zaterdag 27 juni 2009

UGent reikt eredoctoraat uit aan Cyrille Fijnaut

fijnaut1 De Universiteit Gent reikt op 10 december 2009 een institutioneel eredoctoraat uit aan de Nederlandse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat is een waardering voor de maatschappelijke impact van het werk van prof. Fijnaut en de geregelde en intense samenwerkingsverbanden met de UGent, in het bijzonder in de vakgebieden criminologie en strafrecht en in het domein van de geschiedenis van het recht. Prof. Fijnaut heeft de afgelopen twintig jaar een bijzonder grote impact gehad op de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid, van de aanpak van de georganiseerde misdaad, van de aanpak van de grootstedelijke veiligheidsproblematiek en van het politiewezen, en dit zowel in België als in Nederland.

Onder meer in zijn hoedanigheid van expert heeft professor Fijnaut in tal van parlementaire onderzoekscommissies zowel de organisatie als de methoden van aanpak van de georganiseerde criminaliteit in België en Nederland op spoor gezet. Er is de afgelopen twintig jaar geen uitgesproken veiligheidsprobleem of ingrijpende hervorming bij politie en justitie geweest, zowel in België als in Nederland, waarvoor federale of nationale overheden niet het advies van prof. Fijnaut hebben ingewonnen en/of zich niet laten leiden hebben door zijn aanbevelingen. De afgelopen jaren speelt hij een beslissende rol in het veiligheidsbeleid van grote Nederlandse steden zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Maastricht.

Door zijn enorme maatschappelijke dienstverlening op het vlak van justitie, politie en veiligheid heeft hij de beide landen beleidsmatig, wetgevend en organisatorisch dichter bij elkaar gebracht, wat als een verrijking voor de strafrechtsbedeling wordt ervaren. Professor Fijnaut heeft een enorme impact op politiemensen, wat voor een wetenschapper zeer uitzonderlijk is. Dit heeft alles van doen met zijn verleden als politieofficier in Tilburg. Als geen ander wetenschapper kent hij de politiepraktijk, wat hem bij politieambtenaren een zeer grote geloofwaardigheid oplevert. Zijn wetenschappelijk werk laat zich samenvatten als het permanent samenbrengen en aftoetsen van de theorie aan de praktijk. De uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats op 10 december in de Aula van de UGent, en dit naar aanleiding van de Belgisch-Nederlandse conferentie over rechtshandhaving in België en Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten