dinsdag 30 juni 2009

UGent onderzoekt kwaliteit van jeugdsportbegeleiding

Dynamo 01Tijdens een studiedag in het Sporthotel te Gent stelde de UGent haar onderzoek naar jeugdsportbegeleiders in 25 Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor. Het doel van dit onderzoek was een objectieve meting te bekomen over de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in de Vlaamse sportclubs. Het onderzoek geeft inzicht in wat de gemeente en de federatie kan doen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider de nodige stimuli te geven. Het onderzoek verliep in vier fasen: zowel de gemeentelijke sportdienst, de sportclubs met jeugdwerking, voorzitters, trainers en potentiƫle trainers werden aan de bevraging onderworpen. Tijdens de voorstelling werden een aantal vragen beantwoord. Hoeveel procent van de jeugdsportbegeleiders is gekwalificeerd? Wat is hun sporttechnische opleiding? Wat zou hen stimuleren om een opleiding te volgen en hoe gemotiveerd zijn de aankomende begeleiders? Een opvallend resultaat is dat slechts 32% van de sportclubs een jeugdwerking heeft. Uit het onderzoek blijkt de nood aan gekwalificeerde jeugdtrainers, en onmiddellijk daarop volgt de vraag: hoe die gediplomeerde aan zich te binden, anders verliest men een aanzienlijke investering.

DynamoDaarna volgde de voorstelling van het Dynamo, een project van de Vlaamse Sportfederatie dat managementondersteuning aan de 23.000 Vlaamse sportclubs bied. Daarbij staan vier kerntaken voorop: zoek op, stel een vraag, volg een opleiding en vraag persoonlijke begeleiding. Het eerste jaar staan harde materies voorop, dat zijn onderwerpen waar de meeste clubs het moeilijk mee hebben. Dynamo geeft een uitgebreide ondersteuning op gebied van VZW Wetgeving, vrijwilligerswetgeving, BTW en boekhouding. De ondersteuning van de sportvrijwilliger wordt steeds belangrijker. De complexe regelgeving, de concurrentie met de commerciƫle sector, de stijgende individualisering en de stijgende focus op geldgewin zorgen ervoor dat mensen niet meer zo happig zijn om vrijwillig energie, tijd en inzet te besteden in het sportverenigingsleven. Daarom zorgt de Vlaamse Sportfederatie voor gratis brochures, tools, vormingen, opleidingen en individuele begeleidingstrajecten via het Dynamo Project. Sportclubs die niet zijn aangesloten bij een VSF federatie betalen een kleine vergoeding voor de dienstverlening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten