zaterdag 20 juni 2009

Ann-Sofie is Student van het jaar 2009

Student 2009Sinds enkele jaren doet de Stad Gent haar imago van grootste studentenstad in Vlaanderen alle eer aan. Om het studentenoverleg en het academiejaar met een feestelijk tintje te eindigen werd voor de zesde keer een ‘student van het jaar’ geselecteerd. De leden van het studentenoverleg StuGent nomineerden acht kandidaten. De keuze viel dit jaar op Ann-Sofie Campe. Schepen Rudy Coddens: “Ann-Sophie is niet alleen een uitstekende studente, zij heeft een groot sociaal engagement en is actief betrokken bij het studentenoverleg. Bovendien zit zij op een technologiecampus, waar zij als vrouw bewust koos voor een technische opleiding”. Zij neemt ieder mandaat ernstig en werkt steeds op een heel constructieve wijze mee aan het overleg. Zij staat bekend als de studente die steeds de vragen stelt ‘waar niemand aan dacht’ en zij slaagt erin om op subtiele wijze de juiste opmerkingen te geven.

Ann-Sofie Campe volgt de opleiding bachelor chemie met als afstudeerrichting biochemie aan de Technologiecampus Gent van KaHo Sint-Lieven. Als studentenvertegenwoordiger is Ann-Sofie actief in tal van participatieorganen, zowel binnen als buiten de hogeschool. Ann-Sofie is bestuurslid van vzw SoVo KaHo Sint-Lieven, vzw Sokaho en van Studentenvereniging SPROBA; studentenvertegenwoordiger in de Sociale Campusraad, de Departementale Raad, de cateringcommissie en in de sport- en cultuurcel Technologiecampus Gent. Wat opvalt, is dat Ann-Sofie verder kijkt dan de eigen campus. Zij is lid van de stuurgroep Kot@Gent waar zij als kotstudente het standpunt van de kotstudent verduidelijkt. Daarnaast is zij ook lid van het Studentenoverleg Gent waar de Gentse studenten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks met de beleidsmakers hun bezorgdheden en suggesties te bespreken.

Ann-Sofie Campe stapt met haar bekroning in de voetsporen van onder meer Jonas Geirnaert van Neveneffecten, die de prijs kreeg na zijn bekroonde filmpje in Cannes, en van Olympisch roeier Tim Maeyens. Maar ook een vrouw zoals Katia Demuytere die als alleenstaande moeder van drie kinderen haar studies hervatte viel vorig jaar deze eer te beurt. Toen Fatma Arikoglu in 2007 de titel ‘Student van het Jaar’ kreeg werd ze prompt in haar thuisgemeente Zele door burgemeester Patrick Poppe (Open VLD) nog eens in de bloemetjes gezet. Ook Jakob Nachtergaele van Absynthe Minded ging haar voor. Schepen Coddens: “Door Ann-Sofie Campe in de bloemetjes te zetten willen we het belang van de studentenparticipatie en van de studentenverengingen onderstrepen. De verkiezing tot Student van het Jaar is ook een blijk van waardering voor alle andere vrijwilligers die Gent tot een open en tolerante studentenstad maken. Samen met de stad en haar inwoners werken de studenten aan een prachtige, leefbare stad voor alle inwoners”. Of ze door al die activiteiten niet te veel van het bruisende studentenleven mist? Ann-Sofie lacht: “Die bijeenkomsten zijn meestal met andere studenten, en op cafĂ© gaan kan ook na de vergadering”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten