zondag 31 mei 2009

25 miljoen euro voor Ledeberg Leeft.

dc ledebergDe stadsvernieuwing in Gent draait op volle toeren: na grote investeringen in projecten in de Brugse Poort en de omgeving van het Rabot is het nu de beurt aan Ledeberg. Onder de noemer Ledeberg Leeft krijgt de Gentse deelgemeente een intensieve verjongingskuur voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro. De keuze voor Ledeberg als actieterrein voor stadsvernieuwing vloeit voort uit diverse noden en behoeften die naar voren kwamen. Enkele voorbeelden zijn de slechte woonkwaliteit, te weinig buitenruimte, een wirwar van dichtbebouwde straten en te weinig interactie tussen Ledeberg en het stadscentrum. Maar Ledeberg heeft als deelgemeente ook een aantal troeven die te weinig uit de verf komen: een relatief groot aantal voorzieningen (middenstand, openbaar vervoer), een uitstekende ligging, een rijk cultureel leven en zo meer. Onder de noemer Ledeberg Leeft wil de Stad Gent deze kwaliteiten zichtbaarder maken en versterken, plus de genoemde knelpunten wegwerken. Kortom, laten zien dat Ledeberg ‘leeft’.

Het actiegebied bestaat uit het binnengebied van Ledeberg, het oude deel van de Sas- en Bassijnwijk en de drie grote toegangswegen tot Ledeberg: Botermarkt en omgeving, Brusselsesteenweg / Hoveniersstraat / De Naeyerdreef en omgeving en de omgeving van de Keizerpoort. Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg mikt op vooruitgang op drie beleidsdomeinen: ruimtelijk/stedenbouwkundig, economisch en sociaal-cultureel, waarbij de stedenbouwkundige ingrepen de investeringen op economisch en sociaal-cultureel vlak mee mogelijk maken.

leo5Het volledige programma van het project valt te herleiden tot zes concrete doelstellingen: meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangswegen, actievere dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeting. Deze zes doelstellingen worden, zoals bij de andere stadsvernieuwingsprojecten, gefaseerd aangepakt. In 2006 en 2007 vond het voorbereidend onderzoek plaats en waren er al enkele concrete uitvoeringen. Private projecten zoals Pogano, Cotton Island, particuliere nieuwbouw en renovatie, uitbreiding Delhaize. Publieke projecten: Bellevuepark, Keizerspark, woonblokken Centrumplein, sociale huisvesting Hoveniersstraat, Moriaanstraat, Bellevuetunnel.

In 2009 en 2010 worden de planprocedures afgewerkt, komen er detailontwerpen, vergunningen, bestekken en aanbestedingen. Er zijn opnieuw concrete uitvoeringen, meer bepaald: de heraanleg van de Louis Van Houttestraat, de Scheldekaai, de Edward Pynaertkaai, de Jozef Vervaenestraat, evenals de uitvoering van werken aan de brandweerpost in de Walstraat op het terrein van het Vlaams gewest. In 2010 starten er sloopwerken met het oog op de realisatie van de Welzijnsknoop.

In de laatste fase, van 2011 tot en met 2012, zijn er onder meer de volgende realisaties gepland: de Welzijnsknoop, het parkeergebouw aan de Hundelgemsesteenweg, de omgevingsaanleg van de Botermarkt en Hundelgemsesteenweg, de omgevingsaanleg van het Centrumplein, het park De Vijvers, de eerste ‘groene sproeten’: kleine ontmoetingsplekken met groen, de heraanleg van de Brusselsesteenweg, het POL plein, de Doorgangstraat, Louis De Smetstraat, Frans de Coninckstraat en de onderdoorgang Eindeken.

Er is voor ‘Ledeberg leeft’ door de Stad Gent een totaal budget voorzien van 25 miljoen euro, te besteden tussen 2008 en 2012. Daarvan komt 13 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsbudget en wordt er ongeveer 12 miljoen euro besteed aan de realisatie van publieke projecten: parken, straten, de sportschuur, de Welzijnsknoop, parkeerinfrastructuur, de brandweerpost, enz. Daarbovenop zijn er heel wat private investeringen te verwachten: in woningbouw maar ook voor andere functies. De Stad Gent onderzoekt ook extra financiering via Europese, federale en Vlaamse subsidiekanalen.

zaterdag 30 mei 2009

Gentse onthaalmedewerkers in nieuwe outfit.

Onthaal 03 De Onthaalmedewerkers van de Stad Gent, waaronder de baliemedewerkers in het stadhuis, starten vanaf dinsdag 2 juni in een nieuwe, elegante en functionele outfit. Dat werd ontworpen door ‘Le Monde Dumas’, een collectief van Gentse modeontwerpers. Zij kozen voor hedendaagse kwaliteitsstoffen en een traditioneel ontwerp. De uniformen zijn geïnspireerd op die van het Sabena personeel uit de jaren ’50 en ’60 en van de hostesses van Expo 58. Het stadsbestuur vond het huidige uniform verouderd. Het oogt niet elegant meer en sluit niet meer aan bij het imago dat de Stad Gent als organisatie wenst uit te stralen. Daarom werd op het budget van de Dienst Protocol en Logistiek 50.000 euro voorzien voor de aankoop van nieuwe kledij.

De nieuwe outfit moest zowel kwaliteitsvol, stijlvol, tijdloos, comfortabel en duurzaam zijn, met een technisch perfecte afwerking. Bovendien moet de kledij functioneel zijn om diverse taken te kunnen uitoefenen. Het takenpakket van de medewerkers Onthaal & Ceremonieel is immers zeer divers: het bedelen van de post, het verzekeren van catering tijdens recepties, het klaarzetten en opruimen van zalen en het verzorgen van het onthaal aan de balie van het stadhuis. De Stad Gent schreef een passend bestek uit en vroeg aan 13 leveranciers een offerte. De vraag werd ook overgemaakt aan vzw Fashion Forward, een modeplatform voor ontwerpers in en rond Gent. Fashion Forward maakte de opdracht bekend aan Gentse designers die hiervoor in aanmerking kwamen. De levering van de kledij was voorzien in het voorjaar van 2009.

Onthaal 02 Uiteindelijk waren er 7 ontwerpers die de opdracht wensten uit te voeren. Elke inschrijver moest een monster aanbieden van elk artikel, in een kledingmaat van één van de medewerkers van Onthaal en Ceremonieel. Die werden beoordeeld door een jury, bestaande uit de bevoegde schepen, Catharina Segers, medewerkers van de Stad Gent en twee externe experten van de afdeling modetechnologie van de Hogeschool Gent. Op basis van het juryadvies koos het college van burgemeester en schepenen voor Le Monde Dumas. Dit is een collectief van Gentse ontwerpers dat zich toelegt op kleding, muziek en beeld. Le Monde Dumas werd aangebracht via Fashion Forward. Naast kostuums voor theater en film, hebben ze een eigen collectie. Hun kledinglijn bestaat uit een basiscollectie van tricot, hemden en T-shirts, aangevuld met artisanale, handgemaakte stukken die gebaseerd zijn op oude modellen en patronen.

De keuze viel op een bruin-grijze coolwol (all season) die qua kleur een synthese is van het stadhuis zelf: een mix van hout en natuursteen. ‘Le Monde Dumas’ vindt het typische blauw-zwart te kil en afstandelijk en dus zeker niet gepast gezien de functie van de dragers. Het Gentse bestuurlijke logo met de 3 Torens werd subtiel verwerkt op de dassen en in de polo’s in een ‘Gents’ petrolblauw en beige. Met deze combinaties vond Le Monde Dumas de goede verhouding tussen traditie en eigentijdsheid. Ze combineerden kwaliteitsstoffen van nu met een traditioneel ontwerp.

vrijdag 29 mei 2009

Vlaanderen en private sector: samen slim investeren

Vlaanderen heeft investeringen nodig om uit de crisis te geraken. De motor moet draaien, de economie heeft zuurstof nodig. Vandaag werd in die filosofie resultaat geboekt: in het dossier scholenbouw, met betrekking tot brownfields en opwaardering van terreinen en op het vlak van vergunningen en procedures. In elk van die dossiers wordt een beroep gedaan op de private sector om de economie terug op gang te trekken. Viceminister-president Dirk Van Mechelen: “De overheid heeft een aantal sleutels in handen. Sleutels die het voor de privé-sector mogelijk maken de economie opnieuw op gang te trekken”.

Steaming06 In het dossier van de scholenbouw investeert de private sector 1,4 miljard euro in nieuwe schoolgebouwen. Dankzij de samenwerking met privé-investeerders kunnen er de komende vijf jaren 211 nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen gerealiseerd worden. “Deze investeringen zijn alleen mogelijk dankzij de inspanningen van de private sector”, zegt Dirk Van Mechelen. “De nieuwe schoolgebouwen zijn broodnodig. In de eerste plaats voor de scholen en de leerlingen in Vlaanderen. Maar ook voor de bouwsector, die op deze manier in een moeilijke economische tijd aan de slag kan”. Van Mechelen pleit ook in andere dossiers voor méér private inbreng. Gebouwen zetten is geen kerntaak van de overheid. Dat kan de private sector vaak sneller en beter. Wat met deze beslissing voor scholen en leerlingen gebeurt, moet bijvoorbeeld ook voor kinderopvang of senioren kunnen. Met de activering van de provisies uit het zorgfonds zou de private sector ook rusthuizen en serviceflats kunnen bouwen zonder subsidies.

Ook op het vlak van de sanering van vervuilde bedrijventerreinen werd opnieuw een belangrijke stap gezet. De Vlaamse regering keurde 21 zogenaamde brownfieldconvenanten goed. Dat wil zeggen dat op 21 sites economische bedrijvigheid, recreatie of woongelegenheid mogelijk wordt. Alles samen goed voor 10.000 nieuwe jobs
In dezelfde redenering van opwaardering van verouderde sites en samenwerking met de private sector, past het dossier over de mijnsite van Beringen. Daar wordt in publiek-private samenwerking meer dan 166 miljoen euro geïnvesteerd om deze ‘getuige’ van het Kempense mijnverleden tot zijn recht te laten komen in combinatie met een nieuwe multifunctionele invullingen zoals wonen, ontspannen en werken. Ook in dit geval creëren de gezamenlijke inspanningen van overheid en private sector heel wat werkgelegenheid de komende jaren.

“Slim investeren is de weg uit de crisis. Daarom heb ik er tegelijkertijd ook voor gezorgd dat de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening klaar zijn. Hierdoor kunnen we flexibel werken en brengen we opnieuw administratieve eenvoud in de ruimtelijke ordening.” Vereenvoudiging, versoepeling en rechtzekerheid. Met deze drie kernbegrippen is het signaal naar investeerders duidelijk en is een belangrijke stap gezet in het noodzakelijke vereenvoudigingtraject van de Vlaamse overheid.“Een efficiënte overheid regisseert en stuurt, maar wil niet noodzakelijk alles zelf doen. Door naar optimale samenwerking te zoeken met de private sector, kunnen we méér realiseren, krijgt de economie een duw in de rug, creëren we jobs én houden we de kosten voor de belastingbetaler beperkt”, zo besluit Dirk Van Mechelen

Gentse Voskenslaantunnel blijft langer afgesloten voor autoverkeer

twintowers07De Gentse Voskenslaantunnel is sinds het begin van de paasvakantie wegens werkzaamheden op het Koningin Maria-Hendrikaplein gedeeltelijk afgesloten. Enkel Lijnbussen, fietsers, voetgangers en werfvervoer mogen er door. Gewoon autoverkeer kon aan beide spoorzijden tot aan het station rijden, maar mag niet door de tunnel. Normaal zou deze verkeerssituatie op 1 juni weer veranderen.

De bestaande situatie werd geëvalueerd, en wat blijkt? De ingevoerde verkeerssituatie wordt door alle betrokkenen gunstig ervaren. Bovendien verwacht men de komende maanden nog heel wat werkzaamheden én werfverkeer op het Maria-Hendrikaplein. Projectleider Greet Riebels: “Nu blijkt dat een combinatie van onbeperkt auto- en fietsverkeer de vlotheid en veiligheid voor de zwakke weggebruiker in het gedrang zal brengen. Daarom blijft de Voskenslaantunnel beter dicht voor gewoon autoverkeer”. Alleen fietsers, voetgangers en openbaar busvervoer mogen samen het werfverkeer door de tunnel. Fietsers krijgen wel een beter beveiligde fietsstrook.

Greet Riebels: “Bewoners, handelaars en scholen uit de stationsomgeving zijn op de hoogte gebracht via een brief met bijhorend omleidingskaartje. In de wijde omgeving van het station zijn signalisatieborden opgesteld. Die geven aan hoe men via de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan in en uit de stad kan rijden. Welke weg men volgt om de zoenzones en de pendelparking te bereiken en hoe men als bewoner, werknemer of klant bij de handelszaken ter plaatse raakt”. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar. Meer informatie op www.projectgentsintpieters.be

De partners van het Project Gent Sint-Pieters (NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, Stad Gent en AWV), het Minder Hinder team, de Gentse politie, schepen Karin Temmerman, de buurtbewoners en scholen evalueren de nu verlengde verkeersmaatregel positief. Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van deze werken. Fietsers en voetgangers kunnen de Voskenslaantunnel blijven gebruiken. Pendelaars kunnen dus alle fietsstallingen bereiken langs de normale weg. De autobestuurders in de stationsbuurt kennen de situatie intussen goed. De bewoners in de aanpalende wijken zijn verlost van doorgaand sluikverkeer. De scholen in de stationsbuurt krijgen veiliger fiets- en wandeltrajecten voor hun leerlingen. De sluiting geeft geen hinder voor de hulpdiensten. Zij maken gebruik van de trambedding. Door de afwezigheid van files kunnen zij de stationsomgeving vlot doorkruisen.

donderdag 28 mei 2009

Politiehervorming 10 jaar later: het kan beter.

Havenpolitie 19 “De politiehervorming is geslaagd, dat blijkt uit het evaluatieverslag Tien jaar politiehervorming.” Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken De Padt die vandaag, donderdag het evaluatierapport van de Federale politieraad ontving. Minister De Padt: “Er worden goede resultaten geboekt maar er blijven ook nog enkele, niet onbelangrijke, verbeterpunten. Er is bijvoorbeeld dringend nood aan een langetermijnvisie voor de politie, de wijkwerking is aan herwaardering toe en de opleiding moet verbeterd worden. Uiteraard moet nu zo snel mogelijk een grondig debat gevoerd worden in het parlement. Voorts zal ik, naast de aanbevelingen van het rapport, mijn eigen accenten en aandachtspunten voor het politiebeleid verder uitwerken.” Minister De Padt is in elk geval gestart met een reeks verbeteringen.

Om de lopende dossiers bij Binnenlandse Zaken en de nieuwe werkgroepen rond de besluiten van het rapport te coördineren, is een stuurgroep opgericht die een eerste keer vergadert nu vrijdag 29 mei. De stuurgroep zal het verslag verder analyseren. Een eerste lezing van het evaluatierapport “Tien jaar politiehervorming” wijst uit dat de sterkte van de politiehervorming bestaat uit volgende punten:

Eén geheel. Federale en de lokale politie zien zichzelf, en worden gezien als één geheel.

Missie en waarden. Er is een gemeenschappelijk concept over de politiezorg en over de missie en de waarden van alle politiediensten.

Goede wisselwerking. Er bestaat een goede wisselwerking tussen de verschillende componenten van de geïntegreerde politie.

Goede informatiedoorstroming. De informatiedoorstroming is duidelijk verbeterd.

Gerichter werken. de politiediensten denken en werken meer planmatig, fenomeen- en resultaatgericht.

Meer kwaliteit. De kwaliteit, enthousiasme en het professionalisme zijn er, onder andere dankzij een schaalvergroting, bij veel onderdelen van de politie op vooruitgegaan.

Belangrijke verbeterpunten volgens de Federale politieraad zijn:

Langetermijnvisie. Er moet een langetermijnvisie ontwikkeld worden, gebaseerd op excellente politiezorg.

Optimaliseren van de opleiding. Minister De Padt: “Hierover loopt al een dossier. Voor de eerste keer hebben we een federaal opleidingsplan 2009 waarin de uniformiteit tussen de politiescholen en kwaliteit van de opleiding centraal staat. In februari heb ik een project gelanceerd, onder leiding van Professor De Kimpe, teneinde de Bologna principes in te voeren in de politie opleiding.”

Herwaardering van de wijkwerking. In april is een werkgroep opgestart, onder voorzitterschap van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Deze werkgroep beoogt de inhoudelijke opwaardering van de functie van de wijkwerking.

Afstemmen van de interne en externe controlediensten. Minister De Padt heeft begin februari het initiatief genomen om de Algemene Inspectie en het Comité P rond de tafel te brengen om tot een hernieuwd protocolakkoord te komen met betrekking tot de afbakening van hun respectievelijk takenpakket. Hieraan zal ook het intern toezicht gekoppeld worden, waarover een omzendbrief in voorbereiding is.

Tuchtstatuut herzien. In maart 2009 is door Binnenlandse Zaken een nieuw concept inzake de tuchtwet geschreven waarbij vereenvoudiging en meer slagkracht voorop worden gesteld. Dit concept is intussen aan de Vaste Commissie van de Lokale Politie bezorgd. Binnenkort wordt daarover overleg gepleegd met de adviesraad van burgemeesters.

Eind 2008 liet minister Dewael een enquête naar de tevredenheid van de burgemeesters over de politiehervorming uitvoeren. Daarbij bleek dat burgemeesters van grote steden tevreden tot zeer tevreden zijn over de politiewerking in hun gemeente. Maar van alle functionaliteiten scoort de wijkwerking minder goed dan andere basistaken. De hervorming van de politie heeft geleid tot een toenemende professionalisering van de basisfuncties. Burgemeesters geven echter aan dat de hervorming tot een schaalvergroting leidde waarbij de afstand tussen de politie, de gemeentelijke administraties en de burger groter wordt. Het is duidelijk dat die afstand vooral voor de functie wijkwerking niet zonder gevolgen is. Daarnaast zijn ze bezorgd over de financiën van de politiezones. Ze zijn bereid om diep in de geldbeugel te tasten voor de werking van de lokale politie maar het is duidelijk dat de financiële limieten voor de meeste gemeenten bereikt zijn. Bovendien kunnen ze die zware financiële inspanningen slechts verantwoorden zolang de afstand tussen de zone en de gemeente niet te groot wordt en zij het beleid mee kunnen bepalen.

Volgens veiligheidsexpert Brice De Ruyver zijn ook de selectie en rekrutering van jonge kandidaten pijnpunten. Kandidaten sneuvelen vooral op de psychologische tests, terwijl ze er wel in slagen vier jaar universiteit met succes af te ronden. Het grootste knelpunt blijkt vandaag de informatisering van de politie te zijn. Die gaat dezelfde catastrofale weg op als het Feniks programma van justitie. Door de opeenvolgende verkiezingen en de lange politieke crisis lag de politiehervorming nagenoeg stil. De hervorming moet een tweede adem vinden, aldus De Ruyver. Lees ook: dit artikel

woensdag 27 mei 2009

Teater Exces 35 jaar aanwezig op de Gentse Feesten

Teater Exces werd in 1972 opgericht door choreograaf Patrick Vandewalle. Het gezelschap behoort tot de weinige niet-verbale theaters die kunnen terugblikken op een uitgebreid palmares aan producties met internationale uitstraling. Daar Teater Exces vooral de bewegingstaal gebruikt, bestaan er geen verbale problemen en kunnen zij waar ook ter wereld optreden; een bewijs dat ze regelmatig leveren in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Zwitserland, Zweden, Hongarije, Thailand en Japan. Maar Gentenaars kennen Exces vooral vanwege de deelname aan de Gentse Feesten, en dat sinds 1974. Toch verliep die deelname niet altijd even rimpelloos. Is het niet met de veiligheidsvoorschriften van de brandweer, dan zijn het subsidiekwesties, ziekte, overstromingen en zo meer.

nieuwjaarsdrink06.jpgJuist vanwege die subsidies (of het gebrek eraan) werd Exces verplicht om niet alleen de productie Eminences grises van vorig jaar te hernemen, ook het aantal speeldagen werd herleid. Tijdens de Gentse Feesten 2008 werd deze productie een groot succes. Patrick Vandewalle: “We besteden meer aandacht aan de waanzin van de personages, historische figuren die moorden om een groot en machtig rijk te creëren. Alles volgt nu nog sneller op elkaar en je wordt van het ene in het andere gevoel gegooid. Bijwijlen nemen onze figuren zichzelf nog even ‘au sérieus’ en heel gecontroleerd wordt een barokdans uitgevoerd... maar ook dit ontaardt”. Het hele opzet start als een strakke parade waarbij de figuren met een tafel door de straten wandelen. Naarmate de wandeling evolueert wordt het publiek geconfronteerd met de bizarre sfeer en ontstaat er een interactie tussen de toeschouwers en de acteurs. De verschillende items die de figuren gemeenschappelijk binden zijn: oorlogen en veroveringen, macht, seksualiteit, het gemis aan een jeugd, leven en dood.

Patrick Vandewalle: “Gezien de plotse vermindering van onze subsidies kunnen we deze 35 jaar niet vieren met toeters en bellen. We laten dit enkel voelen tijdens de Gentse Feesten parade waarbij we het publiek een beeld geven van de belangrijkste creaties die we gedurende deze jaren hebben gebracht. De paradewagen zal de nadruk leggen op de buitenlandse optredens van Teater Exces, om nog maar eens het misverstand alsof we enkel op de Gentse Feesten te zien zijn in de verf te zetten. Om financiële redenen en gebrek aan een geschikte ruimte zijn we een aantal dagen niet aanwezig op de Gentse Feesten, dit is dan de eerste keer sinds 1981. Speciale dank gaat uit naar Ivan Saerens die er voor zorgde dat Exces kon optreden op het Sint-Baafsplein”.

Exces 01Teater Exces wil de Gentse Feesten parade niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Patrick Vandewalle: “Onze deelname staat volledig in het teken van onze 35-jarige aanwezigheid op de Gentse Feesten. We presenteren aan de hand van wandelende kaarten en enkele andere personages de voorstellingen die we in de loop van die jaren hebben gespeeld.”. Tijdens de openingsparade zal aan de beide burgemeesters en aan het schepencollege een verrassing worden afgegeven. Het zou wel eens een unieke en begeerde gadget zou kunnen worden. Het publiek kan het bestellen tijdens en na de Gentse Feesten via de website www.exces.be

De figuren:
Keizer Karel V: °1500 - † 1558, regeerperiode: 1506 (6 jaar) - 1555/1556
Elisabeth I: °1533 - † 1603, regeerde van 1558 tot 1603
Lodewijk XIV (Zonnekoning): ° 1638 - † 1715, regeerde van 1643 tot 1715
Catharina de Grote: °1729 - † 1796, regeerde van 1762 tot 1796

De acteurs:
De Franse koning Lodewijk XIV wordt gespeeld door Joris Valgaeren
Koningin Elizabeth I van Engeland wordt uitgevoerd door Anniek Leyseele
Marjan Willem kroop in de huid van de waanzinnige Catharina de Grote.
Patrick Vandewalle behield de oudere, vadsige, ziekelijke Keizer Karel.

Concept, scenario en regie: Patrick Vandewalle
Scenografie: Remi Coune
Barokdans en Jump: Lieven Baert
Kostumering: Elvira Van Bavinckhove
Grime: Rosita Driessen
Choreografie: Philip De Zommers, Joris Valgaeren, Anniek Leyseele, Patrick Vandewalle en Marjan Willem

Speeldagen tijdens de Gentse Feesten
Zaterdag 18 juli: 14 uur parade Gentse Feesten
Zondag 19 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein
Dinsdag 21 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein
Donderdag 23 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein
Vrijdag 24 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein
Zaterdag 25 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein
Zondag 26 juli: 17u35 vertrek Mageleinstraat - 18 u opvoering op St.-Baafsplein

Gent plaatst stemhokjes in rusthuizen.

Kieshokjes 04 De bewoners van De Vijvers in Gentbrugge en Zonnebloem in Zwijnaarde hoeven 7 juni aanstaande niet ver te lopen om te kiezen. In de twee woonzorgcentra worden voor het eerst kiesbureaus ingericht. Het is de eerste keer dat Gentse kiezers kunnen stemmen in een rusthuis. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Senioren worden te weinig betrokken bij het beleid. Het OCMW wil dat senioren de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen en op deze manier hun burgerplicht vervullen”. Vaak zijn de bewoners van de woonzorgcentra hulpbehoevend en is de afstand naar het stembureau te groot. Bij de vorige verkiezingen brachten amper 3 van de 180 bewoners van De Vijvers zelf hun stem uit. Toch willen senioren op deze manier blijven participeren aan het maatschappelijk leven.

Schepen Catharina Segers: ”Gent is een aantrekkelijke stad en het aantal Gentenaars neemt jaarlijks toe. Maar ook het aantal senioren neemt toe. Het wordt dus steeds belangrijker om de dienstverlening naar de senioren toe te brengen. Er komt een mobiel loket dat zich richt naar de senioren, maar evengoed naar studenten. Ook de kieshokjes worden naar de rusthuisbewoners gebracht. In Gent zijn er 300 stembureaus, goed voor 1.800 stemhokjes die echter tot op de draad versleten waren”. Samen met de mensen van De Schuitschaaf, een tewerkstellingsproject van het OCMW Gent werden 900 kieshokjes vervangen door een nieuw en comfortabel model. Maar liefst 100 kieshokjes zijn bovendien aangepast aan rolstoelgebruikers of aan mensen die slecht ter been zijn. De inwoners van de Vijvers mochten in primeur kennis maken met deze hokjes en reageerden positief. Petrus, een krasse negentiger: “Zo lang ik goed te been was en mijn zoon mij vervoerde ging ik stemmen, maar nu gaat het niet meer. Dankzij dit initiatief kan ik weer gaan stemmen, zo voel ik mij weer belangrijk”.

Kieshokjes 07 Het OCMW Gent tracht de woonzorgcentra zo huiselijk mogelijk te maken, en dat lukt aardig. Nu er stembureaus opgesteld zijn in de twee woonzorgcentra maken de omwonenden kennis met de leefwereld van de bejaarden. En ze profiteren meteen van de faciliteiten zoals parking voor de deur, cafetaria en aangepast sanitair in een gebouw zonder hindernissen of niveauverschillen. De Gentse OCMW Voorzitter Geert Versnick en Schepen van Burgerzaken Catharina Segers kijken nu uit naar 7 juni. Als het experiment slaagt dan willen ze ook kiesbureaus plaatsen in de andere woonzorgcentra van het Gentse OCMW.


Guido Van Peeterssen.

dinsdag 26 mei 2009

Hoe een kassei een straat kan verdelen

Oude Dokken 01In de Gentse Voorhaven, een stukje nostalgie rondom de Voorhavenlaan, is er onenigheid over de heraanleg van bepaalde straten. In de oorspronkelijke plannen bleven de kasseien behouden, maar na een petitieactie van de bewoners gingen ze eruit. De Londenstraat en de Voorhavenlaan werden grotendeels in asfalt heraangelegd. Maar opnieuw was er protest, deze keer van omwonenden die de kinderkopjes willen houden. Zij lanceerden een petitie: Red de kasseien. Maar schepen De Regge was niet te vermurwen. “We hebben de plannen gewijzigd na een petitie van bewoners. In de New Yorkstraat en op alle kruispunten van de Voorhavenlaan blijven de kasseien behouden als een soort snelheidsremmer”. Maar volgens de auditeur van de Raad van State zijn de kasseien in de Gentse Londenstraat en Voorhavenlaan een beschermd stadsgezicht, men mocht men ze dus niet vervangen door asfalt. Dat verbod werd gevolgd door een vernietiging van de gehele bouwvergunning door de Raad van State in december 2008.

Maar na een vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State verleende de Vlaamse Overheid een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor het gebied. De werken kunnen er, na maanden stilliggen, opnieuw van start gaan. De Stad Gent stelt alles in het werk om de bewoners zo snel mogelijk opnieuw een aangename leefomgeving te bezorgen. De Vlaamse Overheid heeft zich ondertussen over dit dossier gebogen en op 13 mei 2009 heeft ze een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verleend. Deze vergunning laat toe om de wegenwerken in het gebied Voorhavenlaan en Londenstraat verder af te werken zoals ze oorspronkelijk voorzien waren. Het gedeelte van de Voorhavenlaan dat gelegen is in het park (tussen de Kopenhagenstraat, Oslostraat en de New-Yorkstraat) is evenwel uitgesloten uit bovengenoemde vergunning. Hiervoor zal de Stad Gent zo vlug mogelijk een nieuwe bouwaanvraag indienen. De aanleg en inrichting van het park, zowel de sport- en speelaccommodatie als de aanleg van een openbare groenzone, werden wel mee vergund (behalve op het uitgesloten gedeelte van de Voorhavenlaan). Schepen De Regge: “Nu de bouwvergunning er is, zal de Stad Gent alles in het werk stellen om de werken zo snel mogelijk opnieuw op te starten”.

LDC Speltincx in verwachting

LDC Muide Er komt dit jaar geen grote feesttent naast het lokaal dienstencentrum Speltincx tijdens de opendeurdagen. Het programma namelijk volledig afgestemd op de start van de nieuwbouwwerken naast het bestaande gebouw. Die werken zijn gestart op 25 mei en zullen anderhalf jaar duren.

Het thema van de opendeurdagen is 'LDC Speltincx in verwachting'. De affiche toont een ooievaar met bakstenen. Dit bewijst hoe zeer het personeel en de bewoners van LDC Speltincx uitkijken hebben naar de nieuwbouw. Die uitbreiding is noodzakelijk om het dienstencentrum toegankelijk te maken voor minder mobiele senioren. In de nieuwbouw komt een lift en een trappenhal, een polyvalente ruimte met bar, een nieuwe ontvangstbalie, burelen voor het personeel, een nieuwe leskeuken, een vergaderruimte en toiletten op iedere verdieping. Deze uitbreiding moet het comfort en de veiligheid van de bezoekers verhogen.

Als de nieuwbouw er staat krijgt het oude gebouw ook nog een opknapbeurt. Die renovatiewerken zullen ongeveer één jaar duren. De fasering van de werken zorgt ervoor dat de werking van het dienstencentrum gegarandeerd blijft. Alle activiteiten vinden gewoon verder plaats. Als u wil zien waarom lokaal dienstencentrum Speltincx deze uitbreiding verdient, kom dan gerust langs om de sfeer op te snuiven tijdens de opendeurdagen. U komt dan meer te weten over de geplande werken terwijl u ondergedompeld wordt in een aangename sfeer. Een taartenbakwedstrijd, buurtreceptie, petanquetornooi en café chantant zijn slechts een greep uit het spetterende aanbod.

Lokaal dienstencentrum Speltincx, Meersemdries 4 te Gentbrugge - Tel: 09 232 55 04 Fax: 09 231 01 74. Mail Ldc.speltincx@ocmwgent.be Site www.ocmwgent.be.

Programma:

Vrijdag 29 mei van 13.30 tot 18 uur

Optreden van Jacques Raymond en Ingriani in samenwerking met BIDO

Taartenbuffet met taartenbakwedstrijd

Van 18 tot 20.30 uur: Frituur

Van 19 tot 22 uur: Buurtreceptie

Dans met DJ Swingin Roger

Show van onze Verborgen Talenten.

Zaterdag 30 mei van 14 tot 18 uur

Petanquetornooi

Van 14 tot 17.30 uur: Pannenkoekenbak

Van 14.30 tot 17.30 uur: Café Chantant met Danny’s Guitar Sound

Demonstratie bewegingsgroepen (enkel bij mooi weer)

zondag 24 mei 2009

Dag van het Park in het Keizerpark

Op zondag 31 mei vindt voor de 19e keer de Dag van het Park plaats. Gent viert dan samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en vele andere steden en gemeenten, feest in een van haar parken. In Gent vindt de Dag van het Park plaats in het vernieuwde Keizerpark, dat meteen ook zijn feestelijke opening krijgt. Op zonnige dagen vindt veel volk de weg naar het vernieuwde Keizerpark. Een van de belangrijkste verbeteringen is de bereikbaarheid van het park. De twee fietsbruggen maken het park tot een belangrijk knooppunt voor wandelaars en fietsers. Het eiland tussen de Scheldearmen is nu een prettige plek geworden. Langs de Brusselsesteenweg liggen de zones voor het actieve sporten: basketten en skaten. Ter hoogte van de bruggen ligt er een grasperk, met trapjes naar het water. Nog verder is er een zone met speeltoestellen voor kinderen tot 6 jaar, gevolgd door een barbecue- en picknickruimte. Het park wordt afgesloten met een rustig zithoekje dat uitkijkt over het water.

Het opgefriste Keizerpark vormt dit jaar het decor voor de Dag van het Park. Ook hier staat het thema ‘Liefde in het park’ centraal. Met dit thema wordt de aandacht gericht op de belangrijke sociale functie die parken vervullen. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten: ze slaan een babbeltje, ze spreken er af om samen te joggen, ze spelen met andere kinderen, ze delen het bankje met een onbekende of misschien lopen ze er zelfs hun ware liefde tegen het lijf… Parken zijn vaak ook plekken ‘om van te houden’: een stukje groen in de buurt dat gekoesterd wordt. Vele redenen dus om een dag lang de liefde in en voor het park te vieren. Het thema bracht in elk geval volop inspiratie voor een gevuld programma. Voor het samenstellen van het programma kon de Groendienst rekenen op de enthousiaste medewerking van buurtbewoners en -organisaties, de buurtwerking, vzw Jong en verschillende stadsdiensten.

De Dag van het Park brengt voor elk wat wils. Van 14 tot 18 uur zijn er doorlopend activiteiten. Die zijn allemaal gratis. Om 14.30 uur biedt de Stad Gent de bezoekers een gratis drankje aan. Om 15 uur wordt het Keizerpark officieel geopend door schepen Tom Balthazar en volgt een rondleiding door het park. Buurtbewoners stellen met zelfgekweekte planten een bloemencompositie in hartvorm samen. Een verknipt liefdesgedicht krijgt een creatieve reconstructie. Cupido verrast de bezoekers met gedichten over zijn geliefde onderwerp. Er zijn hartverwarmende drankjes en hapjes te verkrijgen. De namiddag wordt muzikaal opgeluisterd door de Ledebirds, Tjeete stovaat en maot en Ondrey Pohlodkova. Het jeugdhuis verzorgt een heus hiphopoptreden. Voor jongeren is er actie en avontuur met hip hop, een baskettoernooi en skatedemonstraties. Voor de kleinsten brengt Wimpies poppentheater verhalen met Jan Klaassen in de hoofdrol. Het is meezingen en dansen geblazen op de deuntjes van twee bosnimfen. De kinderen kunnen zich ook laten schminken.

In het Buurtwerk Gentbrugge (Emiel Hullebroeckplein 1) kunnen bezoekers een presentatie bekijken over de heraanleg van het Keizerpark. Ook de parken langs de Ledebergse Scheldemeander worden in beeld gebracht en de tentoonstelling ‘Ledeberg Leeft’ staat opnieuw opgesteld. In het park zijn er dan weer infostanden over straatgeveltuintjes, de parkwachter, de actie ‘1 miljoen bomen’, enz. Een imker brengt het verhaal van de bedreigde bijen. Hoe men een tuin milieuvriendelijk kan inrichten en onderhouden, komt men te weten in de infostand over ecologisch tuinieren. De Milieudienst en vzw Velt geven er tips om van de tuin een plek te maken waar planten, dieren en mensen zich thuis voelen. Om 14.30 uur en om 16 uur kan men gratis deelnemen aan een workshop ‘minimoestuin in potten’.

zaterdag 23 mei 2009

Basic BBQ met Peter De Clercq.

BBQ 14Vuur heeft een magische aantrekkingskracht. Vuur was vroeger ook het middelpunt van het feest. Soms zaten ouderen rond de vlammen om te beraadslagen, soms werd er gedanst rond het vuur. Vandaag is vuur vooral symbool van gezelligheid. Familie en vrienden verzamelen rond de barbecue en genieten van een ontspannen samenzijn. De vraag is of u die uitdaging aandurft en met die barbecue overweg kunt. Maar hoe maak je een perfect barbecue vuur aan? Hoe controleer je de hitte? Welk kruidenmengsel geeft het lekkerste aroma? Hoe maak je een goede barbecuesaus? En met welke geuren lok je gegarandeerd volk rond je barbecue?

Het antwoord staat in het nieuwste boek van barbecue-expert Peter De Clercq. Het boek bevat 40 eenvoudige gerechten, maar ook antwoorden op veelgestelde vragen. Hoe steek ik best de barbecue aan? Hoe vermijd ik dat braadworsten openbarsten? Hoe bepaal ik de gaarheid van vis en vlees. Hoe bereid ik een perfecte côte à l'os, een stevig ribstuk of een geroosterd dessert? Alles met een knapperige korst en een heerlijk mals binnenste. En uiteraard omgeven door een fantastisch aroma. Kan ik ook mosselen klaarmaken op de BBQ? De duidelijke tips van Peter De Clercq en heldere stap voor stap foto’s bij elk recept zorgen voor een geslaagd barbecuefestijn.

BBQ 06Peter De Clercq is wereldkampioen BBQ, chef van restaurant Elckerlijck, barbecue adviseur en auteur van verschillende boeken over barbecue. Je kunt dit boek (een uitgave van Lannoo) zowel via de boekhandel als via internet bestellen. Peter De Clercq werk met producten van Barbecook en heeft met Point Virgule een heel gamma van producten rond de barbecue ontworpen.

vrijdag 22 mei 2009

Waarheen met praktische vragen over de verkiezingen?

Wie met praktische vragen zit over de komende verkiezingen kan terecht op de website van Binnenlandse zaken. Kranten zoals de Standaard verschaffen heel wat informatie rond de komende verkiezingen. Maar ook lokale overheden nemen een aantal initiatieven. Zo stelt de Stad Gent met het oog op de komende verkiezingen van het Europees en van het Vlaams parlement haar inwoners diverse informatiekanalen ter beschikking. Informatie is te vinden op de website www.gent.be en bij het servicecenter Gentinfo. Men kan ook terecht bij het Bureau Verkiezingen van de Dienst Burgerzaken en de dienstencentra. Beide zullen in de week vóór de verkiezingen ruimer open zijn. Zelfs op zondag 7 juni kan men er terecht.

Heel wat informatie over deze verkiezingen in Gent vindt u op de website www.gent.be (>Leven>Bevolking>Verkiezingen). U vindt er niet alleen algemene informatie over de verkiezingen, maar ook een handige lijst van veelgestelde vragen en antwoorden, zoals: Wat moet ik doen als ik dan in het buitenland verblijf voor mijn werk? Hoe kan ik stemmen met volmacht? Wat als ik ziek ben? Waar moet ik mijn stem uitbrengen als ik recent verhuisd ben? Schepen Catharina Segers: “Met deze en andere vragen kunt u telefonisch ook terecht bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur. Ook op zondag 7 juni kunt u bij Gentinfo terecht voor informatie, van 8 tot 13 uur. U kunt Gentinfo uw vraag ook per e-mail bezorgen: gentinfo@gent.be of faxen 09 210 10 20”. Voor informatie, attesten en formulieren kunt u ook terecht bij het dienstencentrum in uw buurt en bij het Bureau Verkiezingen van de Dienst Burgerzaken: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, (1ste verdieping, lokaal 113), tel. 09 266 72 20, fax 09 266 71 49, e-mail verkiezingen@gent.be.

donderdag 21 mei 2009

Mooiste plekjes van Vlaanderen gekend.

baarleveer4Onder het thema ‘Buurnatuur’ ging Pasar (het vroegere Vakantiegenoegens) op zoek naar het mooiste plekje van Vlaanderen. In 140 Vlaamse gemeenten woedde een heuse verkiezingskoorts en er werd massaal gestemd. Via de website www.pasar.be werden ruim 12.000 stemmen geteld. Andere stemmen kwamen binnen via acties van de lokale afdelingen. Toch werd er meer dan één mooiste plekje verkozen. Marie Claire Martens: “Wij kozen liever voor het mooiste plekje van iedere gemeente want zo kan iedereen kennis maken met het mooiste plekje uit zijn buurt. Zo beklemtonen dat iedere gemeente zijn eigen mooiste plekje heeft. En wat blijkt? Veel mensen zijn verrast dat er nog zo veel mooist in de eigen gemeente te ontdekken valt”.

In Oost-Vlaanderen werden 42 mooiste plekjes verkozen. Zo waren er in het landelijke Drongen, op een boogscheut van Gent, maar liefst drie kandidaten voor het mooiste plekje: De Leie te Baarle, Het landgoed de Campagne en de Asselsekerkweg. Het was De Leie te Baarle die als onuitputtelijke bron van inspiratie voor natuurliefhebbers en kunstenaars die het haalde. Het Baarleveer werd trouwens opgenomen in het fietsnetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Drongen telt heel wat wandel- en fietsroutes en wordt vaak de groene long van Gent genoemd. De trage wegen actie van de Stad Gent samen met de inwoners van Drongen is daar niet vreemd aan.

Nu de lijst met de mooiste plekjes van Vlaanderen gekend is wil Pasar de plekjes inhuldigen en er een recreatieve activiteit organiseren. Bedoeling is om dat deze plekjes het decor worden van wandelingen, fietsroutes, zoektochten en andere vormen van recreatie dichtbij. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan het cultureel erfgoed en landschappelijk waardevolle plekjes. Aan bezienswaardigheden onderweg wordt ruimschoots informatie voorzien. Op 28 juni is er de wandel- en picknickhappening in Sint-Lievens-Houtem met een streekproductenmarkt, een buggy en rolstoelenvriendelijk wandeltraject, een huifkartocht voor minder mobiele mensen en een kampvuur. Op 13 september is er de ‘Spring er eens uit’ in de Brielmeersen te Deinze. Op het programma staan heel wat interessante activiteiten zoals workshops, een zintuigenwandeling en een druïdenwandeling, zoektochten en uitleg over de Brielmeersen door een natuurgids. Meer info op www.pasar.be

woensdag 20 mei 2009

Gent biedt nieuwe ondernemers een broedplaats

Fietspunt 16 Wie met een onderneming wil starten, ondervindt dikwijls dat ruimte, ondersteuning en middelen ernstige knelpunten zijn. De Stad Gent ontwikkelt nu samen met De Punt een plaats waar jonge ondernemers samen een oplossing kunnen zoeken: Flexplekken. Binnen De Punt begeleidt Startpunt voor jonge ondernemers al meer dan vijf jaar werklozen naar de mogelijke opstart van een zelfstandige onderneming. Vanuit deze ervaring kent Starpunt een aantal knelpunten bij het opstarten van een zelfstandige onderneming: nood aan betaalbare ruimte, middelen, marktgerichte ondersteuning en groei door samen te werken.

Om op die knelpunten een antwoord te bieden is het project Flexplekken ontstaan, wat een uitwisselingsgroei- en samenwerkingsdraagvlak voor ondernemers zal worden. Vanaf oktober 2009 zullen ondernemers in het bestaande Bedrijvencentrum van De Punt in de Kerkstraat te Gentbrugge toegang krijgen tot nieuwe dynamische, betaalbare werkplekken. Schepen Mathias De Clercq: “Deze flexibele, professionele ruimte zal massa’s uitwisselingskansen in zich dragen, met middelen en kansen om samen te werken en te groeien. Ondernemers zullen de mogelijkheid krijgen om hun onderneming te promoten en kansen krijgen om samen te werken op regelmatige collectieve samenkomsten. Door samenwerking zal het opdrachtenvolume toenemen, waardoor de ondernemingen sneller leefbaar worden en blijven”.

investingent De Stad Gent ondersteunt de Flexplekken als onderdeel van het startersbeleid dat van Gent een ondernemende stad moet maken. Met het startersbeleid probeert het Gentse stadsbestuur startende ondernemingen te ondersteunen en hun slaagkansen verhogen. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat de slaagkansen van starters verhogen als deze voorwaarden vervuld zijn. Een goede voorbereiding en gerichte vorming, een deskundige begeleiding en voldoende startkapitaal zijn de voornaamste voorwaarden.De ondersteuning gebeurt in de cruciale eerste drie jaren van de onderneming.

De Punt ondersteunt eveneens ondernemers bij het opzetten van ‘Get Inspired’, een exclusief netwerkevenement dat creatieve ondernemers uit verschillende sectoren de mogelijkheid geeft om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden op de rails te zetten. Get Inspired vindt plaats in het Gravensteen, op woensdag 3 juni vanaf 18.30 uur. Zie ook website www.getinspired.be.

Buurtfeest Gentbrugge op de Dag van het Park.

buurtreceptie01Vijf jaar geleden vond het fenomeen van de multireceptie in Gentbrugge voor de eerste maal plaats in de straten van Oud Gentbrugge en de Sas-en Bassijnwijk. Onder impuls van Buurtwerk Gentbrugge sloegen enkele enthousiaste buurtbewoners de handen in elkaar om, als alternatief voor de traditionele receptie waarmee het buurtfeest vroeger van start ging, in hun eigen straat een openluchtreceptie te houden. Ondertussen is dit initiatief uitgegroeid tot het zwaartepunt van het buurtfeest: het een begrip geworden van samenhorigheid en verbondenheid. Dit jaar doen net geen 30 straten op 17 verschillende locaties mee aan dit super ontmoetingsmoment.

Het is dé gelegenheid van het jaar om samen met de buren wat bij te praten, een glaasje te drinken, een hapje te eten en vaak zelf voor wat animatie te zorgen. Vele occasionele groepjes muzikanten geven dan ook die avond hun eerste serenade. Zoals vorige jaren zorgt Buurtwerk Gentbrugge ook nu voor extra muzikale omlijsting: twee muzikanten trekken rond tussen een aantal receptieplaatsen. Een vaste waarde na al die jaren is de zanger-gitarist Tommy, die met een mix van Gentse liedjes en Engelstalige meezingers dit jaar voor de vierde keer van de partij is. Ook Wim Claeys, bezieler van het Boombal en medewerker aan het toneelstuk ‘De verenigde straten van Genbrugge 2050’, laat dit jaar, gewapend met accordeon, een vleugje folk en Gents amusement over de receptieplaatsen waaien.

Omdat het lustrum verbonden is met de stofnaam ‘hout’, zullen enkele receptiemeesters het thema hout en aanverwante zaken gebruiken om de multireceptie een extra feestelijk tintje te geven. Zo zullen de bewoners van de Louis van Houttestraat ‘hun Louis’ nabouwen in hout. De vijfde multireceptie start op vrijdagavond 29 mei om 19 uur. Enkele locaties mogen zich aan een bezoekje verwachten van een delegatie schepenen van de Stad Gent, in het gezelschap van buurtwerkers. Voor meer details in verband met het aantal deelnemende straten en de exacte locaties kan men de buurtfeestfolder raadplegen die ondertussen verspreid is.

Gentbrugge feest ook mee tijdens de Dag van het Park op zondag 31 mei van 14 tot 18 uur in het Keizerpark. Het volledige programma van de Dag van het Park staat in de publicaties van de Groendienst, in ‘Uit in je Buurt’, in het Stadsmagazine en in de flyer van de Groendienst. Samen met de bewoners staat het buurtwerk garant voor de volgende activiteiten:

De liefdescaravan: in een tot liefdesnestje omgetoverde caravan leest Cupido voor uit een gedicht, gekozen uit tien gedichten door een onschuldige bewonershand. Als afscheid heeft deze liefdesengel nog een verrassing in petto.Cafetaria met liefdespannenkoeken: in het buurtcentrum en bij mooi weer op het terras, bieden buurtbewoners voor 1 euro een liefdespannenkoek met koffie of thee aan op Cupido’s gezondheid.

Kweek zelf een bloementapijt: eind maart en begin april 2009 verdeelden de receptiemeesters bij een zeshonderdtal bewoners drie soorten snelgroeiende zaadjes, potjes en teelaarde (ter beschikking gesteld door de Groendienst). Hiermee kon de buurt aan het werk om zoveel mogelijk (liefst bloeiende) plantjes te kweken. Op zondag 31 mei brengt al wie een plantje gedurende twee maanden verzorgd heeft, dit mee naar het Keizerpark en samen vormt men er een heus bloemen- of plantentapijt. Ook wie niet tot de geselecteerde plantjeskwekers behoort, mag die dag gerust een plantje meebrengen voor een nog mooier resultaat.

De verknipte liefdesgedichten: eveneens in april 2009 en alweer in het kader van ‘Liefde in het Park’ zorgden de receptiemeesters ervoor dat vier liefdesgedichten in de wijk verspreid werden. Elk gedicht werd woord na woord ont(k)leed en in stukken aan een tweehonderdtal mensen geschonken. Aan al diegenen die in de loop van april een deel van die gedichten in hun bus kregen, vraagt het buurtwerk dit woord op zondag 31 mei mee te brengen naar het Keizerpark. Daar kan men zijn woord samen met dat van de buren aan draden tussen de bomen spelden, waardoor een eigen, origineel en hoogst creatief liefdesgedicht ontstaat.

Buitengoed, Goed buiten: nieuwe oproep plattelandsprojecten

Koetjes 01Het platteland is erg belangrijk, niet alleen voor de boer en tuinder, maar ook als een onontbeerlijke groene ruimte voor ons allen. Maar hoe verzoen je natuur en industrie? Hoe verzoen je mobiliteit en plattelandstoerisme? Daarbij heeft het provinciebestuur een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden zoals het ontwikkelen van een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid. Dankzij de steun van Europa is heel wat gerealiseerd op het Oost-Vlaamse platteland. Daarvan getuigen tal van Oost-Vlaamse plattelandsprojecten zoals de werking van dorpshuizen en de inrichting van buurthuizen, toeristische ontsluiting, netwerkvorming in ruraal ondernemerschap, groene zorgfuncties in de landbouw, erfgoedacties en identiteitsversterkende acties. Het Provinciaal Managementcomité platteland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten PDPO II.

De Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie willen op die manier plattelandsactoren blijven stimuleren om plattelandsprojecten te realiseren. Interessante projecten worden opnieuw gefinancierd met maximaal 65 %. Uitgangspunt is het uitvoeringsprogramma in het Oost-Vlaamse beleidsplan 'Buitengoed, Goed buiten'. De Provincie legt hierbij de nadruk op echte, goed onderbouwde, geïntegreerde projecten die het buitengebied versterken op sociaal-economisch vlak. Plattelandsprojecten worden uitgevoerd in het buitengebied en buiten de afgebakende Leader-gebieden. Zij maken werk van de bevordering van toeristische activiteiten en basisvoorzieningen voor plattelandseconomie. Aandacht gaat ook uit naar dorpskernvernieuwing en instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed.

Plattelandsprojecten worden verwacht ten laatste op vrijdag 2 oktober 2009. Ze worden ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Mangementcomité, Loket voor Landbouw en Platteland, Gouvernementstraat 1 te Gent. De handleidingen, projectfiche en selectiecriteria kunnen geraadpleegd worden op www.oost-vlaanderen.be/platteland.

dinsdag 19 mei 2009

Open VLD wil geen verbreding van het Schipdonkanaal.

Mathias 01 Op haar programmacongres in Antwerpen heeft Open VLD het amendement van Mathias De Clercq tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal goedgekeurd. Het amendement bepaalt duidelijk dat wanneer Open VLD door de kiezer op 7 juni wordt aangeduid om te besturen zij garanties wil dat de verbreding van het Schipdonkkanaal er niet komt. Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq benadrukte dat de economische groei van de Zeebrugse haven beter kan gerealiseerd worden via de estuaire vaart, het transport via spoor, een optimalisering van het kanaal Gent-Brugge en het verder aanpassen van de N31 Brugge-Zeebrugge. Mathias De Clercq: “Als liberalen komen wij op voor het recht op zelfbeschikking van het individu, maar ook voor de rechten van de toekomstige generaties. Iemands vrijheid eindigt immers waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. Ik verzet me dan ook tegen deze totaal onverantwoorde, onaanvaardbare aanslag op unieke ecologische gebieden en wens resoluut te kiezen voor slimme economische vooruitgang als basis voor welvaart en welzijn”.

"We moeten een kat een kat durven noemen", argumenteert Brugs schepen Mercedes Van Volcem. "Ik heb altijd gepleit voor het kanaal, maar er blijkt binnen Vlaanderen geen politieke meerderheid voor de investering van meer dan 700 miljoen euro. Volgens de West-Vlaams lijsttrekker Bart Tommelein is het belangrijkste dat de impasse opgelost raakt in het belang van de 22.000 jobs in de haven. Bart Tommelein: "We hebben geen behoefte aan meer papier, maar aan de effectieve uitvoering van die zaken die wel een draagvlak hebben en dus snel kunnen worden gerealiseerd."

De verbreding is slecht voor het milieu. Bomen, weide- en watervogels, landbouwgronden, archeologische vindplaatsen en open ruimtes zullen verloren gaan. Alleen al in Damme dienen 15.000 bomen te verdwijnen. Door een verbreding van het Schipdonkkanaal zullen wandel- en fietsroutes, recreatieve zones en horeca verdwijnen. Mathias De Clercq: “In de relatie tussen economie en milieu staat het liberale schadeprincipe voorop: iemands vrijheid eindigt waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. In dit geval kan men niet spreken van een evenwicht tussen economie en milieu”.

De estuaire vaart betekent dat binnenschepen worden omgebouwd tot zeewaardige schepen die langs de kust kunnen varen naar andere havens. Geschat wordt dat 12 estuaire schepen rond de 800.000 TEU per jaar van de weg kunnen halen, een viervoud van wat het verbrede kanaal ooit zal kunnen. Het Schipdonkkanaal met een vrije doorvaarthoogte van 7 meter heeft een aantal beperkingen en door de vele sluizen gaat de estuaire vaart veel trager via het Schipdonkkanaal. Het achterland kan dit containerverkeer niet slikken, de overslag van grote containerschepen gebeurt immers in de voorhaven.

De geraamde 700 miljoen Euro voor het Schipdonkkanaal is slechts een fractie van de totale kostprijs. In de haalbaarheidsstudie worden een hele reeks maatschappelijke kosten niet meegerekend. Te vermelden zijn o.a. de bijkomende infrastructuurwerken zowel in de haven van Zeebrugge als langs het traject Evergem-Terneuzen, de maatregelen tegen de oprukkende verzilting, de aanleg van de ontbrekende bruggen, de natuurcompensaties en zo meer. Mathias De Clercq: “Watertekort en verzilting zijn reële problemen die in de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse regering zwaar onderschat worden”.

Reeds 30 jaar hangt het dossier boven de hoofden van de plaatselijke bevolking als een zwaard van Damocles. Hun gronden, woningen en bedrijven zijn onverkoopbaar. Daarenboven dienen zij bij verbouwing afstand van meerwaarde te doen. Mathias De Clercq pleit resoluut voor een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid door de onmiddellijke opheffing van de reservatiestrook langs het kanaal, waar meer dan honderden bewoners al ettelijke jaren met een mogelijke onteigening worden bedreigd.

maandag 18 mei 2009

Turkije eregast op Accenta 2009

De Stad Gent trekt dit jaar het project ‘Izmir – Turkije als eregast op Accenta 2009’. Izmir staat op de 64e editie van Accenta centraal als gastregio. Izmir, Turkije en de Turkse gemeenschap zullen samen met de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Universiteit Gent en de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen al hun troeven uitspelen. Naast de consumentenbeurs in Flanders Expo is er plaats voor tal van culturele activiteiten en economische en wetenschappelijke seminaries. Ter voorbereiding van de deelname van Izmir is er deze week een uitgebreide delegatie aanwezig in Gent.

Accenta09-09Vandaag werd het campagnebeeld van Accenta voorgesteld in aanwezigheid van talrijke prominenten. Opvallende verschijning was Zeynep Sever, de regerende Miss België met Turkse roots. Zij is het gezicht van de volgende editie van Accenta in september in Flanders Expo. Na China, Vietnam, Zuid-Afrika en India, wordt dit najaar het Turkse Izmir in de schijnwerpers gezet. De regio zal zich uitgebreid voorstellen door middel van streekprodukten en toeristische informatie via brochures en moderne media. Izmir krijgt daarvoor een centraal gelegen en aantrekkelijk paviljoen van 1.200 m2. Turkije, en in het bijzonder het Egeïsche gebied, is een topper in de lijst van favoriete reisbestemmingen. Maar ook andere factoren verhogen de herkenbaarheid voor het Vlaamse publiek: net als Gent is Izmir een belangrijke havenstad, met een bewogen geschiedenis, een vooruitstrevend lokaal beleid en een zeer diverse bevolking.

Accenta09-07De Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit van Gent werken vaak met dezelfde internationale partners en hebben hun krachten gebundeld binnen een Gents Platform voor Internationale Samenwerking. Dit platform gaat nu ook samenwerken met de eregast van de Accenta jaarbeurs. Het heeft samen met de jaarbeurs het project ‘Izmir-Turkije opgestart, met als doel om het gastland aan de hand van economische, wetenschappelijke, culturele en sociale activiteiten in de kijker te plaatsen tijdens de jaarbeurs. De Turkse ondernemers en socio-culturele verenigingen in Vlaanderen worden dan ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het project. Ook de Turkse ambassade verleent haar volle medewerking aan dit initiatief.

Op Accenta zelf valt er heel wat te ontdekken, maar ook op andere plaatsen in Gent zijn er een aantal interessante activiteiten. Zo komt er naast een erepaviljoen van gastregio Izmir een Turkse (handel)straat op Accenta. En er komt en brede waaier aan culturele activiteiten: tijdens het Festival van Vlaanderen, een Turks Filmfestival Kinepolis, tentoonstellingen en optredens. Op de slotdag van Accenta start ook het Suikerfeest na de ramadan. Dit gebeuren zal ook extra aandacht krijgen. De Week van de Smaak in november heeft Turkije als Gastland en op een academisch seminarie op 17 november wordt de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie bediscussieerd.

Om in te spelen op de hooggespannen verwachtingen van de meer dan 100.000 Accenta bezoekers worden tal van activiteiten georganiseerd.

Het ruimteverblijf van Gentenaar Frank De Winne zal voor niemand onopgemerkt voorbijgaan. Reden genoeg om het wetenschapsdorp in het teken van de ruimtevaart te plaatsen. In samenwerking met Dirk Frimout en de Euro Space Society wordt ongeveer 4.000 m² ingericht met alles wat betrekking heeft op deze sector. Het doel van dit dorp is om het brede publiek op een leuke en toegankelijke manier in te lichten over ruimtevaart en wat de impact van ruimtevaart is op ons dagelijks leven. Op donderdag 17 september wordt er zelfs een rechtstreeks contact gemaakt met Frank De Winne in de ruimte.

Het kooktheater is het centrum van meer dan 4.000 m² besteed aan voeding. Meerdere keren per dag kan het publiek kok Peter Balcaen aan het werk zien en nuttige tips verzamelen. En dat ons land bekend is voor zijn vele bieren, weet iedereen. Welke dat zijn, is een ander verhaal. De Langste Toog, een vast onderdeel op Accenta, geeft de bezoeker de kans kennis te maken met 50 verschillende bieren. En dat aan een toog die maar liefst 50 m lang is. De jazzy live piano zorgt voor een aparte sfeer.

Na het succes van Eeklo vorig jaar is voor 2009 Dendermonde de ‘Stad in de Kijker’. De inwoners van Dendemonde kunnen gratis de beurs bezoeken op vertoon van hun identiteitskaart. Op zaterdag 19 september organiseert de Gentse Politie tijdens Accenta een dag voor mensen met een functiebeperking. Een onvergetelijk moment vol plezier, animaties en schitterende acts. En dan is er nog de Speelfabriek, het gezellige Accentaplein, het Dorp voor Jonge Ondernemingen, “Wonderwijs” in het bos van Roodkapje en nog veel meer. Al deze activiteiten, samen met de aanwezigheid van meer dan 400 exposanten op 30.000 m² maken van Accenta de grootste Jaarbeurs van Vlaanderen.

Praktisch: van zaterdag 12 tot zondag 20 september, elke dag van 11 tot 19 uur, nocturnes op dinsdag en donderdag tot 22 uur. Toegangsprijs: 8 euro, kinderen onder 12 jaar gratis.
Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen vzw, Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent, tel. 09 241 55 00, fax 09 241 55 11, e-mail info@ijv.be, website www.accenta.be

zondag 17 mei 2009

Minister De Padt wil dat politie vrouwvriendelijker wordt.

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt heeft twee maatregelen genomen om de politie vrouwvriendelijker te maken. De minimumlengte voor politieambtenaren blijft 1,52 m en wordt niet opgetrokken naar 1,60 m. Guido De Padt: “De argumenten voor 1,60 m hebben mij niet kunnen overtuigen. Een politie-inspecteur van pakweg 1,55 m is niet minder dan iemand van 1,65 m”. Daarnaast schrijft De Padt brieven aan de Federale politie, aan de Vaste Commissie van de Lokale Politie en aan de Algemene Inspectie van de politiediensten met een aantal aanbevelingen en opdrachten om de werking van de korpsen vrouwvriendelijker te maken. Minister De Padt: “Ik heb deze maatregelen genomen na gesprekken met onder andere het Centrum Gelijke Kansen en met de Vereniging van Belgische Politievrouwen”. De minister van Binnenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat er in elke werkgroep of selectiecommissie minstens één vrouw zit. Hij vraagt aan de Federale politie ook dat zij een budget van 5.000 euro ter beschikking zou stellen van de vzw Belgische Politievrouwen of korpsen die voorstellen indienen om de carrière van politievrouwen voort te helpen ontplooien.

De Belgische polite telt momenteel 48.850 personeelsleden waaronder 35.830 mannen en 13.020 vrouwen. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in hoge functies ondermeer omdat er nog niet lang genoeg vrouwen bij de politie zijn maar ook omdat zij onvoldoende kansen krijgen. Minister De Padt doet een aantal andere aanbevelingen aan de politie. bij vertegenwoordiging van de Belgische politie in het buitenland moet ervoor gezorgd worden dat ook vrouwelijke politieambtenaren aanwezig zijn. tegen eind september 2009 wenst de minister van de Federale politie concrete voorstellen om de toegang van vrouwen tot verantwoordelijke functies te bevorderen. In de actieplannen “diversiteit” moeten maatregelen opgenomen worden die ervoor zorgen dat vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen als er topjobs op het spel staan. Aan de Federale politie wordt nog gevraagd de vacante plaats bij de dienst Gelijkheid en Diversiteit in te vullen zodat de wet van 12 juni 2007 over gelijkheid van vrouwen en mannen verder kan worden toegepast. De minister van Binnenlandse Zaken heeft tot slot aan de Algemene Inspectie van de politiediensten een onderzoek gevraagd naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de selectiecommissies voor jobs bij de politie.

Op vrijdag 15 mei 2009 gaan de nieuwe selectiecriteria voor kandidaten voor de politie in. Mét 1,52 m als minimumlengte. De politievakbonden vroegen aanvankelijk 1,68 m en waren bereid 1,60 m te aanvaarden. Minister De Padt: “Maar daarop kon ik niet ingaan. De kwaliteit van de persoon telt, wat mij betreft, en niet meteen haar of zijn lengte”. De nieuwe selectiecriteria maken deel uit van een heel nieuw concept van sportieve en medische selectie. De rol van de arbeidsgeneesheer is veel belangrijker geworden en vaak beslist hij over individuele gevallen. Deze rol van de arbeidsgeneesheer stemt ook meer overeen met de nieuwe wet op de arbeidsgeneeskunde van 2006. Er komt een nieuw functioneel parcours dat beter afgestemd is op de realiteit van het politiewerk dan de oude sporttesten. Dit parcours is nog niet klaar. De politiescholen moeten onder andere nog het materiaal aankopen. Dankzij de nieuwe criteria krijgen veel meer kandidaten, die voordien meteen werden afgekeurd, een kans.Mensen in eerste stadium suikerziekte (goed behandelbaar, geen gevolgen ) mogen nu binnen. Vroeger niet, nu wel. Mensen die ooit orthopedische operatie kregen maar nu perfect kunnen sporten, konden vroeger niet mee. Nu wel. Mensen die lichte oogproblemen hebben: vroeger niet, nu wel. Platvoeten kan nu ook, vroeger niet. Hogere BMI kan nu ook, vroeger niet. BMI is nu tussen 17 en 30 en bij twijfel (net erover) beslist de arbeidsgeneesheer. Vroeger lag de BMI tussen 17 en 26 voor vrouwen en 17 en 28 voor mannen.

zaterdag 16 mei 2009

Ontwerp van brownfieldconvenant Oude Dokken Gent

Oude Dokken 02Het project Oude Dokken is een initiatief van het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf dat samen met de Stad Gent, de NV Waterwegen en Zeekanaal en de NV Docksite Optima de gronden rond de oude Gentse havendokken wil ontwikkelen. Het project is erg ambitieus: tegen 2020 moet hier een volwaardig stadsdeel ontwikkeld worden, maar daarvoor moet het hele gebied herverkaveld en opnieuw ontwikkeld worden. Zo wordt de R40 verlegd naar de rechteroever, met als sluitstuk de nieuwe Handelsdokbrug. Het Gentse woonaanbod aanzienlijk verhogen door een mix van een duizendtal sociale en budgetvriendelijke woningen, maar ook een vrij marktsegment, kwaliteitswoningen en het wonen op water (woonboten). De Stad Gent streeft hier naar een kwalitatieve heraanleg van parken en groen.

Schepen Christophe Peeters: “Hier is ruimte voor hoogwaardige hedendaagse bewoning in een gezonde mix van sociale woningen, budgetwoningen en een vrij marksegment woningen, maar ook kwaliteitsvolle omgeving met meer groen en openbaar domein. Dit zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de aangrenzende woonwijken zoals De Muide, Ham, Afrikalaan en de hele omgeving van de Dampoort”. Het project Oude Dokken zal dus een positieve invloed hebben op de openbaarvervoersknoop Dampoort. Wat ook sterk naar voor komt zijn de landschappelijke kwaliteiten en de recreatieve mogelijkheden van drie oude dokken: Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Zij zijn nog steeds bevaarbaar en zijn in rechtstreekse verbinding met de historische binnenstad. De oude kaaimuren zullen eenmaal gerestaureerd een unieke verbinding tussen het water en de omgeving vormen. In het gebied zijn talloze relicten uit het maritiem verleden, ook hier wil de Stad Gent zorgvuldig mee omspringen.

Oude Dokken 14Momenteel ligt het ontwerp brownfieldconvenant Oude Dokken Gent voor het publiek ter inzage ligt. Deze terinzage is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden, maar heeft tot doel burgers de mogelijkheid te bieden om schriftelijke opmerkingen over te maken. Een brownfieldconvenant wordt afgesloten met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast dat ze slechts opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. Het volledige dossier ligt van maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei 2009 ter inzage bij de Milieudienst van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 41 te Gentbrugge, tijdens de kantooruren of na telefonische afspraak via 09 268 23 10. Schriftelijke opmerkingen in verband met het ontwerp van brownfieldconvenant Oude Dokken Gent moeten uiterlijk op 20 mei 2009 aangetekend worden verstuurd naar het Agentschap Ondernemen, Ubicenter (derde verdieping), Philipssite 5, 3001 Leuven. Het brownfieldconvenant is ook consulteren op de website www.brownfieldconvenanten.be.

Op woensdag 20 mei om 18 uur vindt er in het Provinciaal Administratief Centrum, auditorium 'De Schelde', Woodrow Wilsonplein te Gent een informatie- en inspraakvergadering plaats met de bedoeling het project aan de geïnteresseerden toe te lichten.

vrijdag 15 mei 2009

Gentbrugse kermis van 22 mei tot 2 juni.

kermisgentbrugge3 Van vrijdag 22 mei tot en met dinsdag 2 juni 2009 vindt in Gentbrugge de traditionele Gentbrugse kermis plaats. Deze stadskermis is een organisatie van de Dienst Feestelijkheden in samenwerking met de plaatselijke verenigingen. In de nieuwe zaal ‘deVierdeZaal’ (Driebeekstraat 2, Gentbrugge) zal op vrijdag 22 mei de officiële opening van Gentbrugge kermis plaatsvinden om 19.30 uur, gevolgd door een optreden van Les Folles De Gand. De jazzliefhebbers kunnen genieten in de tent aan het Dienstencentrum Gentbrugge (Braemkasteelstraat) van de 39e internationale jazzmeeting, die dit jaar enkel zal plaatsvinden op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Men zal daar onder andere David Paquette, Doc Houlind Rivival All Stars, New Orleans Ale Stars, The Julian’s New Orleans Jazz Friends en Jazz Connection Jumyurg Jazzband kunnen bewonderen.

Twee weekends lang wordt in Gentbrugge een uitgebreid programma aangeboden met onder andere diverse tentoonstellingen, sportmanifestaties, kermis, animatie en tal van concerten. De verkiezing, bekendmaking en prijsuitreiking van de Tinekes & Boerkesfeesten vinden dit jaar plaats in deVierdeZaal. De petanquewedstrijden en de paardenprijskampen gaan niet meer door. Het volledige programma werd zoals gebruikelijk gebundeld in een programmaboekje dat verdeeld werd in Gentbrugge. De programmatie is bovendien te vinden op de website www.gent.be/evenementenkalender, in de rubriek ‘kermis’.

Vanwege de Gentbrugse kermis volgt lijn 20 Gentbrugge Groeningewijk - Melle - Oosterzele een omleiding vanaf woensdag 20 tot en met maandag 25 mei. De omleiding start van de Jules Mac Leodstraat via de Achterdries naar de Guchteneerstraat - Jules Van Biesbroekstraat. De afgeschafte haltes zijn Halte Gentbruggekouter, Halte Kerk en Halte Van Dyckstraat. De alternatieve haltes zijn Halte Achterdries, Halte Bosakker, Halte Groeningewijk, Halte Klaverpoel, Halte Meersemdries, Halte Voetbalplein, Halte Voordries en tijdelijke halte Gentbruggekouter.

Feest in heringerichte Bourgoyen-Ossemeersen

Passiefhuis04Op zondag 21 juni is het feest in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Het natuurinrichtingsproject dat het natuurreservaat de voorbije jaren een andere aanblik gaf, is afgerond. Om dat te vieren, organiseert de Stad Gent samen met de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Gent een midzomerfeest.

Tussen 2004 en 2007 vonden er ingrijpende werken plaats in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. In verschillende fasen lieten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Stad Gent een groot natuurinrichtingsproject uitvoeren. Belangrijkste doelstellingen waren het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke structuur met bijzondere aandacht voor recreatie en natuurbeleving. Grachten werden geruimd, er kwam een geluidswerende gronddam langs de R4, een ophoging werd afgegraven en veranderde in een nieuwe, grote plas, er kwam een hoogstamboomgaard aan de Valkenhuishoeve, stuwen werden aangelegd, enzovoort. Ook de toegankelijkheid van het natuurgebied kreeg heel wat aandacht. De paden werden heraangelegd, er kwamen nieuwe kijkhutten, infohutten en zitbanken en er werd een pad aangelegd voor personen met een handicap. Door de werken is het nu mogelijk om rond het hele reservaat te wandelen zonder dat men het gebied moet verlaten.

In het voorjaar van 2007 werden de werken afgerond. Maar de aanwezigheid van sporen van asbest in de heraangelegde wandelpaden zorgde ervoor dat de feestelijke inhuldiging werd uitgesteld. In 2009 werden alle paden afgegraven en opnieuw aangelegd. In april 2009 werden deze werken helemaal afgerond. Het is dus tijd om de herinrichting te vieren. Op zondag 21 juni 2009 organiseert de Stad Gent samen met de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Gent een midzomerfeest. In de voormiddag vindt de officiële inwandeling plaats van het heringerichte Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Vanaf 14 uur is iedereen welkom in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen om kennis te maken met het natuurreservaat en met het inrichtingsproject. Er zijn geleide wandelingen in het gebied, maar het publiek kan ook zelfstandig het gebied en de uitgevoerde werken ontdekken.Natuurpunt Gent organiseert voor gezinnen met kinderen een sprookjeswandeling. De Milieudienst van de Stad Gent zorgt voor workshops ‘Beleef de natuur met je handen’, twee leuke doe-activiteiten voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Ook het pad voor personen met een handicap wordt officieel ingewandeld. Blinden en slechtzienden tonen in het Natuur- en Milieucentrum zelfgemaakte foto’s van het natuurreservaat.

U kunt ook zelf de heringerichte Bourgoyen-Ossemeersen in beeld brengen. In aanloop naar het midzomerfeest loopt een heuse fotowedstrijd. De vijf winnende foto’s leveren niet alleen prijzen op, ze zullen ook te zien zijn in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, loopt van 21 juni tot eind augustus een fotozoektocht in het natuurreservaat. Ook hiermee zijn prijzen te winnen.

Praktisch: Midzomerfeest Bourgoyen-Ossemeersen, zondag 21 juni 2009 vanaf 14 uur.
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke.
Fotowedstrijd: U kunt maximum 2 foto’s van de Bourgoyen – Ossemeersen sturen naar e-mail fotowedstrijd.bourgoyen@vlm.be. Deelnemen kan tot vrijdag 12 juni 2009.
Link: http://www.gent.be/bourgoyen-ossemeersen

woensdag 13 mei 2009

Wonen in Gent: een tijdbom.

Wonen is méér dan een dak boven het hoofd, het is een fundamenteel recht. Tijdens het colloquium ‘Gent Woonstad’ gaf schepen Karin Temmerman het startschot voor een breed maatschappelijk debat over stedelijke betaalbare woonkwaliteit en hoe de overheid dit doel voor de investeerders kan verzoenen met de crisis. De Gentse woonstudie legt opvallende cijfers bloot. Vier op tien huurders betalen meer dan 30% van hun inkomen aan huur, en dat terwijl één op de drie private huurwoningen niet eens voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Zelfs voor een minder goede woning wordt er maar al te dikwijls te veel betaald, simpelweg omdat het aanbod aan kwalitatieve huurwoningen gewoonweg te klein is. Alleenstaanden met een jaarinkomen van 30.000 euro gebruiken tot meer dan 55% van hun inkomen om een huis af te betalen. Daardoor blijft er minder dan 900 euro over voor andere uitgaven. Drie op vier jonge gezinnen die de stad verlaten geven aan dat ze liever in Gent waren gebleven, maar buiten de stad een betaalbare woning vonden. De studie toont aan dat steden en gemeenten zich moeten bezinnen over de mogelijkheden en beperkingen van de samenwerking met private investeerders. De overheid moet veel zwaarder investeren in de woningmarkt.

De groep van alleenstaanden zal de grootste druk uitoefenen op de woningmarkt en daarom zijn er vooral kleinere en betaalbare woningen op de huurmarkt (type appartementen of meergezinswoningen) nodig. Eenoudergezinnen en alleenstaanden geven zelf aan dat er een serieus tekort is aan goede betaalbare woningen voor eenverdieners. Vaak worden zij onterecht gemarginaliseerd. Bijna één op de drie van de Gentse huishoudens heeft een inkomen dat lager is dan de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Daar komt nog bij dat een vijfde van de huishoudens in principe recht heeft op een sociale koopwoning. Gent doet het met zijn 11 procent sociale huurwoningen in vergelijking met de rest van Vlaanderen zo slecht niet, maar toch blijven de wachtlijsten aangroeien. Het aantal nieuwe woningen volgt de bevolkingstoename niet.

Het toenemende aantal alleenstaanden en ex-studenten die blijven ‘plakken’ nemen steeds meer studentenkoten in beslag. Studenten palmen dan weer een groot deel van de vrijgekomen woningen in en delen die woning. Een grote stad trekt ook meer leefloners aan. Samen met immigranten, illegalen en toenemend aantal gefailleerden die door hun curator ‘geparkeerd’ worden in een éénkamerwoning leggen zij een grote druk op de woningmarkt. Steeds meer woningen worden ingepalmd als opbrengsteigendom en zijn onderwerp van speculatie: ze zijn overdreven duur en er wordt niet meer geïnvesteerd. Opvallend is dat uit OCMW cijfers blijkt dat een toenemend aantal huurders zich niet inschakelt in onze wooncultuur. Dit kan verklaren waarom een toenemend aantal bewoners, op zoek naar een betaalbare koopwoning, de stad als vuil en onaantrekkelijk ervaart en verhuisd. Het lijkt er steeds de woningproblemen van bepaalde groepen steeds meer doorgeschoven worden en bij andere bewonersgroepen voor woningproblemen zorgen.

Hoog tijd om het woningprobleem aan te pakken. Enerzijds moeten ontwikkelaars en verhuurders ondersteund worden en anderzijds moet het recht op een betaalbare en comfortabele woning veilig gesteld worden. Zo niet stevenen we regelrecht af op een vastgoedcrisis die vergelijkbaar is met die van de banksector. Het is nu al zo dat sommige ontwikkelaars door de crisis de laatste fases van woonprojecten uitstellen en dat er minder kwaliteitsvolle betaalbare huurwoningen op de private markt komen en dat sociale huisvestingsmaatschappijen hun bouwgronden steeds duurder moeten kopen. Als de vastgoedsector instort, zou dat kunnen leiden tot prijsdalingen op de woningmarkt. Maar de vraag naar betaalbare woningen zal echter spectaculair blijven stijgen.

Het stadsbestuur pleit ervoor om een groter aanbod op de woningmarkt te stimuleren, gecombineerd met diverse steunmaatregelen voor bewoners. Steden moeten investeren in projecten waarin investeerders kansen krijgen om een meerwaarde te bieden voor stadsbewoners zoals duurzaam bouwen, wonen aan het water en wonen aan publiek groen. Grote stadsontwikkelingsprojecten zetten de deur open voor meer woonkwaliteit met groene ruimtes die zuurstof brengen in de wijken. Er is immers een grote groep van kapitaalkrachtige jonge gezinnen die vragende partij is voor dit kindvriendelijke aanbod. Maar ook het bouwen van sociale huur- en koopwoningen moet deel uitmaken van deze projecten. Flexibele procedures voor sociale woningen zijn daarbij nodig. In eigen projecten van de Stad Gent kan men nog een stap verder gaan en dit uitbreiden met betaalbare huur- en koopwoningen voor alleenstaanden en jonge (eenouder)gezinnen.

Een nieuw elan voor de private huurmarkt is nodig. Nieuwbouwprojecten zouden meer huurwoningen moeten omvatten om voldoende aanbod te creëren in functie van de vraag. Dit kan door fiscale stimulansen. Verhuurders die een eerlijke prijs vragen voor een kwalitatieve woning zouden ook fiscale voordelen moeten krijgen. Huurders die deze eerlijke prijzen niet kunnen betalen, zouden recht moeten hebben op een huursubsidie.

Minister De Padt vraagt verkeerscontroles met meer kwaliteit

Havenpolitie 11Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt wil dat lokale en federale politie verkeerscontroles op een andere manier aanpakken. Deze aanbeveling zit vervat in de besluiten van de taskforce Verkeersveiligheid die op dinsdag 12 mei zijn bekend gemaakt op een vergadering van de taskforce. Minister De Padt: “De subjectieve pakkans én het risico dat je vervolgd en bestraft wordt, moeten stijgen. Dat bereik je door te werken op meer kwaliteit in de plaats van kwantiteit bij politiecontroles. Politiecontroles moeten gericht zijn naar prioritaire domeinen én tegelijkertijd naar prioritaire doelgroepen zoals jongeren, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs. De controles moeten ook op de juiste plaats en tijdstip worden uitgevoerd én ze moeten geloofwaardig zijn.”

Het interministerieel comité Verkeersveiligheid verzamelt 18 ministers en staatssecretarissen van federale en gewestregeringen die bevoegd of verantwoordelijk zijn voor verkeersveiligheid. De Taskforce heeft een integraal verkeersbeleid uitgewerkt dat steunt op drie domeinen: communicatie, handhaving van het verkeersbeleid en infrastructuur. Bedoeling is dat elke bevoegde en verantwoordelijke minister zijn bijdrage levert aan meer verkeersveiligheid zodat het aantal verkeersslachtoffers nog meer daalt. Op die vergadering heeft de Taskforce een aantal besluiten voorgelegd waaronder een reeks aanbevelingen voor de politiediensten. Eén van de besluiten is dat politiecontroles vooral geloofwaardig moeten zijn. Die geloofwaardigheid wordt bereikt als de volledige keten van de politionele vaststelling tot de afhandeling door gerecht en bijvoorbeeld ook fiscus, zijn beloop kan krijgen. Politiecontroles zijn ook geloofwaardig en kunnen aanvaard worden door de bevolking als er rechtvaardige en snelle sancties uitgevaardigd worden en als onder andere recidivisten geïdentificeerd en anders aangepakt worden als mensen die een eerste overtreding begaan.

Minister Guido De Padt wil dat de politie rekening houdt met een aantal krijtlijnen bij het organiseren van controles rond verkeersveiligheid. De subjectieve pakkans en de kans om vervolgd te worden moeten stijgen in geval van een positieve controle. De politiecontroles naar alcohol, snelheid en gordel moeten tegelijkertijd gevoerd worden naar prioritaire doelgroepen zoals jonge bestuurders, bromfietserd en vrachtwagenchauffeurs. De kwaliteit van de controles moet er dus op verbeteren. De politiecontroles moeten uitvoerbaar zijn. Dat betekent dat er voldoende capaciteit en vereenvoudigde, geautomatiseerde procedures ter beschikking moeten zijn. De politiecontroles moeten ook op de juiste plaatsen en het juiste tijdstip gebeuren. Met andere woorden: er moet vooral gecontroleerd worden op onveilige plaatsen en op momenten waarop vaak ongevallen gebeuren. Het effect van het beleid op de weggebruikers, op de politiecapaciteit en op de resultaten moet ook gemeten worden.

Tot slot wil de minister van Binnenlandse Zaken dat zones die opmerkelijk creatieve, vooruitstrevende of vernieuwende projecten of oplossingen lanceren in verband met verkeersveiligheid de passende aandacht en waardering krijgen.

UGent organiseert derde Vlaams- Nederlandse Natuursteendag

Op 14 en 15 mei organiseert de UGent de derde Vlaamse Natuursteendag. Zowel de historisch veelvuldig gebruikte soorten natuursteen als de recente brede waaier van geïmporteerde natuursteen is van groot maatschappelijk belang in Nederland en België. Een grondige kennis van deze beide soorten natuursteen is noodzakelijk om juiste keuzes te maken zowel inzake instandhouding en restauratie van onze monumenten als bij de keuze van materialen bij nieuwbouwprojecten. In 2005 werd in Leuven de eerste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag georganiseerd, waarbij het centrale thema Belgische natuursteen was en het gebruik ervan in historische monumenten. Verder werd het systematisch vervangen van originele inheemse steen door buitenlandse materialen op deze studiedag kritisch bekeken. In 2007 vond de 2de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag plaats in Utrecht, waar wederom een forum werd geboden over de problematiek rond authenticiteit en duurzaamheid bij keuze voor vervangende steen. Op de 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag te Gent, zullen zowel traditioneel frequent gebruikte natuursteen als de nieuwe geïmporteerde soorten aan bod komen. Een combinatie van inleidende lezingen, workshops, excursie en wandelingen door de historische binnenstad van Gent zal garant staan voor een vruchtbare gedachtewisseling.

Op 14 mei om 18u wordt het boek ‘Gent….Steengoed!’ voorgesteld, waarbij de twee eerste exemplaren overhandigd worden aan burgemeester Daniel Termont en rector Paul Van Cauwenberge. Het boek omvat niet alleen een wetenschappelijke beschrijving van de in Gent aangewende natuurstenen in de verschillende monumenten en gebouwen, maar kadert deze natuurstenen ook in de oprichtingsgeschiedenis en de restauratieproblematiek van de Gentse monumenten. Daarnaast zal tevens de wandelgids ‘Gent … Steenroute!’ publiek gemaakt worden. Dit boekje omvat uitgezochte wandelroutes door de Gentse binnenstad langsheen de besproken monumenten en natuursteensoorten uit het boek ‘Gent … Steengoed!’.De derde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, Geologie en Bodemkunde i.s.m. TNO Bouw en Ondergrond, Deltares, VITO, KBIN en KULeuven. Voor het volledige programma: www.natuursteendag.ugent.be

maandag 11 mei 2009

Biobrandstoffen in Frankrijk: let op wat u tankt.

Wie de afgelopen maand in het buitenland aan de benzinepomp tankte, heeft het wellicht gemerkt: er is een nieuwe brandstof op de markt. In Frankrijk werd vorige maand de Euro 95 E10 op de markt gebracht, die moet binnenkort de Euro 95 vervangen. Die E10 staat voor de 10% bio-ethanol die aan de brandstof toegevoegd werd. Jammer genoeg zijn bepaalde pomphouders wat voorbarig: ze vervingen de Euro 98 door Euro95 E10 en bieden de Euro 98 niet langer aan. Voor een nieuwe wagen maakt de nieuwe brandstof weinig verschil: hij is een ietsje duurder en verbruikt enkele percenten meer. Maar voor oudere wagens is dit geen goed nieuws. Is uw karretje meer dan 9 jaar oud, dan kan dat voor problemen zorgen. Dat geldt dus voor één derde van de bestaande wagens. Daarom kiezen de meeste landen nog steeds voor een (veilige) toevoeging van 5,75% bio-ethanol. Niet alleen de slangen en de pakkingen, maar ook de motoren van oudere wagens kunnen niet tegen een te hoog mengsel. Wie dus met een oude wagen in het buitenland rond toert kijkt dus beter uit voor hij tankt.

Biobrandstoffen worden vaak onderscheiden in eerste en tweede generatie. De eerste generatie wordt geproduceerd uit voedselproducten als suikerriet en maïs. Biogas en biobrandstoffen uit houtachtige gewassen behoren tot de tweede generatie. Met deze brandstoffen kan een CO2 reductie tot 90% gegenereerd worden, waardoor de milieubelasting tot een minimum beperkt wordt. Enige terughoudendheid tegenover biobrandstoffen van de eerste generatie is nodig. Grootschalige energieteelt van suikerbieten, koolzaadolie of palmolie gaat ten koste van (tropische) oerbossen, hoogwaardige ecosystemen en de voedselproductie. Massale introductie van biobrandstoffen mag niet overhaast gebeuren. In de nabije toekomst komt de tweede generatie biobrandstoffen op de markt. Deze gewassen groeien ook in gematigde klimaten en nemen relatief weinig land in beslag. Ze concurreren minder met voedselproductie en verdringen geen tropische oerbossen. Dit type brandstof heeft een veel grotere energetische waarde dan de eerste generatie biobrandstoffen, waardoor je veel minder landbouwareaal nodig hebt.

Voor de consument heeft de keuze voor het nieuwe E10 mengsel een bijkomend voordeel. Aan de toevoeging van bio-ethanol hangt namelijk een prijskaartje: de dampspanning moet verminderd worden. Dat kan door het butaangehalte te verminderen, was het niet dat butaan een relatief goedkope component is. Bovendien moet de infrastructuur aangepast worden en moeten er bijkomende kwaliteitscontroles gebeuren. Studies wijzen uit dat die bijkomende kostprijs voor de productie van E10 iets lager ligt, daarom is een snelle invoering van het E10 mengsel de voordeligste keuze. Een hoger gehalte aan bio-ethanol of biodiesel is aangewezen voor vloten. Wie wil weten of zijn wagen geschikt is om met het nieuwe mengsel (SP95-E10) te rijden kan terecht op deze site

UGent onderzoekers vinden oplossing voor neveneffecten cortisone

Het gelijktijdig gebruik van cortisone en een bepaald soort vetremmers biedt mogelijks een oplossing voor patiënten die langdurig cortisone dienen te gebruiken, zoals reumatoïde artritis, multiple sclerose, orgaantransplantaties en bepaalde types van kanker. De bevindingen kunnen de basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel met een verlaagd risico op neveneffecten. Langdurige inname van cortisone veroorzaakt heel wat ongewenste neveneffecten die een negatieve impact hebben op de levenskwaliteit van patiënten. Daarom wordt intensief gezocht naar meer patiëntvriendelijke, maar even efficiënte medicijnen.

De UGent onderzoekers, gespecialiseerd in de studie van receptoren in de kern van lichaamscellen (nucleaire receptoren) gingen na of twee stoffen die elk inwerken op een verschillende nucleaire receptor, de glucocorticoïde receptor (GR) en de peroxisoom proliferator activated receptor (PPAR), elkaar beïnvloedden in hun werking. De onderzoekers ontdekten dat het anti-ontstekingseffect van een cortisonederivaat werd versterkt, wanneer tegelijkertijd een fibraat werd toevoegd in de celculturen. In samenwerking met het Pasteurinstituut in Rijsel stelden ze vast dat muizen behandeld met beide stoffen minder neveneffecten vertoonden dan muizen die maar één stof hadden toegediend gekregen. In het bijzonder viel het verminderde risico op suikerziekte op.

De onderzoeksresultaten maken deel uit van het doctoraatsonderzoek van drs. Nadia Bougarne en werden gepubliceerd in het gereputeerde vaktijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. “Mogelijks kunnen deze bevindingen de basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuw combinatiegeneesmiddel met een sterke anti-ontstekingswerking maar met een verlaagd risico op neveneffecten” verduidelijkt dr. Karolien De Bosscher die het onderzoek leidt. “De Universiteit Gent diende in dit kader een octrooiaanvraag in om farmabedrijven te motiveren die met onze groep willen samenwerken om het potentieel voor een nieuw geneesmiddel te exploreren”. Verder onderzoek zal zich toespitsen op het verder uittesten van verschillende op de markt beschikbare fibraat- en cortisonederivaten in een reeks van cel- en ziektemodellen. Dit moet toelaten het achterliggende biologische mechanisme verder te ontrafelen.

De resultaten werden op 7 mei door drs. Nadia Bougarne voorgesteld op ‘Knowledge for Growth’ (http://knowledgeforgrowth.be)

zondag 3 mei 2009

Gentse scholen overhandigen 5.000 euro aan Burundese scholen

AESTP Afgelopen vrijdag ontving de Gentse schepen van Onderwijs Rudy Coddens een delegatie uit Burundi. De scholen van de Stad Gent en de Dienst Kinderopvang ondersteunen een project in Burundi om het technisch- en beroepsonderwijs uit te bouwen. De schepen mocht meteen met 5.000 euro over de brug komen. Schepen Coddens: “Met de steun aan dit project onderschrijft het Departement Onderwijs en Opvoeding de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Vorig jaar brachten tal van activiteiten in de Gentse stedelijke basisscholen om het Braziliaanse project Ilê dos Êrês te steunen in totaal 1.724,05 euro op. Ik ben dus blij om vandaag 5.000 euro te kunnen overhandigen”.

Het Departement Onderwijs en Opvoeding ondersteunt een project dat een bijdrage kan leveren aan een bestaand en langdurig project. Transparantie van waarheen de middelen gaan is een belangrijk criterium. Het Project ‘Belgisch Technische Coöperatie' in Burundi (Avenue du 18 septembre-Quartier Rohero 1– BDP 6708 Bujumbura, Burundi) wordt geleid door een ex-directeur van een Gentse school, Patrick Dewulf. Het doel van dit project is om het technisch- en beroepsonderwijs in Burundi uit te bouwen. Dit project bestaat uit drie luiken. Verbetering van de infrastructuur en uitrusting (voorzien in klassen en didactisch materiaal), Pedagogische ontwikkeling (ontwikkelen van didactiek technisch onderwijs) en Sociaal aspect (bouwen van een internaat).

Dit project biedt de Gentse scholen de mogelijkheid om eveneens een bijdrage te leveren. Leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum organiseerden een studiereis en hielpen bij het bouwen van het internaat in het kader van stages en praktijkopdrachten. De Pedagogische Begeleidingsdienst ontvangt een groep kaderleden uit Burundi en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van de didactiek. De opbrengst van het boek ‘ Een blik op Techniek’ van Leen De Bie, begeleider van de Pedagogische Begeleidingsdienst, wordt ook aan dit project in Burundi geschonken. Met het sponsoren van projecten in ontwikkelingslanden wil het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent een bijdrage leveren aan ontwikkeldoelen en eindtermen om de leerlingen te informeren en te betrekken. Maar ook het draagvlak voor een meer solidaire samenleving vergroten en een bijdrage leveren aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.