vrijdag 30 oktober 2009

17.5 miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten.

De Vlaamse Regering heeft subsidies voor 7 stadsvernieuwingsprojecten goedgekeurd, samen goed voor 17.500.000 euro. Oudenaarde, Aarschot, Vilvoorde, Gent en Geel krijgen subsidiëring voor 1 project. Antwerpen krijgt groen licht voor twee projecten. “Via het stadsvernieuwingsfonds ondersteunen we de inspanningen van steden om de stedelijke leefomgeving te verbeteren”, zegt minister Van den Bossche, “Deze projecten zijn een hefboom voor nieuwe economische ontwikkeling en maatschappelijke of culturele vernieuwing. En dat geeft zuurstof aan een stad.” De toegekende 17.5 miljoen staan in schril contrast met de 120 miljoen euro uit het Stedenfonds dat minster Marino Keulen vorig jaar over de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie verdeelde. Toen kregen Antwerpen 50 miljoen (nu 3.5miljoen) en Gent 25 miljoen (nu 3 miljoen).

Via het stadsvernieuwingsfonds subsidieert Vlaanderen projecten van de 13 centrumsteden, de 21 provinciale steden en Brussel die een opmerkelijke verandering of dynamiek in een buurt of wijk teweeg brengen. De subsidies worden toegekend volgens strenge kwaliteitscriteria: de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars. Deze subsidies laten toe dat steden op korte tijd veel kunnen veranderen in een buurt of wijk. Dat leidt tot mooie resultaten zoals de Centrale Werkplaatsen in Leuven, de Stationsomgeving in Sint-Niklaas, het Buda-eilandje in Kortrijk, Zuurstof voor de Brugse Poort in Gent of het Falconplein in Antwerpen.

De 7 projecten zijn:

Oudenaarde “Scheldekop” (3.000.000 euro):
Dit project beoogt de verdere ontwikkeling van het schiereiland, waar vandaag al justitie en de federale politie gehuisvest zijn. Centraal in de vernieuwing staat de uitbreiding van het woonaanbod, de groei van culturele functies en de heraanleg van het openbaar domein. Fiets- en voetgangersverbindingen zullen beide oevers met elkaar verbinden en de verknoping van Pamele met de stadskern versterken.

Aarschot “Aarschot op sporen” (2.000.000 euro)
Dit project streeft naar een metamorfose van de stationsomgeving tot een samenhangend, compact en hoogwaardig woon-, kernwinkel-, werk- en verblijfsgebied in en rond het station van Aarschot, dat samen met het Kapitein Gilsonplein moet uitgroeien tot dé multimodale stadspoort van Aarschot.

Vilvoorde “Watersite –Molens” (3.000.000 euro)
Dit project kadert binnen Vilvoorde Watersite, een grootschalig reconversieproject voor de Vilvoordse kanaalzone ten zuiden van het stadscentrum. Deze zone is een historische oude industriële wijk met brownfields gelegen tussen de spoorweg en het zeekanaal Brussel – Schelde. Dit project is de eerste stap in de uitvoering van een masterplan van Xaveer De Geyter Architecten voor de kanaalzone. Rode draad bij de vernieuwing van de site zijn de relaties met de woonkernen van Vilvoorde en Machelen, met de groene long van het Park Drie Fonteinen aan de overzijde van het Zeekanaal, en met de op te waarderen loop van de Zenne.

Geel “Geelodroom” (3.000.000 euro)
Dit project gaat voor de duurzame ontwikkeling van de stadskern en het westelijke stadsdeel tot over de Ring heen. In een eerste fase ligt de klemtoon op de opwaardering van het echte stadshart met haar publieke pleinen Markt en Werft. In de tweede fase staat de herinrichting van het westelijk stadsdeel tot over de Ring op de agenda. In de daaropvolgende en laatste fase wordt de integrale ontwikkeling van het stadsdeel tot stand gebracht worden.

Antwerpen: “Eilandje: culturele as en Londen-Amsterdamstraat” (1.500.000 euro)
Het project “Culturele as en de Londen-Amsterdamstraat” kadert in de ontwikkeling van het Eilandje Fase I, waarbij een verlaten havengebied van 75 ha duurzaam getransformeerd wordt tot een levendige stadswijk bestaande uit drie verschillende deelwijken met een eigen identiteit: Montevideowijk, de Oude Dokken en Cadix wijk. De Londen-Amsterdamstraat is een onmisbare schakel om de geplande ontwikkelingen op het Eilandje mogelijk te maken.

Gent “Bruggen naar Rabot” (3.000.000 euro)
Met dit project wil Gent de woonwijken Rabot en Blaisant opnieuw laten aansluiten met de stad en tegelijkertijd de eigenheid van de wijk versterken. Bruggen naar Rabot zal maximaal gebruiken maken van de geboden kansen, zoals de ligging in nabijheid van het stadscentrum, het water, belangrijke verkeersaders van verschillende niveaus, de aanwezigheid van ongebruikte open ruimte en leegstaande industriële panden.

Antwerpen “IGLO Intergenerationeel project Linkeroever (2.000.000 euro)
De wijk Europapark, een naoorlogse modernistische hoogbouwwoonwijk, wordt herontwikkeld door een meervoudige aanpak: imagoverbetering, uitrusting en publieke ruimte, “wijkbranding” en regeneratieplan. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de vele jonge bewoners en de ouderen. Ook de combinatie wonen en welzijn is een belangrijk aandachtspunt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten