vrijdag 30 januari 2009

Justine Henin, nieuwe ambassadrice van UNICEF België

UNICEF 04Justine Henin gaat voortaan door het leven als vrijwillig Ambassadrice van UNICEF België. Ze is net terug van haar allereerste terreinmissie naar een van de meest achtergestelde gebieden ter wereld: Noord-Kivu. Deze regio in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) is sinds vele jaren in de greep van een geweldspiraal zonder weerga waarvan vrouwen en kinderen de grootste slachtoffers zijn. Sinds 1995 zijn, als gevolg van het conflict in Congo, meer dan 5 miljoen mensen omgekomen. Noord-Kivu telt momenteel ongeveer 1,2 miljoen ontheemden. Het nieuwe gezamenlijke offensief van het Rwandese en Congolese leger tegen de Hutu rebellen riskeert nog eens 250.000 extra mensen op de vlucht te jagen.

De bevolking in de regio moest al meermaals op de vlucht door de troepenbewegingen van de verschillende gewapende groeperingen. In de vlucht moesten vrouwen en kinderen nagenoeg alles achterlaten. Ze vertrokken soms met een deken, wat kookgerei, enkele kledingstukken, om uiteindelijk met helemaal niets meer achter te blijven behalve dan de kleding die ze aan hadden en voor de weinig “gelukkigen” onder hen, een dekentje of slaapmat. In de 8 kampen onder toezicht van het HCR kunnen ze hulp krijgen: beschutting, zuiver water, voedsel en verzorging. UNICEF verdeelde ongeveer 450.000 overlevingskits voor families met kookgerei, kleding, een jerrycan, zeep, dekens en een tentzeil. Vele mensen verblijven echter buiten de kampen en schuilen in de buurt van een kerk of een verlaten school. Zo ontstonden er een 60 tal “spontane kampen”. Deze verplaatste personen zijn moeilijk te bereiken omdat ze zich vaak in afgelegen gebieden bevinden die omwille van logistieke en veiligheidsredenen moeilijk toegankelijk zijn. Waar mogelijk proberen UNICEF en zijn partners deze personen te voorzien van zuiver water en basisgeneesmiddelen.

Justine Henin luisterde naar de verhalen van vrouwen en kinderen in Goma. “Ik heb heel erge dingen gezien maar zag ook enkele hoopvolle ontwikkelingen”, zegt ze. Ze zag het leed van de families, maar sprak tevens met enkele jongeren die hoopvol naar de toekomst kijken. Justine was ook erg geraakt door de vrijgevigheid van een aantal gastgezinnen die zelf moeite hebben om rond te komen, maar toch gevluchte vrouwen en kinderen in hun midden opnamen en hun schaarse bezittingen met hen delen. Justine stond erop deze eerste missie te maken vooraleer haar engagement voor UNICEF bekend te maken. Nu kan ze zich met kennis van zaken scharen bij de andere vrijwillige ambassadeurs van UNICEF België: Salvatore Adamo, Axelle Red, Helmut Lotti, Frank De Winne, Dixie Dansercoer en Alain Hubert. “Ik aanvaard deze taak in alle nederigheid. Mijn rol bestaat erin om uit te leggen wat UNICEF doet. Ik ga ter plaatse kijken en breng daar dan verslag over uit naar het publiek toe. Dat is ongetwijfeld niet veel in vergelijking met wat anderen doen, maar als ik op mijn niveau al een steentje kan bijdragen, dan doe ik dat heel graag. Mijn liefde voor kinderen is enorm. Kinderen zijn onze toekomst en het is aan ons om hen de nodige zorg en bijstand en het best mogelijke toekomstperspectief te geven.”

Voor Christian Wiener, Voorzitter van UNICEF België, die Justine vergezelde, vormt het engagement van mensen zoals Justine een extra aanmoediging voor UNICEF. Haar getuigenis is even veel waard als dat van vele officiële rapporten. We willen dat ze zo objectief mogelijk blijft om haar geloofwaardigheid te bewaren. Elk van onze ambassadeurs geeft vanuit zijn of haar achtergrond verrijkende en elkaar versterkende kijk op onze acties. De ambassadeurs zijn aldus de bevoorrechte getuigen van alle personen die ons steunen.”

In Noord-Kivu was Justine getuige van de UNICEF programma’s in volle actie. In de DRC behoren deze tot de grootste humanitaire acties ter wereld. De eerste dagen na het losbarsten van het geweld in Oost-Congo zorgde UNICEF voor dekens, huishoudgerei, watervoorziening en bescherming van kinderen in de vluchtelingenkampen. Door de onveiligheid is de humanitaire toegang zeer moeilijk. Toch slaagt UNICEF er in om een aantal hulpgoederen tot bij de getroffen bevolking te brengen. Eind november werden 13.000 kinderen ingeënt tegen mazelen. Eind december 2008 werden nog 31.900 kinderen gevaccineerd. Bij die gelegenheid kregen de kinderen ook vitamine A toegediend. Tijdens een screening begin januari in Noord-Kivu werden 40.000 kinderen gewogen en gemeten. Ongeveer 2.000 kinderen kampten met ondervoeding. UNICEF zorgt voor de verdeling van therapeutische melk en voedselsupplementen.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol om kinderen te helpen bij het verwerken van psychologische trauma’s. UNICEF zorgt in dit kader voor noodonderwijs via de verdeling van schoolkoffers en geeft les in tenten. In de vluchtelingenkampen organiseert UNICEF zogenoemde kindvriendelijke zones waar de kinderen aan ludieke en sportieve activiteiten kunnen deelnemen. Deze kindvriendelijke zones moeten er, samen met het onderwijs, voor zorgen dat kinderen opnieuw kind kunnen zijn. Dit is van wezenlijk belang om psychosociale trauma’s te verwerken.

Naast educatie- en vaccinatieprogramma’s besteedt UNICEF samen met partnerorganisaties, ook veel aandacht aan seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen, dat vaak wordt gebruikt als wapen in de strijd. Daarnaast helpt UNICEF met het bevrijden van kindsoldaten in de rebellenlegers. UNICEF probeert deze slachtoffers de nodige steun en bijstand te verlenen. Kindsoldaten worden opgevangen in de hoop hen opnieuw met hun families te herenigen. Tijdens haar bezoek sprak Justine Henin met vrouwen en meisjes die het slachtoffer werden van seksueel geweld en nu gestigmatiseerd zijn en uit hun gemeenschappen worden verstoten. Ze sprak ook lang met gewezen kindsoldaten die haar vertelden wat ze meemaakten over hun gedwongen mobilisering, de noodzaak om te moorden om zelf niet gedood te worden…

Justine werd geconfronteerd met de zelfkant van het leven. Ze is meer dan ooit gemotiveerd om op haar beurt te vertellen, uit te leggen en te overtuigen. Met haar overtuigingskracht zal ze UNICEF België zeker helpen om bij het Belgische publiek de ogen te openen. “Ik denk niet dat we het recht hebben om onze ogen te sluiten, we moeten iets doen en onze steun geven aan hen die de kinderen ter plekke helpen”. De noden zijn groot. UNICEF schat ongeveer 9,3 miljoen euro nodig te hebben om in de meest dringende noden te kunnen voorzien (water, gezondheidszorg, voedselsupplementen, hygiëne en bescherming van niet vergezelde kinderen).

UNICEF België maakte een bedrag van 200.000 euro over aan UNICEF Congo en roept de Belgische bevolking op om UNICEF te steunen. Giften zijn welkom op PR 000-0000055-55 van UNICEF België met vermelding “Oost-Congo” of online via www.unicef.be/gift.

woensdag 28 januari 2009

Sociale ondernemers zijn even ondernemend als in de private sector

Alhoewel bijna iedereen onder de crisis te lijden heeft, zal de impact van het huidige economische klimaat op de sociale sector wellicht eerder beperkt zijn. De verklaring hiervoor ligt niet zozeer bij de subsidies aan de sociale economie. De sleutel tot het succes is de ondernemersmentaliteit aan de top. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek “Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen” van het Flanders DC Kenniscentrum aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Daarin werd voor het eerst de factor ondernemerschap in de sociale economie bestudeerd. Wie onderneming zegt, denkt meteen aan een privéondernemer, terwijl sociale economiebedrijven een weinig ondernemend imago hebben. Niets is minder waar, zo zeggen Hans Crijns en Frank Verzele van Vlerick Leuven Gent Management School. Zij namen de sociale sector onder de loep en kwamen tot de verrassende conclusie dat sociale ondernemers even ondernemend zijn als ondernemers uit de privé.

Als organisatie scoren sociale ondernemingen lager: minder innovatief en risicobereid. De overlegcultuur tussen de vele stakeholders behoedt de sociale ondernemingen voor het nemen van te grote risico’s. Winst is bij sociale ondernemers geen doel op zich, maar een middel om een maatschappelijk doel te bereiken. Het mindere risico en het maatschappelijk doel maakt de tewerkstelling in de sociale sector stabieler in de economische crisis. Op persoonlijk vlak echter vertonen de ondernemers die aan het hoofd van bedrijven in de sociale sector staan, evenveel ondernemingszin als bedrijfsleiders in de zakelijke sector. Sociale ondernemers zijn ook eerder ondernemers dan managers. Een creatieve denkstijl domineert t.o.v. de rationele en planmatige denkstijlen. Waar privéondernemers creatief zijn met hun producten, uit de creativiteit van de sociale ondernemer zich eerder in nieuwe werkmethoden en een plaats op de markt vinden. Het is dus een misverstand dat sociale organisaties niet ondernemend zouden zijn. Sociale ondernemers zijn even ondernemend ingesteld als zakelijke bedrijfsleiders.

De sociale economie ontplooit activiteiten op gebieden waar noch de publieke noch de private markt een antwoord op heeft, en verschaft werk aan kansengroepen. In de praktijk is het een bonte verzameling van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, coöperatieve bedrijven en organisaties en hun omkadering. Meer dan 30% van de sociale organisaties is winststrevend. Sociale organisaties zijn middelgroot: relatief weinig micro-ondernemingen, hoe ouder een organisatie, hoe groter ze is. Hun doel is sociale tewerkstelling: ruim 25.000 arbeidsplaatsen voor kansengroepen. Dat aantal stijgt bovendien jaarlijks met ongeveer 4,5%. In tegenstelling tot de privé is de sociale economie een netwerkverhaal. Het eigendom is niet altijd uitsluitend in handen van de bedrijfsleider maar van meerdere partijen, waardoor een meer participatief beleid ontstaat.

In de toekomst zal de tewerkstelling in sociale bedrijven nog verder toenemen. Werkgelegenheid voor kansengroepen vormt net een doelstelling die inherent met de sociale economie verbonden is. Als gevolg van veranderende maatschappelijke behoeften is er vooral een groeiend tekort aan personeel in de welzijnssector, maar ook zachte sectoren als kringloopwinkels zitten in de lift. De sociale economie is niet alleen een belangrijke sector, maar fungeert ook als een vangnet voor mensen uit kansengroepen die het moeilijk hebben om hun weg te vinden naar een plek op de zakelijke arbeidsmarkt.

Meer info:
Link naar Vlerick Leuven Gent Management School -
De volledige studie Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen

dinsdag 27 januari 2009

Hogeschool Gent ondertekent Panathlonverklaring

Panathlon 04 De Hogeschool Gent en scholengroep Panta Rhei hebben afgelopen maandag de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’ ondertekend. Deze universele verklaring over de rechten van het kind in de sport ijvert voor positieve waarden als fairplay en een gezonde en sportieve opvoeding. De Panathlonverklaring is een initiatief van Panathlon International , een vereniging die zich wereldwijd inzet voor morele basiswaarden in de sport. Als behoeder van de sport biedt de vereniging een platform voor ontmoeting en discussie waar alle problemen kunnen worden besproken. De Hogeschool Gent volgt hiermee het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen, die bij monde van gedeputeerde Hilde Bruggeman onlangs de Panathlon verklaring ondertekende.

Panathlon 02 Voorzitter Paul De Broe: “Panathlon Internationaal bestaat uit 300 clubs en 13.000 leden in 30 landen van Europa, Amerika en Azië. Het is de bedoeling om de warmte en de fair play in de sport te vrijwaren. Eén van onze bekommernissen is een gezonde sportopvoeding aan iedereen te garanderen, zonder onderscheid van ras, geslacht en leeftijd verplichten,. En dit vooral door de promotie van school-, culturele en sport activiteiten voor de jongeren”. Als onderwijsinstelling wil de Hogeschool Gent het goede voorbeeld geven, ook op het vlak van sport. Daarom is het belangrijk dat studenten, en in het bijzonder de toekomstige leerkrachten van Lerarenopleiding Ledeganck, de juiste waarden meekrijgen in hun opleiding. Zij kunnen die waarden dan op hun beurt doorgeven.

Panathlon 09 De ondertekening werd voorafgegaan door een breakdancevoorstelling onder leiding van professioneel breakdancer Sam De Waele en een panelgesprek over de verschillende aspecten en het belang van sport op school. Deelnemers Bert Hoogewijs, algemeen directeur Hogeschool Gent, Gilbert Van den Abbeele, departementshoofd Lerarenopleiding Ledeganck, Marc Maes van BVLO en Jan De Maeyer, voorzitter van de scholengroep Panta Rhei, onderstreepten het belang van een goede en evenwichtige sportbeoefening op school. Deze sportbeoefening mag geen doel op zich zijn, maar op een evenwichtige manier deel uitmaken van het schoolse aanbod. Aan de Hogeschool Gent krijgen studenten ook buiten hun opleiding kansen om zich op sportief vlak te ontplooien. Er wordt daartoe een gevarieerd sportprogramma aangeboden. De studenten kunnen daarbij gratis gebruikmaken van de faciliteiten van de hogeschool en van extra coaching. Elk jaar wordt er ook een minivoetbaltornooi georganiseerd voor alle studenten en neemt de Hogeschool Gent aan verschillende studentencompetities deel.

Guido Van Peeterssen

Lichaamsbeweging en gezonde voeding zijn de beste investeringen

Bijna alle maatschappelijke acties om gezonde voeding en lichaamsbeweging te promoten, zijn meer dan kosteneffectief. Van ‘Start to Run’ tot het 10.000 stappen plan: elke euro die in deze initiatieven geïnvesteerd wordt, verdiend zichzelf op termijn 2 tot 20 maal terug. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. Die voerde een analyse uit naar de economische gevolgen van de investeringen in gezonde voeding en lichaamsbeweging. De analyse kadert binnen het Actieplan Voeding en beweging 2008-2015 waarin gezondheidsdoelstellingen rond voeding en beweging worden vooropgesteld. Met dit plan sluit Vlaanderen zich aan bij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en recente Europese beleidsinitiatieven tegen obesitas en voor een leefwijze met evenwichtige voeding en voldoende beweging.

In totaal werden 16 acties geanalyseerd, waarvan er 14 kosteneffectief bleken: op termijn hebben ze een positieve impact op het indijken van welvaartsziekten zoals hartaanvallen, hersenbloedingen, diabetes, borstkanker en maagdarmkanker. De onderzochte initiatieven waren divers, waaronder acties gericht naar kinderen, acties op scholen, acties op de werkplek, acties gericht op lokale gemeenschappen (Start to Run, 10 000 stappen plan) en mediacampagnes. Vooral acties gericht op volwassenen gaven in het onderzoek een bijzonder hoge ‘return on investment’, in het bijzonder acties gericht op de lokale gemeenschap en massacampagnes. Ook de resultaten van de acties gericht op kinderen waren erg goed, maar toch iets lager dan die voor de volwassen, aangezien het effect op bovenvermelde welvaartsziekten pas vele jaren later tot uiting komt.

Voor alle onderzochte acties om gezonde voeding en lichaamsbeweging te stimuleren, berekenden de onderzoekers de verwachte lange termijn uitkomsten voor doelgroepen die al dan niet via dergelijke acties met succes bereikt werden. Het betrof dus een simulatie van de toekomstverwachtingen ten gevolge van elk van de acties, op basis van bestaande wetenschappelijke studies die het effect van de acties op korte termijn reeds hadden aangetoond. Deze simulatie werd uitgevoerd op vier leeftijdscategorieën: 40jarigen, 50jarigen, 60jarigen en 70jarigen, en in de veronderstelling dat de actie gedurende 10 jaar wordt volgehouden. In het geval van acties naar kinderen toe werd op basis van bestaande wetenschappelijke studies een projectie gemaakt naar de latere volwassen leeftijd.

De resultaten van de simulatie werden tegenover de kosten van de investering in de gezondheidsacties gezet. Deze investeringen, die variëren van 2 tot 850 euro per persoon, moeten uiteraard renderen om zinvol te zijn. Op deze manier werd berekend dat de maatschappij op lange termijn heel wat kan besparen doordat welvaartsziekten vermeden worden. Daarnaast werd ook berekend hoeveel gezonde levensverwachting er met de gezondheidsacties kan bijgewonnen worden, ervan uitgaande dat economisch gezien een gezond levensjaar zowat 30 000 euro waard is. Indien alle elementen werden samengenomen kwam men uiteindelijk tot het reeds vermelde resultaat: elke euro die in deze initiatieven geïnvesteerd wordt, verdiend zichzelf op termijn 2 tot 20 maal terug. Op termijn maakt de maatschappij dus winst door te investeren in dergelijke acties. Toevallig werd recent in de Verenigde Staten een gelijkaardige berekening uitgevoerd met dezelfde resultaten als gevolg, wat de conclusies nog versterkt.

maandag 26 januari 2009

UGent onderzoekt levenskwaliteit heroïnegebruikers

In samenwerking met de lokale drughulpverlening wordt door de Universiteit Gent een onderzoek uitgevoerd naar de levenskwaliteit van heroïnegebruikers 5 à 10 jaar na het starten van een methadonbehandeling. Uit de eerste resultaten blijkt dat 50% van de bevraagden 5 à 10 jaar later een gestructureerde vorm van daginvulling heeft en 67% geen contact meer heeft met justitie. Ruim 40% gebruikt op dit moment geen heroïne meer en 60% gebruikt geen cocaïne meer. 85% van de respondenten krijgt nog steeds methadon voorgeschreven op het moment van bevraging.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe het zoveel jaren later gesteld is met de huidige levenskwaliteit van deze groep mensen. Zijn er bepaalde factoren die een voorspeller zijn van een goede kwaliteit van leven? Over de algemene levenskwaliteit is de doelgroep eerder ontevreden. Vooral hun relaties met familie, hun psychisch welzijn en hun financiële situatie stemmen hen ontevreden. Ze ervaren heel wat moeite met het realiseren van hun doelen en aspiraties, maar hebben wel een duidelijk idee waar ze in de toekomst naar toe willen en zijn eerder tevreden over hun gezondheid. Vrouwen hebben over het algemeen een lagere levenskwaliteit dan mannen. Een job en een stabiele relatie zorgen dan weer voor een positieve evolutie in de kwaliteit van leven. Het gebruik van drugs of alcohol in de afgelopen maand blijkt geen invloed te hebben op de kwaliteit van leven.

Verslaving wordt de laatste jaren meer en meer gezien als een chronisch probleem, waarvoor één behandeling niet volstaat en vaak langdurige zorg en ondersteuning gewenst is. Vaak hebben mensen jaren na hun gebruikersperiode nog steeds moeite om niet opnieuw in hun oude patroon verzeild te raken. Herval in gebruik is dan ook eerder regel dan uitzondering. Het is daarom aangewezen om niet louter te focussen op het stoppen met gebruiken, maar ook aandacht te hebben voor de levenskwaliteit van mensen. Kwaliteit van leven is een relatief nieuw concept in onderzoek met druggebruikers, dat inzicht geeft in de subjectieve beleving van personen omtrent verschillende domeinen in hun leven en hoe tevreden zij hierover zijn.

Uit dit lopende onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevraagden nog steeds methadon neemt, wat bevestigt dat een drugverslaving een langdurig en complex probleem is waarbij langdurige opvolging genoodzaakt is. Daarnaast blijkt de levenskwaliteit van deze groep op verschillende domeinen aangetast te zijn. Een honderdtal respondenten namen deel aan het onderzoek. Het is de bedoeling om tijdens de komende maanden deze groep verder uit te breiden tot 200 deelnemers. Één van de beperkingen van het onderzoek is dat de steekproef momenteel vooral bestaat uit mensen die nog steeds in contact staan met de hulpverlening. De onderzoekers hopen eveneens mensen te bereiken die niet langer beroep doen op hulpverlening of die verhuisd zijn naar een andere regio. Mogelijke respondenten die bereid zijn mee te werken kunnen bij de onderzoekster melden via 0477 06 95 20. Een financiële vergoeding is voorzien.

zondag 25 januari 2009

Patricia Ceysens lanceert Vlaams relanceplan

Omdat de impact van de financiële crisis op de reële economie toeneemt wil Vlaams Open VLD minister van Economie Patricia Ceysens bijkomende maatregelen nemen. Vandaag legde minister Ceysens alvast een tweede relanceplan op tafel. In totaal heeft Ceysens een vijftal maatregelen klaar om de financiële en economische crisis harder aan te pakken. November 2008 keurde de Vlaamse regering een relanceplan van meer dan 800 miljoen euro goed. De Vlaamse ministers namen toen maatregelen om de financiering van ondernemingen te bevorderen, om in het arbeidsmarktbeleid sneller op de bal te spelen, onder meer bij herstructureringen, en om de publieke en privé-investeringen te versnellen en versterken. Volgens de Europese Commissie stevent de Belgische economie nu af op een diepe recessie. Daarom wil minister Ceysens niet bij de pakken blijven zitten en al ruimte maken voor enkele bijkomende maatregelen.

Kredietwaarborgen.
Vorig jaar nam de Vlaamse regering al een urgentiebesluit om de waarborgregeling voor kmo's te versoepelen en uit te breiden. Ze wou banken daarmee aanmoedigen om vlot krediet te blijven verstrekken. Sindsdien heeft de Europese Commissie de regels voor subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen versoepeld om de crisis te lijf te gaan. Ceysens wil die kans aangrijpen om de maximum kredietwaarborg op te trekken van 1,5 miljoen naar 3,75 miljoen euro. Tegelijk is in het Vlaamse parlement een initiatief genomen om ook grote bedrijven kredietwaarborgen te verstrekken. Voorlopig is voor die uitbreiding geen extra geld nodig. In de begroting 2009 is 500 miljoen euro uitgetrokken.

Steun voor starters.
Het ARKimedes fonds voor het verstrekken van risicokapitaal aan starters en kmo's heeft met de inbreng van privépartners 218 miljoen ter beschikking, waarvan ongeveer 66miljoen al is geïnvesteerd. Ceysens verwacht dat het fonds in 2010 aan zijn limiet zit en wil dan een nieuwe kapitaalronde bij een breed publiek van particuliere beleggers houden. Het slechts beursklimaat schrikt haar niet af. 'Ik denk dat vele mensen nog wel vertrouwen hebben in een kapitaalronde waar ook de overheid mee gemoeid is.'

Innovatiefonds.
Het Vlaams innovatiefonds Vinnof beschikt nu over 25 miljoen euro. Minister Ceysens wil het fonds verdubbelen in omvang en tegelijkertijd meer toespitsen op investeringen in de opstart en groei van innovatieve ondernemingen.

Lening voor bedrijven.
Daarvoor wordt onder meer een nieuwe pijler opgericht binnen de participatiemaatschappij Vlaanderen . PMV Mezzanine moet achtergestelde leningen verschaffen om de financiële structuur van ondernemingen te verbeteren, een nieuwigheid voor Vlaanderen. Het moet volgens Ceysens kunnen beschikken over 100 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro vers geld.

Investeringsfonds.
De minister wil PMV ook rechtstreeks laten investeren in bedrijven uit de biotech en andere bedrijven uit de sector van de life sciences. Het inVita fonds moet kunnen rekenen op 16 miljoen Gimvindus middelen, die nu op de Vlaamse begroting geparkeerd staan. Het Biotech fonds, dat eind 2008 een waarde van 63 miljoen euro had, wordt voor vijf jaar verlengd.

vrijdag 23 januari 2009

De Wonderfluit: een basisschool voor kinderen die zielsveel van muziek houden

De Stad Gent richt samen met de vzw De Wonderfluit en OVSG een eerste Muziekbasisschool op voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Hier vormt muziek de kern van het pedagogisch-didactisch handelen. De Wonderfluit heeft als doel kinderen met een hart voor muziek de kans te geven zich ten volle te ontplooien. Ze wil hun talenten ernstig nemen en die kindvriendelijk ontwikkelen. In deze basisschool besteden muzikale onderwijzers en muziekpedagogen vijf lestijden per week aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden muziek: oefenen van de luistervaardigheid, ontwikkelen van ritmiek, stemvorming en zingen, experimenteren met instrumenten, samenspel speels componeren, muziek vastleggen en kennis maken met alle muziekgenres.

Schepen Coddens: “Er zijn reeds tal van projecten opgestart, maar het is de eerste keer dat zo veel instanties hun steun aan dergelijk project verlenen. Toch gaat het hier niet om een topschool: ieder kind dat interesse in muziek heeft is hier welkom. Wie talent voor muziek heeft krijgt hier alle kansen om dat talent te ontwikkelen”. De lestijden muziek worden ingepast in het weekrooster naast de lestijden taal, wiskunde, wereldoriëntatie, tweede taal, lichamelijke opvoeding, beeld, drama, bewegen, media en levensbeschouwelijke vakken. Het bereiken van alle eindtermen binnen alle leergebieden is verzekerd.

De school werkt nauw samen met het deeltijds kunstonderwijs (DKO) De naschoolse muziekacademie staat in voor het leren bespelen van een specifiek instrument zoals. piano, viool, fluit, hobo, gitaar, … en het verder verfijnen van de basisvaardigheden die in de Wonderfluit aangeleerd worden. De Wonderfluit maakt als vestigingsplaats administratief deel uit van stadsschool De Toverberg. De school ligt in de Achterstraat in Sint-Amandsberg en start op 1 september 2009.

De school opent haar deuren vanaf 1 september 2009. Ouders die hun kind willen inschrijven melden zich best eerst aan bij de Stad Gent via www.meldjeaan.gent.be van dinsdag 3 tot en met maandag 16 maart. De officiële inschrijvingsperiode op de school start dan vanaf dinsdag 17 maart 2009. Voor wie er meer over wil weten, is er op zaterdag 7 maart 2009 in de Handelsbeurs (Kouter 29, 9000 Gent) een instuifdag. Van 13 tot 17 uur krijg men er doorlopend info, in de namiddag is er een familieconcert en om 20 uur stelt folkgroep Kadril zijn nieuwe cd voor.

Guido Van Peeterssen.

Gentse LWB en OTC samen erkend als Leerwerkbedrijf

Het Lokaal Werkgelegenheidsbureau (LWB) van de Stad Gent en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW Gent zijn samen door de Vlaamse overheid erkend als Leerwerkbedrijf. Een Leerwerkbedrijf organiseert vorming en begeleiding voor werkzoekenden die werkervaring opdoen. Werkzoekenden met werkervaring hebben meer kansen op de arbeidsmarkt. Beide organisaties hebben een jarenlange ervaring met de begeleiding van werkzoekenden. Het Leerwerkbedrijf Gent werkt samen met externe werkervaringspromotoren, maar heeft zelf ook een erkenning voor 95 werkervaringsplaatsen.

De Vlaamse regering wil meer mensen uit de kansengroepen en langdurig werkzoekenden aan het werk helpen door hen een jaar werkervaring aan te bieden. Tijdens dat jaar worden ze intensief begeleid, zodat ze beter voorbereid zijn op hun inschakeling in het economische circuit. De werkervaringsplaatsen worden georganiseerd door werkervaringspromotoren. Een Leerwerkbedrijf zorgt daarbovenop voor de vorming, de begeleiding en de inschakeling van de deelnemers. Elke deelnemer die gedurende een jaar werkervaring opdoet, krijgt vanaf nu dezelfde begeleiding in een erkend Leerwerkbedrijf. Die ondersteuning bestaat uit algemene vorming, een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, een attest van de verworven competenties, een sollicitatietraining en een actieve bemiddeling naar een reguliere job.

Schepen Mathias De Clercq: “Een werkzoekende kan bij het LWB ervaring opdoen als fietshersteller, bediende, poetsmedewerker, onderhoudsmedewerker gebouwen, hulp buitenschoolse kinderopvang, keukenhulp, technisch medewerker bij verschillende stadsdiensten, groenarbeider”. OCMW Voorzitter Geert Versnick: “Bij het OTC zijn plaatsen vrij voor wie graag wil werken als poetsmedewerker, medewerker verhuisploeg of medewerker schuitschaaf (houtatelier)”. In Gent dienden het LWB en het OTC samen een aanvraag in om als Leerwerkbedrijf erkend te worden. Zowel het LWB als het OTC beschikken al langer over ervaring in vorming en begeleiding. Het OTC en het LWB blijven op hun gewone stek, maar werken samen voor het opleidingsgedeelte.

Het Leerwerkbedrijf Gent heeft 95 eigen werkervaringsplaatsen en is zelf ook erkend als werkervaringspromotor. Daarnaast begeleidt het bedrijf ook 42 werknemers die werkervaring opdoen bij externe promotoren. Afhankelijk van het profiel van de werknemer en de aard van het werk zijn dat voltijdse of deeltijdse jobs. Werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst, een gelijkwaardig loon en volgen de begeleiding en vorming in het Leerwerkbedrijf tijdens de normale werkuren.

De huidige erkenning geldt voor vier jaar. In de Gentse regio kregen twee Leerwerkbedrijven een erkenning: het Leerwerkbedrijf Gent als samenwerkingsverband LWB/OTC en Travox. In de praktijk werken beide Leerwerkbedrijven nauw samen. Beide organisaties krijgen hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie per werkzoekende die ze begeleiden. De samenwerking tussen de Stad Gent en het OCMW kadert in een bredere samenwerkingsovereenkomst die de VDAB ook ondertekende. De drie partijen ondertekenden in juni 2008 een convenant waarbij ze beloofden samen te werken om een beter werkgelegenheidsbeleid te voeren. Werkvervaring is een belangrijk onderdeel van dat beleid omdat het de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt gevoelig verhoogt. De VDAB heeft in het hele werkervaringsproces de rol van toeleider: geschikte kandidaten voor een werkervaring verwijst hij door naar het Leerwerkbedrijf Gent.

donderdag 22 januari 2009

VZW “Voetbal in de stad” opgericht

Voetbal 02Afgelopen vrijdag werd op het Gentse stadhuis de VZW ‘Voetbal in de stad’ opgericht. ‘Voetbal in de stad’ is een samenwerkingsverband dat draait rond tewerkstelling voor jongeren en voetbal. Stad Gent, OCMW Gent en AA Gent zetten samen hun handtekening symbolisch op een blauwe voetbal. Schepen De Clercq: “Eind 2008 kreeg Voetbal in de stad goed nieuws van de vzw Open Stadion. Het projectvoorstel van Voetbal in de stad werd weerhouden als beste van de 21 door eerste en tweedeklasse clubs ingediende projecten. Met de mix van bestaande en nieuwe projecten wil Voetbal in de stad inzetten op duurzaamheid én innovatie, verbreding en verdieping. Zo werden de de vier bestaande deelprojecten behouden. Daarnaast worden dit jaar ook twee nieuwe deelprojecten opgestart, de Voetbalweek en Jobmatch, die inspelen op de innovatieve dimensie van het Open Stadionconcept”. Daarnaast wordt ook ingezet op de structurele versterking van Voetbal in de stad.

Voetbal 05Tijdens diverse evenementen zoals de Buffalo Fandag zal Voetbal in de stad een bijdrage leveren om de Open Stadionwerking bij KAA Gent verder bekend te maken. De algemene werking van Voetbal in de stad zal er samen met de meest recente realisaties worden voorgesteld. Partners van Voetbal in de stad die de toeleiding naar hun deelprojecten nog verder willen versterken, krijgen er de mogelijkheid zich voor te stellen. KAA Gent stelt hiervoor zijn infrastructuur open en neemt de medewerking van Voetbal in de stad mee op in de communicatie die hij doet rond de Buffalo Fandag.

Een aantal projecten:

Het project Kick-Off wil kinderen, tieners en jongeren uit aandachtswijken aanzetten tot voetbal en sport en hen ontspanningsmoment bieden. Sport biedt jeugdwerkers een unieke toegang tot de leefwereld van kinderen en jongeren. Behalve een plezante en gezonde vrije tijdsbesteding, is het bovendien een pedagogisch middel om hen te leren groeien als persoon. Sport is ook een hefboom om buurtbewoners samen te brengen in de wijken van de stad. Tot slot biedt de samenwerking met KAA Gent de mogelijkheid om meer jongeren op een positieve en wervende wijze te bereiken.

Met Gezond scoort! promoot KAA Gent een gezonde leefstijl en vraagt aandacht voor gezondheidsproblemen in onze maatschappij. Het educatief pakket ‘Gezond scoort!’ rond tabakspreventie wordt verankerd in het onderwijs en uitgebreid naar verschillende leefstijlthema’s. Naar analogie van ‘scoren voor gezondheid’ wordt een voetbaltrainingsprogramma uitgewerkt waarin thema’s zoals water drinken, een gezond ontbijt nemen, belang van bewegen geïntegreerd worden. De kennis over het voorkomen van diabetes door een gezonde leefstijl, neemt toe. Met Shoot! Safe… wordt de drempel naar condoomgebruik verlaagd. De informatiesite www.allesoverseks.be wordt breed bekendgemaakt en de kennis over ‘veilige seks’ neemt toe.

Het project ‘Brug naar werk’ geeft kwetsbare jongeren de kans hun voltijds engagement waar te maken en arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en deze jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt met het oog op een duurzame tewerkstelling. Daarnaast wordt de begeleiding van de Brugjongeren verder versterkt. Samen met een begeleider bij AA Gent wordt het takenpakket van de jongeren gediversifieerd. Naast poets- en onderhoudswerk op zowel het oefencomplex als in het Ottenstadion werd een werkervaringsplaats gecreëerd in de cafetaria van het oefencomplex. Hier doet de jongere ervaring op als polyvalent medewerker in de keuken van de spelershome en de cafetaria van het oefencomplex.

Via Voorzet wordt de basis gelegd van sleutelcompetenties, nodig op de arbeidsmarkt, die ook via voetbal getraind en ontwikkeld kunnen worden. Het biedt de jongere een portfolio met competenties die het uitgangspunt vormt voor het eigenlijke traject naar werk. Voor jongeren die vaak schoolmoe zijn en op de klassieke wijze moeilijker te benaderen zijn, is dit een kans om hun talenten via een andere manier te ontdekken en te ontwikkelen. De jongeren worden binnen hun eigen leefwereld benaderen via een voetbalproject dat ingebed is binnen het imago, de mogelijkheden en de infrastructuur van een ploeg uit eerste klasse. Het in beeld brengen en versterken van de competenties van gebeurt, door het aanbieden van een attractieve mix van activiteiten die jongeren aanspreken, gebruik makend van de aantrekkingskracht van KAA Gent als partner in het project.

Dankzij het nieuwe project ‘Voetbalweek’ ontmoet ‘Voetbal in de stad’ kinderen en jongeren die gefascineerd zijn door voetbal, maar niet bij een club zijn aangesloten. Gezien het onmogelijk is om enkel maar te voetballen vinden deze kinderen moeilijk aansluiting binnen de reguliere setting van de speelpleinwerking. Deze groep wordt een voetbalweek geboden die hen de kans geeft zich op een positieve manier te profileren via hun grote passie: voetbal. Het is niet de bedoeling om zomaar een weekje voetbal te organiseren, maar een project met een meerwaarde neer te zetten. Gezien de financiële situatie van sommige ouders krijgen de kinderen al het nodige om van die van deze voetbalweek een echte voetbalweek maken: een echte voetbaloutfit, de aanwezigheid van Ambassadeur van Voetbal in de stad Gunther Schepens en jeugdmanager Karel Fraeye, het gebruik van het oefencomplex van KAA Gent en het Ottenstadion voor het eindevenement en natuurlijk de uitstraling van KAA Gent. Al deze aspecten zorgen ervoor dat deze voetbalweek een unieke ervaring is voor de kinderen.

Net als andere grote steden kampt Gent met een arbeidsmarktparadox: het hoge aanbod van werkplaatsen gaat gepaard met een hoge werkloosheid. Het project Jobmatch wil hier aan verhelpen. KAA Gent werkt aan een sterk maatschappelijk draagvlak door de supporters als partners van de club te waarderen, de stadionpoorten te openen en het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen. KAA Gent wil een verantwoordelijke rol spelen in de stad en zal zijn wervende kracht inzetten in de organisatie van Jobmatch. Op een creatieve manier brengt KAA Gent supporters en bedrijven samen, en werkt op die manier mee aan het verkleinen van de Gentse arbeidsmarktparadox.

dinsdag 20 januari 2009

Tentoonstelling over microscopie te Gent

MicroscoopHet Gentse museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen huisvest onder meer de gerenommeerde collectie historische microscopen van Henri van Heurck. Tijdens een nieuwe tentoonstelling zal aan de hand van deze collectie de evolutie van de moderne microscopen geïllustreerd worden. Die start bij één van de eerste wetenschappelijk bruikbare microscopen, daterend uit 1665. De tentoonstelling toont aan hoe tijdens de 18de en de 19de eeuw gesleuteld werd aan het ontwerp van de wetenschappelijke microscoop.

De microscoop werd gelijktijdig met de telescoop ontwikkeld. In beide toestellen wordt immers een combinatie van twee lenzen gebruikt om ofwel kleine voorwerpen van dichtbij vergroot weer te geven (microscoop) of om voorwerpen van veraf zichtbaar te maken (telescoop). Gedurende de 20ste eeuw werd het ontwerp van de microscoop dan weer getekend door een verregaande diversificatie door de ontwikkeling van nieuwe vormen van microscopie door toepassing van natuurkundige principes. De bouw van microscopen gebaseerd op deze technieken bood tal van nieuwe onderzoeksmogelijkheden en betekende een waar keerpunt in de geschiedenis van de microscopie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de collectie 20ste eeuwse microscopen van David Ocsinberg.

Tijdens deze tentoonstelling tonen de Gentse onderzoekgroepen hun hedendaags onderzoek, dikwijls gebaseerd op gesofisticeerde microscopietechnieken. Microscopie is echter meer dan alleen maar observatie door middel van een microscoop. Vooraleer over te kunnen gaan tot microscopische observatie heeft het studieobject in vele gevallen reeds een hele rits aan voorbereidende stappen ondergaan. De tentoonstelling heeft dan ook aandacht voor technieken die hierbij gebruikt worden. Link: http://www.sciencemuseum.ugent.be

Aansluitend bij deze tentoonstelling organiseert het museum op woensdag 28 januari een symposium “Microscoop en microscopie” voor het onderwijs. Op dit symposium zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de microscopie. De verschillende soorten moderne microscopen zullen worden belicht, evenals een aantal technieken in de rand van de microscopie (vb. weefselbereiding, kleurtechnieken en microfotografie). Het museum organiseert dit symposium in samenwerking met “Science on Stage”. Deze organisatie, gesticht door de Europese Gemeenschap, heeft als doel leerkrachten te voorzien in de nodige mogelijkheden om bij jongeren de belangstelling voor wetenschappen te stimuleren. Link: http://www.sciencemuseum.ugent.be/leraarprog.html

Guido Van Peeterssen

maandag 19 januari 2009

Snellere terugbetaling belasting op terrassen bij wegenwerken

De Stad Gent wil de belasting op terrassen die gedurende minstens 30 ononderbroken dagen niet kunnen worden buitengeplaatst terugbetalen. Momenteel ligt de termijn op 90 dagen. Deze beslissing zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in januari. Schepen Christophe Peeters: “Bij werken van openbaar nut, zoals de heraanleg van de Korenmarkt en het Emile Braunplein, kunnen horeca uitbaters vaak hun terras niet buitenzetten. Tot op heden konden de uitbaters pas een terugbetaling krijgen als het terras minimum 90 ononderbroken dagen niet kon worden buitengezet. Na goedkeuring door de gemeenteraad van januari zullen horeca uitbaters een gedeeltelijke terugbetaling van de terrasbelasting kunnen krijgen zodra de terrassen minimum 30 ononderbroken dagen niet kunnen worden gebruikt. De gedeeltelijke terugbetaling staat in verhouding tot het aantal dagen dat het terras niet kon worden gebruikt”.

Dit initiatief komt er omdat de horeca vaak geconfronteerd wordt met werken die een lange tijd duren. De mogelijkheid tot terugbetaling van de belasting geldt natuurlijk voor alle terrassen op het Gentse grondgebied. Aanvragen tot teruggave van de terrasbelasting moet worden gericht aan het Departement Stafdiensten, Dienst Belastingen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Het volledige reglement is te raadplegen op www.gent.be/belastingen

Doctoraatsstudie brengt partnergeweld in kaart

Een op tien vrouwen wordt ooit geconfronteerd met partnergeweld. De meeste slachtoffers melden dit geweld niet spontaan bij zorgverstrekkers. Nochtans heeft partnergeweld een enorme impact op de gezondheid van de vrouw en haar kinderen. Ook Vlaamse gynaecologen onderschatten het probleem van het voorkomen van partnergeweld. Dit blijkt uit het doctoraatsonderzoek rond partnergeweld door dr. Kristien Roelens. Zij onderzocht via schriftelijke vragenlijsten aan Oost-Vlaamse zwangere vrouwen en Vlaamse gynaecologen het probleem van partnergeweld. Tevens werd een protocol ontwikkeld om slachtoffers van acuut geweld te kunnen opvangen. Dit protocol wordt momenteel toegepast in het UZ Gent.

Uit de studie blijkt dat één op tien vrouwen ooit geconfronteerd wordt met partnergeweld. Bij één op dertig vrouwen deed het geweld zich voor tijdens de zwangerschap en/of in het jaar vóór de zwangerschap. In overeenstemming met internationale data blijkt partnergeweld dus ook in onze samenleving een bijzonder frequente bedreiging. Uit het onderzoek blijkt tevens dat Vlaamse vrouwen zelden spontaan spreken over het partnergeweld Nochtans bestaan in onze maatschappij zeer toegankelijke gezondheidsdiensten. Maar door het taboe op partnergeweld gaan vrouwen zelden op zoek naar hulp, ondanks de enorme schade aangericht door partnergeweld. Een essentieel kenmerk van partnergeweld is dat de meeste slachtoffers zich niet aanbieden met herkenbare symptomen en tekens, maar eerder met een grote variëteit van vage en niet-specifieke symptomen. Door middel van adequate screening zou de opsporing van slachtoffers van partnergeweld kunnen verbeteren. In deze screening is een belangrijke taak weggelegd voor huisartsen en gynaecologen.

Uit een “Kennis- Attitude- Praktijk” studie bleek dat gynaecologen zich niet kunnen vinden in een routine screeningpolitiek. Zij onderschatten het voorkomen van partnergeweld en vinden zelf dat zij onvoldoende competent zijn om met het probleem om te gaan en slachtoffers adequaat door te verwijzen. Artsen hebben een gebrek aan tijd en vrezen om de betrokken patiënten te beledigen. Aan de andere kant zien gynaecologen dat er nood is aan een degelijke opleiding rond dit probleem. Het lijkt aldus dat de meeste barrières tegen screening kunnen overwonnen worden door een goede training van gynaecologen rond geweld, samen met aangepaste screeningsinstrumenten en formele doorverwijsmogelijkheden. In de lijn van het Nationaal Actie Plan ter bestrijding van partnergeweld is het aan de gezondheidswerkers, en dus ook aan de gynaecologen, om richtlijnen uit te schrijven rond partnergeweld zodat dit belangrijke publiek gezondheidsprobleem kan aangepakt worden. Link: http://igvm.belgium.be/ShowContent2d6f.html

zaterdag 17 januari 2009

Speelpleinwerking in de Gentse buurten

stadsklassen De Gentse schepen van Jeugd (en economie), Mathias De Clercq stelde afgelopen week een nieuwe vorm van speelpleinwerking voor: Speelse Wijken is. Mathias De Clercq wil dat buurtbewoners en de Jeugddienst de handen in elkaar slaan om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Schepen Mathias De Clercq: “Er werd in het verleden meermaals de vraag gesteld om in bepaalde wijken een speelpleinwerking op te starten. En met reden, het aanbod voor de kinderen in de buurt is niet altijd toereikend. Vaak zijn de verwachtingen te hoog en de subsidievoorwaarden te streng”. Om dit probleem op te lossen, werd het project ‘Speelse Wijk’ opgestart. Het project verschilt van dat van de speelstraten in die zin dat er een accentverschuiving is van contact tussen de bewoners naar een speels aanbod voor de kinderen in de buurt.

Per buurt is er een meter en/of peter die de speelpleinwerking samen met de Jeugddienst in goede banen leidt. Dit houdt in dat hij of zij enkele taken op zich neemt. Dit kan gaan van het zoeken naar monitoren tot het bijhouden van een materiaalkoffer. De Jeugddienst voorziet een financiële vergoeding voor de monitoren en het materiaal en ondersteunt vooral door het project inhoudelijk in goede banen te leiden. Er zijn wel enkele voorwaarden. Er moet minstens één meter of peter de werking ter harte nemen. Een binnenlocatie is geen absolute vereiste, maar geniet wel de voorkeur gezien het grillige Belgische weer. Speelse Wijken vinden telkens 10 dagen tot 2 weken plaats en dit als aaneensluitend blok.

Wat is het leuke aan dit project? We moeten in de eerste plaats kinderen weer leren samen spelen. En we moeten volwassenen weer leren dat kinderen buiten spelen: op straat, op een plein of waar dan ook. Als kinderen spelen dan doen ze dat omdat het leuk is. Anders dan volwassenen denken ze niet aan natuureducatie of speelpleinwerking, ze eisen ook geen kraaknet, modern en peperduur pedagogisch ingerichte speelvoorzieningen. Ze zitten evenmin te wachten tot geschoolde pedagogen hun problemen van overgewicht of familiale problemen onderkent: ze willen zich heel even rot amuseren.

Hoe aanvragen? Stuur voor dinsdag 3 maart het inschrijvingsformulier terug dat u kan aanvragen bij de infobalie van de Jeugddienst. Contactpersoon: Astrid Van de Sompel, Kammerstraat 10, 9000 Gent. Tel 09/269.81.35, email astrid.vandesompel@gent.be

Link: http://www.jeugd.gent.be

vrijdag 16 januari 2009

Loting gezworenen voor assisenjury te Gent

Loting gezworenen 01Om de vier jaar wordt er een nieuwe gemeentelijke lijst opgemaakt van de gezworenen die kunnen aangewezen worden om te zetelen in een Hof van Assisen. Eerst dient daarvoor een voorbereidende lijst van gezworenen opgesteld te worden. Met het oog daarop is burgemeester Daniël Termont, in aanwezigheid van schepen Catharina Segers en schepen Christophe Peeters, overgaan tot de openbare loting van de kiezers die nu op een voorbereidende lijst worden ingeschreven. Deze loting bestaat uit het trekken van een getal van 2 cijfers. Burgemeester Termont trok een zes en een negen. De Gentenaren van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op 96 worden op deze lijst ingeschreven. Nadat de voorbereidende lijst opgesteld is worden er nog enkele andere selecties uitgevoerd. De persoon mag niet jonger dan 30 en ouder dan 60 jaar zijn. Bepaalde beroepscategorieën worden geschrapt. Maar wie niet stemgerechtigd is of geen burgerrechten heeft wordt ook niet opgeroepen.

Het hof van assisen is een volkstribunaal, in de zin dat het oordeel geveld wordt door de burgers en niet door beroepsrechters. Het hof van assisen werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in België en Nederland gedurende de Franse overheersing ingevoerd. Het assisenhof bestaat uit beroepsrechters en juryleden burgers. De Voorzitter leidt de debatten, de jury doet zonder aanwezigheid van de beroepsrechters uitspraak over de schuldvraag. De beroepsrechters beslissen nadien samen met de jury over de strafmaat. De jury bestaat uit 12 gezworenen en meerdere plaatsvervangende gezworenen. De gezworenen worden bij loting aangewezen.

Loting gezworenen 04Schepen Catharina Segers: “Op de dag van de opening van het proces moeten de kandidaten zich op het hof van assisen aanbieden. Aan deze personen wordt een inlichtingenformulier bezorgd om vast te stellen of zij kunnen lezen en schrijven, of zij de debatten kunnen volgen in de taal van de rechtspleging, of zij een beroep uitoefenen, of zij een politiek mandaat hebben en of zij denken redenen te hebben die verantwoorden dat zij niet kunnen zetelen. Ook personen die niet kunnen lezen of schrijven, de personen die de taal die tijdens het proces wordt gebruikt niet kennen, de politieke mandatarissen, de magistraten en zo meer uitgesloten”.

De gemeenten sturen de lijsten van de gezworenen naar de provincies, die ze op hun beurt overzenden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de provinciehoofdplaats. Bij deze definitieve lijst wordt een overzicht gevoegd van de personen die hun woonplaats hebben in het arrondissement waar het hof van assisen zal zetelen. Dit overzicht dient voor de loting van de plaatsvervangende gezworenen. Uit de definitieve lijst worden dertig namen geloot (de kandidaat-gezworenen). Dertig andere namen worden geloot uit de lijst van de personen die hun woonplaats hebben in het arrondissement waar het hof van assisen zal zetelen.

dinsdag 13 januari 2009

Gent is de meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen

De Stad Gent heeft op maandagavond 12 januari tijdens de prijsuitreiking van de Horeca Awards de eerste prijs weggekaapt. Gent mag zich een jaar lang de meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen noemen. Ook de Friet Lounge uit de Normaalschoolstraat behaalde een hoofdprijs. Brasserie Steendam 66 werd 3e in zijn categorie. De prijsuitreiking vond plaats in de Limburghal in Genk. De Award werd uitgereikt door Paul Peeters, organisator, en Jo Burms, presentator, aan Mathias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand van de Stad Gent. Schepen De Clercq droeg de award in naam van het stadsbestuur op aan de meer dan 3.300 mensen die werken in de Gentse horeca, mensen die dag in dag uit met hart en ziel het beste van zichzelf geven.

Voor een professionele jury zijn onder meer volgende aspecten toegelicht. Het uitgebreide arsenaal aan ondersteuningsmaatregelen zoals het startercontract en subsidies voor gevelrenovaties. De starterbrochure, het horecazine en andere communicatiemiddelen gericht naar de sector. Het horecabeleidsplan. De werking van de horecacoach. Gent mag zich door deze inspanningen nu een jaar lang de 'Meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen' noemen. Ook de Friet Lounge (Normaalschoolstraat 47) behaalde een hoofdprijs en mag zich de beste frituur van Vlaanderen noemen. Steendam 66 heeft in de categorie van de betere brasseries een eervolle derde plaats behaald.

Gent doet aanval op wereldrecord whisk(e)y tasting

whiskey Hartje Gent wordt op 31 januari voor één dag het middelpunt van whiskyminnend Europa, dankzij haar wereldrecordpoging whisky proeven met zoveel mogelijk mensen. De organisatie streeft er naar om meer dan tweeduizend deelnemers te laten genieten van de zes smaakvolle Schotse en Ierse whisk(e)y’s van hoofdsponsor Diageo®, waaronder Talisker®, Dalwhinnie®, Johnnie Walker Black Label® en Bushmills Original®. De andere hoofdsponsor is de stad Gent. Whisky Unlimited en de Vlaams Caledonische Society staan samen, schouder aan schouder, op het Emile Braunplein om een vermelding in het Guinness Book of Records af te dwingen. Het huidige record whisky proeven met zoveel mogelijk mensen, is in 2001 gevestigd in Stockholm door 1.210 mensen die vijf verschillende whisky’s proefden. De organisatie streeft nu in Gent naar een aantal van liefst 2.009 mensen en een tasting van zes heerlijke whisk(e)y’s.

Deelnemers kunnen zich verheugen op een sensationele proeverij van zowel malts als blends, afkomstig uit zowel Schotland als Ierland, ter beschikking gesteld door drankenproducent Diageo. Zo worden de smaakpapillen in Gent geprikkeld door de klasse van The Singleton of Dufftown, Cragganmore, Dalwhinnie, Talisker, Johnnie Walker Black Label en Bushmills Original.

Programma:

16.00 – 17.00 uur Ontvangst en entertainment

17.00 – 18.00 uur Whisk(e)y tasting

18.00 – 20.00 uur Vieren van wereldrecord met koffie en/of een pint

Het Gentse Emile Braunplein wordt voor de gelegenheid overdekt door een tentencomplex en zal volstromen met, naast de naar verwachting ruim tweeduizend whisk(e)yliefhebbers, de muzikanten van Ghent District Highlanders pipeband en de Highland Dancers van de Vlaams Caledonische Society. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 januari aanmelden voor deelname en kaarten reserveren via www.worldrecordwhiskytasting.be. Kaarten zijn ook bij de ingang beschikbaar op de dag zelf. Kosten zijn 10 euro per persoon, waarvoor deelnemers niet alleen zes flesjes met verschillende whisky’s en een officieel certificaat van de proeverij ontvangen, maar tevens een officieel Glencairn whisky tasting-glas. De opbrengst van de proeverij wordt geschonken aan Huis Ten Bosse 120, een woonproject en zorgatelier voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bovendien maakt iedereen die zich vooraf inschrijft kans op een aantal prijzen, waaronder een reis voor twee personen naar Schotland en een reis naar het Guinness Book of Records Museum in Londen.

De te proeven malts maken allen deel uit van Diageo’s beroemde Classic Malts Selection. Dalwhinnie is een zachte whisky afkomstig uit Schotland’s hoogste, meest afgelegen distilleerderij en heeft een schone, toegankelijk moutig-zoete smaak met een rokerige Highlandwarmte. Talisker is afkomstig uit de enige distilleerderij op het eiland Skye en is de meest bekroonde, bijzonder krachtige malt. Cragganmore is een zeer complexe zoete Speyside whisky. De fruitige malt met honingtonen blijkt delicaat, kruidig en fleurig geurend. Singleton – voluit The Singleton of Dufftown – is een van nature rijke en zachte Schotse malt, perfect in balans en met een warme toon. Door zijn toegankelijkheid is deze malt ideaal voor beginners. Johnnie Walker Black Label is een premium blended whisky van zeer hoge kwaliteit en combineert ongeveer 40 rokerige malt- en graanwhisky’s uit heel Schotland. Johnnie Walker Black Label heeft een zachte, rijke smaak en de afdronk is lang, diep en moutig. Bushmills Original wordt gemaakt in de oudst werkende distilleerderij in Ierland. Bushmills Original is een drievoudig gedistilleerde blended Irish whiskey met een uniek hoog maltgehalte. Dit zorgt voor een zachte, rijke smaak en een vol en rond karakter.

maandag 12 januari 2009

Eerste studententrein vertrekt feestelijk.

Studententrein22Vrijdagavond vertrok voor het eerst een studententrein vanuit Gent Sint-Pieters. Deze nieuwe treinverbinding speelt in op de grote vraag van West-Vlaamse kotstudenten in Gent. Deze extra trein tussen Gent en De Panne brengt de studenten op vrijdagavond van de Arteveldestad naar hun West-Vlaamse thuisbasis. Ook op zondagavond zijn er extra zitplaatsen voorzien, maar dan wel richting Gent. Vicerector Luc Moens: “Deze extra trein betekent op zijn minst 360 extra zitplaatsen. De studententrein vertrekt om 18.04 uur en komt aan in De Panne om 19.13 uur, alle haltes worden bediend. Op zondagavond wordt geen extra trein ingelegd maar worden er wel extra rijtuigen gekoppeld aan de bestaande treinschema's. Dat is goed voor 253 bijkomende zitplaatsen”. De eerste studententrein mocht in elk geval op heel wat aandacht rekenen. Onder luide aanmoediging van de studentenfanfare en toeziend oog van heel wat prominenten vertrok de trein richting West-Vlaanderen.

Studententrein19Dries Vancauwenberghe was het beu elke vrijdag en zondag de reis tussen kot en thuis te moeten ondergaan als beesten in een wagon. Hij klaagde de situatie aan via Facebook, waar nu al meer dan 1.600 gelijkgestemden zijn mening delen. “De situatie is hallucinant”, getuigt Dries. “De treinen zitten overvol en vaak moeten studenten gewoon wachten op een volgende trein”. Dries had contact met Open VLD volksvertegenwoordiger Sofie Staelraeve, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers en de ombudsman van de NMBS. Marc Descheemaeker CEO van de NMBS: “Treinen rijden nu eenmaal op vaste uren en vaste trajecten. Zo kan je personeel optimaal inzetten. Deze trein is een buitenbeentje, maar toch zijn we er in geslaagd om op deze vraag in te gaan. De jongste dienstregeling van 14 december voorziet al twee extra treinen van Gent naar De Panne op vrijdag: de ene om 16.26 uur, de ander om 17.27 uur. De NMBS doet daar nu nog een extra trein om 18.04 uur bovenop. Met deze trein komen we tegemoet aan de wensen van de reiziger”.

zaterdag 10 januari 2009

Informatievergadering over De Porre.

Om de bewoners van Gentbrugge te informeren over wat er de komende jaren in hun buurt zal gebeuren organiseert de Stad Gent op woensdag 14 januari 2009 een informatievergadering over het project De Porre. Daarna krijgen de aanwezigen ruimschoots de tijd om vragen stellen. Deze informatievergadering vindt plaats om 19 uur in de sportzaal op het gelijkvloers van de stedelijke basisschool ‘De Sportschool’, Jules de Saint-Genoisstraat 93 te Gentbrugge.

Het stadsvernieuwingsproject De Porre in Gentbrugge streeft naar een gemengde ontwikkeling: enerzijds particuliere groepswoningbouw aan de Peter Benoitlaan en anderzijds een park met twee bouwprojecten aan de Jules de Saint-Genoisstraat. Het fabriekscomplex De Porre herbergt momenteel nog steeds een post van de brandweer, de Gentbrugse afdeling van het Rode Kruis, een clubhuis voor senioren, een depot van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, een aantal carnavalverenigingen, de dekenij en een depot van de politie. Om het stadsvernieuwingsproject te realiseren moet er in eerste instantie voor elk van deze gebruikers een andere, gebruiksklare plek gezocht worden. Vervolgens zal er gefaseerd gesloopt worden. De waardevolle delen van het fabriekscomplex worden gerecupereerd, hersteld en geïntegreerd in het park. Zo zullen bijvoorbeeld de oude fabrieksmuren fungeren als tuinmuren. De koeltoren, de stoomturbine en de kasseiweg worden als herkenningspunt bewaard.

Er wordt geopteerd voor een ontwikkeling in twee fasen. In een eerste fase wordt de zone Jules de Saint-Genoisstraat omgevormd tot een park met toegangen via de Tuinwijk Ter Heide, de Jules de Saint-Genoisstraat, de sportschool en het Sint-Gregoriuscollege. Tevens worden er twee bouwprojecten gerealiseerd, namelijk de uitbreiding van de Sportschool met een nieuwbouwgedeelte aan de zijde van de Jules de Saint-Genoisstraat naast de toegang tot het buurtpark en de renovatie en uitbreiding van een deel van de voormalige spinnerij, gelegen naast de koeltoren, tot buurthuis. De tweede fase, een verkaveling van woningen, zal starten in 2011 wanneer de brandweer zijn intrek heeft genomen in een nieuw op te richten brandweerkazerne op een andere locatie.

Schepen van Rouveroij close met Jacob van Artevelde

sjakosj1

Om de gloednieuwe mobiele website van de Stad Gent te promoten ging schepen van Rouveroij donderdagavond op een brandweerladder de lucht in. Opdracht: op 15 meter hoogte een grote blauwe sjacosj om de arm van Jacob van Artevelde te hangen. Schepen van Rouveroij: “Gent heeft een nieuwe mobiele website die men via GSM kan raadplegen. Het project mobiele website van de stad Gent kreeg de naam 'Gent in de sjakosj' omdat mensen hun GSM vaak in hun jas of in hun 'sjakosj' meenemen. Enige voorwaarde is een GSM met internettoegang”. De nieuwe site staat boordevol informatie om het leven aangenamer te maken. Winkelen, ontspannen, eten en drinken, het Gents nieuws volgen, het kan allemaal mobiel. Het project is een samenwerking tussen de stad Gent, Digipolis en het IBBT.

De nieuwe website ging op vrijdag 9 januari online, zodat iedereen voortaan moeiteloos alle mogelijke informatie over Gent kan raadplegen. Voor Proximus klanten is de dienst de eerste drie maanden zelfs gratis. Ook op de Infokiosken van de Stad Gent is de mobiele site kosteloos te raadplegen. Tip: vanuit de infokiosken kan men ook gratis en onbeperkt mailen. m.gent.be is de URL waarop men alle mogelijke basisinformatie over Gent terug vindt. Geen www dus, maar m van mobiel. Wie nog niet vertrouwd is met de surfmogelijkheden van zijn GSM vindt een handleiding op de website www.gent.be/gentindesjakosj

Met ‘Gent in de sjakosj’ is leven in de stad nog eenvoudiger. Winkelen, ontspannen, eten en drinken, het nieuws volgen, kan allemaal mobiel. Het publiek vindt er ook de noodnummers en alle relevante info uit de stadsgids. Het nieuwe mobiele portaal heeft een formaat dat gebruiksvriendelijk is voor gsm. De Stad Gent gebruikt daarvoor vooral informatie uit haar eigen websites www.gent.be en www.gentverwent.be . Voor het nieuwsoverzicht is er een tijdelijke samenwerking met de Gentse nieuwssite www.nieuws.be

Het experiment duurt drie maanden. Tot donderdag 9 april kunnen Proximus klanten gratis gebruikmaken van de dienst; klanten van andere providers checken best de datatarieven bij hun leverancier. Door de gebruikte technologie is de prijs van het surfen beperkt: de informatie is beschikbaar in een formaat dat weinig dataverkeer genereert en dus minder kost. Meestal kost het raadplegen niet meer dan de prijs van een SMS. Bij positieve evaluatie zal het informatieaanbod geleidelijk aan verder uitgebouwd en aangevuld worden met nieuwe toepassingen.

Schepen van Rouveroij: “Gent kiest uitdrukkelijk voor innovatie. Dit experiment is een onderdeel van de ‘Proeftuin voor Innovatie’, die de in de stad aanwezige kennis en innovatie wil promoten. Innovatie moet uit het laboratorium gehaald worden en zichtbaar gemaakt worden in het stadsbeeld. Het stadsbestuur kiest er dan ook nadrukkelijk voor om alle op zijn websites beschikbare informatie via nieuw beschikbare technologie toegankelijk te maken voor gsm, pda en infokiosken”. Het avontuur van schepen van Rouveroij en Jacob van Artevelde zoals u hen nog nooit zag: Youtube


dinsdag 6 januari 2009

Zesde nieuwjaarsconcert Cantabile Gent.

Messiah_groepCantabile Gent zag het licht op de Sint Paulus parochie te Gent in 1960. Toen vormde Jos Van den Borre het bestaande mannenkoor om tot het gemengd koor Cantabile. Hij slaagde er in om het bescheiden familiekoor op te werken tot een middelgroot koor van professioneel niveau dat een zeer gevarieerd repertoire brengt. Cantabile handhaaft zich in de hoogste afdelingen van de Provinciale Koorzangtornooien van de Provincie Oost-Vlaanderen. In eigen land verzorgde het honderden concerten en uitvoeringen voor Jeugd en Muziek, de VRT en het Festival van Vlaanderen. Het koor neemt ook deel aan grote projecten zoals de Mariavespers van Monteverdi, de Johannespassie en de H-Moll Messe van Bach, het Requiem en Cosi fan tutte van Mozart, de Schöpfung van Haydn, de Oorlog van Benoit, het Requiem van Fauré, het War Requiem van Britten, het concert met filmmuziek van Hans Zimmer en vele andere. In 1995 werd het koor Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen en ondernam al verschillende buitenlandse concertreizen.

Sinds kort staat het koor onder leiding van de Britse pianist, dirigent en componist Andrew Wise die sinds 1994 in Gent woont. Hij studeerde in Cambridge en in Londen en was koorleider bij de Vlaamse Opera en bij de Deense Opera in Kopenhagen. Hij dirigeerde het Deense Radiokoor, het Vlaamse Radiokoor, Tivoli's Koncertkoor, het Göteborg Symfoniker, Onafhankelijk Toneel Opera (Rotterdam), Glyndebourne Touring Opera, Den Anden Opera (Kopenhagen), het Valerius Ensemble (Nederland) en Opera Zuid. Op dit moment is hij docent in de vocale afdeling van het Conservatorium Antwerpen en concourspianist van het Internationaal Vocaal Concours Den Bosch.

Op zondag 18 januari presenteert Cantabile zijn zesde nieuwjaarsconcert in de Blauwe Zaal aan de Poel. Het koor brengt werken van Mendelssohn, Mayer, Nees, Anderson, Toussaint-De Sutter, Posman en Vaughan Williams. Dirk Laplasse (tenor), Rebecca Wise (cello) en Jos Van den Borre (piano). Muzikale leiding: Andrew Wise. De inkomprijs bedraagt 11 euro, na het concert wordt u vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie.

Praktisch: zondag 18 januari om 11 uur en 16 uur in de Blauwe Zaal, Muziekacademie Poel 17, 9000 Gent. Inkom 11 euro, 9 euro voor jongeren, groepen en +60. Reservatie op 09/366.58.15 of josvandenborre@skynet.be

Link: www.belg.be en http://www.cantabile.be

maandag 5 januari 2009

Een computerwereld zonder operating systems?

Google en Adobe maken toepassingen die los staan van het besturingssysteem van de computer. Slaat software een heel andere richting in? En zo ja, wat betekent dat voor bedrijven en consumenten?

De Amerikaanse ICT commentator Neil McAllister neemt Google Chrome als voorbeeld. Die browser bestaat momenteel alleen voor Windows computers, maar hij gebruikt ongeveer niets van Windows, het ziet er ook niet uit als een Windows toepassing en je zoekt tevergeefs naar iconen en werkbalken. De volledige software: downloader, installer, patches en upgrades, loopt op de achtergrond via het web, zonder Windows. Idem voor Adobe AIR. Als je een Adobe AIR toepassing installeert verloopt alles binnen een Adobe user interface. Bijna alles via het web, buiten Windows om. Browserapplicaties die buiten de browser om op het bureaublad gedijen.

Dergelijke techniek is veilig en beter dan elke computergebruiker alles te leren over virus- en andere bescherming, het geeft de softwaremaker een zeer grote onafhankelijkheid. Vooral de CEO van Sun ziet de bui hangen en is bang voor zijn Java toekomst. Het is nog niet duidelijk waar deze evolutie naartoe gaat, maar zeker in de richting van eenvoudiger en veiliger PC's, nieuwe toestellen en gebruiksvormen. Consumenten zullen er snel mee over de baan kunnen. Voor de ICT afdelingen zijn de gevolgen niet zo duidelijk. Zij zullen een lange overgang nodig hebben, omdat zij traditioneel sterk vasthangen aan het operating system van hun keuze. Maar operating systems kunnen snel irrelevant worden. De evolutie is begonnen, en de vraag is wie er klaar voor is.

Bron: http://weblog.infoworld.com/fatalexception

zondag 4 januari 2009

Help vogels de vrieskou door

Het KMI kondigt een erg koude periode aan met temperaturen flink onder het vriespunt. Vooral dinsdag en woensdag zullen erg koud zijn en ’s nachts kan de temperatuur zelfs zakken tot -9°C. In dit geval is het zoeken naar voedsel de belangrijkste bezigheid van een vogel om te overleven. Daarom roept Vogelbescherming Vlaanderen iedereen op om voedsel en vers drinkwater voor de vogels te voorzien. Met een lichaamstemperatuur van meer dan 40°C hebben vogels zeer veel calorieën nodig, een koolmees eet nu elke dag haar eigen gewicht aan voedsel. Normaal gezien sterven vogels in onze streken niet direct van de kou, maar een langdurige voedselschaarste verzwakt hen aanzienlijk. De dagen zijn nu erg kort en daardoor ook de beschikbare tijd om het nodige voedsel bijeen te zoeken. En door een hoger calorieverbruik geraken hun vetreserves sneller uitgeput. De vogels hebben die reserve nodig om gedurende de koude nachten hun temperatuur op peil te houden. Voeder daarom vroeg in de ochtend en in de namiddag op regelmatige tijdstippen.

De menselijke tussenkomst via een goed uitgebalanceerde en gevarieerde voedering is essentieel voor de vogels. Maar dat voederen moet gebeuren met verstand. Het is nodig om het voedsel in kleine hoeveelheden toe te dienen en op vaste tijdstippen. De veiligheid en de gezondheid van de vogels op de voedertafel moeten bovendien gewaarborgd zijn. Toch heeft te vroeg of te veel voederen geen zin: het trekt alleen maar muizen, ratten en ander ongedierte aan. Dat tuincentra en gespecialiseerde dierenwinkels het jaar rond vetbollen en zo meer verkopen is pure commercie. Bovendien ontmoedigt het trekvogels om zuidwaarts te trekken. Vogels zijn echte opruimers: de larven en de insecten die ze s’winters opeten vallen ons het volgende jaar niet meer lastig. Stop eind februari met voederen: vogels geven die pinda’s en zaden aan hun jongen die te jong zijn om dit vette spul te verteren. Ze sterven er aan of worden te eenzijdig gevoederd, wat hen verzwakt.

Met deze vrieskoude is het ook goed de vogels afdoend ter hulp te komen met zuiver drinkwater. Langdurige vorstperiodes beletten hen namelijk aan water te geraken om hun dorst te lessen: de meeste beekjes, poelen en meren zijn dichtgevroren. Vooral de zaadetende zangvogels kunnen niet zonder drinkwater. Maar ook hier moet je weten wat je doet: als het sneeuwt hoef je geen water te geven. Ook metalen bakjes zijn gevaarlijk: vogels vriezen er aan vast. Ook te veel water is schadelijk: een natte vogel vriest dood. En vergeet niet om het water tijdig te verversen. Ook de voederplank moet regelmatig gereinigd worden. Zieke vogels dragen schadelijke bacillen en besmetten hun gezonde soortgenoten. Te veel vogels op één plek is nooit goed.

Lees alles over het verantwoord voeren van vogels op de website van Vogelbescherming Vlaanderen.

zaterdag 3 januari 2009

Ledeberg kiest geen Prins en Prinses Karnaval in 2009

biebricher04De Prins- en Prinsesverkiezing van Karnaval Ledeberg 2009, die voorzien was op 31 januari 2009 wordt, bij gebrek aan kandidaten, vervangen door een afscheidsfeest van Prins Karnaval 2008 Ozzie. Dit Prinsenfeest wordt georganiseerd in samenwerking met de Prinsenkamer van Ledeberg. Patrick Van Damme: “Bij de uiterste datum van inschrijving voor de verkiezingen had zich niemand officieel kandidaat gesteld. Het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw betreurt natuurlijk deze gang van zaken maar hoopt dat dit slechts een tijdelijke situatie betreft. Karnaval Ledeberg leeft immers nog altijd enorm op deze Gentse deelgemeente. Getuige daarvan zijn onder meer de 10 Ledebergse karnavalverenigingen (LKV’s), de eigen wagenbouw en de talrijke activiteiten die door de LKV’s worden georganiseerd”.

Het gebrek aan kandidaten voor de titels in 2009 is, volgens de organisatoren, te wijten aan 3 factoren. Er is de omvang (en het financieel plaatje) van de kiescampagnes van de vorige jaren. De economisch moeilijke tijden laten zich ook op Ledeberg voelen. De kandidaten richten hun pijlen liever op de verkiezing van 2010, waarbij het 25-jarig bestaan van Karnaval Ledeberg gevierd wordt. Voor die verkiezing van 2010 hebben zich nu al 2 mannelijke kandidaten gemeld.

Ook in andere karnavallocaties liggen de kandidaten voor 2009 blijkbaar niet voor het grijpen. De geplande uitgebreide programmatie voor het Ledebergse karnavalweekend van 6 tot en met 9 maart 2009 gaat uiteraard gewoon door. De karnavalisten zullen op dat moment door Keizer Karnaval Christof en Keizerin Karnaval Simonneke door het feestgedruis geleid worden. De locatie voor het Prinsenfeest op 31 januari blijft behouden (Dienstencentrum Gentbrugge) en de toegang is voor iedereen gratis. Wie verkleed komt maakt bovendien nog kans op een mooie prijs. Link: http://www.karnavalledeberg.be

donderdag 1 januari 2009

Euro is 10 jaar en verwelkomt Slowakije

euromunt Hoewel de euro pas in 2002 ingevoerd werd, is hij toch iets ouder. In 1991 werd namelijk afgesproken om de Europese grenzen op en te stellen en over te gaan tot één gemeenschappelijke munt. Dat houdt in dat burgers uit de Europese Unie in elke lidstaat bank- en spaarrekeningen kunnen openen, hypotheken kunnen afsluiten, leningen kunnen aangaan, verzekeringen kunnen sluiten en zo meer. Op 31 december 1998 werd de waarde van de euro officieel vastgesteld. Er doen twaalf landen mee aan de EMU en zij voeren allemaal de euro in. Vanaf deze datum is er pas echt een Monetaire Unie. De deelnemende landen gaan over op een gemeenschappelijke munt: de euro. Op 1 januari 1999 is de girale euro ingevoerd en op 1 januari 2002 is de euro ook in munten en bankbiljetten beschikbaar. Alle koersen van alle landen worden nu uitgedrukt in euro. Op de effectenbeurs rekent men vanaf nu de koersen in euro. Maar 1 januari 1999 is dus de officiële startdatum van de euro.

Slowakije voerde op 1 januari 2009 de euro in en is daarmee het zestiende Europese land met de euro als officiële munteenheid. Dit wil zeggen dat vanaf nu, 10 jaar na de invoering, 328 van de 500 miljoen Europeanen de euro gebruiken als officieel betaalmiddel. De euro is een groot succes gebleken en wordt nu wereldwijd aanvaard als een volwaardige munteenheid. Ondanks de moeilijke tijden die wij nu beleven geeft deze eenheidsmunt burgers en bedrijven meer prijsstabiliteit en lagere rentevoeten dan ooit tevoren. Mede dankzij de euro is een recordaantal van zestien miljoen banen geschapen en zijn we de huidige crisis ingegaan met stevige basisparameters, waaronder het laagste werkloosheidscijfer en de beste begrotingspositie sinds lang.

Om de verjaardag van de euro te vieren, geven de landen van de eurozone vanaf 1 januari in totaal 84 miljoen herdenkingsmunten van twee euro uit. Het ontwerp voor deze munt is door de burgers gekozen via een internetstemming die de Commissie heeft georganiseerd. Link: http://www.ecb.int