donderdag 25 juni 2009

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt met tekort aan geschikt personeel.

In België ondervindt 1 op de 5 werkgevers moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Net als de voorgaande jaren geraken vooral vacatures voor technici en arbeiders zeer moeilijk ingevuld. Dit jaar duiken ook commerciële profielen en IT medewerkers op in de top 10 van knelpuntberoepen. Dat blijkt uit de vierde editie van de jaarlijkse enquête van HR dienstverlener Manpower naar het tekort aan talent. 19% van de ondernemingen vindt moeilijk geschikt personeel

Manpower ondervroeg 39.000 werkgevers in 33 landen en gebieden, waarvan 756 in België. In ons land geeft 19% aan moeilijk personeel te vinden, tegenover 26% in 2008 en 42% in 2006. Philippe Lacroix van Manpower België: “De crisis zet een rem op de rekruteringsactiviteit in ons land en het aantal kandidaten op de arbeidsmarkt neemt toe. Toch krijgt nog steeds 1 op de 5 werkgevers zijn vacatures moeilijk ingevuld. In de praktijk blijken de vaardigheden van de beschikbare kandidaten niet voldoende overeen te stemmen met de specifieke eisen die bedrijven in moeilijke economische tijden stellen.” Wereldwijd hebben bijna evenveel werkgevers als vorig jaar het moeilijk (30% tegenover 31% in 2008). België situeert zich op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten. In Europa (25%) en de regio Azië/Pacific (32%) is de schaarste problematischer. De landen die het meeste moeilijkheden ondervinden om goede medewerkers te vinden zijn Roemenië (62%), Taiwan (62%), Peru (56%), Japan (55%) en Australië (49%). In Ierland (5%), Spanje (8%), Verenigd Koninkrijk (11%), China (15%) en Tsjechië (17%) vinden werkgevers dan weer het gemakkelijk gekwalificeerd personeel.

De ranglijst van moeilijkst in te vullen vacatures wordt in België aangevoerd door technici, geschoolde en ongeschoolde arbeiders, drie profielen die ook nu weer terug te vinden zijn op de internationale shortlist. Philippe Lacroix: “Nieuw in de top 10 van de knelpuntberoepen in 2009 zijn de commerciële profielen die door de gebrekkige talenkennis moeilijk te vinden zijn. Men vindt er verder ook IT profielen in die niet alleen moeten beschikken over de nodige competenties en diploma’s in IT maar ook over goede soft skills.” In zijn jongste white paper “Het onbenutte potentieel: vrouwen en het tekort aan talent” wijst Manpower dergelijke onflexibele werkstructuren en voorbijgestreefde opvattingen aan als oorzaak voor de huidige ondervertegenwoordiging van de vrouw op de arbeidsmarkt. In de OESO landen is gemiddeld slechts 60% van de vrouwen aan het werk tegenover ongeveer 75% van de mannen.

Daarom raadt Manpower bedrijven aan om een sterk werkgeversimago te ontwikkelen om zeldzaam talent aan te trekken en aan zich te binden. Philippe Lacroix: “Het lijkt paradoxaal om in tijden van crisis in employer branding te investeren, maar net nu moeten werkgevers aan potentiële kandidaten duidelijk maken waarvoor ze staan. Het is de enige manier om nu fel gegeerde profielen te strikken en zich tegelijk voor te bereiden op de economische heropleving die het tekort aan talent alleen maar zal aanscherpen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten