zaterdag 27 juni 2009

Gebrek aan opvolging bedreigt Oost-Vlaamse bedrijven

Economisch Forum (20)Jaarlijks ontmoeten de Oost-Vlaamse beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar op het Oost-Vlaams Economisch Forum. De tiende editie van het Forum stond dit jaar in het teken van de bedrijfsopvolging en -overdracht, een fenomeen waarmee elke bedrijfsleider vroeg of laat te maken heeft. In Oost-Vlaanderen zijn er ruim 900 bedrijven die komende jaren sluiten omdat er geen opvolger is. De Oost-Vlaamse ondernemer sensibiliseren rond de mogelijkheden en aandachtspunten over bedrijfsopvolging en -overdracht is een provinciale beleidsoptie. Deze kadert in het strategisch plan ‘Project 2004–2012’ en de daaruit voortvloeiende ‘18 acties voor de Oost-Vlaamse economie’. Aan de hand van de conclusies van het rapport ‘KMO en zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen, editie 2009’ en van interviews met bedrijfsleiders en experten, schetst het Forum een beeld van de huidige stand van zaken en mogelijke beleidsacties.

Gouverneur André Denys verwelkomde de aanwezigen en benadrukte de rol van de provincies als onmisbare schakel tussen lokale en Vlaamse overheid. Gouverneur Denys: " Binnen de vijf jaar zullen naar schatting 900 bedrijven in Oost-Vlaanderen sluiten omdat ze geen opvolgers vinden". Het ondernemerschap vergrijst: 40% van de ondernemers en zelfstandigen is ouder dan 50, en 25% is 55 of ouder. Het aantal dertigers daalde de laatste tien jaar met 30%. Dat bedreigt de Vlaamse welvaart op lange termijn, maar ook vandaag is er gevaar. Gouverneur Denys: “Slechts 56% van de familiebedrijven zegt de opvolging voor te bereiden. EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) startte daarom begin dit jaar met een project voor begeleiding van bedrijfsoverdracht van KMO's en zelfstandige ondernemers. Het project loopt over twee jaar, met een sensibiliseringsfase en vervolgens een individuele trajectbegeleiding bij overname.

Economisch Forum (12)Gedeputeerde Jozef Dauwe behandelde het thema ‘Bedrijfsopvolging en -overdracht in Oost-Vlaanderen’. Daarna werd het jaarlijks rapport KMO en zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen voorgesteld. Tijdens een paneldebat over familiale opvolging ondervroeg moderator Guy Tegenbos (journalist De Standaard) Bernard Filliers (Filliers Graanstokerij), Etienne Floré (ID’Flor), Claire en Sophie Claeys (Transport Claeys & Zonen), Prof. Johan Lambrecht (Studiecentrum voor Ondernemerschap), Prof. Jan Bael (UGent, notaris) en Gilles Vandorpe (Unizo) naar hun praktische ervaringen in verband met de overname van familiebedrijven.

Als slot benadrukte Gedeputeerde Marc De Buck hoe de provincie de KMO problematiek en de bedrijfsopvolging ter harte neemt. Gedeputeerde De Buck: “Provinciale diensten zoals POM en EROV stimuleren samenwerkingsverbanden tussen lokale partners zoals de haven van Gent, de Universiteit Gent en vb. China. En dat samen met de Vlaamse overheid en de lokale KMO’s. Oost-Vlaanderen profileert zich ook als kennisregio. Getuige daarvan zijn Gent BC, incubatiecentra zoals I-cubes, de samenwerking met het IBBT en de vestiging van Gent bio-energyvalley. Ook hecht de provincie veel belang aan logistiek en mobiliteit, dienstensectoren en een goed onderbouwd economisch beleid”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten