zaterdag 13 juni 2009

Grondige renovatie voor Gentse stadhuis.

werken stadhuis02Het Gentse stadhuis is een geklasseerd als beschermd monument. Na tal van restauraties zijn de Conciërgerie en Bollaertskamer dringend aan restauratie toe. Omwille van de omvang van de werken en de financiële mogelijkheden werden de werken opgesplitst in vijf fasen. Schepen Christophe Peeters: “Die renovatie zal uiteindelijk 6 miljoen euro kosten. Maar daarmee wordt een volledige vleugel van het Gentse stadhuis gerenoveerd. Als alles af is kunnen er 80 personeelsleden plaats nemen. Ze krijgen daarbij twee vergaderzalen en aangepast sanitair. Voor de bezoekers komt er een nieuwe, monumentale ingang. Die zal rolstoelvriendelijk zijn. En er komt een liftje dat zowel plaats biedt voor rolstoelgebruikers als goederen”.

De eerste fase is gestart en omvat de restauratie van de daken van de Conciërgerie en de westelijke kopgevel van de Bollaertskamer. Daarna worden de daken van de Bollaertskamer aangepakt . In een derde fase neemt men de resterende gevels van de Conciërgewoning onder handen (Hoogpoort en Stadhuissteeg), met inbegrip van het volledige interieur van de Conciërgewoning. In deze vleugel bevindt zich de Staten van Vlaanderen, destijds een soort Parlement, dat vergaderde in Gent. Zij kregen nieuwe gebouwen langs de Stadhuissteeg, een portierswoning werd aangebouwd om het vlotte verloop van de talrijke feestelijkheden in het Stadhuis te verzekeren. Deze portierswoning, op de hoek van de Hoogpoort en de Stadhuissteeg, is in Vlaamse renaissancestijl en dagtekent uit 1700. Het is via deze weg dat het stadhuis extra toegankelijk gemaakt wordt.

Bollaert 03De werken vergen wel wat voorbereiding zoals het omzichtig demonteren van schouwen en het plaatselijk openmaken van haarden; het wegnemen van vloerbekleding; het plaatselijk demonteren van vloerconstructies; het plaatselijk wegkappen van pleisterwerk en wegbreken van valse plafonds en het onderzoek van pleisterwerk en schrijnwerk. Nadien komen de voor- en achtergevels van de Bollaertskamer aan de beurt, de achtergevel van de eetkamer, later ledenkamer van de Staten van Vlaanderen, inclusief de kleinere daken en van een lager, nog niet gerestaureerd dak van de Staten van Vlaanderen. Bij de laatste fase gebeurt de binnenrestauratie van de Bollaertskamer en de lokalen boven de huidige collegekamer (deel van de Vierschaar van de Keure).

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten