donderdag 25 juni 2009

Geen Antwerpse toestanden in Gent.

Geen Antwerpse toestanden in Gent.

Begin maart 2007 voerde Antwerpen een nieuwe dresscode in waarbij het dragen van uiterlijke symbolen van religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging verboden werd voor personeel dat rechtstreeks in contact staat met publiek, klanten of externe partners. Begin 2008 besliste Het Antwerpse stadsbestuur om het hoofddoekenverbod voor ambtenaren met loketfunctie uit te breiden naar het stedelijk onderwijs. Sommige Antwerpse scholen hadden een overgangsmaatregel: lange zwarte gewaden mochten niet langer en ook het gelaat moest vrij zijn. Maar die vestimentaire regels werden ononderbroken met de voeten getreden. “Het is spijtig voor de moslima's die uit persoonlijke overtuiging hun hoofddoek dragen”, zegt directrice Karin Heremans. “Ik weet niet of het hoofddoekenverbod ons leerlingen zal kosten.sommigen zullen ons verlaten sommigen, maar anderen zullen zich opnieuw welkom voelen. Laat mij duidelijk zijn: dit is geen beslissing is tegen de hoofddoek, maar één voor gelijke kansen”.

In het Koninklijk Atheneum van Antwerpen kwamen afgelopen woensdag honderden leerlingen en ouders samen om hun ongenoegen te uiten over het verbod op politieke en religieuze symbolen. De Antwerpse imam Nordin Taouil gooide olie op het vuur door moslims op te roepen om hun kinderen in september niet naar school te sturen. Dat naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat Antwerpse scholen vanaf volgend schooljaar invoerd wordt. Op een samenkomst in het Koninklijk Atheneum sprak de imam straffe taal. Hij spoorde de leerlingen aan op te komen voor hun rechten bovendien riep hij de massa op om actie te ondernemen. “We houden onze kinderen thuis tot het hoofddoekenverbod wordt opgeheven” zegt Nordin Taouil onomwonden.

Volgens directrice Karin Hermans zetten radicale moslimjongeren meisjes onder druk om een hoofddoek te dragen. “Plots zagen we leerlingen met lange gewaden' getuigt Hermans. “Veel meisjes verlieten daarom de school. We zagen ook meisjes die in onze school een hoofddoek droegen, maar op straat niet. Ze deden het alleen om er op school bij te horen”. De situatie liep zodanig uit de hand dat de directie genoodzaakt was om in te grijpen. Volgens het nieuwe schoolreglement moet wie de school binnenkomt de hoofddoek afnemen. De meisjes die dat niet willen doen, krijgen een lijst met scholen waar ze nog wel welkom zijn. Een driehonderdtal meisjes besliste eensgezind en zonder druk van buitenaf om de school te verlaten, zelfs als ze daardoor gebuisd werden.

In Gent stelt het probleem zich niet zo scherp. Schepen van onderwijs Rudy Coddens: “In het vrij onderwijs kent men het schooluniform, daar stelt het probleem zich amper. En in het stedelijk onderwijs is er sinds jaren een verbod op hoofddeksels. Deze dresscode werd jaren geleden ingevoerd om allerlei ongepaste hoofddeksels te weren, maar toen was er van hoofddoeken nog geen sprake”. Het is duidelijk dat men in Gent beter gewapend is tegen het opdringen van hoofddoeken bij meisjes. Schepen Coddens: “Er zijn vrouwen die een hoofddoek dragen, maar als ze op school binnenkomen doen ze die af. Ook de brugfiguren, die waardevol werk verlenen in het stedelijk onderwijs, volgen de dresscode: moslima’s doen bij het binnenkomen hun hoofddoek af”. Toch zijn er enkele hardleerse figuren die niet willen wijken. Schepen Coddens: “We blijven er flegmatiek bij en zeggen dat het niet kan, maar we gaan geen heksenjacht ontketenen”. Onderwijs is veel meer dan dagonderwijs: er is avondonderwijs, deeltijds leren en er zijn taal- en inburgeringscursussen voor anderstaligen. Hier heeft de stad helemaal niets te zeggen. Toch laat men in Gent duidelijk merken dat dit niet kan: wie hier wil komen wonen en werken moet zich aanpassen. En het lijkt er naar dat de vertegenwoordigers van de allochtone inwoners beseffen dat reageren tegen het hoofddoekenverbod hen geen stap vooruit helpt.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten