donderdag 30 april 2009

Informatievergadering heraanleg Bisschopstraat-Marie Popelinkaai-Edward Pynaertkaai-Scheldekaai

In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ worden heel wat straten heraangelegd en hier en daar een nieuwe groenzone ingericht. De Stad Gent wil met het stadsvernieuwingsproject werken aan een meer aangename en kwalitatieve leefomgeving. Met deze projecten wenst de Stad niet alleen het verkeer vlotter en veiliger te maken, maar ook meer en mooier groen aan te leggen en een contactplaats te creëren voor ontmoetingen in Ledeberg. De Stad Gent plant de heraanleg van de Bisschopstraat, de Marie Popelinkaai, de Edward Pynaertkaai en de Scheldekaai met bijhorende omgevingsaanleg. Het plan voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor de volledige zone. De stad richt deze straten in als woonerf.De straten bevinden zich in één van de belangrijkste groenassen binnen de stad. Bovendien is dit een woonbuurt waar de stad Gent streeft naar een autoluwe omgeving met zo weinig mogelijk doorgaand verkeer.De link met het water en het aanwezige groen zal worden versterkt. De bestaande bomen langs de Edward Pynaertkaai zullen blijven en er komen ook een aantal nieuwe bomen. Ter hoogte van de nieuwe groenzone komt een licht glooiend gazon met bermen, gericht naar het water. Hier ontstaat een ideale plek om te ontspannen en even uit te rusten. In de Bisschopstraat blijven de bestaande bomen ook staan en zullen ze als basis dienen voor een nieuwe groene ontmoetingsplek. Er komen ook enkele banken waardoor het een plek wordt om gezellig uit te rusten.

Om de buurtbewoners hierover uitgebreid te informeren organiseert de Dienst Voorlichting in samenwerking met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking en de Groendienst op dinsdag 12 mei 2009 een informatievergadering, waarop de plannen voor de herinrichting, de timing en de fasering uitvoerig zullen worden toegelicht. Na deze voorstelling kunnen de aanwezigen vragen stellen. Deze informatievergadering vindt plaats van 20 tot 22 uur in de polyvalente zaal van het stedelijk buurtwerk Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gent-Gentbrugge.

Het panel bestaat uit
mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen;
mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik;
de heer Dirk de Baets, directeur-manager, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen;
de heer Jo Behaeghe, landschapsarchitect, Groendienst;
Moderator is mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar

Parkeerbedrijf Gent breidt dienstverlening via e-loket gevoelig uit

Vanaf maandag 4 mei maakt de Stad Gent het de gebruikers van een bewonerskaart een stuk gemakkelijker. Schepen Christophe Peeters: “De Stad Gent streeft ernaar om administratieve procedures efficiënter te maken. De administratie moet deze procedures zo organiseren dat de burger zo weinig mogelijk inspanningen moet leveren. Zo wordt de dienstverlening via het e-loket meer afgestemd op de behoeften en noden van de bewoners. Ook het Parkeerbedrijf breidt de dienstverlening via zijn e-loket gevoelig uit”. Heel wat Gentenaars vonden al de weg naar het e-loket van het Parkeerbedrijf voor de aanvraag of verlenging van hun bewonerskaart. Gemiddeld zijn er een honderdtal aanvragen per dag. Toch waren de mogelijkheden tot op vandaag nog vrij beperkt. Maar daar komt nu verandering in.

Vanaf nu zal het Parkeerbedrijf de gratis eerste bewonerskaarten van bewoners van wie de wagen op eigen naam staat ingeschreven, automatisch toesturen. Voor de verlenging van tweede bewonerskaarten en van alle kaarten waarvan de wagen niet op eigen naam is ingeschreven, stuurt het Parkeerbedrijf naar goede gewoonte een herinneringsbrief. De gratis eerste bewonerskaarten zullen bovendien 2 jaar geldig zijn, in plaats van 1 jaar. Voor de tweede kaart krijgt de bewoner de keuze tussen een geldigheidsduur van 1 jaar (100 euro) of 2 jaar (200 euro).

Tot voor kort konden enkel bewoners van wie de wagen op eigen naam ingeschreven staat, gebruik maken van het e-loket voor de aanvraag of verlenging van hun eerste bewonerskaart. In alle andere gevallen moest een bewoner naar de kantoren van het Parkeerbedrijf gaan. Vanaf maandag 4 mei 2009 kan een bewoner via het e-loket een bewonerskaart aanvragen of verlengen, ook al rijdt hij met een bedrijfs- of leasewagen of met een auto die ingeschreven staat op een andere naam. De documenten die hij hiervoor in het verleden moest voorleggen aan het loket, kan hij nu in de nieuwe toepassing meesturen met zijn aanvraag via het e-loket. Het Parkeerbedrijf checkt de aanvraag of verlenging en stuurt de bewonerskaart op.

Ten slotte zocht het Parkeerbedrijf ook een meer klantvriendelijke werkwijze voor bewoners die tijdelijk met een vervangvoertuig rijden. Het blijft de bedoeling dat de bewoner het Parkeerbedrijf zo snel mogelijk op de hoogte brengt, maar hij hoeft niet meer langs te komen om de bewonerskaart fysiek te laten aanpassen. Via het e-loket (of via fax) bezorgt hij een verklaring van de garage of verzekering die het vervangvoertuig ter beschikking stelt en het Parkeerbedrijf zorgt voor een digitale link tussen de huidige bewonerskaart en de nummerplaat van het vervangvoertuig.

De samenwerking met Gentinfo (tel 09/210 10 10) wordt ook na de vernieuwing van het e-loket verder gezet. Wie niet zelf over een internetaansluiting beschikt, kan contact opnemen met Gentinfo. Het callcenter kan de eerste en tweede bewonerskaart in uw plaats aanvragen of verlengen via het e-loket. Dit kan echter enkel op voorwaarde dat de wagen op eigen naam ingeschreven staat. Langsgaan bij het Parkeerbedrijf in het kader van de bewonerskaart hoeft dus enkel wanneer een bewoner met een wagen rijdt die niet op zijn naam ingeschreven staat en hij niet over een internetaansluiting beschikt, wanneer hij verhuist of van nummerplaat verandert.

Het e-loket is te vinden op de website www.parkeerbedrijf.gent.be onder de rubriek E-loket en op de stedelijke website www.gent.be onder de rubriek E-loket/Bewonerskaart. Het Parkeerbedrijf op het Sint-Michielsplein is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en bijkomend op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

woensdag 29 april 2009

Uniek leerproject gestart door Arteveldehogeschool Gent en Ernst & Young

In samenwerking met Ernst & Young Accountants pakt de Arteveldehogeschool uit met een nieuw traject in de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement voor de afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit. Een aantal personen volgt twee dagen per week les in het reguliere programma en werkt drie dagen per week met een vast contract bij Ernst & Young Accountants. De studenten verwerven onder leiding van de begeleidende hogeschoollector én een bedrijfscounselor van Ernst & Young de vakspecifieke competenties op de werkvloer zelf. De theoretische achtergrond komt gedeeltelijk uit de speciaal voor hen ontworpen zelfstudiepakketten.

Vanuit Ernst & Young groeide het idee door een tekort aan geschikte accountancy medewerkers, met name door de veranderende markt (geen lifelong employment, concurrentie banken) en kortetermijndoelstellingen van jonge medewerkers. Er ontstond een nood aan instroom van andere, minder klassieke profielen. Ernst & Young zorgt traditiegetrouw voor een doorgedreven specialisatie, ook wat interne opleidingen betreft, maar kan zelf geen diploma aanbieden dat tot een beroepstitel leidt. In het concept ‘duaal leren’ kan dat wel, aangezien de Arteveldehogeschool een bachelordiploma aflevert en garant staat voor een kwalitatief aanbod met aandacht voor basiscompetenties en -kennis. Yves tiberghien, Ernst & Young Accountants: “Deze samenwerking rond duaal leren tussen Arteveldehogeschool en Ernst & Young is uniek in België. Duaal leren is veel meer dan stage lopen. Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen en je praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen. Je bouwt werkervaring op tijdens je studie en je komt daardoor prima voorbereid op de arbeidsmarkt.”

Beide partners hadden tot doel in te spelen op de stijgende vraag van mensen die werken en studeren willen combineren. Behalve tegemoetkomen aan een maatschappelijke realiteit is het ook een manier om leren opnieuw aantrekkelijk te maken voor een generatie die schoolmoeheid vertoont. Anders dan bij bedrijfsstages trekt het duaal leren of het verwerven van competenties op de werkvloer zelf het rendement van de samenwerking nog verder door. Voor de meer praktijkgerichte bachelor ligt dit ook dichter bij de leerstijl.
“Dankzij haar traditie van goed uitgebouwde leertrajectbegeleiding en flexibele lesroosters - waarbij sommige vakken tweemaal in één academiejaar worden aangeboden - is de Arteveldehogeschool helemaal klaar voor dit unieke project”, besluit prof. Johan Veeckman van de Arteveldehogeschool.

Het traject start in september 2009 met een kleine groep deelnemers. Dit laat toe om het systeem gefaseerd te implementeren, lectoren de kans te geven zich te bekwamen in de nieuwe aanpak en snel bij te sturen indien nodig. Vanaf het academiejaar 2010-2011 wordt er gestart met een grotere groep. Op termijn kunnen ook andere bedrijven in dit systeem instappen. De kandidaten zijn voornamelijk mensen die een bachelordiploma willen behalen in combinatie met een inkomen en met praktijkervaring, of mensen met een bachelor- of masterdiploma in een ander vakgebied die zichzelf willen heroriënteren en zich specialiseren in een nieuw vakgebied. Ook personen met een aantal jaren ervaring in een interne financiële dienst of een kleiner boekhoudkantoor die hun doorgroeikansen willen verhogen, komen in aanmerking. Ernst & Young zorgt voor een kwalitatieve selectie van de kandidaten. De Arteveldehogeschool houdt bij de inschrijving rekening met de eerder verworven competenties en kwalificaties. Zo ontstaat er voor iedere student een individueel programma. Dit studentgecentreerde traject stimuleert levenslang leren en verhoogt de participatie aan het hoger onderwijs, twee doelstellingen van de Bologna akkoorden.

Uniek leerproject gestart door Arteveldehogeschool Gent en Ernst & Young

In samenwerking met Ernst & Young Accountants pakt de Arteveldehogeschool uit met een nieuw traject in de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement voor de afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit. Een aantal personen volgt twee dagen per week les in het reguliere programma en werkt drie dagen per week met een vast contract bij Ernst & Young Accountants. De studenten verwerven onder leiding van de begeleidende hogeschoollector én een bedrijfscounselor van Ernst & Young de vakspecifieke competenties op de werkvloer zelf. De theoretische achtergrond komt gedeeltelijk uit de speciaal voor hen ontworpen zelfstudiepakketten.

Vanuit Ernst & Young groeide het idee door een tekort aan geschikte accountancy medewerkers, met name door de veranderende markt (geen lifelong employment, concurrentie banken) en kortetermijndoelstellingen van jonge medewerkers. Er ontstond een nood aan instroom van andere, minder klassieke profielen. Ernst & Young zorgt traditiegetrouw voor een doorgedreven specialisatie, ook wat interne opleidingen betreft, maar kan zelf geen diploma aanbieden dat tot een beroepstitel leidt. In het concept ‘duaal leren’ kan dat wel, aangezien de Arteveldehogeschool een bachelordiploma aflevert en garant staat voor een kwalitatief aanbod met aandacht voor basiscompetenties en -kennis. Yves tiberghien, Ernst & Young Accountants: “Deze samenwerking rond duaal leren tussen Arteveldehogeschool en Ernst & Young is uniek in België. Duaal leren is veel meer dan stage lopen. Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen en je praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen. Je bouwt werkervaring op tijdens je studie en je komt daardoor prima voorbereid op de arbeidsmarkt.”

Beide partners hadden tot doel in te spelen op de stijgende vraag van mensen die werken en studeren willen combineren. Behalve tegemoetkomen aan een maatschappelijke realiteit is het ook een manier om leren opnieuw aantrekkelijk te maken voor een generatie die schoolmoeheid vertoont. Anders dan bij bedrijfsstages trekt het duaal leren of het verwerven van competenties op de werkvloer zelf het rendement van de samenwerking nog verder door. Voor de meer praktijkgerichte bachelor ligt dit ook dichter bij de leerstijl.
“Dankzij haar traditie van goed uitgebouwde leertrajectbegeleiding en flexibele lesroosters - waarbij sommige vakken tweemaal in één academiejaar worden aangeboden - is de Arteveldehogeschool helemaal klaar voor dit unieke project”, besluit prof. Johan Veeckman van de Arteveldehogeschool.

Het traject start in september 2009 met een kleine groep deelnemers. Dit laat toe om het systeem gefaseerd te implementeren, lectoren de kans te geven zich te bekwamen in de nieuwe aanpak en snel bij te sturen indien nodig. Vanaf het academiejaar 2010-2011 wordt er gestart met een grotere groep. Op termijn kunnen ook andere bedrijven in dit systeem instappen. De kandidaten zijn voornamelijk mensen die een bachelordiploma willen behalen in combinatie met een inkomen en met praktijkervaring, of mensen met een bachelor- of masterdiploma in een ander vakgebied die zichzelf willen heroriënteren en zich specialiseren in een nieuw vakgebied. Ook personen met een aantal jaren ervaring in een interne financiële dienst of een kleiner boekhoudkantoor die hun doorgroeikansen willen verhogen, komen in aanmerking. Ernst & Young zorgt voor een kwalitatieve selectie van de kandidaten. De Arteveldehogeschool houdt bij de inschrijving rekening met de eerder verworven competenties en kwalificaties. Zo ontstaat er voor iedere student een individueel programma. Dit studentgecentreerde traject stimuleert levenslang leren en verhoogt de participatie aan het hoger onderwijs, twee doelstellingen van de Bologna akkoorden.

3,5 miljoen voor twee fietsbruggen aan het Parkbos in Gent

De Vlaamse Regering trekt 2,8 miljoen euro uit voor twee fietsbruggen ter hoogte van het Parkbos in Gent. De fietsbruggen werken een missing link weg op het tracé van de oude spoorwegbedding tussen Gent en De Pinte, die uitgebouwd wordt als een langzame verkeersas in kader van het Parkbosproject. Daarbij worden de E40 en de Ringvaart/R4 overbrugd. De totale kost voor de fietsbruggencombinatie bedraagt 3,5 miljoen euro. Het aandeel van de Vlaamse Overheid bedraagt 80%, dat van de lokale partners 20%. Vlaamse ministers Van Brempt en Crevits zijn overtuigd van het potentieel van de fietsbruggen. De fietsbruggen zorgen voor de verbinding van de stad met de eerste van vier geplande groene polen rond Gent. Het toekomstige parkbos is momenteel enkel bereikbaar via de grotere invalswegen. Deze invalswegen zijn echter weinig aantrekkelijk en niet optimaal op vlak van verkeersveiligheid.

De fietsbruggen bevinden zich op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Belangrijke tewerkstellingssites in Gent worden vlotter bereikbaar met de fiets vanuit het buitengebied. Vanuit De Pinte pendelen 1.500 mensen naar Gent, vanuit Sint Martens Latem 1.200 mensen. Verschillende Gentse stadsdelen (ongeveer 40.000 inwoners) krijgen zo de kortst mogelijke verbinding met een groengebied. De verbinding is van belang voor de scholensites in het zuiden van Gent. Er zal dus ook een veilige en directe verbinding kunnen worden gerealiseerd voor duizenden leerlingen en studenten die er onderwijs volgen.

Schepen Christophe Peeters (Open VLD): “Het aandeel van de Stad Gent in de kosten voor de grondverwerving bedraagt 50 %. Gezien het aanzienlijke verschil in grondprijs tussen 2 zones, met name de zone ten westen van de Rijvisschestraat tot aan de Klossestraat, en de zone ten oosten van de Rijvisschestraat tot aan de E40 wordt die operatie opgesplitst in 2 delen. Dit brengt het door de Stad Gent te financieren bedrag voor de grondverwervingen op 316.833,50 euro”. Daarboven komen de inrichtingswerken volgens de verdeelsleutel voor inrichtingswerken (70% - 30%), verminderd met het door de provincie te financieren bedrag van 172.737 euro. De totale kostprijs voor de Stad Gent komt dus op 384.614,60 euro. Link: http://www.parkbos.be/

maandag 27 april 2009

Gescheiden zwemmen in Rozenbroeken verhoogt adrenaline

Op zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur wordt het Gentse zwembad Rozenbroeken afgehuurd door de vzw Adrenaline om hoofdzakelijk allochtone vrouwen de gelegenheid te geven ongestoord te zwemmen. Dit gescheiden zwemmen bevordert de integratie niet. Volgens het Gentse gemeenteraadslid Ortwin De Poortere voedt dit gescheiden zwemmen de gebruiken uit de islamitische cultuur die bepalen dat vrouwen en mannen niet samen een sport mogen beoefenen. Bovendien veroorzaakt dit gescheiden zwemmen heel wat problemen naar het personeel toe: er mag geen enkele man aanwezig zijn als de dames te water gaan.

Schepen Christophe Peeters: “De vzw Adrenaline is een erkende sportclub en wordt behandeld zoals elke andere club. Jammer genoeg is dit de reactie op een anonieme email en mag die eerder op sterk water dan op zwemwater gezet worden”. De vzw Adrenaline trekt wekelijks zo een 25 tot 75 vrouwen aan om twee uurtjes te zwemmen. Aangezien het geen publieke activiteit is hoeft er geen personeel aanwezig te zijn, enkel een verantwoordelijke. En daar kijkt de Stad Gent niet naar om: man of vrouw, de verantwoordelijke blijft op post. Er is geen redder aanwezig: dat is de verantwoordelijkheid van de club. Als die voorziet in toezicht en de nodige attesten kan voorleggen dan is alles in orde. De cafetaria is op dat moment niet open en de kassa is niet bemand. Geen vuiltje aan de lucht dus.

Maar dan zijn er de kledingsvoorschriften: mogen de dames gekleed te water? Schepen Christophe Peeters: “Het reglement is duidelijk: niet hygiënische kledij is strikt verboden. Zo mag een short wel, zolang hij maar niet te lang is. En kledij die ook buiten het zwembad gebruikt wordt, is verboden”. Ortwin De Poortere wil dat er meer toezicht komt op kledij en dat de het zwembad op zaterdagnamiddag toch beter voorbehouden wordt voor de overgrote groep jongeren die geen boodschap hebben aan aparte zwemuren voor vrouwen. Het ziet er naar uit dat apart zwemmen voor vrouwen het adrenalinepeil aanzienlijk verhoogt.

Arteveldehogeschool haalt banden aan met Canada.

ondertekeningOp 24 april tekende een delegatie van het Seneca College uit Toronto een Memorandum of Understanding met de Arteveldehogeschool. Bedoeling is de bestaande samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen uit te diepen. De trans-Atlantische coöperatie gaat verder dan de uitwisseling van studenten- en lesgevers. De Arteveldehogeschool en het Seneca College zullen hun krachten ook bundelen voor onderzoek, professionalisering, gemeenschappelijke curricula en internationale stageplaatsen voor elkaars studenten. Het Memorandum of Understanding werd vrijdag om 14 uur officieel ondertekend door algemeen directeur van de Arteveldehogeschool prof. dr. Johan Veeckman en Jeff Roach, hoofd van de Corporate Communications-module aan het Seneca College. Deze hogeschool uit Toronto biedt honderdvijftig opleidingen aan, samen goed voor zestienduizend voltijdse en honderdduizend deeltijdse studenten.

Het Seneca College is een van de oudste partners van de opleiding Bachelor in het communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool. Er bestaat dan ook reeds jaren een uitwisseling tussen Artevelde studenten uit Gent en Seneca studenten uit Toronto.
Jacques Allemeersch verzorgt de contacten van de Arteveldehogeschool met Canadese onderwijsinstellingen, en dus ook met het Seneca College. “De samenwerking verloopt schitterend en groeit continu. Momenteel werken we bijvoorbeeld volop aan een initiatief dat studenten van beide onderwijsinstellingen moet in staat stellen om via videoconferencing samen een project op het getouw te zetten.”

Canada is één van de vijf landen waarmee de Arteveldehogeschool strategische allianties uitbouwt. De andere landen zijn Zuid-Afrika, Vietnam, Turkije en Ecuador. In deze landen worden met universiteiten en hogescholen samenwerkingen opgezet die verder gaan dan de klassieke uitwisseling van studenten en docenten. In Canada werkt de Arteveldehogeschool niet enkel samen met het Seneca College, maar ook met de Université Laval in Québec en Ryerson University in Toronto. Partnerschappen met verschillende andere hoger onderwijs instellingen worden momenteel voorbereid. Link: www.arteveldehs.be

Het provinciaal archeologisch museum Ename toegankelijk voor iedereen!

De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar gebouwen voor iedereen toegankelijk maken, ook de musea horen hierbij. Musea en cultuur toegankelijk maken voor iedereen is een hele uitdaging. Mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking moeten van cultuur kunnen genieten. Een bijzondere doelgroep hierbij zijn personen met een handicap. Het provinciaal archeologisch museum heeft een rijke ervaring opgebouwd rond algemene toegankelijkheid en speelt een voorbeeldrol binnen het Vlaamse museumlandschap. Zo heeft het PAM Ename al sinds jaren een aanbod voor blinden en slechtzienden. In het jaar 2007 onderging het PAM Ename een vernieuwde, grondige doorlichting door het Algemeen Toegankelijkheidsbureau. Hoewel de normen streng zijn, scoorde het museum zeer goed. Gedeputeerde JOZEF DAUWE: “Het PAM Ename is volledig aangepast aan bezoekers met een motorische beperking. In de buurt van het museum is er een speciale parkeerplaats, er is een verlaagde balie, er zijn geen drempels en alle hoogteverschillen zijn weggewerkt via zachte hellingen. Bovendien is er een lift, een aangepast toilet en er staat een rolstoel ter beschikking. Bovendien zijn de vitrines voldoende laag zodat men al zittend de voorwerpen kan bewonderen”.

Personen met een visuele handicap kunnen tijdens een rondleiding in het museum replica's van archeologische voorwerpen aanraken zoals bijlen, speren, aardewerk, glas en munten. In PAM Ename heeft men sinds vele jaren ervaring hiermee. Via Educar komt het verleden tot leven. Men kan de voorwerpen niet alleen aanraken, maar ook uitproberen. Zo worden de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen tastbaar. In PAM Ename kan men niet alleen zeer natuurgetrouw nagemaakte replica’s van een selectie aan collectiestukken vastnemen, maar wordt ook gebruik gemaakt van speciaal aangepaste audiogidsen en zijn er geleidelijnen met stopplaatsen aangebracht. Daarnaast kan men tijdens het bezoek de informatie zelf lezen in grootletterschrift. Dankzij de informatie in grootletterschrift kunnen ook andere doelgroepen hiervan genieten. Dat betekent een meerwaarde voor een ruim museumpubliek.

Bezoekers met een auditieve beperking kunnen in PAM Ename audiogidsen ontlenen. Verder is er ook ondertiteling bij de films. Men kan eventueel ook een doventolk aanvragen. Sinds 2001 heeft het PAM Ename een samenwerking met KuMen vzw (Kunst en Mentaal gehandicapten), een initiatief ter bevordering van de cultuurdeelname van personen met een licht tot matig mentale handicap of leermoeilijkheden. Voor die doelgroep werkte het PAM Ename aangepaste rondleidingen en een educatief pakket uit: 'Verhaal van de monnik'. Speciaal opgeleide gidsen begeleiden de bezoekers. De gids is vermomd als monnik of meid van de abdij en neemt de deelnemers mee op een tocht doorheen het museum waarbij begrippen als tijd, familie, ridders, abdijen, ... de revue passeren.

Door de aanpassingen in de infrastructuur en het aanbod kunnen ook andere doelgroepen 'geholpen' worden bij het bezoek aan het museum. Zo schenkt het PAM speciale aandacht aan kinderen. Het PAM Ename besteedt bijvoorbeeld heel bijzondere aandacht aan kleuters waarvoor een specifiek educatief pakket werd uitgewerkt. PAM Ename beschikt over gidsen die autistische kinderen, die problemen hebben bij de sociale interactie en de communicatie, begeleiden bij hun bezoek aan het museum. Door de sterke vergrijzing van onze samenleving wordt de groep senioren steeds groter. Het belang van deze groep groeit dan ook met de dag. Ook voor deze doelgroep zijn de aanpassingen in de infrastructuur en het aanbod voor personen met een handicap, nuttig. Link: http://www.pam-velzeke.be

zondag 26 april 2009

1,5 miljoen euro voor Gents museumplein

De eerste concrete stappen naar een Gents museumplein tussen het SMAK en het MSK zijn gezet. Burgemeester Termont en minister Bert Anciaux hebben zaterdagavond de plannen voorgesteld om het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) en het Museum voor Schone Kunsten (MSK) tegen 2013 met elkaar te verbinden. Tussen de twee musea ligt de Fernand Scribedreef, een drukke gewestweg die de uitstraling van het park en de musea aanzienlijk verminderd. De Vlaamse overheid investeert 1,5 miljoen euro, de aanvullende 600.000 euro wordt gedragen door de stad Gent en partners TMVW (riolering) en De Lijn (vertramming). Een centraal gelegen museumpaviljoen verenigt een aantal functies van de twee musea zoals ticketing, horeca en een museumshop.

Museumplein 12 In 2005 organiseerden de vriendenverenigingen van beide musea een wedstrijd voor de herinrichting van het plein. Wim Goes en Aldrik Heirman maakten het winnende ontwerp. Een van de terugkerende argumenten om een museumplein weg te wuiven was het verkeer. Maar toen de weg die de musea scheidt, werd heringericht, bleken er geen verkeersinfarcten te ontstaan. Het verkeer zal via de Hofbouwlaan worden geleid. Over het museumplein zal later tram 7 rijden, die zal het Sint-Pietersstation met Gent Zuid en de Dampoort verbinden. Dit plan zal echter een grote impact hebben op de verkeersafwikkeling in de buurt van de Heuvelpoort, en daar hoort ook de ondertunneling van de Heuvelpoort bij. Maar dat is een dossier apart. Architecten Wim Goes en Aldrik Heirman lieten het niet aan hun hart komen: zij overhandigden aan de twee museumdirecteurs, Robert Hoozee en Philippe Van Cauteren elk een symbolische eerste steen tijdens de voorstelling van de plannen voor het Museumplein.

Als jonge kerels liepen architect Wim Goes en landschapsarchitect Aldrik Heirman musea in en uit. Ze draperen het museumplein als een rechthoekig laken van straatstenen over de heuvels, rond de monumentale bomen en zelfs doorheen de vijver. Maar het ontwerp reikt verder, tot de Charles de Kerchovelaan, de Heuvelpoort en de Hofbouwlaan en biedt nieuwe perspectieven. Wellicht motiveert het museumplein de overheid om ook het Citadelpark en de immense Floraliënhal aan te pakken. De partners streven ernaar om het plein in 2012 te realiseren, zo kan het in 2013 in gebruik worden genomen. Die datum is niet toevallig gekozen: dan wil Stad Gent de honderdste verjaardag van de Wereldtentoonstelling 1913 herdenken. Heel wat diensten zoals Stedenbouw, Openbare Werken, de Groendienst, Monumenten en Landschappen zijn nodig. En vooral: eerst moet er geld zijn. Het is nu afwachten naar het debat in de komende Gentse gemeenteraad.

Schepen Van Rouveroij ziet het museumplein als belangrijk onderdeel van een heuse cultuurcampus rond het Citadelpark. Zo wordt het ICC extra aantrekkelijk als internationaal congrescentrum. Het vernieuwde Kuipke krijgt dan een functie als grootschalige evenementenhal en de immense Floraliahal zou na verbouwing een belangrijke rol krijgen. Even verder stapt men de Leopoldskazerne binnen. Hier zijn een aantal culturele instellingen zoals het HISK, de vzw Nucleo en de vzw Repetitieruimtes gehuisvest. Dan gaat het via de Charles De Kerckhovelaan richting Bijlokesite, die stilaan uitgroeit tot een echte cultuurcampus. Hier zijn culturele organisaties, zoals Concertzaal de Bijloke, de steunpunten IBK (Initiatief Beeldende Kunst) en IAK (Initiatief Audiovisuele Kunst) en de Gentse Erfgoedcel gevestigd. Recent zijn daar de repetitieruimtes voor het Muziek Lod en Les Ballets C de la B bijgekomen. De Hogeschool Gent plant een nieuwbouw waar de kunstrichtingen samengebracht worden. Ook Blue Note en het Festival van Vlaanderen krijgen ruimte die ze kunnen gebruiken voor hun festivals. Met de promotie en verbinding van deze culturele instellingen maakt men in Gent werk van een cultuurbeleid van de 21ste eeuw.

zaterdag 25 april 2009

Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009

Situatieschets 04De “Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009” werd afgelopen vrijdag voorgesteld tijdens een studiedag in de Gentse Vlerick Management School. Het is de elfde editie van deze reeks die voorgesteld werd door Philippe Haspeslagh, decaan van de Vlerick School. De studie bevat uitgebreide statistische gegevens over de provincie. Jammer genoeg botst de studiedienst tegen de beperkingen van een log statistisch apparaat. In een tijd dat groeiverwachtingen wekelijks moeten bijgesteld worden is het absurd te spreken over werkgelegenheidscijfers van eind 2006. Zonder recente statistieken is het voor beleidsmensen heel moeilijk een behoorlijk anticrisisplan uit te werken. Door de nodige studie en zelf op onderzoek te gaan slaagden de auteurs er echter in een interessant document te publiceren.

Het eerste deel van de publicatie bevat drie artikelen die uitgebreid ingaan op bepaalde aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling van Oost-Vlaanderen. Zo wordt aandacht besteed aan de evolutie van de Oost-Vlaamse conjunctuur in het algemeen en in zes bedrijfstakken in het bijzonder. Ten slotte worden de evolutie en de kenmerken van de werkloosheid in de provincie Oost-Vlaanderen bekeken. In het tweede deel vindt men de vertrouwde statistische doorlichting van Oost-Vlaanderen met onder andere een kijk op demografie, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. Dit gebeurt aan de hand van de meest recente gegevens, waar mogelijk gebeurt deze analyse tot op gemeentelijk niveau.

Uit de financiële analyse van de zes belangrijkste sectoren blijkt dat de Oost-Vlaamse ondernemingen in deze sector fundamenteel gezond zijn, het is wel afwachten wat de evolutie van 2008 zal zijn. De werkloosheid tussen 2008 en 2009 steeg met 8,5 %. Voor Vlaanderen lag deze stijging op 10%. Januari 2009 telde Oost-Vlaanderen 43.440 werklozen. De recente werkloosheid trof vooral mannen (+15%), jongeren (+18%) en allochtonen (+16%). Eén op twee werkzoekenden is laaggeschoold en vier op tien werklozen zijn langer dan een jaar werkloos. De negatieve conjunctuur ging in dalende lijn en was sterker in Oost-Vlaanderen dan in België. Wellicht is dit te verklaren dat Oost-Vlaanderen een grotere industriële basis heeft dan gemiddeld, waardoor een economische achteruitgang zich sneller laat voelen.

De Vlaamse overheid en het provinciebestuur houden de vinger aan de pols en zitten regelmatig met de sociale partners aan tafel om te overleggen. De publicatie is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het provinciebestuur: 0800/94.808. De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of via e-mail: info@oost-vlaanderen.be De publicatie “Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009” komt binnenkort online op http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/studie/feiten/index.cfm

Sas van Rouveroij 20 jaar schepen

Tijdens de wekelijkse persconferentie van de Stad Gent vroeg schepen Christophe Peeters de aandacht voor zijn collega schepen Sas van Rouveroij die op 24 april 1989 Schepen van Financiën werd te Gent. Sas van Rouveroij: “Exact 20 jaar geleden legde ik de eed af als schepen van financiën en stadseigendommen. Nu, twee decennia later en zoveel ervaringen rijker, heb ik er nog altijd evenveel goesting in. Zoals jullie intussen al vernomen hebben, heb ik het lijstduwerschap aanvaard voor het Vlaams Parlement en de derde opvolging voor het Europees Parlement”.

1989 was jaar dat VTM op antenne komt en Sas van Rouveroij als schepen van financiën geconfronteerd wordt met een schuldenberg van 18 miljard oude franken, hij maakt werk van een grondige sanering van de stadsfinanciën. Zijn opvolger Christophe Peeters maakte bij het begin van de legislatuur bekend dat Gent er weer volledig bovenop is. Hij heeft als schepen van Financiën een budgettaire ruimte van maar liefst 470 miljoen euro (of 1,2 miljard oude franken) om te investeren in het welzijn van alle Gentenaren. Maar de VLD denkt verder dan de verkiezingen van 2012: tot en met 2020 zijn de financiën van de Stad Gent verzekerd. Dat maakt dat wij trots mogen zijn op Gent zonder de deelgemeenten echter te vergeten.

Wie kennis wil maken met Sas van Rouveroij en oud burgemeester Frank Beke kan dat op 5 mei tijdens de Gentse Lezingen in het conservatorium aan de Gentse Hoogpoort. Onderwerp van het gesprek is: “Politieke partijen: brug tussen burgers en lokale politici”? Politieke partijen vormen traditiegetrouw een brug tussen de burger en het lokale bestuur. Maar die rol komt onder druk te staan: burgers en bestuurders bewandelen steeds vaker wegen die rechtstreeks naar elkaar leiden. Gevolg: de representatiedemocratie zit in het slop. Vooral in de steden lijken politieke partijen leden te verliezen en kampen ze met een ernstig gebrek aan
vertrouwen. Voormalig burgemeester van Gent Frank Beke (SP.A) en Gents schepen Sas van Rouveroij (Open VLD) hebben hun respectievelijke partijen door de jaren heen zien evolueren. Ze kunnen dan ook als geen ander getuigen over de al dan niet vermeende huidige crisis. Beide raspolitici komen uitgebreid aan het woord en geven de voorzet tot een debat met het publiek.

Bekijk gerust de vernieuwde website van Sas van Rouveroij voor persoonlijk nieuws, zijn verkiezingscampagne en meer beleidsinformatie. Tot op www.sasvangent.be!

vrijdag 24 april 2009

Gentse Artega behaalt ‘Investors in People’ certificaat

Startpunt 03Zopas werd het Gentse dienstenchequebedrijf Artega bekroond met het internationale “Investors in People”-kwaliteitslabel voor zijn inspanningen op vlak van strategisch personeelsbeleid. Daarmee is Artega meteen ook het eerste dienstenchequebedrijf in België dat dit certificaat behaalt. Het volledige traject duurde ongeveer 1 jaar en Artega werd hierin begeleid door de Vlerick Leuven Gent Management School.

Marnix Vandenbulcke, zaakvoerder en algemeen directeur Artega, is zeer blij met dit kwaliteitslabel. “Het personeelsbeleid maakt het verschil. Artega bewijst dat men met de beperkte middelen toch een professioneel en humaan personeelsbeleid kan voeren. In de eerste plaats investeren we in de opleiding, ontwikkeling en begeleiding van ons personeel om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Die betrokkenheid, inzet en tevredenheid is immers van onschatbare waarde voor het welzijn en functioneren van de werknemer en de uitstraling van onze onderneming. Huishoudhulp is een volwaardig beroep en onze mensen verdienen deze erkenning.”

Investors in People gaat uit van het principe dat permanent en strategisch investeren in de ontwikkeling van de werknemers aan de basis ligt van een goed functionerende organisatie. Het is echter geen sinecure om aan de hoge eisen van het label te voldoen. Volgens Veroniek De Schamphelaere van Vlerick Leuven Gent Management School, begreep Artega echter onmiddellijk waar Investors in People voor staat en toonde het bedrijf een zeer sterk engagement. “Artega zette een heel doelgericht ontwikkeltraject op touw om aan de tien kernthema's van de Iip-standaard te voldoen: HR inspanningen richten op de behoeften van medewerkers en de organisatie. Artega bewijst dat iedere organisatie die Investor in People wil worden, het kan. Voor Artega is dit de kers op de taart van de vele intensieve inspanningen die het doet om elke dag met betrokken medewerkers de organisatiedoelstellingen te realiseren.”

Ook de Stad Gent steunt het IiP initiatief dat bedrijven aanzet tot het voeren van een sociaal betrokken personeelsbeleid. Investors in People past perfect binnen het project Social Act, waarmee de stad Gent bedrijven wil aanzetten tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds eind 2006 ontvangen bedrijven die met IiP van start willen gaan subsidies van de Stad Gent. Met deze subsidies wordt een deel van het begeleidingstraject gefinancierd. Artega is het eerste bedrijf dat dankzij de Gentse subsidies het label haalt.

Mathias De Clercq, Schepen voor Economie, Werk, Jeugd en Middenstand: “Als Schepen streef ik niet enkel naar meer jobs, maar ook naar duurzame en kwaliteitsvolle jobs. Wij willen bedrijven aanmoedigen te investeren in hun medewerkers en in de competenties die zij nodig hebben om succesvol te ondernemen en de economie van morgen vol vertrouwen tegemoet te treden. Investors in People zorgt voor meer betrokken en gemotiveerd medewerkers, verhoogde competenties en betere bedrijfsresultaten. Via de steunmaatregel “duurzaam ondernemen” willen wij bedrijven stimuleren om te starten met een IiP traject. Investeren in mensen is immers een investering in de toekomst van onze bedrijven en in duurzame economische groei voor Gent! Wij wensen alle medewerkers van Artega en hun gedreven zaakvoerder Marnix Vandenbulcke proficiat voor het behalen van dit prestigieuze label voor excellent personeelsbeleid.”

Wat is Investors in People (IiP)?
Het van oorsprong Britse kwaliteitslabel Investors in People is een internationale standaard die de inspanningen van een bedrijf op vlak van strategisch personeelsbeleid erkent. IiP gaat na in welke mate organisaties investeren in de ontwikkeling van zijn mensen via training en coaching. Het label is vergelijkbaar met het ISO certificaat. IiP werd in 2002 geïntroduceerd in Vlaanderen via een pilootproject van de Vlaamse overheid samen met Vlerick Leuven Gent Management School. De School is erkend IiP adviseur voor bedrijven die het label willen verwerven. Het IiP traject bestaat uit 3 fasen. Eerst wordt via een 0-meting bepaald hoe het bedrijf scoort t.o.v. de 10 IiP indicatoren. Daarna stelt de trajectadviseur samen met het bedrijf een actieplan op. Ten slotte volgt een officiële IiP assessment uitgevoerd door een afgevaardigde van IiP Verenigd Koninkrijk.

donderdag 23 april 2009

Beperkte evacuatie van 120 gezinnen uit Evergem Rieme.

img_4560Naar aanleiding van de vondst afgelopen woensdag 22 van een Amerikaanse vliegtuigbom op de terreinen van Total Belgium in Evergem, beslisten gouverneur André Denys en burgemeester Erik De Wispelaere op advies van de ontmijningsdienst van het leger tot een evacuatie van de bedrijven en de bevolking in een straal van 500 meter rond de site op zondag 26 april. Daartoe wordt de provinciale fase van de noodplanning afgekondigd. Het gaat om dezelfde problematiek als bij de evacuatie in september 2007.

De evacuatie is noodzakelijk omdat het onschadelijk maken van de bom niet manueel kon gebeuren. Het gaat om een Amerikaanse vliegtuigbom uit WO II, 500 kilo zwaar en 250 kg springstof bevattend. Het omhulsel van de bom is zwaar aangevreten. Het ontstekingsmechanisme van de bom zelf moet er uitgedraaid worden: mechanisch, met klemmen en van op afstand. Die operatie is niet zonder gevaar voor de omgeving. De ontmanteling zal plaatsvinden komende zondag 26 april.

Gouverneur Denys: “Het besluit om te evacueren is weloverwogen genomen. Evacuatie blijft een extreme maatregel die hinder met zich mee brengt voor burgers en bedrijven. Van 2006 tot nu zijn er bij de werken acht bommen gevonden. Het is nu pas voor de tweede keer dat een evacuatie nodig is. De ontmanteling gebeurt met de nodige expertise van DOVO (de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen)”.

De evacuatie gebeurt op basis van een nood- en interventieplan dat sinds 2007 geactiveerd en verfijnd werd. Het is een modelvoorbeeld voor heel Vlaanderen. De bevolking wordt geïnformeerd per brief of telefonisch door Gent Info. Op het terrein van Total worden er veiligheidsmaatregelen getroffen: sleuven worden gegraven om schokken op te vangen en een constructie van aarden dijken en watercontainers om eventuele scherven op te vangen.

Politie en hulpdiensten zorgen voor een veilige evacuatie op het terrein, samen met het Rode Kruis, vrijwilligers, Civiele Bescherming, de gemeente en de brandweer. Alle voorzieningen worden getroffen om alles in goede banen te leiden en om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen.

Dankzij het multidisciplinair Nood- en Interventieplan is de hele operatie goed voorbereid. Het wordt een operatie van 4 uur, opgedeeld in twee keer twee uur. Tussen 7 en 9 uur wordt er geëvacueerd en tussen 9 en 11 uur wordt de bom ontmanteld. Op die manier is de hinder voor de bewoners minimaal. Specifiek voor de bedrijven heeft de evacuatie plaats op zondagvoormiddag om de economische schade tot een minimum te beperken. De bedrijven worden niet stil gelegd maar draaien op minimumbezetting en zullen hun activiteiten tot een minimum beperken. De druk op de nutsleidingen in de buurt wordt zo veel mogelijk verminderd. Bij de ontmanteling zal er een kleine knal te horen zijn ten gevolge van het verwijderen van het ontstekingsmechanisme. De bom zelf wordt niet tot ontploffing gebracht. Na het onschadelijk maken wordt de bom verwijderd van het terrein. Daar is geen gevaar bij.

De bewoners van Rieme in de te ontruimen zone, zowat 120 gezinnen of 300 personen, worden verwittigd door Gent Info over de verplichte evacuatie. Voor diegenen die niet terecht kunnen bij familie, is er opvang voorzien in Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57, Evergem Doornzele. Voor diegenen die niet over eigen vervoer beschikken, is er vervoer voorzien naar diezelfde sporthal met een pendelbus. De bewoners moeten de kaart 'Ik ben weg' zichtbaar achter de venster of aan de voordeur plaatsen. Terugkeer naar de woonst is voorzien vermoedelijk om 11 uur. Alle bewoners krijgen ook nog een bewonersbrief, een folder met praktische richtlijnen en de kaart 'Ik ben weg'.

De politie zal in de zone controleren of iedereen zijn huis heeft verlaten en zal gedurende de evacuatieperiode toezien op de veiligheid van de huizen. De bewoners kunnen voor meer informatie terecht op het gemeentelijk infonummer 09 216 05 90.

De info wordt ook op de website www.evergem.be/total opgenomen. Op de website vindt men de straten en huisnummers die in de evacuatiezone liggen en de praktische richtlijnen die ook in de folder staan.

woensdag 22 april 2009

Gentse Feesten 2009: verdraaid campagnebeeld

GentseFeesten2009Van zaterdag 18 tot en met maandag 27 juli vinden de 166ste Gentse Feesten plaats. Omdat de Gentse Feesten een internationaal karakter hebben en een belangrijk evenement zijn werd voor deze editie een overheidsopdracht uitgeschreven met de bedoeling een passend beeld te vinden voor de Gentse Feesten 2009. De Dienst Feestelijkheden ontving 21 inzendingen van 11 firma’s. Het college van burgemeester en schepenen besloot, op advies van de jury, om de opdracht te gunnen aan M21. Deze firma creëerde een sterk en helder beeld dat dynamisme en vrolijkheid uitstraalt. Het beeld werd gekozen omdat het uitgaat van het zeer brede en diverse aanbod van de Gentse Feesten.

De Gentse Feesten zijn een volksfeest. Men kan op maar liefst 11 pleinen genieten van diverse muziekgenres en dit op elk uur van de dag. Het aanbod is tijdens de Gentse Feesten zo groot dat men eigenlijk niet altijd goed weet waar eerst naartoe te gaan. Men wil cultuur beleven, naar optredens en theater gaan, tentoonstellingen bijwonen maar ook gezellig met vrienden genieten van de sfeer. Daarom heeft M21 een beeld gekozen van een jong en dynamisch persoon die levenslustig is en met volle teugen wil genieten van de Gentse Feesten en als het ware naar verschillende kanten meegezogen wordt. Het gezicht is enthousiast, lacht en heeft plezier, terwijl hij gretig aan het consumeren is en zijn benen niet kunnen blijven stilstaan bij de opzwepende muziek. M21 ontwierp het beeld en realiseerde eveneens de volledige promotielijn voor de Gentse Feesten 2009.

40 grote posters zullen op de informatieborden in het Gentse stadsbeeld verschijnen. De middelgrote affiche zal in juni te zien zijn in de Belgische spoorwegstations. De vensteraffiches worden verspreid tot in Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk en worden gemaild naar ± 2.000 adressen zoals culturele huizen, horeca en jeugdhuizen. Alle verkoopspunten van het Gentse Feestenmagazine krijgen in juni een affiche toegestuurd. De affiche zal ook op de bussen en trams en in de winkels van De Lijn in Vlaanderen te zien zijn. Het publiek kan ook een affiche krijgen zolang de voorraad strekt.

De informatieve folder geeft opnieuw een algemeen beeld van de Gentse Feesten 2009. Er werden 64.000 Nederlandstalige en 26.500 Franstalige folders gedrukt. De teksten zijn online ook in het Engels beschikbaar op www.gentsefeesten.be . Het grootste deel wordt verspreid in culturele én toeristische netwerken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk. Ook in diverse spoorstations, Lijnwinkels en Gentse stadsdiensten zullen folders beschikbaar zijn.

dinsdag 21 april 2009

Gentse Floraliën 2010 groter dan ooit.

Van zaterdag 17 april tot zondag 25 april 2010 brengen de Gentse Floraliën de mooiste bloemen en planten uit alle delen van de wereld samen in de grootste droomtuin van Flanders Expo. Door het grote succes van de vorige edities hebben de organisatoren beslist om nog een extra hal van Flanders Expo aan het parcours toe te voegen. Daarmee komt de totale oppervlakte op ruim 40.000 m2 of 2.308 meter wandelparcours die de bezoeker door tal van nieuwe presentaties.

De Floraliën doen ook volgend jaar hun uiterste best om verspreid over Flanders Expo het mooiste van eigen en internationale sierteelt te tonen. Ivo Pauwels toont met de Kringlooptuin een vernieuwende trend terwijl even verder jong tuinaanlegtalent inspirerende tuinen in de stad toont. Of wat dacht u van hedendaagse bomenarchitectuur of exotische vogels in een gigantische volièretuin? Extra aandacht voor bamboe, er bestaat zelfs een soort die tijdens een bepaalde periode bijna een meter per dag groeit. Nieuw op het programma is een stand met als thema Lago Maggiore, omarmd door een weelderige bloemenpracht.

De organisatie van de Floraliën rust op de schouders van verschillende comités die het evenement in goede banen leiden. Bij de organisatie van een evenement van deze omvang is de vakkennis en de gedrevenheid van iedere medewerker erg belangrijk. Specialisten op elk vakgebied staan in een team van ruim 700 personen dag en nacht klaar. De dag voor de opening strijken ruim 200 leden van de beroepsjury neer om in kleine groepjes ruim 4,5 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen.

De Gentse Floraliën leggen ook de nadruk op het educatieve. Zo komt de bezoeker meer te weten over soja, een bron van vitaliteit. Of hoe taxus uw leven kan redden. Als afsluiter wordt in hal 8 Floralideeën aangeboden, een bloemenstraat met kraampjes, winkeltjes en tuincentra waar men decoratieve elementen en leuke ideeën kan meepikken. Of hoe u na een bezoek aan de Floraliën zeker niet met lege handen terug naar huis moet keren. Interessant is het Magaboek, uitgegeven door Lannoo. Een magazine dat gedrukt wordt op 96 pagina’s hoogglanzend papier en alles vertelt wat u wou weten over de Floraliën. Voor 5 euro wordt dit pareltje het uwe.

Tickets kosten 20 euro, of 17,5 euro voor groepen of 60+. De expositie is toegankelijk voor rolstoelpatienten met gratis toegang voor de begeleider, ook kinderen onder 12 jaar onder begeleiding van een volwassene komen er gratis in. U mag bovendien nu al een kijkje nemen op de vernieuwde website www.floralien.be. Vanaf 15 november 2009 kan u via deze site uw tickets aankopen of u kan terecht in alle Free Record Shops. Tijdig reserveren is belangrijk om wachttijden te vermijden: er worden slechts 3.000 bezoekers per 2 uur toegelaten.

Guido Van Peeterssen

zaterdag 18 april 2009

Europees Kopstukkendebat

Op donderdag 14 mei om 20 uur mogen zeven politici debatteren over de EU in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen. Frieda Brepoels (N-VA), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Derk Kan Eppink (LDD), Bart Staes (Groen!), Dirk Sterckx (Open VLD), Frank Vanhecke (VB) en Kathleen Van Brempt (sp.a) zullen, onder het toeziend oog van VRT journalist Rob Heirbaut, discussiëren aan de hand van vier actuele thema's.

Het debat zal doorgaan in Auditorium E van de Gentse faculteit Letteren & Wijsbegeerte op de Blandijnberg. Het initiatief voor dit regenboogdebat gaat uit van de Gentse studentenverenigingen Animo StuGent, CDS en LVSV, de Jonge Europese Federalisten België en zes politieke jongeren afdelingen uit Gent: Animo, Jong CD&V, Jong Gezond Verstand, Jong NV-A, Vlaams Belang Jongeren en Jong VLD.

Meer info bij VLD jongeren voorzitster Stephanie D'Hose op 0499 593 969 of deze site http://www.jongvldgent.net/

Gent helpt de gierzwaluw

Nestkastjes 08De laatste vijftig jaar heeft de gierzwaluw het erg moeilijk door het verdwijnen van broedplaatsen en het gebruik van insecticiden. Natuurpunt Gent, het Gents MilieuFront en de Stad Gent bundelen nu de krachten om de vogels een duwtje in de rug te geven. Het project bestaat uit het informeren, het inventariseren van broedplaatsen en het ophangen van nestkasten voor de gierzwaluw. De gierzwaluw heeft zijn hoofdverblijfplaats in Afrika. Voor het broeden en het grootbrengen van zijn jongen trekt hij naar Europa. Zo is hij van mei tot juli ook in grote aantallen in Gent te vinden. Hij broedt in de spleten, gaten en uitsteeksels van gebouwen. Een broedkolonie bestaat uit meerdere koppels gierzwaluwen. De gierzwaluw is gemakkelijk te herkennen aan zijn lange sikkelvormige vleugels en gevorkte staart. Het is een luidruchtige vogel die een hoog krijsend geluid maakt.

Gent telde tot voor kort een duizendtal gierzwaluwen, maar dat aantal loopt sterk terug. Gierzwaluwen zoeken namelijk vaak oudere gebouwen met talrijke spleten en gaten op. Maar aangezien ze sterk gehecht zijn aan hun oude broedlocatie veroorzaken renovaties vaak het verdwijnen van de hele kolonie. Een tweede bedreiging voor de gierzwaluw is het verdwijnen van zijn voedselbron. Het dieet van de gierzwaluw bestaat uit insecten. Als de vogel met jongen zit, vangt hij tot 20.000 insecten per dag. Vaak maakt hij een ommetje van honderden kilometer op zoek naar voedsel. Nu gaat het aantal insecten sterk achteruit door het gebruik van insecticiden en overbemesting. Ook de versnippering van het landschap en het verdwijnen van hagen, houtkanten en poelen zorgen voor minder insecten.

Om Gentenaren te informeren en sensibiliseren vinden verschillende acties plaats. Zo kunnen Gentenaren met de folder ‘Sociale huisvesting voor de gierzwaluw’ en de website www.gierzwaluw.org kennis maken met de gierzwaluw. Tot en met zondag 14 juni 2009 is er ook een tentoonstelling in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. In de Gentse Feesten organiseert Natuurpunt Gent een wandeling in het teken van de gierzwaluw. Vanaf juni 2009 vinden milieubewuste architecten nuttige tips voor het gierzwaluwvriendelijk bouwen en verbouwen op de website www.bouwwijzer.be van het Gents Milieufront.

Gentenaars kunnen meehelpen aan de bescherming van de gierzwaluw. Dit kan door geen insecticiden meer te gebruiken. Men kan plaatsen waar de gierzwaluwen te zien zijn melden. Dat kan op het mailadres gierzwaluw@natuurpuntgent.be of telefonisch bij Natuurpunt Gent op het nummer 09/227 22 94. Men kan een gratis nestkast te laten ophangen aan zijn gevel. Natuurpunt Gent gaat na of de locatie geschikt is. Wie een woning renoveert waar gierzwaluwen broeden, wordt gevraagd om eerst contact op te nemen met Natuurpunt Gent of de website www.bouwwijzer.be van het Gents Milieufront te raadplegen.

Op locaties die interessant kunnen zijn voor gierzwaluwen, worden nestkasten opgehangen. Eigenaars van een woning kunnen zich opgeven voor een gratis nestkast. Natuurpunt Gent gaat de geschiktheid van de locatie na en levert de nestkasten. De Groendienst van de Stad Gent hangt ze op aan de woningen. Schepen Tom Balthazar gaf het goede voorbeeld, samen met Natuurpunt Gent ging hij op zoek naar een geschikte locatie. Die werd gevonden aan de gevel van de het Stadsarchief, de Zwarte Doos, te Gentbrugge. Nog te vermelden is de gierzwaluwwandeling van Natuurpunt Gent. Deze gratis wandeling vindt plaats op zaterdag 25 juli 2009 om 10 uur aan de ingang van de Sint-Baafskathedraal.

vrijdag 17 april 2009

Netheidscharter Volkstuinen Gentbrugge

Op zaterdag 18 april sluiten de wijk Gentbrugge, IVAGO en de Stad Gent een netheidscharter af voor de duur van zes maanden. De start van het netheidscharter gaat gepaard met een feestelijk openingsmoment op zaterdag 25 april. Het netheidscharter is één van de punten van het actieplan ‘Samen voor een proper Gent’. De Stad Gent biedt met dit charter extra ondersteuning aan Gentenaars of verenigingen die zich langdurig engageren voor de netheid van hun buurt en verder gaan dan een éénmalige opruimactie. Dit gebeurt door materiaal te leveren, door bijkomende inspanningen te doen voor openbare reiniging voor de buurt, door afspraken te maken over verhoogd toezicht, door de deelnemende vrijwilligers te verzekeren en door een extra prijs of beloning te geven aan de buurt of vereniging.

Het volkstuinencomplex De Meersen wil een voorbeeld zijn qua netheid en zorg voor de natuur. De volkstuinen krijgen in het kader van de Groenpool Gentbrugse Meersen een behoorlijke uitbreiding. Het streefdoel van het project is het volledige volkstuinencomplex deel te laten uitmaken van het parklandschap. De volkstuinders kuisen niet alleen de volkstuinen en de rand ervan regelmatig op; ze zien het eveneens als hun taak om te sensibiliseren. Hiervoor richten ze zich zowel naar leden van het volkstuinencomplex zelf, als naar de plaatselijke jeugdverenigingen, lokale jongeren, bezoekers en wandelaars. IVAGO ondersteunt dit buurtengagement door onder meer de compostplek mee uit te bouwen en de opruimacties mee te organiseren. De Stad Gent begeleidt het hele proces van vóór de feestelijke start tot aan de evaluatie achteraf.

Het feestprogramma voor zaterdag 25 april in de Volkstuinen Gentbrugge (Boswachterstraat 43, 9050 Gentbrugge) ziet er als volgt uit:
15 uur: Ontvangst van burgemeester Daniël Termont en schepen Tom Balthazar
15.30 uur: Officiële ondertekening van het netheidscharter en receptie aangeboden door KWVG
16.30 uur: Rondleiding en tonen van de resultaten van de clean-up die ’s morgens werd gehouden
Link: http://www.volkstuinen-gentbrugge.be

Filmtip: Linha de Passe.

Regisseur Walter Salles toont zich weer van zijn beste Zuid-Amerikaanse kant met Linha de Passe. Daarin schetst hij op een meesterlijke wijze de problemen in de Braziliaanse maatschappij, zonder al te veel nadruk te leggen op de sociale politiek van het land. In 1996, vóór hij beroemd werd met ‘Central do Brazil’ en ‘Diarios de motocicleta’ draaide de Braziliaanse regisseur Walter Salles samen met Daniela Thomas ‘Terra estrangeira’, een documentaire over Braziliaanse jongeren. De twee spraken af om de zoveel jaar opnieuw de vinger aan de pols van de Braziliaanse jeugd te leggen. Linha de passe is hun derde film over dit onderwerp en tevens de beste. Cinefielen zien er de hedendaagse versie in van Luchino Visconti's klassieker ‘Rocco e i suoi fratelli’, de doorbraakfilm van Alain Delon. Fans van favela films vinden er een stilistisch en inhoudelijk totaal anders aangepakt antwoord op Cidade de Deus in. Liefhebbers van een menselijk verhaal mogen zich klaarzetten voor een ijzersterk drama over kleine mensen met authentieke problemen in een van de grootste metropolen op deze aardkloot: Sao Paulo.

Linha de passe speelt zich af in São Paulo, een van de meest chaotische steden ter wereld. In deze miljoenenstad proberen vier jonge, vaderloze broers hun weg te vinden in het leven. Cleuza moet als alleenstaande vrouw vier belhamels van zoons voeden en in het gareel houden, en dat met een loon als poetsvrouw. Maar dat Corinthians dreigt te degraderen uit de topklasse, dàt kan ze niet verdragen. Denis, de oudste, is een van de 300.000 loopjongens op brommertjes die de straten doorkruisen om aan de kost te komen. Dario, een getalenteerd voetballer, hoopt dat hij via de sport een beter leven kan opbouwen. Dinho zoekt zijn toevlucht in een evangelische kerk. En de jongste, Reginaldo, rijdt de hele dag met de bus om zijn vader terug te vinden. Hun moeder Cleuza, die alweer zwanger is, heeft het niet gemakkelijk om haar vier zonen – van verschillende vaders – alleen op te voeden. Hoe wanhopig ze soms ook is, toch steunt ze hen altijd onvoorwaardelijk.

Linha de Passe is een fictiefilm die meer leert dan de beste documentaire zou kunnen. De film toont hoe weinig keuzes jonge Brazilianen hebben en wat de gevolgen daarvan zijn. Salles en Thomas hebben vier jaar lang de wijk bestudeerd, de verhaallijn is zo uit het leven gegrepen. Met uitzondering van Vinicius de Oliveira zijn alle acteurs amateurs die min of meer zichzelf vertolken. Ze doen dat met zoveel overtuiging, dat Sandra Corveloni (Cleuza) in Cannes als actrice werd bekroond. Linha de Passe is te zien in Antwerpen (Cartoon's), Brussel (Vendôme), Gent (Sphinx) en Leuven (Studio). Bron: www.filmfestival.be

donderdag 16 april 2009

Baanbrekende ontdekking over ontstaan eerste landplanten

Vermoedelijk ontstonden 450 miljoen jaar geleden op onze aarde de eerste landplanten. Dat hebben onderzoekers kunnen bepalen aan de hand van fossielenonderzoek in Saoedi-Arabië. De ontdekking is baanbrekend in de paleontologie: de tijdsperiode van 450 miljoen jaar geleden, die het Boven-Ordovicium wordt genoemd, is zowat 25 miljoen jaar eerder dan wat voordien steeds werd aangenomen. Op 17 april verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift 'Science' een artikel over deze ontdekking ('Origin and Radiation of the Earliest Vascular Land Plants'). Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Gent (vakgroep Geologie en Bodemkunde) en de universiteiten van Luik, Sheffield (UK), Rennes en Brest (Frankrijk) en Dahram (Saoedi-Arabië). Link.

Wanneer, waarom en hoe gingen de eerste planten uit het water leven en het land veroveren? Welke aanpassingen waren hiervoor nodig, zoals de ontwikkeling van harde delen in de plant: de vaatbundels? In het onderzoek naar de oorsprong van vaatplanten dateert het oudste zichtbare landplantfossiel van het midden van het Siluur (zowat 423 miljoen jaar geleden). Uit een vroegere periode, het Midden-Ordovicium waren wel microscopische resten bekend onder de vorm van een primitief type van spore, voortgebracht door primitieve planten zonder vaatbundels, die toen enkel nabij het water in kustgebieden konden leven.

Op basis van die fossiele sporen worden de hypothesen geformuleerd over de verovering van het land door de planten. Dit had verstrekkende gevolgen voor de verdere evolutie van het leven: zoals voor de zuurstofproductie, de bloei van de insecten en de landvertebraten. Vermoedelijk waren de eerste vaatloze planten zeer klein, een soort mossen. Wetenschappers vermoedden dat slechts 25 miljoen jaar later op de meeste plaatsen van de aarde een ander meer ontwikkeld type spore was verschenen, dat men linkt aan de tracheofyten (vaatplanten). Het zijn deze vaatplanten die nu de wereld domineren (bomen, bloemen, grassen, …).

Het onderzoek van de UGent wetenschappers zet de voorgaande hypothesen op losse schroeven. In hun onderzoek, dat plaatsvond in Saoedi-Arabië, vonden ze namelijk tot hun grote verbazing een type van spore terug die te geëvolueerd leek in verhouding tot de ouderdom van de geologische lagen waaruit ze afkomstig waren. Deze ontdekking betekent dat er op het Arabisch Schiereiland reeds vaatplanten aanwezig zouden zijn in het Boven-Ordovicium (zowat 450 miljoen jaar geleden). Deze ontdekking is tegengesteld aan alle hypotheses die tot nu voorgesteld werden over het ontstaan van de eerste landplanten.

Vermoedelijke evolueerden primitieve planten op het Arabisch Schiereiland ter plaatse zodanig dat ze uit het water konden migreren, en vaatplanten werden en het geëvolueerde type van spore produceerden. Ze bleven waarschijnlijk beperkt in hun areaal gedurende zowat 25-30 miljoen jaar, vooraleer vandaar wegens nog onbekende redenen en vrij snel andere continenten te veroveren. Deze nieuwe ontdekking verandert sterk de visie over de manier waarop de eerste planten het land en de continenten ingepalmd hebben, en zal vermoedelijk nog tot veel discussie en controverse leiden.

dinsdag 14 april 2009

Liberalen: Europa moet keuzes maken

De Europese liberalen (ELDR), hopen op 7 juni de stem van ongeveer 30 miljoen Europeanen te krijgen. Daarmee zouden ze in Straatsburg 72 tot 75 zetels halen. Partijvoorzitter Bart Somers, ELDR voorzitster Annemie Neyts en jongerenvoorzitter Philippe De Backer leggen vandaag officieel de Europese lijst van Open VLD neer. Neyts is voorzitster van de Europese Liberale Partij en tweede op de lijst, na Guy Verhofstadt. Philippe De Backer is voorzitter van Jong VLD en eerste opvolger. Ze staan symbool voor de verjonging en vervrouwelijking van de lijst die getrokken wordt door Guy Verhofstadt.

Europa moet meer doen om individuele en fundamentele rechten en vrijheden te beschermen. Nog te vaak vrouwen en holebi’s het slachtoffer van discriminatie. Europa is een waardengemeenschap, de liberalen willen dat Europa deze waarden ook in de praktijk verdedigd. Daarnaast moeten er ook nieuwe budgettaire prioriteiten komen. Philippe De Backer: "Als Europa de meest competitieve kenniseconomie wil worden, moeten er ook keuzes worden gemaakt. Investeringen in oude sectoren en industrie, moeten worden omgezet in investeringen in innovatie en nieuwe sectoren". Ook de vrijheid van kennis is belangrijk. Dat betekent meer mogelijkheden voor studenten, onderzoekers en instellingen om over de grenzen samen te werken. De regels zijn te bureaucratisch en slechts een klein gedeelte van de studenten en onderzoekers maakt gebruik van Europese uitwisselingprogramma’s.

Morgen 15 april starten de Europese liberalen hun electorale campagne in Brussel (Tour & Taxis), en dat in bijzijn van Guy Verhofstadt en eurocommissaris Louis Michel. De Europese liberale Premiers, Commissarissen, Parlementsleden en partijleiders zullen er samen met de militanten in een wervelende show de campagne op gang schieten. De campagne draait rond vier thema's: het verdedigen van de burgerlijke vrijheden, de eenheidsmarkt, milieu en de plaats van de EU in de wereld.

Europese lijst

1. Guy Verhofstadt, Mariakerke (Gent)
2. Annemie Neyts, Brussel
3. Dirk Sterckx, Lint
4. Hilde Vautmans, Hasselt
5. Annick De Ridder, Antwerpen
6. Davy Brocatus, Antwerpen
7. Rik Remmery-Vannieuwenhuyse, Roeselare
8. Martine Lesaffre, Oostende
9. Caroline De Padt, Geraardsbergen
10. Alexander De Croo, Brakel
11. Margriet Hermans, Oud-Turnhout
12. Herman Schueremans, Keerbergen
13. Roland Duchâtelet, Sint-Truiden

Opvolgers

1. Philippe De Backer, Kapellen
2. Gwendolyn Rutten, Aarschot
3. Sas van Rouveroij, Gent
4. Carmen Willems, Tongeren
5. Marleen Renders, Zonhoven
6. Annemie Turtelboom, Puurs
7. Vincent Van Quickenborne, Kortrijk
8. Karel De Gucht, Berlare

maandag 13 april 2009

Koepel O.-L.-V. Sint-Pieterskerk gerestaureerd en feestelijk ingehuldigd.

Koepel OLV-Sint-Pieterskerk Gent 25 jaar lang was de binnenkant van de koepel van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk aan het zicht onttrokken. De restauratiewerken zijn bezig sinds november 1976. In 1994 was de kerk zogezegd klaar, maar al snel bleek dat nog heel wat bijkomende werken nodig waren. De laatste fase van de restauratie is nu achter de rug: de koepel, die al sinds 1982 in de steigers staat, is weer in al zijn pracht te bewonderen. Nu de restauratie voltooid is volgt op vrijdagavond 24 april de feestelijke inhuldiging. De avond wordt onder meer opgeluisterd door verschillende toespraken en een concert op het fameuze Van Peteghem Orgel.

In 1982 werden er stabiliteitsproblemen vastgesteld en men besloot een beveiligingsplateau onder de koepel te bouwen. Na de consolidatie van de funderingen en de buitenrestauratie van de kerk kon de binnenrestauratie van de koepel starten in februari 2008. De Stad Gent droeg haar steentje bij en investeerde 130.000 euro. Schepen Peeters: “De Sint-Pieterskerk is de eerste die wordt afgewerkt volgens het nieuwe systeem. We proberen de kerken nu echt integraal aan te pakken. Dat gebeurt ook met de Sint-Annakerk, een van de drie laatst overgebleven neo-byzantijnse kerken in West-Europa. Ook met de Sint-Niklaaskerk zijn we nog een tijdje bezig".

Koepel OLV-Sint-Pieters Gent Lucas 22-3-09 Voor de feestelijke inhuldiging op vrijdagavond 24 april alle registers opengetrokken. Er worden concerten verzorgd door het Ensemble La Caccia onder leiding van. Patrick Denecker en organist Leon Bierens op het Van Peteghem Orgel. Naast verschillende toespraken is er ook nog de voorstelling van de monografie “Onverklaarbare pracht van Ionisch wit en goud, een eerbetoon aan de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk”, van de hand van prof. Ronald De Meyer. De inhuldiging start om 20 uur en is toegankelijk voor het grote publiek. Men betaalt ter plekke op 24 april 12,50 euro. Men kan zo de inhuldiging met twee personen bijwonen en men krijgt men meteen ook de monografie.

Samen met vele andere historische gebouwen maakt de voormalige Sint-Pietersabdijkerk met zijn koepel deel uit van de Gentse skyline. De kerk werd gebouwd tussen 1627 en 1722 naar de plannen van architect Pieter Huyssens. De koepel is een unicum in de barok van de Zuidelijke Nederlanden: alhoewel het volledige grondvlak van de kerk een omgekeerd Grieks kruis is vormen de buitenlijnen van de zogenaamde benedenkerk een perfect vierkant. De volledige kerk kan gerust geplaatst worden tussen andere hoogtepunten van de West-Europese bouwkunst. Nu de restauratie achter de rug is heeft Gent nog andere plannen. Schepen Peeters: “De kerk moet meer aansluiten bij de Sint-Pietersabdij. Na tentoonstellingen of andere activiteiten in de abdij kunnen dan ontvangsten of recepties in de koepel van de kerk plaatsvinden. Bedoeling is om het liturgisch gedeelte op te schuiven naar achter, naar het koor toe. Van de koepel zullen we dan een ruimte maken waar publiek kan ontvangen worden. Zo kan iedereen genieten van dit prachtige gebouw."

E.H. Dirk De Backer, pastoor van de Sint-Pieterskerk: “Door de eeuwen heen was blaasmuziek erg belangrijke rol in de Sint-Pieterskerk. De graven van Vlaanderen werden hier beëdigd, waarbij ongetwijfeld prachtige blaasmuziek geklonken hebben. Toen de kerk in de 17de eeuw naar Italiaans voorbeeld opgetrokken werd bestond er ook een muzikale voorliefde voor Italiaanse componisten. Uit archiefstukken blijkt daarbij de voorname rol van blaasinstrumenten. Ook bij de feestelijke inhuldiging zal er een sterke groep blazers, bestaande uit cornetti, pommers, tromboni en dulcianen optreden”. Het gerenommeerd blazersensemble La Caccia o.l.v. Patrick Denecker en organist Leon Bierens staan garant voor een hoogstaand peil. De herontdekte verfijnde kleurnuances van de koepel wordt weerspiegeld in de veelkleurige instrumentatie van het achtstemmige blazersensemble.

Ter aanvulling speelt Leon Bierens op de verschillende orgels van de kerk composities die ontstaan zijn in de periode dat de kerk werd voltooid. Elk orgelwerk stamt uit een land dat grenst aan Vlaanderen. Sinds 1972 bespeelt Leon Bierens het prachtige Van Peteghemorgel in de Sint-Pieterskerk. In 1997 was hij medeoprichter van de Stuurgroep Van Peteghemorgel.

Wie zeker wil zijn van een plaats op inhuldiging kan 12,50 euro storten op rekening 891-5840443-83 van de Stuurgroep. Dit geeft recht op toegang voor twee personen tot het concert, deelname aan de receptie en één exemplaar van de monografie. Tel 09 225 44 37 of mail stuurgroepvanpeteghemorgel@skynet.be

vrijdag 10 april 2009

Gentse musea genomineerd voor de MuseumPrijs 2009

msk2 De MuseumPrijs beloont een Vlaams, Brussels en Waals museum met elk 10.000 euro. Publieksvernieuwing en publieksbetrokkenheid zijn de belangrijkste selectiecriteria van deze prijs. Voor elk van de drie regio’s zijn nu vijf musea genomineerd, waaronder twee Gentse musea: het Museum voor Schone Kunsten en het Design museum Gent.Het Museum voor Schone Kunsten, een van de oudste van het land (1798), put zijn kracht onder meer uit de verscheidenheid van zijn verzameling schilderijen, beelden, wandtapijten, tekeningen en grafiek. Weinig musea bezitten twee werken van Bosch of het volledige etswerk van Ensor. Verder is er werk van Van Heemskerck, Pieter Breughel de Jonge, Savery, de Antwerpse groten Rubens, Van Dyck en Jordaens, de Nederlandse Gouden Eeuw. Zwaartepunten zijn de 19de en 20ste eeuw, van het neoclassicisme tot het surrealisme van Delvaux en Ernst. Enkele namen: Géricault, Courbet en Rodin (aan Franse kant) en Van Rysselberghe, Minne en Khnopff (aan Belgische zijde). Ook de Latemse schilders zijn prominent aanwezig. De rijkdom van de verzameling 19de-eeuwse kunst komt onder meer omdat het stadsbestuur toen systematisch werken aankocht tijdens haar eigen driejaarlijkse salons. Het Museum voor Schone Kunsten heropende in mei 2007 de deuren na zeer grondige renovatiewerken.

In het Design museum Gent bevindt zich werk van Horta, Van de Velde en anderen, in één van de mooiste art nouveau collecties van het land. Het museum bevindt zich in een prachtig 18de-eeuws ‘hotel’, dat de bezoeker onderdompelt in de leefwereld van de Gentse burger. In 1992 kwam er een moderne vleugel bij. De ‘oude’ collecties tonen vooral 17de- en 18de-eeuws meubilair. Een hoogtepunt is de originele eetkamer met houten kroonluchter. In de hedendaagse collecties ontdekt men onder meer Pieter De Bruyne en Emiel Veranneman, Italiaanse ontwerpers, Philippe Starck, Maarten Van Severen, Borek Sipek, enzovoort. Het Design museum Gent beschikt trouwens ook over een carrousel. ‘La Giostra’ is weliswaar geen molen met op- en neergaande paarden, maar met dansende waterketels, koffiekopjes, kurkentrekkers, enzovoort. ‘La Giostra’ is een idee van Alessandro Mendini voor droomfabriek Alessi.

De aanduiding van de nominaties voor de MuseumPrijs 2009 gebeurde door de Nominatiejury. Het gaat om mensen uit de museumsector, het brede culturele veld, de media, de academische wereld en de diverse overheden. De Nominatiejury is sterk uitgebreid en telt nu een duizendtal leden. De Eindjury, onder voorzitterschap van Eliane De Wilde, ere-hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, kiest uit de drie lijsten met nominaties de drie winnaars.

Naast de drie MuseumPrijzen die door de Eindjury worden toegekend is er voor elk van de drie regio’s ook weer een MuseumPublieksprijs. Linklaters stelt voor elke publiekslieveling maar liefst 2.500 euro ter beschikking. Het publiek kan stemmen voor één museum in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel. Het publiek kan zijn stem uitbrengen op de websites www.museumprijs.be en www.prixdesmusees.be. Hierop brachten vorig jaar 15.000 museumliefhebbers hun stem uit. Daarnaast zijn er ook originele officiële stemformulieren die worden verspreid door de mediapartners van de MuseumPrijs. Het publiek kan zijn stem uitbrengen tot en met maandag 11 mei 2009. Wie meestemt kan talrijke prachtige prijzen winnen zoals culturele citytrips en kunstboeken.

Nieuw! De Kinderjury. Dit jaar, bij de vierde editie, start de MuseumPrijs met een nieuw initiatief: de Kinderjury. In elk van de drie regio's worden vijf klassen (8 tot 10-jarigen) geselecteerd, die elk twee musea die voorkomen op de nominatielijst bezoeken en beoordelen. Eén van de twee musea die een klas bezoekt, bevindt zich in de eigen regio. Elk Kinderjurylid geeft een quotering aan de bezochte musea en argumenteert deze beoordeling. De optelsom van alle quoteringen bepaalt voor elk van de drie regio's de winnaar van de MuseumPrijs Kinderjury. Zo beslissen de kinderen welk museum het kindvriendelijkst is. Elk van de drie winnende musea wordt beloond met 2.500 euro. Deze prijs werd gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij
De uitreikingen van de MuseumPrijzen, van de MuseumPublieksprijzen en de KinderJury vinden samen plaats op woensdag 13 mei 2009 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel.

De eikenprocessierups in Oost-Vlaanderen: evaluatie en aanpak.

Sinds 1990 zijn de rupsen van de eikenprocessievlinder opnieuw aanwezig in onze contreien. De Provincie Oost-Vlaanderen coördineert de bestrijding. In 2008 werden de rupsen beduidend minder frequent aangetroffen dan in 2007. In 2009 blijft de Provincie de bestrijding coördineren en ontwikkelde daartoe verschillende instrumenten. De bestrijding van de rups is een bevoegdheid van de lokale besturen. De Provincie bestrijdt enkel op haar eigen domeinen, maar vervult wel een belangrijke coördinerende rol in de bestrijding. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) geeft regelmatig aanbevelingen over de meest adequate bestrijdingsmethoden en de te nemen voorzorgsmaatregelen. De medische aspecten worden opgevolgd door de afdeling Toezicht Volksgezondheid van Oost-Vlaanderen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen van de Medisch Milieukundigen van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).

Het aantal getroffen locaties in 2008 bedroeg 283, ongeveer een kwart van het aantal van 2007. Hetzelfde fenomeen werd ook in de andere provincies vastgesteld. In vier gemeenten werden zelfs geen eikenprocessierupsen meer gemeld. Zoals in 2007 werd de rups in Oost-Vlaanderen voornamelijk in woongebieden, soms in landelijk gebied, aangetroffen. De sterke terugval is het gevolg van een nauwgezette bestrijding (wegbranden van rupsen en nesten) en de preventieve behandeling van de eikenbomen op locaties met mogelijk gevaar voor de bevolking. Populatiepieken van de prooidieren (hier de rups) worden dikwijls gevolgd door verhoogde populaties van de belagers de daaropvolgende jaren. Indicaties hiervoor zijn de vastgestelde hoge frequentie van roofvliegen in nesten van de rupsen. Ook het minder gunstige weer van 2008, met dan vooral een koude lente bij het uitkomen van de eerste rupsjes speelt een rol.

De bladbespuiting met de bacterie Bacillus thuringiensis in het voorjaar bleek een succesvolle preventieve maatregel. Omdat deze biologische bestrijding niet-selectief is voor de rupsen, is enige voorzichtigheid nodig. Deze bacterie produceert een gif dat het maagdarmstelsel van alle rupsensoorten lam legt. Omwille van de niet-selectieve druk op de volledige rupsen(vlinder)populatie wordt een preventieve behandeling (met dit bacteriepreparaat) in bos-, natuuren valleigebieden sterk afgeraden. De preventieve biologische bestrijding van de eikenprocessierups wordt daarom enkel toegepast in drukbezochte gebieden waar de hinder het jaar voordien ernstig was. Belangrijk te vermelden, is dat de bestrijding van de rupsen (branden en/of opzuigen) enkel aangewezen is in bewoond gebied en langs druk gebruikte wegen en paden. Het hoofddoel van deze bestrijding is onder meer er voor te zorgen dat de hinder voor de bevolking tot een aanvaardbaar minimum wordt herleid. In natuurgebieden wordt eerder aangeraden het gebied tijdelijk voor het publiek af te sluiten en de bestrijding via de natuurlijke vijanden van de rups te laten verlopen. De bestrijding blijft echter een gemeentelijke bevoegdheid en beslissing.

De Provincie zal zoals in de voorgaande jaren, opnieuw eenzelfde monitoring- en waarschuwingsnet uitwerken én de steden en gemeenten tijdig op de hoogte brengen van de ontwikkelingsfases van de rupsen en de te nemen voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen. De Provincie wil in 2009 ook een logistieke ondersteuning uitbouwen die vergelijkbaar is met die van 2007, als de ernst van de aantasting van de eikenprocessierups van dezelfde orde zou zijn. Sensibilisatiecampagnes worden verder ondersteund met affiches en brochures van de Vlaamse Overheid. Alle relevante gegevens over de eikenprocessierups en downloadbare achtergronddocumenten zullen beschikbaar zijn op de website van de Provincie met een link naar de algemene website www.eikenprocessierups.be van de Medische Milieukundigen (MMK). Ten slotte kunnen de steden en gemeenten steeds de nodige bijstand krijgen van de LOGO's voor lokale toelichtingen en waarschuwing voor de gevaren van de aanwezigheid van de eikenprocessierups en de medische aspecten van de hinder van de brandharen van deze rups.

De eikenprocessierups is één van de diersoorten die profiteerden van de geleidelijke verandering (opwarming) van het klimaat. De soort heeft zich nu definitief gevestigd in Nederland ten zuiden van de grote rivieren, in het noorden van Vlaanderen en in het westen van Duitsland. De verspreiding van de rups werd door het PCM in kaart gebracht via jaarlijkse enquêtes bij de Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Enkel het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (Waasland en Denderstreek) wordt getroffen door deze rups. Vermoedelijk komt de rups al langer voor in deze regio's, maar veroorzaakte ze blijkbaar geen aanwijsbare hinder. De aanwezigheid van de rups was enkel bekend bij enkele vlinderspecialisten. Het is best mogelijk dat de hinder (huiduitslag en jeuk) vroeger niet in verband werd gebracht met de aanwezigheid van de rups.

In de maanden mei, juni en juli kan men op een groot aantal eiken de eikenprocessierups aantreffen. Deze bomen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. 's Nachts trekken de eikenprocessierupsen in optocht (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). De eikenprocessierups kan in sommige gebieden leiden tot een plaag. In plaaggebieden bestaat de overlast uit gezondheidsklachten ontstaan door de brandharen van de rups en uit verminderde vitaliteit van aangetaste bomen door kaalvraat. De gezondheidsklachten bij mens en dier zijn jeuk, huiduitslag of irritatie aan de ogen of luchtwegen. Dat wordt niet enkel veroorzaakt door rechtstreeks contact met de rupsen of hun nesten, maar ook door de bij winderig weer verspreide brandharen in gebieden waar de rups talrijk voorkomt.

donderdag 9 april 2009

Gezellig spelevaren op heraangelegde vijver Blaarmeersen.

Invaring 12Nu het waterpeil van de vijver van het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen opnieuw op het oorspronkelijke peil staat kan men opnieuw ten volle genieten van het vernieuwde strand. En zeg nu: wat is een strand zonder bootjes of waterfiets? Gezellig lui en relax genieten van de deining en de drukte op het strand of pseudo sportief de oevers van de Blaarmeersen verkennend. Vooral nu het recreatiedomein De Blaarmeersen een betere busverbinding heeft met Gent, Merelbeke en Melle kan zowat iedereen en probleemloos een dagje tussenuit om lekker lui te genieten van de Gentse plage of om lekker sportief te genieten van het grote sportaanbod op het Gentse recreatiedomein.

Afgelopen vrijdag mocht schepen Peeters de eerste bootjes van de Blaarmeersen plechtig in gebruik nemen. De vijver is nu volop operationeel en er kan vanaf nu eindelijk ook gevaren worden op de vijver. Aan de aanlegsteiger naast het piratenschip liggen vijf knalgele waterfietsen en vier roeibootjes. De uitbating van de bootjes gebeurt via een concessie overeenkomst met Alain Vanhoute, tevens concessionaris van het cafetaria Piereput. Het tarief bedraagt 5 euro per halfuur per boot. De verhuring gebeurt aan de strandkiosk naast de steiger tegenover het grote strandcafetaria Piereput. De bootjes worden verhuurd vanaf het begin van de paasvakantie tot eind september op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 13 tot 19 uur. In juli en augustus dagelijks van 11 tot 19 uur. Voor kinderen onder de 12 jaar is een zwemvest verplicht; voor anderen is het aanbevolen. De zwemvesten zijn gratis beschikbaar.

Invaring 09Ook goed nieuws voor wie houdt van gezellig en ontspannen kamperen in een groene omgeving: camping Blaarmeersen behaalde de Groene sleutel. De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Met het behalen van de Groene Sleutel engageert camping Blaarmeersen zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort. Schepen Christophe Peeters: “De Blaarmeersen dienden als pilootproject om de checklist voor de Groene Sleutel op te stellen, het is niet meer dan normaal dat we er naar streven om dit ecolabel uit te breiden naar het ganse recreatiedomein Blaarmeersen”.

Opening Kinderdagverblijf De Dolfijntjes

Dolfijntjes 14 Kinderdagverblijf De Dolfijntjes bevindt zich in de Gentse wijk Heirnis, op de hoek van de Emile Moysonlaan en de Jan Delvinlaan. Het kinderdagverblijf ligt aan de Gentse stadsring dicht bij de deelgemeenten Sint-Amandsberg, Destelbergen, Gentbrugge en in de onmiddellijke omgeving van het stadscentrum. Op woensdag 1 april vond de officiële opening plaats. Het kinderdagverblijf kan 42 kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen. In 1990 werd een klein schooltje bestaande uit 2 kleuterklasjes verbouwd tot een kinderdagverblijf, dat startte met 28 plaatsen in verschillende leefgroepen. De capaciteit breidde vlug uit en de verbouwingen volgden elkaar op: de leefgroepen werden aangepast aan de noden en er kwam een veranda bij. Om de capaciteit structureel op te trekken was een nieuwe verbouwing nodig. Binnenin werd een totale renovatie doorgevoerd naar een ontwerp van het Departement Facility Management van de Stad Gent. Ook de ramen werden vernieuwd. De totale kostprijs van het project (de bouwkundige werken, het vernieuwen van het buitenschrijnwerk, sanitair, ventilatie en elektriciteit) kwam op 465.315 euro.

Vandaag biedt het volledig gerenoveerde kinderdagverblijf plaats aan 42 kinderen van 0 tot 3 jaar in 3 leefgroepen en 7 personeelsleden. Tijdens de ingrijpende verbouwingswerken vond het kinderdagverblijf onderdak in de containers op Claragoed en in lokalen van kleuterschool De Speurneus. Om zijn pedagogische visie kracht bij te zetten, is het Kinderdagverblijf De Dolfijntjes ingestapt in het ‘ZIGZAG’-project, samen met De Rakkertjes, De Knuffelboom XL en Patjoepelke (Lokeren). Het Zigzag project is gebaseerd op de uit Italië afkomstige Reggio-Emilia benadering. Deze benadering gaat uit van een krachtig kindbeeld, waarbij documenteren een belangrijk instrument is om ouders te informeren en nauwer te betrekken bij de werking. De Pedagogische Begeleidingsdienst ondersteunt het kinderdagverblijf bij deze uitdaging.

Dolfijntjes 01 Schepen van Onderwijs Rudy Coddens verwelkomde de talrijke genodigden, onder wie schepen Christophe Peeters en schepen Fatma Pehlivan. Een studie toont aan dat ondanks de vele inspanningen van de stad Gent er grote nood is aan kinderopvangplaatsen. De wijken Dampoort en Oud Gentbrugge hebben daarbij de meeste nood aan extra opvangplaatsen. Met de Barcelonanorm in het achterhoofd voldoen deze wijken zeker niet aan deze norm. De stad Gent probeert door het optimaliseren van beschikbare ruimtes toch nieuwe opvangplaatsen te creëren. Ook andere besturen en een aantal VZW’s dragen hun steentje bij om dit tekort in te halen. Schepen Coddens: “Om het tekort aan kinderopvang in deze omgeving weg te werken is er het project Malmar in het Bygaerdenpark aan de Forelstraat met 28 plaatsen, dat moet klaar zijn tegen 2012. En vlakbij in Sint-Amandsberg is er het project Nachtegaaltje dat tegen 2011 plaats biedt aan 42 kinderen”.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een groep senioren uit het met woon- en zorgcentrum Het Heiveld. De senioren hadden het er duidelijk naar hun zin. Het kinderdagverblijf krijgt voor het project
gedeelde werelden’ steun van de Koning Boudewijnstichting. Daarbij worden de kindjes van het kinderdagverblijf met ouderen die in het rusthuis verblijven in contact gebracht. De kinderen brengen regelmatig een bezoek aan Het Heiveld, waar zij met de ouderen spelletjes doen, liedjes zingen, verjaardagen vieren en dergelijke. Dat doorbreekt de routine, en het isolement waarin veel ouderen verkeren, het mobiliseert hun verzorgende vermogens en stimuleert hun alertheid. Omgekeerd heeft de aandacht van de ouderen een rustgevend effect op de kinderen; contact met verschillende leeftijdsgroepen en verschillende milieus is ook goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Geen enkel kind wordt daarbij tot een bezoek gedwongen, geen oudere tot het ontvangen van bezoek. De ouders kunnen, als ze willen, meegaan; zo krijgen ze een beter beeld van het rusthuis. Wie kinderopvang zoekt in Gent kan terecht bij het centraal inschrijvingspunt Tinkerbel .

UNICEF wenskaarten hele jaar door verkrijgbaar

UNICEF België maakt zijn wenskaarten makkelijker toegankelijk voor een breder publiek. De kinderrechtenorganisatie verkoopt al Kerstkaarten via de detailhandel, maar breidt het aanbod op de winkelvloer uit met wenskaarten voor vrijwel alle gelegenheden. Van verjaardag, felicitatie en vriendschap tot en met bijvoorbeeld beterschap, sterkte, liefde en huwelijk. Deze producten zijn het hele jaar verkrijgbaar bij 500 verkooppunten. De nieuwe collectie bestaat uit wenskaarten met getekende en fotografische beelden in verschillende formaten en stijlen voor vrijwel iedere gelegenheid. Alle kaarten zijn binnen postformaat.

Een UNICEF wenskaart zorgt niet alleen voor een blij gezicht bij de ontvanger, maar ook bij kinderen in ongeveer 155 ontwikkelingslanden. Met de opbrengst van deze nieuwe kaartencollectie kan de VN kinderrechtenorganisatie miljoenen kinderen in de wereld steunen. UNICEF zorgt wereldwijd voor hulp op het gebied van bescherming, water, gezondheidszorg, HIV en aids, voedsel en onderwijs. UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen van individuen, bedrijven en regeringen. De UNICEF wenskaarten zijn hierbij een belangrijke bron van inkomsten.

UNICEF is actief in 155 ontwikkelingslanden om kinderen te helpen overleven en ontwikkelen van de vroege kinderjaren tot de adolescentie. UNICEF ijvert voor gezondheidszorg, zuiver drinkwater, voeding, kwaliteitsvol basisonderwijs voor alle jongens en meisjes en de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en HIV/aids. Link: www.unicef.be

woensdag 8 april 2009

Vijfde Rit van de Gouverneur voor Oost-Vlaams goed doel

retrotourrit0Op zaterdag 11 april wordt voor de vijfde keer de Rit van de Gouverneur georganiseerd. Met deze wielerhappening wenst gouverneur Denys, naast het bereiken van een breed publiek van fietsliefhebbers, vooral aandacht te schenken aan een Oost-Vlaams goed doel. Duizenden wielerliefhebbers droegen door hun deelname financieel bij aan diverse Oost-Vlaamse sociale projecten of organisaties en betoonden op deze manier interesse voor diverse sociale en maatschappelijke thema's. De voorbije jaren werd voor diverse goede doelen gefietst: de Oost-Vlaamse afdeling van vzw Cliniclowns, vzw Vriendenkring van het brandwondenpatiënten van het UZ Gent, het Pedagogisch Centum, vzw Wagenschot en het MPIGO ’t Craeneveld.

Dit jaar wordt gefietst voor het 'time-out' project van de vzw De Kruiskenshoeve in Sint-Laureins. De Kruiskenshoeve is gelegen op het Meetjeslandse platteland, ver van alle drukte. De hoeve biedt een actieve rustperiode voor probleemjongeren. Het betreft jongeren die al in begeleiding zijn, bijvoorbeeld in het kader van bijzondere jeugdzorg of bij een medisch pedagogisch instituut, maar waarbij de begeleiding dreigt spaak te lopen. De voorziening die de jongere begeleidt, kan dan een 'time-out' op de hoeve aanvragen. De jongere verblijft dan gedurende 5 weekdagen op de hoeve en kan er sporten en meehelpen in de dagelijkse werking. Door het contact met de natuur, de rust, het opdoen van nieuwe ervaringen en het even kunnen afstand nemen van zijn problemen, kan de jongere zich herbronnen en kan de begeleiding terug op het juiste spoor gezet worden.

Recreanten en wielertoeristen kunnen vanaf 7.30u deelnemen aan een familiefietstocht van 45 km, een mountainbiketocht van 45 en 60 km of aan een wielertocht van 65, 100 en 150 km. Vanaf 12 uur kan men ook starten voor een familiefietstocht van 10 of 25 km. Deelnemen kost 5 euro. Onderweg is ruime bevoorrading voorzien en kinderen jonger dan 12 jaar nemen gratis deel. De start is telkens voorzien in de sporthal van Zulte, Waalstraat 118 en de organisatie is in handen van vzw de Leierenners uit Zulte.

Om 14 uur wordt het startschot gegeven voor een wegrit van 65 km doorheen de Vlaamse Ardennen. Gouverneur André Denys, tal van BV's en (ex) profwielrenners zullen deelnemen. Net voor de start, wordt de opbrengst van deze vijfde editie bekend gemaakt door het overhandigen van een cheque door de Gouverneur aan dhr. Robert Accoe, verantwoordelijke voor vzw De Kruiskenshoeve. Voor meer inlichtingen kan u terecht op www.ritvandegouverneur.be

dinsdag 7 april 2009

Gent Jazz Festival met grote namen en veel variatie

Het programma van het Gent Jazz Festival (8 tot 19 juli) is zo goed als compleet met namen als Jamie Cullum, George Benson, Jamie Lidell, Joe Jackson, McCoy Tyner Trio feat. Bill Frisell, Brad Mehldau Trio, Rodrigo y Gabriela, Fred Hersch Trio, Randy Weston en een tribute aan Nina Simone feat. onder andere Dianne Reeves & Lizz Wright. BB King, Marianne Faithfull en het Richard Galliano All Star Quartet werden eerder aangekondigd.

Nina SimoneHet Gent Jazz Festival focust tijdens het eerste festivalweekend op de pure jazz terwijl de aandacht tijdens het tweede luik (tijdens de fameuze Gentse Feesten) naar de fusion verschuift. Er zijn enkele nieuwigheden in het concept. Dit jaar krijgen de finalisten van de ‘Brussels Jazz Orchestra International Composition Contest 2009’ een platform tijdens het festival. Het Gent Jazz Festival sloot tevens een structureel partnerschip met de Hogeschool Gent om vanaf dit jaar een podium te bieden aan studenten en alumni op de laatste concertdag. Ook nieuw zijn de gratis toegankelijke jamsessies die elke festivaldag plaatsvinden in de middeleeuwse kelder van het NH Hotel Gent Belfort vanaf 23 uur.

Nieuw dit jaar is de muziekwedstrijd Jong Jazztalent Gent, een volwaardig neveninitiatief van brouwerij Duvel Moortgat. Ook op de Bijloke tijdens de festivalperiode, en wel in een ook al nieuw festivalcafé vlak naast het festivalterrein, open vanaf 12 uur ’s middags. Deze concerten blijven gratis toegankelijk. Dezelfde geselecteerde groepen zullen ook een tweede maal optreden op het vertrouwde Gouden Leeuwplein tijdens de Gentse Feesten. Daar werkt het Gent Jazz Festival een speciaal project uit in het Augustijnenklooster. Klassiek pianist Frederik Croene en Timo van Luijk bouwen er samen een installatie van kapotte piano’s die ze als één groot instrument zullen verkennen en bespelen.

Programma.

Het Gent Jazz Festival start op woensdag 8 juli met een Special Night rond blueslegende BB King. De winnaar van Jong Jazztalent Gent 2008, Bender Banjax, mag de avond openen, gevolgd door China Moses die onlangs haar eerste album uitbracht op het Blue Note label.

Op donderdag 9 juli vertolkt het Brussels Jazz Orchestra de geselecteerde big band composities die ingezonden werden voor de BJO International Composition Contest. De finalisten nemen er telkens de leiding over het BJO. Na afloop maakt een professionele jury de winnaar bekend van deze 5e wedstrijdeditie. Daarna treedt de Amerikaanse pianist Fred Hersch op met zijn Trio+2. Headliner is ‘Sing The Truth’, een Nina Simone Tribute of eerbetoon aan deze High Priestess of Soul door Dianne Reeves, Lizz Wright, Angelique Kidjo en Simone (dochter van Nina Simone).

Het Belgische Aka Moon opent op vrijdag 10 juli, gevolgd door Randy Weston met zijn African Rhythms Trio. Het McCoy Tyner Trio sluit af met special guest Bill Frissell. Dit jaar viert McCoy Tyner overigens zijn zeventigste verjaardag. Zijn laatste album Guitars (met o.a. Bill Frisell) luidt de start in van een van de creatiefste hoofdstukken uit zijn reeds indrukwekkende carrière.

De jonge Belgische pianist Free Desmyter opent zijn kwartet op zaterdag 11 juli. De jonge trompettist Christian Scott maakt daarna zijn opwachting. Als gastmuzikant maakt hij regelmatig een uitstap naar de hiphop maar met zijn eigen band is hij een voorbeeld van de nieuwe garde jazzmuzikanten. George Benson, één van de beste jazzgitaristen aller tijden, sluit de eerste zaterdag af.

Zondag 12 juli zet het Yaron Herman Trio de toon, gevolgd door Nathalie Loriers Trio & Bert Joris with Strings. Van dit nieuwe project van Nathalie Loriers verschijnt dit jaar overigens nog een album op het W.E.R.F.-label. Pianist Brad Mehldau sluit aan met zijn eigen Brad Mehldau Trio. Het eerste festivalweekend wordt tenslotte afgerond door het Richard Galliano All Star Quartet, met Gonzalo Rubalcaba, Richard Bona & Clarence Penn.
Bert Joris with Strings

Na enkele rustdagen is Jamie Lidell op donderdag 16 juli de eerste headliner van het tweede festivalluik. Daarvoor presenteert soulzangeres Leela James de langverwachte opvolger van haar debuutplaat. Opener is de Gentse band Briskey die met hun nieuwste plaat Before-During-After een van de betere Belgische platen van het jaar afleverden.

Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela sluit vrijdag 17 juli af, maar eerst mag José James, een van de ontdekkingen op Jazz Middelheim 2008, zijn nieuwe album komen presenteren.

Zaterdag 18 juli is Marianne Faithfull de hoofdact, voorafgegaan door muzikale kameleon Joe Jackson. Sixties-icoon Faithfull bracht vorig jaar met haar coverplaat Easy Come, Easy Go een van de beste albums uit haar loopbaan uit. De jonge Gentse band Kartasan opent.

LadyLinnOp zondag 19 juli sluit pianowonderkind Jamie Cullum het Gent Jazz Festival feestelijk af. Niet vooraleer plaats te maken voor het HoGent Jazz Orchestra samengesteld uit studenten, alumni en docenten, gevolgd door de Gentse trots Lady Linn & Her Magnificent Seven en Melody Gardot. Zij was vorig jaar een van de revelaties van het Gent Jazz Festival en mag dat dit jaar dus nog eens overdoen.

Gent Jazz Festival (8 t/m 19 juli) op de Bijlokesite, ingang Godshuizenlaan, 9000 Gent.

Tickets: VVK 27 euro/Kassa 32 euro. Tickets 8 juli (dag BB King) VVK 37/Kassa 42 euro. Driedagenpas (met uitzondering van 8 juli, BB King): 68 euro. Prijzen VVK zijn exclusief reserveringskosten. Kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen 3-12 jaar: 5 euro (maar enkel aan kassa). Begeleiders van andersvaliden die begeleiding nodig hebben ook gratis (enkel aan kassa). Opgelet: zitplaatsen van 8 juli t/m 12 juli, staanplaatsen van 16 juli t/m 19 juli.

Voorverkoop en reservaties

Online via www.gentjazz.com, www.uitbureau.be, www.fnac.be

Telefonisch: 09 233 77 88 (Uitbureau) 0900 00 600 (Fnac)

Telefonisch vanuit het buitenland: +32 (0)9233 77 88

Ter plaatse: Uitbureau, Kammerstraat 19, 9000 Gent

En alle FNAC filialen (van Gent tot Rijsel).