zaterdag 31 oktober 2009

Zwakste kinderen betalen de rekening

Onbegrijpelijk en onverstandig. Zo reageren Open VLD onderwijsspecialisten Irina De Knop en Marleen Vanderpoorten op de plannen van minister Pascal Smet (SP.a) om het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen en het Centrum voor Taal en Onderwijs te liquideren. “Besparen op gelijke kansen treft de zwakste kinderen. De kansenkloof zal zo de komende jaren nog vergroten”. Dit weekend bleek nog dat drie op tien kinderen met de Belgische nationaliteit kampen met schoolachterstand. Bij kinderen met een andere nationaliteit heeft zelfs zeven op tien kinderen schoolachterstand. Onthutsende cijfers die de noodzaak bevestigen van een versterking van het gelijke kansenbeleid én van ons taalonderwijs. En wat doet de socialistische onderwijsminister? Hij liquideert het Steunpunt voor Gelijke Onderwijskansen (SGOK) dat net als doel heeft gelijke onderwijskansen te garanderen. Begrijpen wie begrijpen kan.

Leerkrachten zijn vandaag meer dan ooit vragende partij voor coaching en ondersteuning. Ons onderwijs heeft absoluut die gelijke kansenexpertise nodig. Als de minister denkt dat het SGOK aan hervorming toe is om het in de toekomst slagkrachtiger te laten werken, moet hij de politieke moed hebben om een evaluatie op te starten en een eventuele hervorming door te zetten. Maar een zuivere liquidatie is absoluut onverstandig. Het is kortetermijnpolitiek en getuigt van weinig voeling met de echte problemen waarmee leerkrachten kampen. Smet gooit zo het kind met het badwater weg. Bij zijn entree twee maand geleden bazuinde Smet rond dat kinderen niet het slachtoffer mochten worden van deze besparingsronde. Twee maanden later weten we dat dit holle woorden waren. Want Smet pakt met deze besparingen net die kinderen aan die het moeilijk hebben. In plaats van verder te investeren in hun toekomst, laat hij deze kinderen en hun ouders weten dat ze vooral niet op de Vlaamse regering moeten rekenen als ze hun achterstand willen bijbenen. Dat is niet alleen woordbreuk, het is voor Open VLD totaal onaanvaardbaar.

In plaats van het schrappen van gelijke onderwijskansen, zijn net extra inspanningen nodig zodat niemand achterop blijft. Om de school- en taalachterstand te verkleinen, zou Smet volgens Open VLD beter beginnen bij het begin: kleinere kleuterklassen, verplichte inschrijving vanaf drie jaar en meer zorguren voor kleuters. Dat is dus heel wat meer dan het invoeren van een taaltest en het opzetten van een databank zoals de socialistische onderwijsminister zondag aankondigde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten