zaterdag 13 juni 2009

Veiligheidsmaatregelen tegen diefstal van zonnepanelen

Solar2De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurt aan de 125 Belgische installateurs van zonnepanelen een brief met advies over hoe je zonnepanelen het best beveiligt tegen diefstal. Aanleiding is het stijgende aantal diefstallen van zonnepanelen. Bedoeling is dat de installateurs deze preventiemaatregelen ook aan hun klanten doorgeven. De meeste tips zijn zeer eenvoudig en vrij goedkoop: laat bijvoorbeeld geen ladders rond de woning slingeren tijdens of na de installatie. Of voorzie verlichting met een bewegingsdetector op het dak.

Diefstal van zonnepanelen is een relatief recent fenomeen. Het aantal feiten is nog beperkt maar begin 2009 is een stijging vastgesteld. De economische impact van een diefstal van zonnepanelen is zeer groot voor de slachtoffers. De aanschaf en installatie van zonnepanelen kost al snel 10.000 euro of meer. Omdat het fenomeen in aantal momenteel vrij beperkt is en om nog meer schade voor de slachtoffers te voorkomen, is het belangrijk snel actie te ondernemen. Daarom heeft Binnenlandse zaken alle nuttige maatregelen gebundeld. Het advies is ook terug te vinden op www.besafe.be.

Preventieve maatregelen tegen zonnepaneeldiefstal

- Bazuin niet rond hoeveel uw zonnepanelen waard zijn. Daarmee trekt u niet alleen de aandacht van uw omgeving, maar ook van ongewenste personen.

- Laat geen ladders of ander gereedschap rondom de woning slingeren. Gelegenheidsdaders maken hier graag gebruik van.

- Ga in uw verzekeringspolis na of u verzekerd bent voor de diefstal van uw zonnepanelen en of u aangifte moet doen bij uw verzekeringsagent van deze installatie. Daarnaast bestaan er ook bijzondere verzekeringspolissen voor zonnepanelen, die bv. ook een compen­satie voorzien voor het energieverlies bij defecten.

- Laat uw gegevens op de zonnepanelen graveren en fotografeer ze. Noteer het serienummer op de folder van de Save Your Numbers campagne van de FOD Binnenlandse Zaken (te vinden op www.besafe.be ). Geef die folder of een kopie ervan samen met de foto aan de politie af als u met een diefstal te maken krijgt. Op die manier staat de politie een heel stuk verder in geval van een vondst van gestolen zonnepanelen.

- Doe steeds aangifte bij de politie in geval van diefstal...

- Breng veiligheidssloten aan op de hechtingen van de zonnepanelen. Op die manier kunnen ze niet meer worden gestolen zonder schade toe te brengen aan de panelen zelf, waardoor ze ontwaard worden en niet meer aantrekkelijk zijn.

- Breng een detector aan op uw zonnepanelen, als u reeds over een alarmsysteem beschikt voor uw woning. U kan die detector koppelen aan uw alarminstallatie, wat de pakkans vergroot. De daders van zonnepaneeldiefstallen hebben een zekere tijd nodig om de zonnepanelen naar een voertuig te brengen, waardoor de toegesnelde politiedienst sneller kan tussenkomen.

- Als u over een buitendetector op uw dak beschikt om verdachte bewegingen in de tuin te ..signaleren, veroorzaakt de aanwezigheid van mensen op het dak een alarmsignaal dat de alarmcentrale verwittigt.

- Laat verlichting met een bewegingsdetector aansluiten op uw dak. Een dief verschijnt zelden graag in de “spotlights”.

- Denk eens na over de totale veiligheid van uw woning, het is een investering die rendeert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten