zaterdag 31 oktober 2009

Zwakste kinderen betalen de rekening

Onbegrijpelijk en onverstandig. Zo reageren Open VLD onderwijsspecialisten Irina De Knop en Marleen Vanderpoorten op de plannen van minister Pascal Smet (SP.a) om het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen en het Centrum voor Taal en Onderwijs te liquideren. “Besparen op gelijke kansen treft de zwakste kinderen. De kansenkloof zal zo de komende jaren nog vergroten”. Dit weekend bleek nog dat drie op tien kinderen met de Belgische nationaliteit kampen met schoolachterstand. Bij kinderen met een andere nationaliteit heeft zelfs zeven op tien kinderen schoolachterstand. Onthutsende cijfers die de noodzaak bevestigen van een versterking van het gelijke kansenbeleid én van ons taalonderwijs. En wat doet de socialistische onderwijsminister? Hij liquideert het Steunpunt voor Gelijke Onderwijskansen (SGOK) dat net als doel heeft gelijke onderwijskansen te garanderen. Begrijpen wie begrijpen kan.

Leerkrachten zijn vandaag meer dan ooit vragende partij voor coaching en ondersteuning. Ons onderwijs heeft absoluut die gelijke kansenexpertise nodig. Als de minister denkt dat het SGOK aan hervorming toe is om het in de toekomst slagkrachtiger te laten werken, moet hij de politieke moed hebben om een evaluatie op te starten en een eventuele hervorming door te zetten. Maar een zuivere liquidatie is absoluut onverstandig. Het is kortetermijnpolitiek en getuigt van weinig voeling met de echte problemen waarmee leerkrachten kampen. Smet gooit zo het kind met het badwater weg. Bij zijn entree twee maand geleden bazuinde Smet rond dat kinderen niet het slachtoffer mochten worden van deze besparingsronde. Twee maanden later weten we dat dit holle woorden waren. Want Smet pakt met deze besparingen net die kinderen aan die het moeilijk hebben. In plaats van verder te investeren in hun toekomst, laat hij deze kinderen en hun ouders weten dat ze vooral niet op de Vlaamse regering moeten rekenen als ze hun achterstand willen bijbenen. Dat is niet alleen woordbreuk, het is voor Open VLD totaal onaanvaardbaar.

In plaats van het schrappen van gelijke onderwijskansen, zijn net extra inspanningen nodig zodat niemand achterop blijft. Om de school- en taalachterstand te verkleinen, zou Smet volgens Open VLD beter beginnen bij het begin: kleinere kleuterklassen, verplichte inschrijving vanaf drie jaar en meer zorguren voor kleuters. Dat is dus heel wat meer dan het invoeren van een taaltest en het opzetten van een databank zoals de socialistische onderwijsminister zondag aankondigde.

vrijdag 30 oktober 2009

17.5 miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten.

De Vlaamse Regering heeft subsidies voor 7 stadsvernieuwingsprojecten goedgekeurd, samen goed voor 17.500.000 euro. Oudenaarde, Aarschot, Vilvoorde, Gent en Geel krijgen subsidiëring voor 1 project. Antwerpen krijgt groen licht voor twee projecten. “Via het stadsvernieuwingsfonds ondersteunen we de inspanningen van steden om de stedelijke leefomgeving te verbeteren”, zegt minister Van den Bossche, “Deze projecten zijn een hefboom voor nieuwe economische ontwikkeling en maatschappelijke of culturele vernieuwing. En dat geeft zuurstof aan een stad.” De toegekende 17.5 miljoen staan in schril contrast met de 120 miljoen euro uit het Stedenfonds dat minster Marino Keulen vorig jaar over de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie verdeelde. Toen kregen Antwerpen 50 miljoen (nu 3.5miljoen) en Gent 25 miljoen (nu 3 miljoen).

Via het stadsvernieuwingsfonds subsidieert Vlaanderen projecten van de 13 centrumsteden, de 21 provinciale steden en Brussel die een opmerkelijke verandering of dynamiek in een buurt of wijk teweeg brengen. De subsidies worden toegekend volgens strenge kwaliteitscriteria: de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars. Deze subsidies laten toe dat steden op korte tijd veel kunnen veranderen in een buurt of wijk. Dat leidt tot mooie resultaten zoals de Centrale Werkplaatsen in Leuven, de Stationsomgeving in Sint-Niklaas, het Buda-eilandje in Kortrijk, Zuurstof voor de Brugse Poort in Gent of het Falconplein in Antwerpen.

De 7 projecten zijn:

Oudenaarde “Scheldekop” (3.000.000 euro):
Dit project beoogt de verdere ontwikkeling van het schiereiland, waar vandaag al justitie en de federale politie gehuisvest zijn. Centraal in de vernieuwing staat de uitbreiding van het woonaanbod, de groei van culturele functies en de heraanleg van het openbaar domein. Fiets- en voetgangersverbindingen zullen beide oevers met elkaar verbinden en de verknoping van Pamele met de stadskern versterken.

Aarschot “Aarschot op sporen” (2.000.000 euro)
Dit project streeft naar een metamorfose van de stationsomgeving tot een samenhangend, compact en hoogwaardig woon-, kernwinkel-, werk- en verblijfsgebied in en rond het station van Aarschot, dat samen met het Kapitein Gilsonplein moet uitgroeien tot dé multimodale stadspoort van Aarschot.

Vilvoorde “Watersite –Molens” (3.000.000 euro)
Dit project kadert binnen Vilvoorde Watersite, een grootschalig reconversieproject voor de Vilvoordse kanaalzone ten zuiden van het stadscentrum. Deze zone is een historische oude industriële wijk met brownfields gelegen tussen de spoorweg en het zeekanaal Brussel – Schelde. Dit project is de eerste stap in de uitvoering van een masterplan van Xaveer De Geyter Architecten voor de kanaalzone. Rode draad bij de vernieuwing van de site zijn de relaties met de woonkernen van Vilvoorde en Machelen, met de groene long van het Park Drie Fonteinen aan de overzijde van het Zeekanaal, en met de op te waarderen loop van de Zenne.

Geel “Geelodroom” (3.000.000 euro)
Dit project gaat voor de duurzame ontwikkeling van de stadskern en het westelijke stadsdeel tot over de Ring heen. In een eerste fase ligt de klemtoon op de opwaardering van het echte stadshart met haar publieke pleinen Markt en Werft. In de tweede fase staat de herinrichting van het westelijk stadsdeel tot over de Ring op de agenda. In de daaropvolgende en laatste fase wordt de integrale ontwikkeling van het stadsdeel tot stand gebracht worden.

Antwerpen: “Eilandje: culturele as en Londen-Amsterdamstraat” (1.500.000 euro)
Het project “Culturele as en de Londen-Amsterdamstraat” kadert in de ontwikkeling van het Eilandje Fase I, waarbij een verlaten havengebied van 75 ha duurzaam getransformeerd wordt tot een levendige stadswijk bestaande uit drie verschillende deelwijken met een eigen identiteit: Montevideowijk, de Oude Dokken en Cadix wijk. De Londen-Amsterdamstraat is een onmisbare schakel om de geplande ontwikkelingen op het Eilandje mogelijk te maken.

Gent “Bruggen naar Rabot” (3.000.000 euro)
Met dit project wil Gent de woonwijken Rabot en Blaisant opnieuw laten aansluiten met de stad en tegelijkertijd de eigenheid van de wijk versterken. Bruggen naar Rabot zal maximaal gebruiken maken van de geboden kansen, zoals de ligging in nabijheid van het stadscentrum, het water, belangrijke verkeersaders van verschillende niveaus, de aanwezigheid van ongebruikte open ruimte en leegstaande industriële panden.

Antwerpen “IGLO Intergenerationeel project Linkeroever (2.000.000 euro)
De wijk Europapark, een naoorlogse modernistische hoogbouwwoonwijk, wordt herontwikkeld door een meervoudige aanpak: imagoverbetering, uitrusting en publieke ruimte, “wijkbranding” en regeneratieplan. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de vele jonge bewoners en de ouderen. Ook de combinatie wonen en welzijn is een belangrijk aandachtspunt.

Smullen van Gentsche boterwafels.

Max 08 In het Huis van Alijn aan de Kraanlei werd een nieuwe delicatesse voorgesteld: Gentsche boterwafels van het etablissement Max (Emile Braunplein). Kleinzoon Yves Van Maldeghem werkt sinds zijn 20ste in de horeca, eerst op het Van Beverenplein, en sinds enkele jaren op het Emile Braunplein. Van het Huis van Alijn kreeg hij het gebakkraam van de familie in bruikleen om het te verwerken in het interieur. Dat, en de traditie van 170 jaar Gentse wafelbakkers, maakt een bezoek aan het Etablissement MAX de moeite waard. Bovendien speelt Yves Van Maldeghem nu een andere troef uit: de klanten van het etablissement Max kregen steevast een lekker boterwafeltje bij de koffie, ambachtelijk gebakken. Maar die lekkere wafels waren nergens te verkrijgen, en de klanten hadden zin in meer. Tijd om een eeuwenoud recept als een nieuw product op de markt te brengen.

Max 09 Yves besloot om de Gentsche boterwafels te lanceren in het Huis van Alijn. Ze worden gepresenteerd in een mooie blikken doos. Het is een ontwerp van Charlotte Vermeersch (28) uit Ledeberg. Momenteel specialiseert Charlotte zich als zelfstandig logo designer nadat ze vorig jaar twee logowedstrijden had gewonnen voor de gemeenten Zulte en Bredene. Schepen Lieven Decaluwe mocht voorproeven, daarna mocht hij samen met directeur Sylvie Dhaene en de Belleman de boterwafels inwijden. Een doos met drie keer tien voorverpakte wafels kost 12,50 euro. Het zijn dezelfde wafeltjes voor bij de koffie zoals Max ze in zijn etablissement aanbiedt. Gebakken op aloude gietijzeren wafelijzers en met gas verhit. Yves zegt trots dat hij zelf blijft bakken volgens het recept uit het bakboek van zijn overgrootvader: met echte boter, tarwebloem, natuurlijke vanille, ei, zout, water en gist. Meer info op deze site: Etablissement MAX

donderdag 29 oktober 2009

Tentoonstelling over jongeren in de bijzondere jeugdzorg

Op 2 november opent aan Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk een tentoonstelling over jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Het project ‘’t Is hier veel ça va’ toont foto’s die gemaakt werden door jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, onder de begeleiding van Ondersteuningsstructuur voor de Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) en Mooss vzw.

In dit project wordt het beeld van de jongeren centraal gesteld. Ondersteuningsstructuur voor de Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) organiseerde hiervoor in 2008 workshops fotografie voor jongeren en begeleiders in een tiental organisaties, diensten of projecten voor bijzondere jeugdzorg. Mooss, een organisatie die gespecialiseerd is in actieve kunsteducatie, hielp de jongeren en begeleiders om hun leefwereld en kijk op de begeleiding in beeld te brengen.

Dat leverde een hoop beelden op. Uit die foto’s maakten de jongeren, begeleiders en medewerkers van Mooss vzw, samen met fotografe Lieve Blancquaert, een selectie van de meest sprekende beelden. Deze foto’s worden in heel Vlaanderen op een interactieve fototentoonstelling met het grote publiek gedeeld. In november is het de beurt aan Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk. Naast de rondreizende tentoonstelling is er ook een gelijknamig fotoboek.

Van 3 tot 27 november in Campus Schoonmeersen, expositieruimte gebouw D, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent. Link: www.hogent.be

Nieuwe techniek om oorzaken van verstandelijke beperking op te sporen

Een techniek die de brug slaat tussen moleculaire studies en de klassieke manier van chromosomenonderzoek, brengt meer duidelijkheid in de genetische oorzaken van verstandelijke beperking. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Karen Buysse, vakgroep Pediatrie en Genetica. Promotoren zijn Prof. Franki Speleman en Prof. Geert Mortier.

Mentale retardatie of verstandelijke beperking is een complexe stoornis die 2 tot 3% van de bevolking treft. Genetische defecten vormen de hoofdoorzaak, gaande van mutaties in individuele genen tot grote chromosomale afwijkingen. Maar meestal blijft de oorzaak ongekend. Recent bleek dat in 10% van de gevallen een submicroscopische afwijking gedetecteerd worden via een nieuwe techniek. Deze techniek slaat de brug tussen moleculaire studies en de conventionele manier om afwijkingen van chromosomen op te sporen en wordt moleculaire karyotypering genoemd. Het onderzoek van Karen Buysse tast de mogelijkheden van de methode af.

De techniek helpt om de onderliggende mechanismen van chromosoomafwijkingen bloot te leggen. Verder draagt de moleculaire karyotypering bij tot de ontdekking van nieuwe genetische aandoeningen en tot een preciezere karakterisering van gekende syndromen. Ook afwijkingen die slechts één gen omvatten, kunnen worden opgespoord. Hierdoor verbetert het inzicht in de frequentie en het ontstaansmechanisme van afwijkingen die een verstandelijke beperking veroorzaken. Ook de diversiteit aan symptomen of uiterlijke kenmerken waarmee het genetische defect tot uiting kan komen, wordt nu stilaan duidelijk

woensdag 28 oktober 2009

Landjuweelfestival in hartje Gent

Het Landjuweelfestival slaat voor de derde keer zijn tenten op in hartje Gent, en dit tijdens de herfstvakantie. Vijf dagen lang, van woensdag 4 tot en met zondag 8 november, kan het publiek in Gent terecht voor één groot theaterfeest. Vzw Opendoek, NTGent, EFTC en Circa (Cultuurcentrum Gent) verwennen de liefhebbers van het amateurtheater met voorstellingen van de bovenste plank. Theaterzalen als NTGent, Minnemeers en Tinnenpot openen hun deuren voor fans van het amateurtheater, en meteen een hele eer om op te treden in de Gentse schouwburg. Een perfecte match of eerder een gedoodverfde clash, want deelnemen aan de wedstrijd betekent oog in oog komen te staan met de professionele juryleden. Naast zes voorstellingen die meedingen naar de prijs van het 73e Landjuweeltornooi prijken er jongerenvoorstellingen, vertellingen en het Landjuweel voor Figurentheater op de affiche.

Een gedreven team preselecteurs bezocht 107 verschillende voorstellingen en bekroonde vijftien gezelschappen. Hieruit werden zes deelnemers voor het eindtornooi geselecteerd. Tijdens het slotmoment (8 november) maakt de jury bekend wie als winnaar naar huis gaat.

Racing Sladek, PACT (Aalst): een muzikale voorstelling over totale overgave en de kleine kantjes van een weinig rooskleurig bestaan. PACT won vorig jaar het Landjuweeltornooi en is dus een prijsbeest dat niet mag ontgoochelen.

Kasimir en Karoline, Theater Stam (Oudenaarde): het verhaal speelt zich af op een kermis in het voorjaar 1930. Een stuk dat drijft op uitzichtloze situaties, miserie en onrechtvaardigheid biedt geen fijn avondje uit. Wel een fijn avondje theater, zo blijkt uit het juryrapport.

Lysistrata, Tejaterbende Oeps! (Olen): in het oorspronkelijke verhaal verenigt Lysistrata alle Griekse vrouwen om hun mannen te overtuigen geen oorlog meer te voeren. In de huidige versie is Lysistrata een frisse bonte verzameling van sensuele scènes in een absurd kantoor.

Heuvels van blauw, Theater De Balsemblomme (Gent): in deze klassieker van Dennis Potter worden verschrikkelijkheden aangepakt met verschrikkelijkheden. Een stuk voor kinderen in de donkere tijd die oorlog is. Ze kennen de oorlog van spannende anekdotes en voegen ze er hun eigen verhaal aan toe. Een verhaal vol verschrikkingen, met als doel de andere bang te maken om zelf minder bang te zijn.

Napels zien en sterven, Hofpoortteater Elckerlijc (Turnhout): dit stuk is een compilatie van ‘Napels’ en ‘Dozen’ van Arne Sierens. Elckerlijc presenteert de ware en enige voorloper van ‘In de Gloria’. Live liederen kleuren dit bonte spel.

Moeder Courage en haar kinderen, Theater Krakeel (Gentbrugge): het verhaal van Anna Fierling dat zich afspeelt tijdens de Dertigjarige Oorlog in Zweden, Polen en Duitsland. Anna trekt met haar zonen en haar stomme dochter Katrien achter de legers aan. Zij voorziet de troepen van voedsel, drank en laarzen, de oorlog is voor haar een bron van inkomsten. ‘Moeder Courage en haar kinderen’ is een felle aanklacht tegen de oorlogsindustrie en de verwerpelijke moraal van de mens om aan alles geld te willen verdienen.

Voor de derde keer organiseert OPENDOEK het Landjuweel voor Figurentheater. Een professionele eindjury kiest uit zes erg diverse voorstellingen een winnaar. Wie wordt de opvolger van Theater Tieret en mag de wisselbeker twee jaar op zijn schouw zetten? Maar er zijn ook de jongerenvoorstellingen. Jong geweld verdient zeker een plaats op het Landjuweelfestival. Naast de vijf geselecteerde voorstellingen volgen de jongeren samen workshops, kijken naar elkaars voorstellingen en houden nabesprekingen. Met overnachtingen in de jeugdherberg als kers op de taart. Onder de titel ‘Tronen, tranen en trollen’ brengt Van Stoel tot Stoel – Vertelkunst Vlaanderen vijf kwalitatieve verhalen voor kleuters en kinderen in het sprookjesachtige kader van de ruïne van de Sint-Baafsabdij. Kleed je warm aan!

Piet Arfeuille werkt een hele week met negen liefhebbers. De opdracht is een voorstelling te creëren, geïnspireerd op de Koopman van Venetië van William Shakespeare. Wordt het een uitdaging voor hem om dit tot een goed einde te brengen? Of voor de deelnemers om een week lang het werkritme van een Shakespeare goeroe aan te kunnen? Het resultaat blijft een verrassing. Zondag wordt het publiek getrakteerd op een boeiend aperitiefgesprek rond het reilen en zeilen van het amateurtheater. Servé Hermans (acteur NTGent) legt een resem professionele en niet-professionele sprekers op de rooster. Het Landjuweelfestival wordt feestelijk afgesloten met het slotmoment, waar de winnaars van het 73ste Landjuweeltornooi en het Landjuweel voor Figurentheater worden bekendgemaakt. Ook de andere luiken van de programmatie komen op een originele manier aan bod. De presentatie is in handen van Wunderbaum. Volledig programma op http://www.hetlandjuweel.be

Project Gent Sint-Pieters trekt gerenommeerde architecten aan

Fabiolalaan Langsheen de Koningin Fabiolalaan, die uitmondt op het Koningin Maria-Hendrikaplein aan het station Gent Sint-Pieters, zal een volledig nieuwe stadswijk worden gerealiseerd. Het wordt een evenwichtige mix van kantoren, woningen, handelszaken en kwalitatieve openbare ruimten. De site is ingedeeld in drie zones, deels eigendom van de NMBS Holding en deels van de stad Gent. De zogenaamde zone SOFA, wat staat voor Stedelijke Ontwikkelingmaatschappij FAbiolalaan, de zone het dichtste bij het station en zal als eerste van de drie zones worden getransformeerd. Het gaat om zowat 100.000m² (vloeroppervlakte) boven de ondergrondse pendelparkeergarage die momenteel in aanbouw is. Het startsein voor de ontwikkeling is officieel: het stedelijk ontwikkelingsbureau Euro Immo Star heeft een internationale ontwerpwedstrijd gelanceerd voor de SOFA zone. Deze werkwijze zal garant staan voor het vooropgestelde kwaliteitsstreven.

Euro Immo Star schreef een wedstrijd uit waarvoor heel wat bekende ontwerpteams zich inschreven. “Ik ben blij dat zoveel gerenommeerde ontwerpteams interesse toonden in de ontwikkeling van de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters. Dit onderstreept de trend dat stationsomgevingen interessante locaties zijn voor stedelijke vernieuwingsprojecten”, zegt Lieve De Cock, general manager van het stedelijke ontwikkelingsbureau Euro Immo Star. Uiteindelijk werden 5 teams weerhouden. Ze kregen de opdracht om een inrichtingsplan voor de zone SOFA uit te werken met de klemtoon op duurzaamheid, én om een schetsontwerp te maken voor een eerste kantoorgebouw op deze zone. In deze plannen moet natuurlijk rekening gehouden worden met de voorwaarden die vastgelegd zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De jury onder voorzitterschap van oud-burgemeester van Gent Frank Beke, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Gent, de NMBS-Holding en de opdrachtgever, aangevuld met externe deskundigen. “De jury zal bij de beoordeling van de dossiers speciale aandacht besteden aan de kwaliteit van het stedenbouwkundige en architecturale ontwerp, energie-efficiëntie en duurzaamheid, economische efficiëntie en de aangetoonde ervaring in dergelijke projecten”, alsnog Lieve De Cock. De jury zal het winnende ontwerp, naar verwachting, begin volgend jaar bekendmaken. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van het project, waarvan de realisatie waarschijnlijk eind 2010 zal starten.

Shortlist gerenommeerde ontwerpteams

Asymptote Architecture (New York – Hani Rashid en Lise Anne Couture)

AWG Architecten (Antwerpen –bOb van Reeth)

Benthem Crouwel Architekten (Amsterdam)

OAB (Barcelona – Carlos Ferrater) / Jaspers & Eyers Architects (Brussel)

Poponcini & Lootens Ir. Architecten bvba (Antwerpen)

dinsdag 27 oktober 2009

Gouverneur Denys brengt werkbezoek aan Rijksarchief.

Rijksarchief 08Gouverneur Denys en gedeputeerde Jozef Dauwe brachten een werkbezoek aan de Rijksarchieven van Beveren en Gent. De provincie Oost-Vlaanderen en het Rijksarchief willen nagaan hoe ze best kunnen samenwerken om het Oost-Vlaamse erfgoed te bewaren en te ontsluiten. Zo zal men onderzoeken hoe de digitalisatie van erfgoed kan bijdragen tot het vlot toegankelijk maken van de informatie. Zo kunnen stamboomonderzoekers genealogische bronnen uit het hele land kunnen raadplegen vanuit de leeszaal van elk Rijksarchief. Ook rond cartografisch erfgoed willen de provincie en het Rijksarchief samen werken.

Het Rijksarchief beheert het geheugen van België. In Gent zijn dat de archieven van het graafschap Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen (tot ca. 1870), schepenbanken en heerlijkheden, gemeenten en kerkfabrieken en historische kerkelijke instellingen (zoals de Sint-Pietersabdij, het bisdom Gent tot 1801 en vele andere). Familie archieven, kaarten en plannen vind je er ook. De hier bewaarde archiefbescheiden overspannen een periode van 12 eeuwen (819 tot 20e eeuw). Het archief streeft na om belangrijke archieven te verwerven en te bewaren. Bedrijven, verenigingen en families die ooit een belangrijke rol speelden in het sociaal, politiek, economisch of cultureel leven zijn welkom. Gedeputeerde Dauwe: “Bepaalde archieven die representatief voor teloorgegane bedrijfstakken zoals dat van de Boelwerf zijn natuurlijk welkom”. Zo plant de provincie Oost-Vlaanderen volgend jaar een studiedag rond bedrijfsarchieven in de provincie.

Rijksarchief 01Gouverneur Denys: “Een archief lijkt misschien een stofferige bedoening, maar toch zit er daar onder een heel boeiende materie die wij ter beschikking willen stellen voor iedereen die op zoek gaat naar zijn eigen verleden, zijn familie, een dorp of het huis waar hij woont”. Daarom wil de gouverneur archieven digitaliseren, bewaren en ter beschikking stellen. Maar dat is een secuur werk van lange avond. Gouverneur Denys: “Uiteraard moeten de bewuste stukken in orde zijn of gerestaureerd zijn. Een digitale kopie van een beschadigt stuk is geen goede kopie”. Maar de beschikbare ruimte is beperkt. Het rijksarchief kijkt uit naar betere locatie waar meer plaats is en de archieven beter en veiliger bewaard kunnen worden.

Op 25 november gaat de eerste virtuele educatieve tentoonstelling van het Rijksarchief online. De lancering is tevens het startschot van een studiedag in de Senaat waarop key note speakers uit archiefwereld, politiek, onderwijs, universiteit e.a. het belang van archieven voor een democratie centraal stellen. Klik hier voor het programma.

Sneeuwwitje is saai

sneeuwroosje Nobody’s perfect. Gelukkig maar want meer van hetzelfde is saai, en diversiteit maakt het leven plezant! Dat is de boodschap van “Het Straatsalon” dat VZW Sociumi in oktober 2009 lanceert: een reizende tentoonstelling met visuals ontworpen door studenten grafische vormgeving van Sint-Lukas Brussel en Sint-Lucas Gent, met als thema ‘diversiteit’. Ze focussen op verschillen tussen mensen qua leeftijd, huidskleur, geaardheid, overtuiging, afkomst. Enkele van deze bijzondere ontwerpen werden bekroond met een prijs. Sneeuwblauwtje en haar vele zussen, de man met de pet meets de vrouw met de boerka, en vele andere posters worden voor het eerst aan het publiek getoond op 29 oktober 2009 in Gent, waar Sociumi het startschot zal geven voor het rondreizende Straatsalon.

Alle ontwerpen werden gebundeld in een mooi kijkboek, en tijdens het Straatsalon licht een gratis straatkrant de doelstellingen van de campagne nader toe. Met deze campagne wekt Sociumi immers abstracte begrippen als ‘diversiteit’ en ‘actief burgerschap’ tot leven, door ze op een speelse en toegankelijke manier op pleinen overal in Vlaanderen voor te stellen. Door er een echt openlucht salon van te maken, met een zithoek bij de tentoonstelling, creëert Sociumi bovendien alle mogelijkheden voor een interactieve dialoog tussen bezoekers en deelnemers. Harmonieus samenleven is immers een keuze.

PROGRAMMA
Donderdag 29 oktober
18u30-21u / receptie muzikaal omlijst door TRAM / Iedereen welkom!
Vrijdag 30 oktober
Doorlopend open van 10u tot 21u.
14u-16u Voorstelling diversiteitsproject Boyokani: toonmoment van DVD-opname, hapjes en een spel die je in de Afrikaanse cultuur laat duiken. (door De Liberale Beweging voor Volksontwikkeling vzw, Afrikaans Platform)
Zaterdag 31 oktober
Doorlopend open van 10u tot 21u.

Tourschema STRAATSALON 2009
29 tot 31 oktober 2009 - Kouter – 9000 Gent
17 tot 19 december 2009 – Martelarenplein (stationsplein) – 3000 Leuven

Conservatorium Gent speelt Symphonie Fantastique

Al vele jaren komen de gevorderde studenten van de conservatoria van Tilburg, Gent en Maastricht een keer per seizoen samen om een groot symfonieorkest te vormen. Gedurende een week trekken zij zich terug op het Belgische platteland, op een neutrale plek voor iedereen. Daar bereiden zij zich voor op een symfonisch concert dat aan het eind van die week in de drie steden Tilburg, Gent en Maastricht uitgevoerd wordt. De combinatie van afzondering en geconcentreerd studeren, de stimulerende invloed van een internationaal samengestelde groep studenten en het enthousiasme van de speciaal voor dit project geëngageerde gastdirigenten leiden telkens weer tot een artistiek hoogstaand resultaat.

In het verleden werd al een beroep gedaan op dirigenten als Silveer Van den Broeck, Georg Fritzsch, Jos Van Immerseel, Jan Stulen, Ed Spanjaard, Vincent Barthe Roberto Benzi en Dirk Brossé om de formatie te leiden. Zij brachten de afgelopen jaren samen met het orkest een gevarieerde bloemlezing van meesterwerken uit het orkestrepertoire van de 19e en de 20e eeuw. Dit jaar staat de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz op het programma. Voor de vertolking van de solopartij in de Rhapsodie van Claude Debussy werd klarinetstudent Sven Van De Voorde van Hogeschool Gent Conservatorium geselecteerd.

Tickets kunnen op voorhand gekocht worden bij het Conservatorium, projectbureau, Hoogpoort 64, 9000 Gent. Reserveringen per e-mail: ticketscons@hogent.be
Telefonische reserveringen: +32 (0)9 269 20 74, maandag – vrijdag tijdens de kantooruren (bij afwezigheid kan je je bestelling inspreken op het antwoordapparaat).

Tarantelle Styrienne, orkestratie van M. Ravel \ CL. Debussy \ 1890.
Pastorale d’été, A. Honegger \ 1920.
Première Rhapsodie voor klarinet en orkest \ CL. Debussy \ 1909-1910.
Solist: Sven Van De Voorde
Symphonie Fantastique, opus 14 \ H. Berlioz \ 1830. Onder leiding van Arjan Lien.

Vrijdag 20 november 20.30 uur \ Concertzaal Tilburg , +31 (0)13 543 22 20 \ 14,75 euro
Zondag 22 november 15.00 uur \ Parkstad Limburg Theaters Heerlen, +31 (0)45 571 66 07 \ 10 euro
Maandag 23 november 20.00 uur \ Concertzaal Muziekcentrum de Bijloke Gent, +32 (0)9 269 20 74 \ 5 euro

Opnieuw wissel in de Gentse gemeenteraad.

Maandagavond nam de Gentse Meryem Kaçar (Groen!) ontslag als gemeenteraadslid. Haar opvolger Baki Emirveloiglu legde bij het begin van de zitting de eed af als gemeenteraadslid. Hij maakt daarmee deel uit van de Groen! fractie in de Gentse gemeenteraad. Baki Emirveloiglu (37) is geboren in Turkije en woont al dertig jaar in Gent. Hij heeft een diploma sociaal-cultureel werk aan de Sociale Hogeschool Heverlee en is werkzaam als jeugdwelzijnswerker. Het is zijn eerste politiek mandaat, hij is gehuwd, vader van drie kinderen en woont in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Maar ook Freya Van Den Bossche (SP.a) neemt ouderschapsverlof. Haar vervanger is Mohamed El Bachir, geboren in Tasersite, Marokko, op 14 november 1976. Hij is gehuwd en lijnpiloot van opleiding maar hij oefent dit beroep niet uit. Hij geeft fiscaal en juridisch advies en hij is eigenaar van de bio-broodjeszaak Mid’O in de Wondelgemstraat. Mohamed El Bachir behaalde 1.068 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

De komende maanden zijn er nog twee gemeenteraadsleden die ouderschapsverlof nemen. Gemeenteraadslid Lien Braeckevelt (SP.a) laat zich wegens reden van zwangerschap eind januari aflossen. Haar vervanger is eveneens Mohamed El Bachir. Als Freya Van Den Boscche haar functie als gemeeneraadslid weer opneemt zal Mohamed El Bachir Lien Braeckevelt vervangen.

Schepen Sofie Bracke neemt wellicht op 11 januari ouderschapsverlof voor de geboorte van haar tweede kindje. Het is de tweede keer dat zij ouderschapsverlof neemt. Eind oktober 2008 nam zij drie maand verlof . Oud schepen en gemeenteraadslid Frank Wijnakker heeft haar gedurende die periode vervangen. Of dat deze keer zal gebeuren is de vraag. Sofie Bracke: "Een schepenambt is een zware taak die je niet zomaar voor een maand of wat van je afschuift, ik volg zware dossiers zo wie zo van nabij. Vermoedelijk zal ik mij voor een korte tijd laten verontschuldigen, maar dan ga ik zo snel mogelijk weer aan de slag".

Tien jaar Taaltelefoon: 114.216 keer antwoord over het Nederlands

De Taaltelefoon viert vandaag 27 oktober zijn tiende verjaardag. Tot op vandaag heeft de Taaltelefoon in totaal 81.581 oproepen voor taaladvies beantwoord. Die oproepen vertegenwoordigen 114.216 taalvragen. De taalvragen worden telefonisch en per e-mail gesteld aan de Taaltelefoon. Op dit moment zijn ongeveer 55% van alle oproepen telefonische oproepen, bijna 45% komt via e-mail binnen. Meer dan drie vierde daarvan zijn vragen die gesteld werden via het vraagformulier op Taaladvies.net , de website voor taaladvies van de Nederlandse Taalunie. Daarnaast worden nog heel af en toe vragen via fax of brief aan de Taaltelefoon voorgelegd.

Zowel de eigen website van de Taaltelefoon als de websites Taaladvies.net en Woordenlijst.org spelen een sleutelrol in de adviseringsopdracht van de Taaltelefoon. Taaladvies.net was in 2008 alleen al goed voor 4,4 miljoen geconsulteerde pagina’s, en is daarmee uitgegroeid tot de belangrijkste internetreferentie voor taaladvieskwesties voor het Nederlands. Samen met de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in Nederland beantwoordt de Taaltelefoon de vragen die via Taaladvies.net binnenkomen. Beide taaladvies diensten houden ook de informatie op de site actueel en werken aan de verdere uitbreiding van het aanbod van adviezen op Taaladvies.net . Het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie waakt over de kwaliteit van de adviezen.

Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag lanceert de Taaltelefoon een nieuwe publicatie. De gids ‘In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereen’ biedt op 130 pagina’s een handig overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie. De adviezen gaan vooral in op problemen en fouten die in de taalpraktijk dikwijls voorkomen. De publicatie is vanaf woensdag 28 oktober voor iedereen beschikbaar via de website van de Taaltelefoon. Taaltelefoon: 078 15 20 25 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en op schoolwoensdagen ook van 14 tot 16 uur) www.vlaanderen.be/taaltelefoon

maandag 26 oktober 2009

Brandweer boos over verzonnen misverstand rond “De Hel”

Het Gentse Hulpcentrum 100 en de collega’s van de Gentse brandweer reageren verontwaardigd op het verzonnen verhaal over de zogezegde moeilijke melding van de brand in restaurant De Hel vorige week vrijdag. Volgens Het Laatste Nieuws en De Gentenaar zou de oproeper tot zes keer toe de boodschap moeten hebben herhalen, wat totaal niet klopt. Er is slechts één oproep geweest en de brandweer werd onmiddellijk uitgestuurd. Het Laatste Nieuws wist dit, want de journalist heeft de anekdote gecheckt bij Griet De Waele, communicatieverantwoordelijke van de brandweer.

Dat het foute verhaal desondanks toch in de krant kwam, vindt men bij het Hulpcentrum 100 ongepast en een aanslag op de beroepseer. Van een zogezegd misverstand was immers geen sprake. Integendeel, de oproep over deze brand is professioneel beantwoord en werd correct afgehandeld. Tijdens het gesprek wordt er uiteraard uitdrukkelijk gevraagd naar de naam van het restaurant en het exacte adres, maar zonder de ernst van de oproep ook maar enigszins in twijfel te trekken. De eigenares van restaurant De Hel is bovendien erg blij dat de brandweer zo snel ter plaatse was, daardoor werd een ramp op het nippertje vermeden.

Het Hulpcentrum 100 is de spil in de hulpverlening bij brand en medische noodgevallen. Zij ontvangen alle noodoproepen voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen en sturen de juiste middelen ter plaatse. Daartoe hanteren zij de aangeleerde procedures, volgens een vast stramien. Griet De Waele: “Voor iemand die panikereert lijkt dit soms tijdverlies, maar de juiste vraagstelling maakt echt het verschil. De juiste middelen en mensen op de juiste plek krijgen is heel belangrijk en soms levensreddend”. Het Hulpcentrum 100 krijgt wel eens flauwe grappenmakers aan de lijn, maar zelfs dan nemen ze geen risico. Een mogelijks grappige connotatie aan een oproep of een adres, dringt overigens meestal pas later door, als alles achter de rug is.


Het gesprek op vrijdag 23 oktober 2009, 08.32 u

- Met de 100.
- Euh, meneer ik denk dat het brandt in de restaurant De Hel in de Kraanlei op de hoek van ‘t Patershol.
- Kraamlei?
- Kraanlei, euh, 81.
- 81.
- Ja, aan ‘t Patershol. Ik ben de buurvrouw, mijn huis hangt al vol met rook en ‘k zie rook vanbinnen bij hen.
- Kraanlei é, ja. En welk restaurant is dat?
- Euh, café of restaurant De Hel op de hoek van de…
- De Hel?
- Ja, de Rodekoningsstraat en de Kraanlei
- De Hel. Rodekoningsstraat é?
- Ja, ter hoogte van de Zuidenbrug.
- OK, en zijn er daar nog mensen aanwezig?
- Ik weet het niet, meneer. Wel, ik ben de buurvrouw, ik kom hier juist binnen ik zie hier enorm veel rook hangen , ik ben beginnen checken bij mij en dan kijk ik binnen bij hen en zie ik dat er daar rookontwikkeling is.
- Geen weet van mensen, het is vol rook, OK. En dat restaurant of dat café is dat ook vol rook?
- Ja, het is vooral zij, het is van bij hen dat het komt, pas op dat zijn 2 historische panden he.
- Ja, ja, ja. OK maar da’s goed, kijk, de Kraanlei met de Rode, die Rode…
- Koningsstraat.
- Met de Rodekoningsstraat, OK, wij gaan de brandweer sturen mevrouw. In orde?
- OK.
- Alsjeblieft, daag.
- Dag.

Stad Gent op Boekenbeurs Antwerpen

Van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 11 november kan men in Antwerpen terecht voor de 73e editie van de Boekenbeurs. Ook dit jaar zijn de vier hallen van Antwerp Expo tot aan de nok toe gevuld met 114 boekenstands en maar liefst 60.000 boeken. De Boekenbeurs is dan ook een jaarlijkse trekpleister voor ruim 160.000 boekenliefhebbers. Ook bij deze keer pakt de boekenbeurs uit met talloze auteurs die hun nieuwste boeken voorstellen of discussiëren over hete hangijzers. Er zijn themadagen rond liefde, wetenschap, geschiedenis, Romeinse en Griekse klassieken en zelfs een dag rond het thema ‘red jezelf’ vol wijze raad en handige tips om je leven meer glans, wijsheid en inzicht te geven. Kinderen worden extra verwend met het Kidz programma en op de boekenverdieping valt er iedere dag iets bijzonders te beleven, zoals een poëziemarathon, leerkrachtendagen, een themadag rond geschiedenis en een speciale dag voor grootouders en hun kleinkinderen.

Na de enthousiaste respons van het talrijke publiek bij de vorige edities zal de Stad Gent ook dit jaar op de boekenbeurs vertegenwoordigd zijn met een stand van het Departement Cultuur samen met de stedelijke musea, cultuurdiensten en Gentinfo. Het verhaal van het rijke Gentse museumpatrimonium wordt in talrijke geïllustreerde catalogi gepresenteerd. Zo zal men ongetwijfeld trends, speelgoed en dagelijkse gebruiksvoorwerpen herkennen in de uitgave ‘het leven zoals het was in de jaren 50, 60, 70 en 80’. Of men ontdekt de geschiedenis van de Sint-Pietersabdij in het stripverhaal ‘Het geheim van de gevallen engelen’. Verder ontdekt men de Gentse geschiedenis in de archeologische uitgaven en komt men alles te weten over het nieuwe stadsmuseum. Een nadere kennismaking met de Gentse musea kan ook tijdens de Gentse museumnacht op donderdag 3 december 2009.

Op de Gentse stand kunnen de bezoekers van de beurs kennis maken met een veelzijdig aanbod aan publicaties over Gentse cultuur en geschiedenis. Gent is een bruisende letterenstad, met tal van activiteiten rond literatuur, met kleine en grote L. Naast de vele bestaande agenda's en promotiekanalen verdient het Gentse literaire leven een stevig promotie instrument. Daarom lanceert de Stedelijke Openbare Bibliotheek een maandelijkse digitale nieuwsbrief 'Literaire actualiteit in Gent', met nieuws over onder andere literaire activiteiten en evenementen van de volgende maanden, nieuw literair werk van Gentse auteurs en interessante producties (toneel, opera, muziek, film, enz.) gebaseerd op of verwijzend naar literatuur. De nieuwsbrief kondigt elk item aan en legt telkens de link naar de website waar de lezer meer informatie kan vinden. Alle literaire genres en vormen komen aan bod, voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elke geïnteresseerde kan intekenen op de nieuwsbrief via de website van de bibliotheek www.gent.be/bibliotheek.

Praktisch: de Boekenbeurs vindt plaats in Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen, van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 11 november 2009. Iedere dag van 10 tot 18 uur. Op donderdag 5 en dinsdag 10 november tot 22 uur. De stand van de Stad Gent ligt in hall 4. Link: http://www.boekenbeurs.be

Toegangsprijzen: 8 euro volwassenen, 6 euro voor scholieren (vanaf 13 j.), studenten (op vertoon van studentenkaart), groepen vanaf 15 personen, leerkrachten (op woensdag 4 en donderdag 5 november en met lerarenkaart), 60-plussers (op weekdagen), andersvaliden alleen of met 1 begeleider (op vertoon van andersvalidenkaart, prijs per persoon). 4 euro: vakantietarief voor kinderen van 13 t/m 17 jaar indien vergezeld door een volwassene.
Gratis: kinderen t/m 12 jaar, (voor schoolgroepen geldt het scholieren- of groepstarief). 20 euro: abonnement: onbeperkte toegang tot de Boekenbeurs. Te verkrijgen aan de kassa met een pasfoto.

vrijdag 23 oktober 2009

Civitas nodigt iedereen uit op actieve en informatieve happening

Hybridebus 17Op zaterdag 21 november slaat het Civitas team van 14 tot 17 uur de tenten op aan het Sint-Baafsplein. Op de Civitas happening komt het publiek niet alleen te weten wat Civitas nu precies betekent voor Gent; er valt ook heel wat te beleven. Kinderen krijgen er hun eigen kindermuur waarop ze zich creatief helemaal kunnen uitleven. Met krijttekeningen kunnen ze een eigen, frisse kijk op mobiliteit geven. Samen met de rest van het gezin krijgen ze ook de kans om eens met een gekke fiets capriolen uit te halen. Is uw eigen fiets nog niet officieel geregistreerd? Kom op de Civitas-happening dan even langs voor een gratis fietsregistratie of zelfs een kleine reparatiebeurt bij de mobiele fietsherstelplaats van Max Mobiel.

Vindt u dat uw eigen wagen toch wel een dure grap wordt? Informeer dan even op de Cambio stand hoe u een auto kunt delen. Misschien is dat wel de oplossing waarnaar u op zoek bent. De Lijn pakt op de Civitas-happening uit met de spiksplinternieuwe Trammelant jongerenbus. Daarin komt u onder andere te weten hoe duur het is om een stoel te herstellen en kunt u met eigen ogen zien hoe moeilijk het wel is om graffiti te verwijderen. Civitas wil mensen ook stimuleren om meer te stappen. De fanfare 'Vooruit met de Kuit' zal alvast het goede muzikale voorbeeld geven. Er wacht de bezoeker ook nog een leuke verrassing.

Civitas is een Europees project waaraan de Stad Gent meewerkt met een aantal partners. Samen met De Lijn, Max Mobiel, Universiteit Gent, Cambio, StudentENmobiliteit en AWV worden er gedurende vier jaar 25 initiatieven genomen om van Gent een nog duurzamere mobiele stad te maken. CIVITAS is een acroniem voor CIty-VITAlity-Sustainability. De initiatieven zullen een positieve invloed hebben op de mobiliteit, het milieu en de leefbaarheid in de stad, en worden mee gerealiseerd dankzij de financiële ondersteuning van Europa.

Gent wint internationale klimaatprijs

De Stad Gent mocht op 22 oktober tijdens een galadiner in de historische abdij van Melk in Wachau (Oostenrijk) de Climate Star Award 2009 in ontvangst. De Europese Climate Alliance beloont Gent hiermee voor de opmaak van zijn klimaatplan en voor de geplande aanpak om de CO2-uitstoot in Gent flink terug te dringen en zo zijn burgers en gebruikers meer energieonafhankelijk te maken. Het klimaat is aan het veranderen. Om deze zorgwekkende evolutie een halt toe te roepen moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd worden. Vooral steden spelen hierbij een belangrijke rol. Het gaat niet alleen om de klimaatverandering en de gevolgen voor het milieu. Over 40 à 60 jaar zijn de voorraden aardolie en aardgas gewoon uitgeput.

De Stad Gent engageert zich al langer om het energieverbruik en de CO2 uitstoot te reduceren. Zo ondertekende het stadsbestuur in 2007 het Lokaal Kyotoprotocol, werd in 2008 een eerste lokaal klimaatplan opgesteld en zette het stadsbestuur in januari 2009 zijn handtekening onder het Burgemeestersconvenant. Het Gentse bestuursakkoord bepaalt zelfs dat Gent zal streven naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat zou betekenen dat heel Gent tegen dan nauwelijks nog CO2 genereert door een veel lager verbruik van energie en door zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen aan te spreken. De Stad Gent wil zelf het goede voorbeeld geven. Zo is de elektriciteit sinds september 2008 100% groene stroom, (ver)bouwt de Stad Gent laagenergetisch of zelfs passief, geeft ze subsidies voor onder meer dakisolatie, werd vzw REGent opgericht die het energieverbruik van Gentenaars naar omlaag moet krijgen, enzovoort.

Om te weten hoeveel werk de Stad Gent voor de boeg heeft, liet de Milieudienst van de Stad Gent een CO2 nulmeting uitvoeren. Deze legt precies vast hoeveel CO2 de hele stad uitstootte in 2007. Op basis van die gegevens kan er werk gemaakt worden van een concrete aanpak van het probleem. Om zoveel mogelijk partijen (bedrijven, handelaars, burgers, verenigingen,enz.) te betrekken bij die aanpak, wil de Stad Gent met partners uit de diverse sectoren die CO2 produceren een participatietraject opzetten. Dat moet iedereen in Gent de kans geven mee na te denken over de knelpunten en over mogelijke oplossingen. Die inspraak moet bovendien het draagvlak voor structurele maatregelen vergroten.

Het zijn precies die twee maatregelen, de CO2-nulmeting en de aanpak via een participatietraject, die de jury van de Climate Alliance konden bekoren. 444 Europese steden en gemeenten dienden 118 projecten in. Vijftien daarvan werden beloond met een Climate Star, waaronder Gent. Twee jaar geleden kreeg Gent ook een Climate Star Award voor de actie ‘Onze wijk beweegt’ van de Dienst Mobiliteit.

donderdag 22 oktober 2009

House of the Sleeping Beauties is beste creatie 2009

sleeping beautyHet Duitstalige vakblad Opernwelt heeft zopas zijn Jahrbuch 2009 voorgesteld. In dit boek wordt de productie House of the Sleeping Beauties (LOD/ Toneelhuis/De Munt) tot beste creatie van 2009 genomineerd. Volkmar Fischer van de Bayerischer Rundfunk zet House of the Sleeping Beauties op nummer 1 in zijn persoonlijke lijst van beste creaties met speciale aandacht voor de compositie van Kris Defoort. De muziek van de opera wordt in de vele andere persrecensies telkens voortreffelijk onthaald. De muziek van Kris Defoort verscheen ook op dubbel CD bij het label Fuga Libera. Zowel de binnen- als de buitenlandse pers is heel enthousiast. Vertrekpunt is het boek The House of the Sleeping Beauties (1961) van de Japanse auteur en Nobelprijswinnaar Yasunari Kawabata. Het boek werd ondertussen ook verfilmd: http://www.houseofthesleepingbeauties.com

Het boek vertelt de opeenvolgende bezoeken van de oude heer Eguchi aan een vreemd en teder bordeel waar oudere mannen de nacht kunnen doorbrengen en zich in bed kunnen aanvleien tegen de warme lichamen van door slaapmiddelen verdoofde, zeer jonge meisjes: een verhaal over afscheid nemen, ouderdom en dood. Bij het lezen van deze verstilde elegie ontstonden bij componist Kris Defoort spontaan muzikale ideeën. De stem staat als instrument centraal in zijn opera. Terwijl een koor van vier vrouwenstemmen vooral de lichamen van de slapende meisjes beschrijft, bezingt een sopraan de bedenkingen en handelingen van Eguchi. De rol van de oude heer Eguchi wordt gezongen door een bariton: hij geeft uiting aan Eguchi’s onmiddellijke gewaarwordingen bij het zien van de meisjes en aan de herinneringen die deze oproepen aan andere vrouwen uit zijn verleden. Vooraleer Eguchi de deur van die kamer open doet, voert hij bij elk bezoek een gesprek met de bordeelhoudster. Binnen en buiten, gezongen en gesproken: twee werelden van weemoed, maar verschillend in kleur, intensiteit en emotionaliteit. Link: http://www.lod.be

Windows 7 geeft Microsoft weer wat krediet.

Vandaag ligt Windows 7 in de rekken, en dat is geen dag te vroeg. Normaal krijg je het besturingssysteem meegeleverd op je nieuwe PC, maar Vista gebruikers zullen maar wat graag van dat onding verlost worden. Het Vista verhaal begon nochtans heel positief, tot de reacties van de gebruikers binnen kwamen. Het systeem was ongelooflijk traag, er werden ongelooflijke hoeveelheden waarschuwingen gegeven en gamers verketterden Vista zoals nog nooit een besturingssysteem afgekraakt werd. Het werd voor velen meteen ook de terugkeer naar het veilige en stabiele Windows XP.

Het zag er naar uit dat Microsoft iets goed te maken heeft. De omzet uit besturingssystemen viel afgelopen jaar met 13% terug, wat er op wijst dat veel gebruikers Vista overslaan om te wachten op een beter besturingssysteem. Dat de verkoop van nieuwe PC’s dit najaar dankzij Windows 7 een vlucht zal nemen is vrij zeker. Echter niet voor het bedrijfsleven: daar het zal wellicht nog een jaar of wat duren eer men de nieuwe PC’s met Windows 7 binnenhaalt. PC bouwers zoals DELL, HP en ACER kunnen maar hopen dat de verkoop weer aanzwengelt.

Microsoft kon zich niet riskeren om zich nog eens in zijn eigen voet te schieten en zette een van de grootste testprogramma’s aller tijden op. Ook hier op de redactie liet Tristan zich gaan. Als volwaardig gamer installeerde hij de testversie van Windows 7 en het resultaat was meer dan behoorlijk. Toch draait het systeem niet echt beduidend sneller onder Windows 7 dan onder XP. Maar het nieuwe besturingssysteem heeft zoveel extra’s aan boord dat de overstap echt verantwoord is. Windows 7 draait ook goed op kleine notebooks die veel minder performant zijn. En laat dat nu uitgerekend de snelst groeiende markt zijn.

Om de gebruikers gerust te stellen: werd ervoor gezorgd dat de compatibiliteit gewaarborgd blijft. Dat was niet het geval bij voorganger Vista. Zo is er in Windows 7 een "XP-mode" die er voor zorgt dat software die op maat van Windows XP, dat Vista bruikbaar blijft. Het nieuwe systeem werk ook energie-efficiënter. Laptopgebruikers die na 2 tot 4 uur verplicht waren om halt te maken en hun laptop op te laden kunnen nu wachten tot ze terug thuis zijn. Kantoorgebruikers zijn enthousiast over de mogelijkheid om met twee schermen te werken: het lijkt er naar dat Windows 7 een deugdelijk werkpaard is. Ook gamers zijn enthousiast: op scherm 1 gamen ze en op scherm 2 zitten ze te chatten of te internetten. Vooral leuk voor iemand die niet meer van achter zijn computerscherm weg te krijgen is.

In totaal zijn er vijf verschillende versies van Windows 7: Starter, Home Premium, Professional en Ultimate. Voor bedrijven is er ook Enterprise. Upgrades kosten 119 tot 320 euro. Vanaf vandaag liggen er 50.000 computers in de winkel met Windows 7. Wie meer wil weten over het upgraden naar Windows 7 kan hier terecht: http://www.microsoft.com/belux/nl/windows/buy/offers/upgrade-faq.aspx

Boek.Be lanceert website voor E-Boeken en E-Readers

Boek.be start als eerste in Vlaanderen met een website voor e-boeken en e-readers: www.e-boek.org . Boek.be neemt dit initiatief in samenwerking met de boekhandels in Vlaanderen omdat zij erin gelooft dat het digitale boek in de toekomst zal doorbreken. Pieter Aspe, Hugo Claus, Stieg Larsson, Karin Slaughter en vele anderen zijn allemaal digitaal verkrijgbaar via deze website. In de toekomst zal het aantal titels zeker toenemen want Boek.be wil alle uitgevers stimuleren om hun nieuwe en minder nieuwe boeken in digitale vorm aan de lezer aan te bieden.

Boek.be werkt hiervoor samen met ePagine, een bedrijf gespecialiseerd in softwareapplicaties voor de boekhandel. In de eerste fase zal www.e-boek.org enkel Nederlandstalige e-boeken aanbieden. In de loop van het najaar wordt het aanbod uitgebreid met Engelstalige en Franstalige e-boeken. Een handige feature van de website is dat je een proefexemplaar van een boek kunt inkijken. Wil je als voorsmaakje de eerste 10 à 20 pagina’s van een boek lezen, dan kan je gratis een proefexemplaar downloaden. Op stand 220B in hall 2 op de Boekenbeurs kan het publiek van dichtbij zelf kennismaken met www.e-boek.org en de BeBook e-reader (i.s.m. BeBook).

Om een e-boek te kopen moet je eerst een account aanmaken en een favoriete boekhandel kiezen. Dan moet je gratis Adobe Digital Edition downloaden en installeren. Met dit programma kun je e-boeken op je computer lezen en downloaden naar je e-reader. Vervolgens kun je e-boeken in je winkelkarretje laden en betalen. De link naar het te downloaden e-boek krijg je via e-mail opgestuurd. De prijs van een e-boek leunt dicht tegen de prijs van een gewoon boek aan. Wie op www.e-boek.org een e-boek koopt, behoudt dat in principe voor eeuwig. Als je je e-reader verliest of hij gaat stuk, dan kun je de elektronische boeken opnieuw downloaden. De website houdt voor jou bovendien een persoonlijke boekenplank bij met de aangekochte werken.

Het e-boek is wellicht de toekomst voor de fervente lezer. De e-reader biedt de ideale oplossing om steeds een ruime keuze boeken bij de hand te hebben, of je nu thuis bent, op reis gaat of op de trein leest. Een digitaal boek lezen op een computerscherm kan maar is niet erg comfortabel én vermoeiend voor de ogen. De e-reader is perfect afgestemd op het digitale lezen. Wie nog geen e-reader in huis heeft, kan deze ook via www.e-boek.org aanschaffen. Hiervoor heeft Boek.be een overeenkomst gesloten met BeBook die de BeBook e-reader op de markt brengt. In de toekomst zal Boek.be ook andere e-readers aanbie den via zijn website. Het is de bedoeling dat de e-readers ook in de boekhandel zullen worden aangeboden. De prijs van de e-reader varieert van € 199 tot € 249 naar gelang van de grootte van het scherm.

woensdag 21 oktober 2009

Winnaars fotowedstrijd ‘Yell For Cadel’ gekend.

YellForCadel 08Marc Coucke, CEO van Omega Pharma, kan weer eens wat rustiger slapen. De omzet van Omega Pharma steeg het derde kwartaal met 4% tot 189 miljoen euro, en dit na twee kwartalen omzetdaling. Woensdagavond mocht een ontspannen Marc Coucke de winnaars van de wedstrijd ‘ Yell for Cadel’ ontvangen in de hoofdzetel van Omega Pharma. Marc Coucke: “Tijdens de Tour de France werd er massaal gereageerd op onze Yell For Cadel fotowedstrijd. Wielrennen en tennis zijn de twee sporten waar België nog in uitblinkt, en wij zijn vooral trots op onze wielrenners”.

Tijdens de afgelopen Tour werden medewerkers en genodigden dagelijks aan het werk gezet. Silence-Lotto stuurde hen elke dag op pad om de origineelste Silence-Lotto fans digitaal vastleggen op foto. Maar ook de fans mochten een eigen foto genomen op het parcours van de Tour doorsturen naar yellforcadel@silence-lotto.be. Uit alle inzendingen werden dagelijks 10 foto’s geselecteerd en op de website geplaatst. De geselecteerden krijgen nu allemaal een leuke geschenkenmand en de winnaar van de dag nog een extra prijs bovenop.

Na een professionele beraadslaging werden 20 winnaars bekend gemaakt. Die werden uitgenodigd om een leuk prijzenpakket af te halen. Deelnemers die niet in de top 20 zijn geëindigd, maar die wel met zijn/haar foto op de site staan, mogen eveneens een afspraak maken op brunhilde@silence-lotto.be Iedereen die op een van de foto’s op de site staat, krijgt een prijzenpakket. De 20 winnaars kregen een extra waardevol pakket, maar de meeste aandacht ging naar de eerste drie winnaars.

De eerste prijs ging naar Schmit Markus & Daniël, zij krijgen daar nog eens bovenop een Canyon fiets met omniumverzekering Callant, een Cycle Ops training system, One Part Set Ritchey, een MP3-speler van Selexion en Sony Ericsson GSM van Selexion. De tweede prijs ging naar Jehoel Bert uit Peer, hij kreeg een MP3-speler Selexion van aangeboden. Labruyère Romain kreeg een Sony Ericsson GSM van Selexion aangeboden. De drie winnaars kregen daar nog eens bovenop het prijzenpakket van de overige deelnemers aangeboden.

Digitale vrachtwagensluis weert sluipverkeer

Vrachtwagensluis 07In Rieme, deelgemeente van Evergem in de Gentse kanaalzone, is vandaag de eerste digitale vrachtwagensluis in gebruik genomen. De sluis moet het sluipverkeer uit dorpskernen weren. Dagelijks worden de dorpskernen in de Gentse kanaalzone doorkruist door zware vrachtwagens. In Rieme rijden dagelijks meer dan 700 vrachtwagens door de dorpskern. Het systeem kost 410.000 euro en zal 6 maanden proefdraaien. Projectingenieur Kathy Courtens: “De prijs ligt hoger omdat de volledige software en het onderhoudscontract voor de komende twee jaar meegerekend werd. Maar als er meerdere systemen geïnstalleerd worden zal de prijs dalen”.

Verkeersborden aan de rand van de woonkern waarschuwen vrachtwagens dat ze er alleen mogen laden en te lossen. Elk voertuig hoger dan 3 meter wordt met laser en camera geregistreerd. Bij het verlaten van de dorpskern gebeurt hetzelfde. Het systeem berekent de snelheid van het voertuigen tussen de twee meetpunten reden en haalt er de voertuigen tussenuit die niet ter plaatse gestopt zijn om te laden of lossen. De nummerplaten van bussen en van de hulpdiensten worden geregistreerd op een ‘white list’ en worden niet geverbaliseerd. Voertuigen die geseind staan of niet verzekerd zijn worden altijd geflitst.

Vrachtwagensluis 04Er wordt eveneens een samenhangend pakket maatregelen genomen. Zo wordt het systeem van vrachtwagenroutes door GPS operatoren gepromoot. Er wordt ook een informatiecampagne naar de bedrijven gestart. Een folder moet de chauffeurs helpen om snel hun bestemming binnen het havengebied te bereiken, en dit via de verplichte route. Per dorp worden er concrete maatregelen genomen. Zo worden er verkeersborden geplaatst, wordt aan de herinrichting van de dorpskernen gewerkt en komt er een strengere verkeershandhaving. Gouverneur Denys mocht het lint doorknippen in aanwezigheid van de burgemeesters van de omringende dorpen en benadrukte de goede samenwerking tussen de verschillende diensten. Want zonder bereidwillige samenwerking was dit ambitieuze plan niet mogelijk.

Lees het vervolg op http://gentbrugge.blogspot.com/2010/11/strenge-controle-op-vrachtwagens-in.html

dinsdag 20 oktober 2009

Einde simulatieoefening in kerncentrale Doel

Op 19 en 20 oktober werd een nucleair incident gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel in Doel. Deze oefening werd samen met alle verantwoordelijken georganiseerd in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied. Op basis van een beperkte rondvraag werden een aantal indrukken opgetekend:

Het was een realistische en leerrijke oefening met een goede samenwerking tussen gemeenten, provincies, federaal en Nederlandse overheid.
De duurtijd van evaluatie, beslissing, informatie is voor verbetering vatbaar.
De simulatie van de mediadruk door studenten van de Plantijn Hogeschool Antwerpen werd positief ervaren om een waarheidsgetrouw beeld te hebben van de informatiebehoefte bij een werkelijke situatie.
De sociaal-economische evaluatie omtrent de haalbaarheid van de maatregelen kwam aan bod in de oefening, maar het zou interessant zijn om er in de toekomst apart aandacht aan te besteden.

Gouverneur Denys: ”De oefening werd methodologisch begeleid. Op voorziene tijdstippen gaven de begeleiders input aan de deelnemers en bewaakten het goede verloop van de oefening. Ze observeerden ook het reactiepatroon van de deelnemers in functie van de oefendoelstellingen en de procedures”. Er volgt nu een grondige evaluatie van het verloop van de oefening om eventueel de bestaande werkwijze waar nodig bij te sturen. Zo blijven alle betrokkenen alert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventueel incident. Zo kan de bevolking adequaat hulp geboden worden.

Waarom oefenen? Gouverneur Denys: “Het doel van noodplanoefeningen is om de procedures die in de nood- en interventieplannen omschreven staan uit te testen in de praktijk om ze vervolgens te evalueren en te verbeteren”. In deze oefening lag de nadruk op het nemen van beschermingsmaatregelen, het instellen van veiligheidsperimeters door de politiediensten, metingen in de omgeving en op het informeren van de bevolking door het simuleren van mediadruk. Door de oefening over twee dagen te spreiden maakte ook de shiftwissel en de kennisoverdracht die daarbij nodig is, deel uit van de oefendoelstellingen. In de oefening werd ook de decontaminatie van een deel van de bevolking theoretisch gesimuleerd. Dit deel van de oefening zal volgend jaar in praktijk worden getest.

Wanneer het nucleair en radiologisch noodplan in werking treedt impliceert dit de inzet van talrijke actoren. De jaarlijkse test (en de noodplanning in het algemeen) beoogt dat de hulpdiensten en alle potentieel betrokken diensten de doeltreffendheid van de bestaande procedures en de onderlinge samenwerking in de praktijk kunnen brengen. In totaal namen ongeveer 300 personen deel aan de oefening. Eerder dit jaar werd al een incident gesimuleerd voor de sites van Belgoprocess en voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Later dit jaar volgt nog een oefening voor de sites van het Studiecentrum voor Kernenergie en voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange.

Natte handen, droge voeten: een gloednieuwe Gentse komedie

Natte handenTheater Maskee brengt vanaf 6 november 'Natte handen, droge voeten' in een regie van Heidi De Grauwe. Het stuk werd geschreven door Maurice De Grauwe. “Wij hoale de gazette! Wij worden Bekende Genteneirs”. Klaarblijkelijk hebben de stadswerkmannen Raoul en Raymond uit deze slagzinnen de moed geput zich in een ondergronds avontuur te storten. Misschien was het wel de vlucht uit de sleur van hun huwelijk, die hen inspireerde om een moeilijke taak ten dienste van de gehele Gentse bevolking te moeten volbrengen. In ieder geval, eens afgedaald in die nog onbekende omgeving, belanden de twee kompanen werkelijk van de ene verrassing in de andere. Een hardwerkende Gentenaar zou er werkelijk wel eens het noorden van kwijt geraken. Belangrijk is echter dat de komische noot overeind blijft tijdens hun tocht doorheen het onbekende.

Wie denkt dat er, tijdens de ontdekkingstocht, archeologische vondsten gedaan worden onder het middeleeuwse stadscentrum, komt bedrogen uit. Een ontmoeting met onverwachte gasten behoort wel tot de mogelijkheden. Cast: Christ Bellecoste, Marc Ceulemans, Maurice De Grauwe, Karina De Meyer, Janine Sacré, Patrick Van Damme, Inge Vandeleene en Debby Van den Daele.

Praktisch:

Wegens de renovatie van de feestzaal op Ledeberg gaan de voorstellingen gaan net als vorig jaar door in Centrum Seleskest in de Sint-Salvatorstraat 38

vrijdag 6, 13 en 20 november om 20u

zaterdag 7, 14 en 21 november om 20u

zondag 8 en 15 november om 15u

maandag 16 november om 20u

Meer info op www.theatermaskee.be

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop.

Reservatie: 09 222 08 55 of reservatie@theatermaskee.be

Gent wint CIVITAS Award voor vooruitstrevend mobiliteitsbeleid

Gent heeft de prestigieuze Civitas Award in de wacht gesleept tijdens het zevende Civitas Forum in Krakau. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die een consequent en duurzaam mobiliteitsbeleid voeren. Gent werd als beste stad genomineerd door het Political Advisory Committee van het Civitas project. De andere deelnemende steden waren Rotterdam, Bologna, Odense, Krakow, Stockholm, Genova, Zagreb en Preston. Stockholm werd tweede. De award werd vandaag 20 oktober tijdens het CIVITAS Forum plechtig overhandigd door de burgemeester van Krakau aan een Gentse Civitas delegatie. Jurylid Lino Joaquim Ferreira: “Gent is echt een stap voor op vlak van invoering en ondersteuning van duurzame mobiliteitsoplossingen. De investeringen die zij doen in schoner transport zoals het promoten van fietsen, en de traditie van inspraak van de bewoners zijn een voorbeeld voor ons allen”.

De jury koos Gent uit 9 kandidaten omwille van talrijke initiatieven, waaronder fietsen het hart van het Gentse mobiliteitsbeleid vormt. De stad gaf prioriteit aan het creëren van een grote voetgangerszone in de binnenstand, de ontwikkeling van een fietroutenetwerk, een studentenvriendelijk fietsenverhuursysteem, en het plan om een fietsenstalling voor meer dan 10.000 fietsen te bouwen. Deze inspanningen worden aangevuld door belangrijke openbaar vervoersinitiatieven als het verlengen van tramlijnen, het creëren van autovrije busbanen, het langer laten rijden van het openbaar vervoer, en het aanbieden van gratis nachtbussen en gratis openbaar vervoer aan kinderen jonger dan 15 jaar.

De Stad Gent is sinds 2003 lid van het Civitas Forum. Gent maakt binnen het Civitas project deel uit van een consortium van steden. Het project met de vijf steden samen heet Civitas Elan. Partnersteden zijn Zagreb, Ljubljana, Brno en Porto. De afgelopen jaren kregen heel wat Europese steden al subsidies. Sinds eind 2008 krijgt ook Gent financiële steun, als eerste stad in België. Gent is door haar jarenlange ervaring, concrete verwezenlijkingen en grootschalige vernieuwingsprojecten een ‘leidende’ stad, net zoals Ljubljana en Zagreb. Brno en Porto zijn ‘lerende’ steden. In een tijdspanne van vier jaar zal Gent 4,3 miljoen euro kunnen investeren in 25 maatregelen die een invloed zullen hebben op de mobiliteit, het milieu en de leefbaarheid in de stad.

Vijfentwintig verschillende acties rond duurzame mobiliteit zullen tegen 2012 gerealiseerd zijn: het verbeteren van het openbaar vervoer, het introduceren van biodiesel, het invoeren van bedrijfsvervoerplannen, het experimenteren met verschillende soorten fietsstallingen, het verbeteren van de toegankelijkheid van en naar het station voor fietsers en voetgangers, en de introductie van een nieuw verkeersgeleidingssysteem. De Stad Gent werkt hiervoor samen met De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Gent kan ook rekenen op een subsidie van de Europese Commissie van 4,3 miljoen voor een termijn van vier jaar.

Met tal van argumenten wist Gent de andere steden te overtuigen: de vele verwezenlijkingen op mobiliteitsvlak sinds de invoering van het Mobiliteitsplan, de explosieve groei van de Dienst Mobiliteit tot een volwaardige dienst met meer dan 40 werknemers, de kennisuitwisseling met andere steden, meerdere deelnames aan andere Europese projecten en een duidelijke toekomstvisie van de stad. Gent zit dus duidelijk op het juiste ‘duurzame’ spoor. De Civitas Award is een erkenning voor een jarenlang goed, doordacht en innovatief mobiliteitsbeleid. Link: http://www.civitasgent.be

Lees ook:
Extra steun voor fietspunt Max Mobiel
Gent stapt mee in pilootproject rond stedelijke distributie
Gent werkt samen met Europa aan duurzame mobiliteit
Uniek fietskader voor nieuwe Gentse studentenfietsen
Gentbrugge, een actie voor duurzame mobiliteit
Europa steunt nieuwe Gentse stadsbussen

maandag 19 oktober 2009

Bevoorrading ziekenhuizen met vaccins A/H1N1-griep afgerond

Het Interministerieel Commissariaat Influenza deelt mee dat de levering van vaccins tegen de A/H1N1-griep aan alle Belgische ziekenhuizen vandaag werd afgerond. Het gaat in totaal over 224.500 dossisen die gebruikt zullen worden om het personeel van alle ziekenhuizen te vaccineren. Ook de studenten die tijdens dit academiejaar een stage lopen in een ziekenhuis, krijgen de kans zich te laten vaccineren. De vaccinatie van het ziekenhuispersoneel gebeurt op vrijwillige basis en heeft als doel de beschikbaarheid van ons gezondheidszorgsysteem te garanderen tijdens een pandemie en te voorkomen dat besmette professionelen het virus zouden overdragen op al verzwakte patiënten.

Ook aan de huisartsenkringen werd gevraagd om hun bestellingen van vaccins door te geven en een vaccinatiemoment voor hun leden te organiseren. Huisartsen krijgen als prioritaire groep de kans zich te laten vaccineren omdat zij door hun veelvuldige contacten met patiënten een verhoogd risico op besmetting lopen. Bovendien zullen de huisartsen een belangrijke rol vervullen bij het vaccineren van de andere doelgroepen in de tweede fase van de vaccinatiecampagne. 48 van de 148 huisartsenkringen bestelden al vaccins. De levering van deze vaccins zal nog deze week gebeuren. Huisartsen van wie de kring geen vaccinatiemoment wenst te organiseren, krijgen de kans om hun vaccin af te halen bij een plaatselijke apotheek tijdens de tweede fase van de vaccinatiecampagne begin november. Vanaf dan worden de overige professionelen in de gezondheidszorg gevaccineerd, de personen die behoren tot een medische risicogroep, de zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester van de zwangerschap, de ouders met kinderen jonger dan 6 maanden, het onderwijzend personeel en de medewerkers uit de kinderopvang

Boeren voeren actie Maandag Melkdag op Gentse Vrijdagsmarkt

Maandag werd er op de Gentse Vrijdagsmarkt symbolisch actie gevoerd. Van 16 tot 19 uur werd er verse melk rechtstreeks aan de consument verkocht. Eén liter verse melk kost er 0,7 euro. Heel wat mensen hadden zelf een fles of melkkan meegebracht, maar men kon er ook melk in fles, met statiegeld, kopen. De boeren voerden er actie om consument te vertellen dat melk niet enkel een industrieel product is maar ook een kwalitatief hoogstaand voedingsproduct is. Door moeten ze mevrouw Van Der Kamer niet meer van overtuigen: zij staat te wachten met haar melkkan in de hand. Zij gaat regelmatig naar Drongen en koopt daar verse melk. Als ze zelf geen tijd heeft stuurt ze er haar dochter op uit.

De leerlingen van het http://www.pito-stabroek.be PITO Stabroek waren de eerste om actie te voeren, ze organiseren een dag van de melk op 24 oktober. Zij vragen om bij een lokale melkveehouder te gaan verse melk te kopen. initiatiefnemer Rik De Coninck: "In Gent is het de eerste keer dat we actie voeren, maar ook hier houden we het kleinschalig". De actie heeft de toelating van de stad Gent. Afhankelijk van de respons bij publiek, landbouwers en de strategie die de sector kiest kan er een vervolg komen. Boeren zullen dan op regelmatige basis verse melk en melkproducten verkopen: op de boerderij, of zoals hier in Gent. Ondertussen werd actie gevoerd om de consument te overtuigen om de melkveehouders te steunen.

Ondertussen betoogden zowat 2.000 melkboeren in de Europese wijk in Luxemburg. Volgens de politie strooiden ze mest en eieren in het rond tijdens de vergadering van de Europese ministers van Landbouw. De politie greep in met waterkanonnen. De betogers zijn komen opdagen met ongeveer 400 traktoren en 9 bussen, zegt een woordvoerder van de politie.De sector vraagt in eerste instantie geen subsidies, maar eerder een flexibele regeling met betrekking tot de productiehoeveelheden, zegt European Milk Board (EMB) die de betoging organiseerde. Vandaag trok de Europese Commissie 280 miljoen euro aan subsidies uit voor de zuivelsector. "We kunnen er niet tevreden mee zijn, zolang de productievolumes niet dalen", aldus EMB. Federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle liet weten dat België 6 à 7 miljoen euro zal opstrijken van de 280 miljoen euro.

The Cove wint Port of Ghent Publieksprijs

De documentaire The Cove van Louie Psihoyos heeft op het 36ste Filmfestival Gent de Port of Ghent Publieksprijs gewonnen. De film kreeg van het festivalpubliek de hoogste waardering (4,70 op 5). De distributeur van de film (BFD) ontvangt een distributiepremie van 5.000 euro. De Canvas Publieksprijs, uit een selectie van vijf films met het Canvas label, gaat naar The Stoning of Soraya M. In totaal brachten 13.910 festivalbezoekers hun stem uit via het afscheurstrookje op hun ticket. The Cove haalde het nipt van de muziekdocumentaire Anvil! The Story of Anvil die een score van 4,69 op 5 haalde. De gemiddelde waardering van alle festivalfilms samen bedraagt 3,96 op 5. Dat is de hoogste score sinds het bestaan van de publieksprijs. De grote publiekstevredenheid uit zich ook in de verkoopcijfers. Met 125.000 verkochte tickets, klokt het festival 10 procent hoger af in vergelijking met vorig jaar.

The Cove is een mengeling van een milieudocumentaire, horrorfilm en spionagethriller. Deze meeslepende documentaire brengt de verontrustende praktijken van de internationale handel in dolfijnen aan het licht. De grootste 'producent' van dolfijnen ter wereld bevindt zich in het pittoreske Taiji (Japan). Bewakers patrouilleren in de baai waar de dolfijnen gevangen worden en verhinderen elke toegang. De enige manier om de schandelijke activiteiten van deze maatschappij een halt toe te roepen is ze publiek te maken en dat is wat de makers van The Cove doen. De groep, die geleid wordt door Richard O'Barry, de man die Flipper trainde, bedenkt een gewaagd, clandestien plan om te infiltreren in de baai en met heel gesofisticeerde apparatuur de weerzinwekkende gebeurtenissen te filmen. Het uiteindelijke resultaat is een schokkend verhaal dat toont hoe krachtig film kan zijn in de handen van mensen die niet bang zijn om alles te riskeren voor de goede zaak.

De Port of Ghent Publieksprijs is goed voor een distributiepremie van 5.000 euro ter ondersteuning van de release van de film. De Belgische distributeur BFD brengt The Cove vanaf 18 november in de bioscoop. Naast de Port of Ghent Publieksprijs maakt het festival ook de Canvas Publieksprijs bekend. Jaarlijks maakt Canvas haar keuze uit het festivalprogramma. Dit jaar kregen de films Fish Tank, Les Herbes Folles, The Stoning of Soraya M, Five Minutes of Heaven en Kan door huid heen het Canvas label mee. Van de geselecteerde films kende het festivalpubliek The Stoning of Soraya M van Cyrus Nowrasteh de hoogste quotering toe. De winnende film wordt aangekocht door de aankoopdienst van de VRT voor uitzending.

Nieuw strategisch plan OVAM voor groene kringloopeconomie

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceert haar nieuw strategisch plan 2010-2015. De bekendmaking van het plan gaat gepaard met een opvallende advertentiecampagne in de Vlaamse dagbladen. Met die campagne wil de OVAM alle Vlaamse burgers en bedrijven uitnodigen om er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst onze Europese toppositie op het vlak van afval- en bodembeheer blijven behouden. Maar het strategisch plan blikt ook verder. Zoals in het verleden pionierswerk verricht werd op het vlak van afval- en bodembeheer, zo wil de organisatie zich vandaag inspannen om duurzaam gebruik van materialen en ruimte en een groene kringloopeconomie in Vlaanderen te realiseren.

Vlaanderen heeft de afgelopen decennia mooie resultaten behaald op het gebied van selectieve inzameling, recyclage, bodemsanering, … Die resultaten wil de OVAM de komende jaren consolideren maar we willen ook verder denken. Grondstoffen, materialen en ruimte zijn namelijk een schaars en kostbaar goed. Ons doel is om van Vlaanderen een efficiënt draaiende kringloopeconomie te maken met een zo laag mogelijk grondstof- en materiaalgebruik. Door kringlopen te sluiten, of cradle to cradle te produceren, kunnen we een oplossing bieden voor het afval en vermijden we bovendien het gebruik van nieuwe en kostbare grondstoffen en materialen.

Verontreinigde sites saneren en herontwikkelen schept dan weer de nodige ruimte voor nieuwe (economische) activiteiten. Naast het milieu vaart ook de economie wel bij deze nieuwe aanpak. Investeren in milieu-innovatie, eco-efficiëntie, ecodesign, brownfieldsanering, … kan onze economie nieuwe impulsen geven en van Vlaanderen een koploper maken in deze nieuwe markt.

Het plan in 10 belangrijke doelstellingen

Het strategisch plan is een mix van nieuwe uitdagingen en oude succesrecepten. Het focust op innovatie en cradle to cradle praktijken maar evenzeer op efficiënt afval- en bodembeheer. We vatten de belangrijkst doelstellingen even samen in tien punten.

1. Nieuwe bodemverontreiniging voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor bodemverontreiniging. De OVAM voorkomt ernstige schade en oplopende kosten: door bij ongevallen samen met de gemeenten kort op de bal te spelen, door verspreiding van nieuwe verontreiniging te voorkomen en strikt te handhaven.

2. Ruimte efficiënt gebruiken

De OVAM ondersteunt economische ontwikkelingen door bodems te saneren. Om te voorkomen dat de druk op de open ruimte nog groeit, moet ook voor potentieel verontreinigde gronden een snelle overdracht mogelijk zijn. In afwachting van een sanering moeten bouwprojecten kunnen doorgaan. Dat kan door de sanering zo goed mogelijk te integreren in de bouwwerken.

3. Alternatief financieren

Om vrijwillige bodemsanering te stimuleren, onderzoekt de OVAM verschillende systemen die de saneringskost dragelijk maken voor de saneringsplichtige: draagkrachtregeling, bijkomende sectorfondsen en cofinancieringssystemen.

4. Brownfields herontwikkelen

Het herontwikkelen van brownfields geeft belangrijke economische stimulansen aan de omgeving. De OVAM werkt samen met projectontwikkelaars oplossingen op maat uit voor de bodemverontreiniging. Soms zijn gronden zo zwaar verontreinigd, dat de saneringskost de ontwikkeling blokkeert. Binnen de budgettaire mogelijkheden koopt de OVAM deze terreinen aan, saneert ze in functie van hun herontwikkeling en brengt ze opnieuw op de markt.

5. Focus op kwetsbare gebieden

Voor historische verontreinigingen geeft de OVAM voorrang aan de gronden met een kwetsbaar bodemgebruik (zoals woonzones, drinkwatergebieden, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, …) en verontreinigingen met hoge risico’s.

6. Materiaalkringlopen sluiten

Het efficiënt sluiten en het grondig hertekenen van materiaalkringlopen zijn de twee pijlers van het duurzaam omgaan met grondstoffen. Afvalstoffen moeten, meer nog dan vandaag, als grondstof in de economische kringloop gehouden worden.

7. Eco-efficiënt produceren

Door in te zetten op eco-efficiëntie en ecodesign helpt de OVAM bedrijven om de kosten te drukken en de milieu-impact te doen dalen. Tegelijk wil ze de bedrijfsleiders en ontwerpers ervan overtuigen dat ecologisch verantwoorde product- en procesontwerpen ook economisch rendabel zijn.

8. Innoveren

De OVAM zet in op innovatie. Ze stimuleert systeeminnovatie via het Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer (Plan C). Via ketenbeheerprojecten ondersteunt de OVAM innovatieve bedrijven. Ze neemt hierbij zelf het initiatief in een aantal prioritaire sectoren en sluit aan bij initiatieven van derden.

9. Focussen op bedrijfsafval

De OVAM zorgt ervoor dat de productie van bedrijfsafval daalt en de recyclagegraad van bedrijfsafval toeneemt. Speerpunten zijn: het stimuleren van samenwerking op (nieuwe) bedrijventerreinen en het creëren van een faciliterend wettelijk kader dat het gebruik van afval als grondstof bevordert. De OVAM zet haar beleid op het gebied van huishoudelijk afval voort.

10. Milieuverantwoord consumeren

Door in te spelen op het aanbod van milieuverantwoorde producten, de milieuvoordelen te benadrukken en zelf het goede voorbeeld te geven, wil de OVAM de consument sturen in de richting van een meer milieuverantwoorde consumptie.

zondag 18 oktober 2009

3X avant-garde in MSK Gent

Avant-Garde 08Onder de titel ‘3x avant-garde' opende het Museum voor Schone Kunsten Gent drie tentoonstellingen die telkens een ander facet belichten van het internationale modernisme in het interbellum. In samenwerking met het Von der Heydt-Museum in Wuppertal wordt een tentoonstelling gewijd aan het grafische werk van de Duitse kunstenaar Max Beckmann. Het MSK toont een representatieve selectie prenten uit de periode 1911-1923, aangevuld met twee kapitale schilderijen. De tentoonstelling illustreert de doordringende analyse van het menselijk bestaan in het werk van één van de grote Duitse expressionisten. De Chinese schrijver en kunstpromotor Lu Xun is de centrale figuur in de tweede tentoonstelling die de ontwikkeling van de moderne grafiek in China behandelt in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het National Art Museum of China in Beijing, het Lu Xun Museum in Beijing en het Lu Xun Memorial in Shanghai zijn de partners voor deze expositie die kadert in het festival Europalia China. Het uitzonderlijke bruikleen van ‘Le grand déjeuner' van Fernand Léger door het Museum of Modern Art in New York is de aanleiding voor een derde tentoonstelling waarin het werk van de Franse kunstenaar wordt vergeleken met dat van Belgische tijdgenoten.

De Duitse kunstenaar Max Beckman liet een indrukwekkend oeuvre na met meer dan 2.000 werken. Het Von der Heydt-Museum in Wuppertal bezit een uitgebreide collectie van zijn werk. Voor de tentoonstellig viel de keuze op het grafisch werk uit de periode 1911-1923, aangevuld met twee schilderijen uit 1920. De schetsmatige stijl van vóór WO I is een Duitse variant van het impressionisme,nog sterk verankerd in het realisme. Max Beckman meldde zich als hospitaalsoldaat en werd ingezet in België, in de buurt van Ieper. Deze ervaringen waren cruciaal voor zijn evolutie naar een meer expressionistische beeldtaal. Deze tentoonstelling is het resultaat van een goede samenwerking tussen de musea van Gent en Wuppertal met wederzijdse bruiklenen en kadert in een hele reeks zoals Frans Masereel, (1986); Ik, James Ensor. Tekeningen en prenten (1987); Les Vingt en de avant-garde in België; Max Ernst (2002).

Avant-Garde 13In de eerste decennia van de twintigste eeuw vonden in China historische gebeurtenissen plaats die de loop van de geschiedenis radicaal veranderden. In deze ontwikkeling speelde deschrijver en uitgever LuXun een bepalende rol. Na zijn terugkeer naar China in 1909 ijverde hij voor een grondige hervorming van de Chinese taal. In de kaften van zijn boeken duiken versieringselementen op uit de art nouveau. Maar ook traditionele motieven uit de oude Chinese cultuur werden hergebruikt. Lu Xun voelde zich bijzonder aangetrokken tot de houtsneden van Frans Masereel. Hij interesseerde zich in de houtsnede in de overtuiging dat ze het volk aanspraken en organiseerde in 1931 zelfs een workshop waar een Japanees graficus jonge Chinese kunstenaars in de techniek inwijdde. De tentoonstelling neemt Lu Xun als uitgangspunt om een overzicht te geven van de moderne grafiek in China van 1919 tot 1949. Zijn internationalisme bracht een artistiek reveil op gang dat tot op vandaag voortleeft.

Het MoMa (Museum of Modern Art) in New-York leent uitzonderlijk een topwerk van Fernand Léger uit aan het MSK. Het MSK gebruikt dit monumentaal schilderij om de invloed van Léger op de Belgische moderne kunst in beeld te brengen aan de hand van werken uit eigen collectie. Omstreeks 1920 nam Léger meer afstand van het vooroorlogse kubisme en net zoals Pablo Picasso introduceerde hij de figuratie opnieuw in zijn kunst. Het schilderij Drie vrouwen dat vooral bekendheid geniet onder de titel Le grand déjeuner, vormt het eerste hoogtepunt in deze nieuwe visie. In dit schilderij combineert de kunstenaar verschillende klassieke genres met elkaar: het naakt, het stilleven en het interieur. Léger plaatste de figuren in een tijdloze wereld vol rust en kalmte. Le grand déjeuner was het laatst te zien op de overzichtstentoonstelling van de kunstenaar in Brussel in 1938.
www.mskgent.be

.

zaterdag 17 oktober 2009

Alexandre Desplat Beste Filmcomponist 2009

Alexandre Desplat De World Soundtrack Academy maakte vanavond de winnaars bekend van de World Soundtrack Awards 2009, het slotevenement van het 36ste Filmfestival Gent. Alexandre Desplat werd verkozen als Film Composer of the Year en kaapte ook de prijs weg van Best Original Score of the Year voor The Curious Case of Benjamin Button. A.R. Rahman schreef de beste filmsong en Nico Muhly is de ‘Discovery of the Year’. Marvin Hamlisch werd geëerd met een Lifetime Achievement Award. Naast acteur Andy García en regisseur Claude Miller woonden heel wat grote namen uit de filmmuziekwereld de negende editie van de World Soundtrack Awards bij. Onder hen Alexandre Desplat (winnaar Composer of the Year en Best Original Score of the Year), Reinhold Heil & Johnny Klimek (genomineerd voor Best Original Score of the Year), A.R. Rahman (genomineerd voor Best Original Score of the Year en winnaar Best Original Song Written Directly For a Film), Anna Chalon (genomineerd voor Best Original Song Written Directly For a Film), Jérôme Lemonnier (genomineerd voor Discovery of the Year), Andrew Lockington (genomineerd voor Discovery of the Year), Atli Örvarsson (genomineerd voor Discovery of the Year) en Shigeru Umebayashi. www.worldsoundtrackacademy.com

De winnaars:

Film Composer of the Year
Alexandre DESPLAT (The Curious Case of Benjamin Button,Coco avant Chanel,Largo Winch,Chéri)

Best Original Film Score of the Year 2009
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON by Alexandre Desplat

Best original song written for Film
“JAI HO” Music by : A.R. Rahman
Lyrics by Gulzar and Tanvi Shah

Discovery of the Year
NICO MUHLY “The Reader

Lifetime Achievement Award
MARVIN HAMLISCH

Public Choice Award
TWILIGHT” Carter Burwell

Sabam Award for Best Young European Composer
CHRISTOPHER SLASKI

Haven van Gent treedt toe tot Europese Federatie van Binnenhavens

De haven van Gent vervoegt de Europese Federatie van Binnenhavens. De Gentse haven realiseert jaarlijks 20 miljoen ton overslag via de binnenvaart. EFIP vertegenwoordigt meer dan 200 binnenhavens in 19 Europese landen. Het was op haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Mantova (Italië) dat de Europese Federatie van Binnenhavens (EFIP) Gent als nieuw lid verwelkomde. Willy Robijns, voorzitter van de EFIP: “Dit lidmaatschap is een echte aanwinst voor de EFIP. Het is een heel belangrijk signaal voor de verdere ontwikkeling van het Seine-Scheldeproject en het bewijst de interesse van Gent voor zijn hinterland. Gent zal binnen de EFIP informatie over beleidsontwikkelingen kunnen verwerven om haar binnenwateractiviteiten verder te ontwikkelen. Ook zal Gent er heel wat kunnen opsteken van de goede ervaringen van andere binnenhavens.“

Voor de directeur-generaal van de haven van Gent Daan Schalck is het heel normaal dat de haven zich aansluit bij de EFIP: ”Het weldra verwachte Seine-Noordproject biedt de haven van Gent tal van mogelijkheden. Gent heeft heel goede hinterlandverbindingen via de binnenwateren, het spoor, pijpleidingen en de weg. Met een overslag van 20 miljoen ton via het vervoer over de binnenwateren is Gent eigenlijk een belangrijke binnenhaven. Bovendien is het bevorderen van duurzaam transport één van de hoofddoelstellingen van Gent. Nog een reden om lid te worden van de EFIP.”

EFIP directeur Isabelle Ryckbost voegt eraan toe: “Ik ben verheugd om de haven van Gent in de EFIP te kunnen verwelkomen. De toekomstige Seine-Scheldeverbinding zal via de binnenvaart de zeehaven van Gent een expresaansluiting met Parijs bieden. Zo zal ze haar groeipotentieel in de binnenvaart kunnen stimuleren. Gent zal één van de belangrijkste toegangspoorten worden tot de Seine-Scheldeverbinding. Bovendien zullen de EFIP en haar leden gebruik kunnen maken van de Gentse expertise op het vlak van de integratie van de haven met haar stad. Een onderwerp waar de EFIP werk van wenst te maken in de loop van het volgende jaar”.

Londense School of Sound komt naar Gent

Larry Sider 01 Het Filmfestival Gent en de School of Sound organiseren samen in april 2011 een reeks internationale masterclasses rond filmmuziek die tot nog toe in Londen plaatsvonden. Oprichters Diane Freeman en Larry Sider kozen Gent omwille van de goede organisatiestructuur van het festival, de typische Gentse sfeer, de aanwezigheid van de universiteit, de hogescholen en de sterke reputatie van het festival. The School of Sound organiseert al jarenlang unieke masterclasses waar de link tussen klank en bewegende beelden centraal staat. De school werd opgericht met als hoofddoel om professionelen uit verschillende richtingen kennis te laten maken met nieuwe ideeën en technieken. Diane Freeman en Larry Sider willen op deze manier het tekort aan aandacht voor sound in filmopleidingen, en in de professionele filmindustrie zo goed mogelijk compenseren.

The School of Sound werd voor het eerst georganiseerd in april 1998. De formule is eenvoudig: elke conferentie wordt over vier dagen gespreid waarop telkens een twintigtal gastsprekers worden verwelkomd. Er is ook ruimte voor paneldiscussies of video-interviews met gastsprekers die zich moeilijker naar Londen kunnen verplaatsen. Onder andere Walter Murch, Carter Burwell, Gabriel Yared, David Lynch, Brits documentairemaker Michael Grigsby, François Musy, geluidstechnicus Graham Hartstone, en Owe Svensson waren al te gast.

Hoewel de School of Sound vooral klank en geluidseffecten in cinema benadrukt is er oog voor sprekers uit alle kunst- en mediagebieden die gebruik maken van sound. Larry Sider en Diane Freeman geloven er namelijk oprecht in dat de combinatie van klank en beeld het programma toelaat verschillende richtingen in te slaan. Cinema blijft de kern van het verhaal, maar tegelijkertijd wordt er ook aandacht besteed aan genodigden uit de werelden van de muziek, radio, het theater, muziektheater, de literatuur, dans en zo veel meer. Bovendien combineert de School of Sound het leren en inspireren met ontspanning. Er wordt van de sprekers namelijk gevraagd dat ze niet zomaar een lezing geven, maar echt een interactieve presentatie voorbereiden, waar het publiek van zowel professionele beoefenaars, academici en studenten uit heel verschillende richtingen zoveel mogelijk bij betrokken wordt.

Over de verhuis van Londen naar Gent wil Larry Sider het volgende kwijt: “Londen is een te dure en moeilijke stad om een dergelijk meerdaags evenement te organiseren waar zo veel bij komt kijken. Vooral jonge mensen met een bescheiden budget vinden er hun draai niet”. In Gent is niet alleen vlot te bereiken, er is de nodige infrastructuur en er zijn veel mogelijkheden. Onder andere de Hogeschool Gent wordt nauw betrokken bij de masterclasses. Het Filmfestival Gent zal in de periode van de School of Sound tevens een aantal evenementen, waaronder enkele filmconcerten organiseren.

De Stad Gent reageert enthousiast op de komst van de School of Sound, het bevestigt immers het belang van Gent als UNESCO muziekstad. De Stad Gent zal dan ook de nodige medewerking verlenen, onder andere via Gent Congres en diverse stadsdiensten. De samenwerking tussen Gent en UNESCO verloopt al een tijdje heel goed, en daar zijn de inspanningen van Sas van Rouveroij voor UNESCO niet vreemd aan.

vrijdag 16 oktober 2009

Honderdste editie tweedehandsboekenmarkt op Gentse Ajuinlei

Zondag 18 oktober viert de tweedehandsboekenmarkt op de Gentse Ajuinlei haar honderdste editie. Het hoogtepunt ligt rond 11 uur, als honderd ballonnen worden losgelaten, waarvan vijfentwintig met een kaartje voor een gratis boek. In september 2007 kreeg Gent er op zondag een markt bij. Met de hulp van de Stad Gent en de ‘Wijk aan Zet’ organiseert de dekenij Sint-Mighiels op de Ajuinlei elke week een tweedehandsboekenmarkt. Zoals in Parijs aan de boorden van de Seine worden langs de Leie op de Ajuinlei boekenstalletjes verhuurd waar inwoners en handelaars hun boeken kwijt kunnen.

Deze boekenmarkt is uitgegroeid tot een vaste waarde onder de Gentse markten en is zondag 18 oktober toe aan haar honderdste editie. Het is een must voor de hedendaagse boekenwurm die van de buitenlucht, een genietbare omgeving en interessante lectuur houdt. De boekenmarkt viert de honderdste editie met een cadeautje voor de bezoekers: om 11 uur worden honderd ballonnen de lucht ingelaten, waarvan vijfentwintig een kaartje voor een gratis boek. De organisatoren lanceren nog steeds een oproep aan alle Gentenaars en geïnteresseerden uit alle Vlaamse regio’s om oude boeken van onder het stof te halen. Men kan een boekenstalletje reserveren voor 5 euro per keer indien men een particuliere verkoper is en voor 7 euro per keer voor een handelaar.

De boekenmarkt vormt op zondag een interessante halte op een mooie wandelroute langs verschillende markten, van de Kouter tot de antiekmarkt aan Sint-Jacobs.