoner was vroeger worstelaar, hij vocht tegen beren, deed goocheltrucs en moedeigt de kinderen aan om het beste van zichzelf te geven”.

De circusvoorstelling is opgebouwd rond het thema ‘iedereen kan iets – iedereen heeft kwaliteiten’. Iedereen werd betrokken in het proces: zowel kinderen, ouders, grootouders, senioren, leerkrachten en verpleegkundigen. Bij de kinderen werd gekeken naar wat hun kwaliteiten zijn en bij de senioren werd gekeken wat ze nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen. OCMW Voorzitter Geert Versnick: “ Het woonzorgcentrum en de school onderhouden goede contacten. De kinderen spelen in de tuin en voor de bejaarden is het een aangenaam om de kinderen bezig te zien. Voor grote activiteiten gebruiken de kinderen het cafetaria van de Zonnebloem en zitten de senioren op de eerste rij. De kinderen leren ook van de senioren en luisteren naar gesprekken rond de Bevrijding”. Het OCMW gent wil van haar woonzorgcentra geen gesloten instellingen maken maar in tegendeel de buitenwereld naar binnen brengen. Of het nu een oldtimerrit is of een toneelvoorstelling: er is altijd wat te doen.

Picolino07De basisschool uit Zwijnaarde kreeg voor dit project subsidies van de Koning Boudewijn- stichting. Gedurende een half jaar werkten de kinderen van de lagere school en de bewoners van het woonzorgcentrum samen intensief aan deze circusvoorstelling. Geert Versnick: “Een van de voorwaarden om de subsidies te krijgen, was dat het project een activiteit moest voorzien op de eerste dag van de intergenerationele solidariteit. Die valt op 29 april 2009. Om dit te realiseren kozen de projectbegeleiders ervoor om een film te maken van het proces en de voorstellingen zelf. Die zal op 29 april voor iedereen uit de buurt getoond worden in de parochiezaal van Zwijnaarde.

Guido Van Peeterssen.

zaterdag 14 februari 2009

Gentse ‘Bio-Energy Valley’ in diep dal.

sluis evergem18De biobrandstofproducenten Bioro en Alco Bio Fuel, beide gevestigd aan het Rodenhuizedok in de Gentse haven, werken samen aan de grootste bioraffinaderij van België. Oleon zal produceert bovendien biodiesel op basis van koolzaad. De overheid wil dat tegen 2010 de brandstof voor onze voertuigen uit 5.75% biobrandstof bestaat, dit komt overeen met een productie van 335.000 ton biodiesel per jaar. Toch geraken de Gentse biobrandstof producenten hun bio-ethanol aan de straatstenen niet kwijt omdat er geen mengplicht is. Noodgedwongen moeten de Gentse bio-energie bedrijven hun productie kwijt in het buitenland, maar dat kan niet blijven duren. Het ziet er naar uit dat Bioro en Alco Bio Fuel hun productie moeten stilleggen, met een aanzienlijk aantal afdankingen als gevolg.

Het Gentse stadsbestuur vraagt in een brief aan eerste minister Van Rompuy en de ministers Reynders, Van Quickenborne en Magnette om zo snel mogelijk een wettelijk kader voor de bijmenging van biobrandstoffen te creëren. Een investering van 250 miljoen dreigt verloren te gaan en voor sommige bedrijven dreigt het faillissement. Het Oostendse Proviron stopte eind januari de productie en het ziet er naar uit dat Gent dit voorbeeld zal volgen. Minstens 200 banen staan op de tocht en het ziet er naar uit dat België hoge Europese boetes zal moeten betalen. En met de verkiezingen in aantocht ziet het er naar uit dat er de komende maanden geen beslissingen genomen worden. Toch werd in 2007 al bepaalde problemen voorspeld op deze site.

België is samen met Malta en Cyprus een van de laatste landen die nog geen wettelijk kader voor de bijmenging van biobrandstoffen hebben. Nochtans dateert de Europese richtlijn voor de bevordering van biobrandstoffen in het vervoer uit 2003. Die richtlijn bepaalt het percentage biobrandstoffen dat verplicht deel moet uitmaken van alle brandstoffen voor vervoer. In 2003 was dat percentage 5,75%; in 2020 wil de Commissie dat verhogen tot 10%. Onder meer door het ontbreken van dat wettelijk kader, bedroeg het bijmengingspercentage in België in 2007 amper 1,15%, tegenover 4,87% in Duitsland en 5,04% in Frankrijk. Daarmee staan we ver van de verplichte Europese doelstelling om tegen 2010 naar 5,75% bijmenging te gaan. Toch doet Gent al heel wat inspanningen op gebied van alternatieve energie.

Op basis van de EU-doelstellingen werden eind 2006 in België de quota voor accijnsvrije productie van biodiesel toegekend aan 4 bedrijven: Oleon en Bioro in de Gentse haven, Proviron in Oostende en Neochim in Feluy. Omdat er lokaal te weinig afzetmogelijkheden zijn, produceren deze bedrijven ver onder hun capaciteit. Met als gevolg dat eind januari een van hen de productie heeft moeten stilleggen. De producenten die ook buitenlandse quota hebben, draaien bijna uitsluitend op export. Tussen 2003 en 2007 werd in de Gentse haven in de biobrandstoffensector voor 250 miljoen euro geïnvesteerd. De haven heeft hiermee de grootste biocluster van Europa. Nu dreigt voor sommige biobrandstoffenproducenten het faillissement als de federale regering binnen de komende weken niet het nodige doet.

Gent is lid van Ghent Bio-Energy Valley (GBEV) en ondersteunt daarmee de ontwikkeling van een duurzame biocluster. De economische groei die de sector teweeg brengt, is belangrijk voor Gent. De Stad Gent stuurt daarom een brief naar de federale ministers Didier Reynders, Vincent Van Quickenborne, Paul Magnette en naar de eerste minister Herman Van Rompuy, die dit hele dossier coördineert. In de brief vraagt de Stad Gent speciale aandacht voor de precaire situatie waarin de biobrandstoffenindustrie zich bevindt. Een situatie die voor een groot deel kan verholpen worden door net zoals in vierentwintig andere EU-landen een volledig wettelijk kader te creëren voor de bijmenging van biobrandstoffen.

De nood aan een goed functionerende Bio-Energy Valley in de Gentse haven is heel groot. Bedrijven en universitaire labo’s ontwikkelen een hele technologie rond hernieuwbare grondstoffen. Op termijn is men minder afhankelijk van steeds schaarser wordende en vervuilende ingevoerde aardolie. Alternatieve grondstoffen zoals maïs en suikerbieten zijn volop beschikbaar en onbeperkt voorradig. Het aanwenden van duizenden hectaren braakliggende landbouwgrond heeft een positief effect op landbouwfinanciering en verhoogt de tewerkstelling in landbouw. En vooral: de lokale economie en de Vlaamse chemische sector varen er wel bij door het ontwikkelen van talloze afgeleide producten. En om het nog eens expliciet te zeggen: het is misdadig om in deze barre economische tijden talloze banen verloren te laten gaan, het milieu nog wat meer te verprutsen en nog eens de kans te laten schieten om ons minder afhankelijk voor onze energie op te stellen.

donderdag 12 februari 2009

Financiële ademruimte voor Gentse bedrijven

Het Gentse stadsbestuur heeft beslist om voor alle bedrijven, gevestigd in Gent, financiële ademruimte te creëren. De Stad Gent zal dit doen door de lokale bedrijfsbelastingen te verschuiven en/of later te versturen. Hierdoor krijgen de bedrijven extra financiële ruimte op het niveau van cashflow en kunnen ze tijdelijk de economische crisis overbruggen. De Stad Gent verliest door deze operatie ongeveer 135.000 euro aan financiële opbrengsten (interesten). Met deze inspanning wenst de Stad Gent het signaal te geven dat bedrijven heel belangrijk zijn voor de lokale welvaart.

Schepen Christophe Peeters: “Jaarlijks int de Stad Gent via lokale belastingen 18 miljoen euro (85%) bij de Gentse bedrijven, waarvan 45% bij slechts 5 bedrijven: Arcelor Mittal, Stora Enso Langerbrugge, Electrabel, Volvo Cars en Volvo Trucks. Dit resulteert in een uitstel van de uiterste betalingsdatum en heeft geen impact in de vennootschapsboekhouding van de bedrijven zelf”.

Volgende bedrijfsbelastingen zullen vertraagd naar de bedrijven doorgestuurd worden:
- belastingreglement op de banken.
- belastingreglement op de bedrijfsvestigingen.
- belastingreglement op de motoren.
- belastingreglement op de opslagplaatsen.
- belastingreglement op de pompen.
- belastingreglement op het verstrekken van logies.
- belastingreglement op film- en erotische voorstellingen.

woensdag 11 februari 2009

Sint-Lievenscollege tegen Zinloos geweld

Sint-Lievens04De vzw Zinloos Geweld organiseerde afgelopen donderdag samen met het Sint-Lievenscollege en de Politie Gent een pedagogische studienamiddag voor het Vlaamse onderwijsveld. Tijdens de slotactiviteit werden 3 sensibiliseringsprojecten voorgestelde waarbij meer dan 500 leerlingen betrokken waren. Christian Lapinne: “Deze projecten, waarvan één recent de Europese Medea Special Award won, zijn uitgewerkte voorbeelden die ook in andere scholen kunnen geïmplementeerd worden en zijn conform met het leerplan en de vakoverschrijdende eindtermen”. Voor de deelnemende leerkrachten was de studienamiddag een interessante ervaring. Directeur Kristof De Waegemaeker van De Regenboog: “Het is goed om weten hoe je omgaat met geweld en agressie, ook op school”. Lerares Nele, scholengroep Sint-Maarten : “We hebben hier heel wat ideeën opgedaan en geleerd hoe bepaalde problemen op een positieve manier te benaderen”.

Voorzitter Christian Lapinne: “De vzw Zinloos Geweld doet sinds zijn ontstaan in 2006 aan bewustwording door op een permanente manier projecten te realiseren samen verschillende partners. Geen repressie maar preventie en positief creatieve acties zijn het beste antwoord. Acties die een structurele ombuiging van mentaliteit realiseren en voorkomen dat kinderen van nu, later in een rij langs het zoveelste slachtoffer lopen en denken dat agressie en geweld en onverschilligheid normaal en vanzelfsprekend zijn. Bewustwording kàn uitgroeien tot gedragsverandering”.

Sint-Lievens03Voor het bekroonde Anti-Antiproject maakten de leerlingen gebruik van eigen mp3 spelers. Samen gingen ze op stap in de schoolomgeving om een aantal opdrachten te vervullen. Op TV schermen in een aantal handelszaken rond de school stonden TV’s met videobeelden, die samen met de geluidsfragmenten op de mp3 spelers voldoende hints gaven om de moord op een medeleerling op te lossen. De vzw Zinloos Geweld wil dit schooljaar een maximale samenwerking met het onderwijs. Vandaar deze studienamiddag met pasklare en uitgewerkte projecten voor scholen.

Het Sint-Lievenscollege organiseerde voor de tweede keer een dag tegen Zinloos Geweld. Vorig jaar werd het multimediaproject ‘Anti-anti Tegen Zinloos Geweld’ uitgewerkt door vijf laatstejaarsstudenten. Dit project werd nu bekroond met de Europese Medea Special Award 2008. De school haalde daarmee voor 6.000 euro aan soft- en hardware binnen. Ondanks het feit dat de school tot op heden niet met Zinloos Geweld werd geconfronteerd, wil ze haar leerlingen blijven sensibiliseren. Dit past perfect binnen de vakschrijdende eindtermen ‘Opvoeden tot burgerzin en Sociale Vaardigheden’. De leerlingen van het derdejaar ASO maakten werk van het cartoonproject.

De deelname aan het project “Droom je school”, georganiseerd door Klasse en Cera, kregen invulling met het poëzieproject van de vierdejaars. Er werden 30 eigen gedichten over Zinloos Geweld geschreven en op speciale tegels op de speelplaats geplaatst. Dit maakt de speelplaats tot een écht ‘Plein Tegen Zinloos Geweld’. Een deskundige jury onder leiding van dichteres Rosita Baeyens was heel tevreden over het geleverde werk en pikte het poëzieproject van de vierdejaars er uit als beste. De zes finalisten kregen elk een cartoonboek.

Sint-Lievens06Om 16 uur was er een tegelceremonie waarbij er op de speelplaats een vlindertegel geplaatst werd in aanwezigheid van zanger Luc De Vos en voetballer en sportjournalist Wim De Coninck. Tijdens de academische zitting lanceerde Luk Vanlanduyt, CEO van Edubit een oproep om ecologische en economisch oneerlijke handel te stoppen. Al te vaak is de technologie die we in de winkel kopen het resultaat van uitbuiting in de derde wereld. Wil men als klant weten of het stukje elektronica het resultaat van eerlijke handel is, dan surft men best naar www.fair-it.be

Info: Carine Van den Bossche, Coördinator vzw Zinloos Geweld info@zinloosgeweld.net

Links: www.zinloosgeweld.net, www.slc-gent.be,

http://slconline.slc-gent.be/courses/0708PRANTIANTI

maandag 9 februari 2009

Sensibiliseringscampagne: Steamers hebben hulp nodig

Steaming01 In de Gentse VIP school aan de Martelaarslaan werd afgelopen maandag het startschot gegeven van de campagne ‘Steamers hebben hulp nodig’. Steaming is een vorm van afpersing waarbij een groep daders geld of iets anders afneemt van het slachtoffer. Er wordt gedreigd met geweld of er wordt effectief geweld gebruikt. Steaming heeft een grote impact op het slachtoffer. Sandra Rottiers, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid: “ Slachtoffers schamen zich voor wat er gebeurt en zijn bang voor wraak en represailles. Ze vertellen het verhaal dan ook niet zomaar aan iemand uit hun omgeving of aan de politie. Nochtans is dit essentieel om steaming zo snel mogelijk een halt toe te roepen”. De campagne ‘Steamers hebben hulp nodig’ wil slachtoffers van steaming motiveren om hun verhaal aan iemand te vertellen. Het is bovendien de bedoeling om steaming bespreekbaar te maken.

De campagne is gebaseerd op een onderzoek bij bijna driehonderd jongeren uit ASO, TSO en BSO in de secundaire scholen in Gent. De uiteindelijke campagne werd getoetst en op groot enthousiasme onthaald. ‘Steamers hebben hulp nodig’ maakt gebruik van omgekeerde humor. In plaats van te focussen op de slachtoffers, wordt de focus op de daders van steaming gelegd. De campagne toont hoe je best kan steamen. Coördinator Kim Geenens: “Het project werd opgestart na een oproep van de Koning Boudewijnstichting en is gebaseerd op signalen die we kregen van de jongeren. De affiche toont duidelijk wat steaming is en welke zinnen je ervoor kan gebruiken. Er wordt ook een flyer verdeeld in de scholen met scheldwoorden die je kan gebruiken om zo goed mogelijk te steamen. Teasermateriaal dat uitgehangen wordt in de scholen moet de aandacht vestigen op de campagne en maakt op deze manier het probleem bespreekbaar.

Steaming06 Naast het materiaal dat verdeeld wordt in de scholen, werd op maandag 9 februari ook de website http://www.steamershebbenhulpnodig.be gelanceerd. Jongeren kunnen hier een vaardigheidskwis in het steamen oplossen en een steamersdiploma behalen. Naast deze ludieke zaken vinden jongeren er ook de nodige informatie over steaming en waar ze terecht kunnen indien ze gesteamd zijn. Leerkracht Dirk Van der Steen besprak het onderwerp tijdens de les moraal met de leerlingen van 4VV2. Die vonden de website de max en eenmaal ze wisten wat steaming was kwamen de verhalen naar boven. De vraag was ook: hoe herken je een steamer wat doe je er tegen. Sociale netwerksites zoals Netlog en Facebook kwamen ter sprake: wat zet je best niet op je profiel en wat doe je als iemand je via internet onheus bejegent.

Schepen Rudy Coddens: “Professionelen spelen een centrale rol: het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van de problematiek en steaming in een vroeg stadium herkennen. Om deze reden organiseerde Lokale Preventie en Veiligheid eind 2007 samen met het project Verbondenheid reeds een vorming voor professionelen. Ook leerkrachten spelen een centrale rol. Zij komen immers dagelijks in contact met jongeren. Om leerkrachten hierbij zo goed mogelijk te helpen, wordt in het kader van deze campagne een lessenpakket ontwikkeld. Vanaf maandag 9 februari kunnen leerkrachten dit pakket downloaden via de website www.steamershebbenhulpnodig.be”.

donderdag 5 februari 2009

Belgen eten te weinig vis

breakwavesBelgische consumenten die in hun nabije omgeving ervaring hebben met hart- en vaatziekten plaatsen méér vis op het menu. Niettemin blijft de Belgische visconsumptie opvallend laag, en gemiddeld ver onder de algemene voedingsaanbeveling van twee keer vis per week. Dat besluiten onderzoekers van de Universiteit Gent op basis van een steekproef bij 850 Belgische consumenten. Het onderzoek kaderde binnen het pas voltooide Europees onderzoeksproject SEAFOODplus waaraan onderzoekers van 16 Europese deelnamen. Gelijkaardige resultaten werden vastgesteld voor consumenten in Denemarken, terwijl ervaring met hart- en vaatziekten geen verband vertoonde met de frequentie van de visconsumptie van Spanjaarden, Polen en Nederlanders.

De studie toonde bovendien aan dat Belgische consumenten die ervaring hebben met hart- en vaatziekten ook méér vette vissoorten eten. Net die vette vissoorten zoals zalm, haring en makreel zijn belangrijke bronnen van de omega-3 vetzuren die geassocieerd worden met de preventie van hart- en vaatziekten. Als een mogelijke verklaring voor deze resultaten verwijzen de onderzoekers naar het effect van een nabije confrontatie met ziekte waardoor consumenten mogelijks een gewijzigde levensstijl, inclusief gezondere voedingsgewoonten aannemen. Opvallend was ook dat de Belgen een groter belang hechtten aan gezondheid. Ze rapporteerden bovendien een hogere subjectieve kennis over vis en een groter gebruik van medische informatiebronnen met betrekking tot vis in vergelijking met consumenten uit andere landen.

Niettemin blijft de Belgische visconsumptie over het algemeen opvallend laag, en gemiddeld ver onder de algemene voedingsaanbeveling van twee keer vis per week, waaronder één keer vette vis. Slechts één op vijf consumenten uit de groep zonder ervaring met hart- en vaatziekten haalt de aanbeveling van twee keer vis per week. Bij de groep met ervaring met hart- en vaatziekten bedraagt dat aandeel één derde. Polen en Nederlanders eten nog minder vis, maar ze scoren dan weer beter op het vlak van vette visconsumptie. Slechts 13% van de Belgen zonder ervaring met hart- en vaatziekten eet minstens één keer per week vette vis, tegenover 23% bij degenen met ervaring met hart- en vaatziekten. De cijfers met betrekking tot vette visconsumptie liggen hierbij in België beduidend lager dan in andere Europese landen.

Eerder onderzoek toont aan dat een gevarieerde consumptie van twee keer vis per week geen risico’s op besmetting met milieuverontreinigende stoffen inhoudt. De voornaamste barrières die consumenten aangeven ten aanzien van visconsumptie zijn percepties met betrekking tot prijs, gebruiksgemak, graten, geur en het feit dat vaak één of meerdere gezinsleden geen vis lusten. Bovendien blijkt vette vis vaak verkeerdelijk negatief gepercipieerd te worden omwille van de negatieve bijklank van het woord “vet” dat in de eerste plaats geassocieerd wordt met ongezond. Via voedingsopleiding en communicatie kunnen dergelijke misverstanden verholpen worden.

woensdag 4 februari 2009

Gent houdt van borsten

borstkankerBorsten ... mooi verpakt, in alle maten en vormen, bekeken en geliefkoosd. Maar hoe bewust zijn vrouwen van hun borsten en dragen ze er zorg voor? De Valentijnsmaand staat in het teken van borstkankeropsporing. Borstkanker is in onze samenleving de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Alleen al in België worden ieder jaar vijfduizend vrouwen getroffen door borstkanker. Vandaag kunnen we deze ziekte nog niet voorkomen maar wel vroegtijdig opsporen. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen gratis deelnemen aan het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker. Een screeningsmammografie helpt borstkanker vroeg ontdekken en vergroot zo de kans op genezing. Nog te weinig Gentse vrouwen nemen deel aan dit onderzoek. De boodschap is duidelijk: ‘Laat naar je borsten kijken!’.

Genieten van het eigen lichaam, vertrouwd zijn met de eigen borsten, tijd nemen voor het eigen lichaam … het mag. Ook dit helpt om kleine veranderingen aan de borsten snel te ontdekken. In het Gentse Justitiepaleis loopt de interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’. Een tentoonstelling met verrassende informatie over de borst, foto’s van Lieve Blancquaert, een kijkje achter de schermen van het mammografisch onderzoek en de zin en onzin van vroegtijdige opsporing van borstkanker. Je kunt er ook terecht voor een selectie kunstwerken ter beschikking gesteld door Flemish Nudes, een vereniging die kunstenaars samenbrengt uit alle kunstdisciplines rond ‘de vrouw’.

Deze liefde voor de vrouw wordt ook gedeeld door lingerieontwerpers. In het Design museum Gent geven ontwerpers zich bloot in de tentoonstelling ‘Ontwerpers houden van borsten’. Van de Velde nv, bekend van de lingeriemerken ‘Marie Jo’ en ‘Primadonna’, La Fille d’O met bezielster Muriëlle Scherre en Amoena, producent van prothesen en lingerie voor vrouwen die een borstoperatie hebben ondergaan, tonen hun liefde voor borsten in hun ontwerpen en in hun bedrijfsvisie. Lingeriezaak Potiau maakt de brug tussen producent en consument. In het pashokje geeft de vrouw zich bloot maar het is aan de lingerieverkoopster om de vrouw een goed gevoel te geven over zichzelf en haar borsten.

Een op vier lingeriezaken in Gent zet haar deuren open voor ‘Gent houdt van borsten’. Zij verspreiden informatie over het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker’ en stimuleren in de maand februari vrouwen om zorg te dragen voor hun borsten. Wie meer wil weten over de Belgische lingerie, kan terecht in het MIAT voor de indrukwekkende tentoonstelling ‘Zo zacht als zij’. Maar niet enkel musea en lingeriezaken steunen dit initiatief. Ook ziekenhuizen, verenigingen, zorgverstrekkers, enz. geven vrouwen een extra zetje om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Daarnaast kunnen verenigingen intekenen voor geleide bezoeken, infosessies, het mammoboxspel of een bezoek aan een erkende mammografische eenheid. De personeelsleden van de Stad Gent worden alvast uitgenodigd voor een lunchgesprek over zorg dragen voor borsten.

De tentoonstelling: ‘Laat naar je borsten kijken’ loopt van dinsdag 3 februari tot maandag 2 maart in het oude Justitiepaleis aan de Veldstraat. Dagelijks doorlopend van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag. Gratis toegang - geen reservatie nodig, tenzij voor een begeleid bezoek
De tentoonstelling: ‘Ontwerpers houden van borsten’ loopt van vrijdag 6 februari tot maandag 2 maart in het Design museum, Jan Breydelstraat 5. Elke dag doorlopend van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag. 3.75 euro voor groepen, Gentenaars en 55-plussers

De tentoonstelling: ‘Zo zacht als zij’ loopt tot dinsdag 14 april in het MIAT, Minnemeers 9
Elke dag doorlopend van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag. 3.75 euro voor groepen, Gentenaars en 55-plussers
Woensdag 11 februari Fitting Sessie i.s.m. Triumph
Zaterdag 14 februari Individuele rondleiding
Dinsdag 10 maart Dagarrangement expo + bedrijfsbezoek Van de Velde

Badmode- en lingerieshow voor prothesedragende vrouwen
Lingerie Potiau en LOGO Gent vzw organiseren een lingerieshow voor vrouwen met een prothese op maandag 16 februari van 20 tot 22 uur. In de Centrale, Kraankindersstraat 2, toegang kelderzaal via Ham. Inschrijving: e-mail gita.schoeters@gent.be of tel. 09 235 74 25.
Gratis, met infostanden en de gelegenheid om na te praten met een drankje.

Initiatiefnemer: Gezondheidsdienst Stad Gent en LOGO Gent (Lokaal Gezondheidsoverleg Gent)

World Cancer Day bekijkt verband tussen overgewicht en kanker.

Vandaag, 4 februari, start de International Union Against Cancer de campagne "I love my healthy active childhood" (ik hou van mijn gezonde, actieve jeugd), een campagne die het bewustzijn moet verhogen met betrekking tot het verband tussen overgewicht en kanker. "Drie tot vier miljoen nieuwe gevallen van kanker zouden elk jaar kunnen worden voorkomen door overgewicht en zwaarlijvigheid te vermijden," aldus Isabel Mortara, directeur van de UICC. "De basis voor goede gewoonten wordt vroeg in het leven gelegd. Daarom moedigen we kinderen aan gezond te eten en lichamelijk actief te zijn. Naar schatting zijn 22 miljoen kinderen onder 5 jaar te zwaar, en het probleem neemt in omvang toe".

De noodzaak van deze UICC campagne wordt onderstreept door "Cancer related beliefs and behaviours", een overzichtsrapport dat vandaag is gepubliceerd, met nieuwe gegevens die laten zien dat mensen zich niet realiseren dat de keuzes die ze maken het risico op kanker kunnen verhogen. In Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw Zeeland en West-Azië was 40% van de bevolking zich er niet van bewust dat overgewicht het risico op kanker vergroot. In andere regio\'s lag dit percentage zelfs nog hoger. Dit is het eerste onderzoek dat internationaal vergelijkbare gegevens biedt met betrekking tot meningen en houdingen ten opzichte van kanker. In 2008 ondervroeg de UICC in samenwerking met medewerkers van Gallup International 40.000 geënquêteerden in 39 landen. Het nieuwe rapport bevat afzonderlijke gegevens voor acht verschillende VN regio's.

"Overgewicht en zwaarlijvigheid behoren tot de medeveroorzakers van vele vormen van kanker", aldus Professor David Hill, president van de UICC. "Dit is een bekend gegeven in de wetenschap, maar wordt niet voldoende onderkend. Je zou kunnen zeggen dat het huidige gebrek aan begrip van het publiek met betrekking tot het verband tussen lichaamsgewicht en kanker gelijkenis vertoont met onze houding ten opzichte van het verband tussen roken en kanker aan het eind van de jaren vijftig”. Op World Cancer Day wordt het startsein gegeven voor een campagne die een jaar gaat duren en die ouders aanmoedigt bij hun kinderen gezonde eetgewoonten en fysieke activiteit te bevorderen. "Het verzamelde bewijsmateriaal dat een verband legt tussen overgewicht en zwaarlijvigheid enerzijds en kanker anderzijds is grotendeels gebaseerd op onderzoeken onder volwassenen," aldus Hill". Maar gezonde gewoonten kunnen het beste zo vroeg mogelijk in het leven worden aangeleerd".

De campagne wordt ondersteund door "A healthy active childhood", een rapport opgesteld door deskundigen, dat vandaag is gepubliceerd. Het is een van de manieren waarop de UICC samen met haar leden en partners invulling geeft aan de World Cancer Declaration die werd aangenomen in 2008.

Guido Van Peeterssen

dinsdag 3 februari 2009

Week van de Hedendaagse Muziek te Gent

De internationale vereniging voor muziekeducatie, (IVME) organiseerde in september 2006 in Waco (Texas) een eerste Flemish Fortnight in samenwerking met Baylor University/School of Music. Een twintigkoppige Vlaamse delegatie van uitvoerende musici, componisten en musicologen vloog richting Waco om de Baylor University School of Music te laten kennismaken met artistiek Vlaanderen, zijn rijk muzikaal erfgoed uit het verleden, zijn hedendaagse muziek en componisten. Uitvoerders en componisten kregen er een internationaal podium en gehoor aangeboden. Een tachtigtal Vlaamse werken werden er uitgevoerd door Vlaamse en Amerikaanse musici.

In maart 2009 wil IVME een klinkend multidisciplinair spiegelbeeld in Vlaanderen creëren. Topmusici uit Texas, met de meest diverse roots en allen docent aan de zelfde Baylor University brengen samen met Vlaamse musici met internationale faam, hoogstaande muziekuitvoeringen in gans Vlaanderen. Minder bekende Amerikaanse muziek is het hoofdingrediënt van dit groots gebeuren. In de eerste week worden de activiteiten van dit American Arts Festival vorm gegeven in de Week van de Hedendaagse Muziek in Gent. Daarnaast gaan er concerten door in onder andere Brugge, Kortrijk, Leuven, Antwerpen en Brussel.

Men wil in de eerste plaats Vlaanderen en Gent confronteren met de Amerikaanse muziekcultuur, en deze zowel historisch als actueel gezamenlijk te bestuderen. Het betreft hier niet zozeer de verspreiding van de ‘gekende grote namen’ dan wel het ontsluiten van een voor Vlaanderen minder bekend Amerikaans muzikaal en pedagogisch erfgoed, herkenbaar binnen een contextueel referentiekader. Anderzijds wordt ook sterk gefocust op Vlaanderen en zal een delegatie van Amerikaanse musici, docenten en andere musici uit Europa ondergedompeld worden in het levensecht muzikaal Vlaanderen. Ze zullen kennis maken met de werking van het Conservatorium Gent, met DKO, met Vlaamse muziekbibliotheken en hun overvloed aan onontsloten erfgoed, met educatieve verenigingen en centra, met de werking van steunpunten en verenigingen uit de amateurswereld, met Vlaamse componisten en hun werken, met Vlaamse musici.

De ontmoetingen met Amerikaanse professionele musici zal resulteren in een wederzijdse inspirerende artistieke verrijking, zowel naar creatie en uitvoeringspraktijk als naar repertorium. Vlaamse musici krijgen de gelegenheid te werken onder leiding van Amerikaanse professionele musici en componisten en zullen een artistiek onderbouwde en verruimende visie op het repertorium en de uitvoeringspraktijk ontwikkelen. De artistieke verbreding uit zich in het feit dat heel wat verenigingen uit de verschillende geledingen van het artistieke veld actief bij het gebeuren betrokken worden en deel uitmaken van het ontmoetingsplatform voor uitwisseling van artistieke visie, ideeën en ervaringen. Er wordt ook een heel ruim luisterplatform aangeboden voor de luisteraars in Vlaanderen, die de gelegenheid krijgen kennis te maken met een eerder onbekend muziekrepertorium.

Dagelijks is er een middag- en een avondconcert gepland. De concerten worden verzorgd deels door de musici uit Baylor, deels door docenten en studenten van het Conservatorium Gent. Er vinden ook gezamenlijke concerten plaats: een soliste uit Baylor concerteert met het Emanon ensemble, een dirigent uit Baylor leidt het Harmonieorkest van het Conservatorium Gent, enz. Het Vlaamse ensemble Emanon voert een compositieopdracht uit van de Gentse componist Frank Nuyts. Werk van Amerikaanse en Vlaamse componisten wordt naast elkaar geplaatst. Meer info op: www.ivme.be

Overzicht concerten Week van de Hedendaagse Muziek

Maandag 2 maart om 13 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, Baylor in concert 1.

Soon Cho, zang, Lesley Sisterhen, piano, Vincent de Vries, piano, Scott Mc. Allister, piano.

Maandag 2 maart om 20 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, music for 2 playerpianos.

Kristof Lauwers, Yvan Vander Sanden, Sebastian Bradt, Hans Roels, Godfried-Willen Raes (algemene leiding)

Dinsdag 3 maart om 13 uur: Miryzaal, Ornette Coleman- The Shape of Jazz to Come

Bart Maris – trompet – concept – arrangement. Edward Capel - altsax

Peter Vandenberghe – piano. Giovanni Barcella – drums. Kristof Roseeuw - contrabas

Dinsdag 3 maart om 19.15 uur: Mengalzaal Conservatorium Gent, intro to the concert

Dinsdag 3 maart om 20 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, Baylor in concert II

Michael Jacobson, sax, Todd Meehan, percussie, Vincent de Vries, piano, Soon Cho, zang, Lesley Sisterhen, piano, Sue Jacobson, violine

Woensdag 4 maart om 13 uur: Miryaal Conservatorium Gent, Baylor in concert III

trio : Eka Gogichashvili,viool, Gary Hardie, cello en Vincent de Vries, piano

Werk van hedendaagse Amerikaanse componisten

Woensdag 4 maart om 20 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, Emanon-ensemble

Werk van André Laporte, Charles Camilleri, Frank Nuyts (creatie) en Scott Mc Allister. Soliste: Soon Cho, zang

Donderdag 5 maart om 13 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, concert Jong geïnspireerd

Jonge componisten van het Conservatorium Gent presenteren werk aan de Amerikaanse delegatie

Donderdag 5 maart om 19u15: Mengalzaal Conservatorium Gent, intro to the concert Scott Mc Allister

Donderdag 5 maart om 20 uur: Miryzaal Conservatorium Gent, concert Baylor in concert IV.

Eddy Vanoosthuyse, klarinet, Eka Gogichashvili, viool, Vincent de Vries, piano, Mike Jacobson, saxofoon, Todd Meehan, percussie, Soon Cho, zang, Scott Mc Allister, piano

Vrijdag 6 maart om 13 uur: Miryzaal Conservatorium Gent.

Pianorecital door Daan Vandewalle

Pianomuziek van Gordon Mumma

Vrijdag 6 maart om 20 uur: Miryzaal Conservatorium Gent. Concert door het Harmonieorkest van het Conservatorium o.l.v. Dirk Brossé en Eric Wilson

Solist : Eddy Vanoosthuyse, klarinet

Werk van Leonard Bernstein, Alfred Reed, John Corigliano, Scott McAllister, William Schuman, Carter Pann, Frank Ticheli

Praktische info: lezingen om 19.15 uur, gratis toegang

Middagconcert en avondconcerten: 5 EUR

Alle activiteiten zijn gratis voor studenten Associatie Universiteit Gent &

Personeel. Adres: Conservatorium Gent, Hoogpoort 64 te Gent. Tel: 09/269 20 74

Tickets: ticketscons@hogent.be

Gedurende de ganse week van 2 maart worden in de inkomhall van het Conservatorium kortfilms en foto’s van het KASK geprojecteerd. Link: www.hogent.be/hedendaagsemuziek

zondag 1 februari 2009

Gent verbreekt wereldrecord whisky tasting

Whiskey Tasting 01 Het is nog even wachten op het officiële cijfer, maar nu al is zeker: in Gent namen minstens 2.154 mensen deel aan de wereldrecordpoging “whisky tasting”. Bij het buitengaan bevestigde gerechtsdeurwaarder Vanquatem uit Gentbrugge ons dat er 2.146 deelnemers waren, een cijfer dat later op de avond toenam naarmate dat de laatste deelnemers geteld werden. De meer dan 2.000 whiskyliefhebbers kregen elk zes flesjes overhandigd: een Singleton Dufftown, een Cragganmore en een Johnnie Walker Black Label van elk 12 jaar oud, een 15 jaar oude Dalwhinnie, een Bushmills Original en een Talisker van tien jaar oud. De deelnemers kregen bij het gezamenlijke proefmoment iets na 17 uur deskundig uitleg over de soort whisky en de smaak ervan.

Whiskey Tasting 13 Voor ons was het net iets te koud, om niet te zeggen barkoud, en het wachten duurde ons net iets te lang. Dat was meteen ook de klacht van de echte whiskyliefhebbers: het was te koud voor een fatsoenlijke whisky tasting. Gelukkig was het Gentse Emile Braunplein de ideale locatie voor dit soort evenementen. Burgemeester Termont was de humorist van dienst die er ons aan herinnerde dat Gent ook de wereldrecordhouder pinten drinken is. Geen warme chocomelk of gluhwein te bespeuren: er werd enkel Jupiler getapt. Ook de schepenen Decaluwe en Christophe Peeters waren van de partij en genoten van de Schotse sfeer.

Bij het buitengaan kregen we een tasje met allerhande prullaria zoals een officieel attest en een pet: die hadden we gezien de gure wind eerder bij het binnenkomen verdiend. Ter herinnering: de wereldrecordpoging werd georganiseerd door liefhebbersverenigingen Whisky Unlimited en de Vlaamse Caledonische Society. Er werd meteen ook promotie gemaakt voor het zesde international http://www.whiskyfestival.be Malt Whisky Festival en http://www.schotsebeurs.be Schotse Beurs in het Gentse ICC.