dinsdag 30 juni 2009

Extra steun voor fietspunt Max Mobiel.

EFRO 03Europa en Vlaanderen hebben in het kader van het dossier Gent Sint-Pieters – deelproject Max Mobiel beslist om de fietsenstalling en de ondersteuning van de fietser aan het station Gent Sint-Pieters te subsidiëren. Europa doet dit voor een bedrag van 318.578 euro, Vlaanderen voor een bedrag van 358.400 euro. Drie Vlaamse ministers (Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen en van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) nemen elk een derde of 119.466 euro voor hun rekening. De realisatie van dit deelproject werd ook mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om de verantwoordelijkheden van elke partner te preciseren, werd er op vrijdag 26 juni een contract getekend tussen de overheid, de afdeling Europa Economie van het Agentschap Ondernemen en het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) enerzijds en Max Mobiel anderzijds. Schepen Mathias De Clercq: “Het Project Gent Sint-Pieters is voor Gent een van de belangrijkste strategische realisaties voor de komende twintig jaar. Het grootste station van Vlaanderen wordt omgebouwd tot een trein-, bus- en tramstation dat 60.000 reizigers kan bedienen. Het wordt een aantrekkelijke plaats waar uitwisselingen tussen het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en taxi’s naadloos en veilig op elkaar aansluiten.

fietspunt11Aan de zuidzijde wordt een nieuw plein gecreëerd als antwoord op het bestaande Koningin Maria Hendrikaplein aan de noordzijde. Na de onteigening en de sloop van het aan de zuidzijde aanwezige bouwblok, kan het plein een nieuwe invulling krijgen. Via projectontwikkeling en een pleinuitbreiding zullen commerciële functies, woningen en kantoren geïntegreerd worden. Om aan de zuidzijde een kwaliteitsvolle opvang voor fietsers te voorzien en de overlast aan de noordzijde op te vangen, werd het deelproject 1 van het Project Gent Sint-Pieters opgericht. Hier heeft het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent in samenwerking met Max Mobiel een pand verworven, dat na gedeeltelijke sloop de uitbreiding van de aanwezige overdekte fietsenstalling mogelijk gemaakte. Zo werd de nodige ruimte voorzien in de ondersteuning van de fietser aan het station.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten