vrijdag 23 oktober 2009

Gent wint internationale klimaatprijs

De Stad Gent mocht op 22 oktober tijdens een galadiner in de historische abdij van Melk in Wachau (Oostenrijk) de Climate Star Award 2009 in ontvangst. De Europese Climate Alliance beloont Gent hiermee voor de opmaak van zijn klimaatplan en voor de geplande aanpak om de CO2-uitstoot in Gent flink terug te dringen en zo zijn burgers en gebruikers meer energieonafhankelijk te maken. Het klimaat is aan het veranderen. Om deze zorgwekkende evolutie een halt toe te roepen moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd worden. Vooral steden spelen hierbij een belangrijke rol. Het gaat niet alleen om de klimaatverandering en de gevolgen voor het milieu. Over 40 à 60 jaar zijn de voorraden aardolie en aardgas gewoon uitgeput.

De Stad Gent engageert zich al langer om het energieverbruik en de CO2 uitstoot te reduceren. Zo ondertekende het stadsbestuur in 2007 het Lokaal Kyotoprotocol, werd in 2008 een eerste lokaal klimaatplan opgesteld en zette het stadsbestuur in januari 2009 zijn handtekening onder het Burgemeestersconvenant. Het Gentse bestuursakkoord bepaalt zelfs dat Gent zal streven naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat zou betekenen dat heel Gent tegen dan nauwelijks nog CO2 genereert door een veel lager verbruik van energie en door zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen aan te spreken. De Stad Gent wil zelf het goede voorbeeld geven. Zo is de elektriciteit sinds september 2008 100% groene stroom, (ver)bouwt de Stad Gent laagenergetisch of zelfs passief, geeft ze subsidies voor onder meer dakisolatie, werd vzw REGent opgericht die het energieverbruik van Gentenaars naar omlaag moet krijgen, enzovoort.

Om te weten hoeveel werk de Stad Gent voor de boeg heeft, liet de Milieudienst van de Stad Gent een CO2 nulmeting uitvoeren. Deze legt precies vast hoeveel CO2 de hele stad uitstootte in 2007. Op basis van die gegevens kan er werk gemaakt worden van een concrete aanpak van het probleem. Om zoveel mogelijk partijen (bedrijven, handelaars, burgers, verenigingen,enz.) te betrekken bij die aanpak, wil de Stad Gent met partners uit de diverse sectoren die CO2 produceren een participatietraject opzetten. Dat moet iedereen in Gent de kans geven mee na te denken over de knelpunten en over mogelijke oplossingen. Die inspraak moet bovendien het draagvlak voor structurele maatregelen vergroten.

Het zijn precies die twee maatregelen, de CO2-nulmeting en de aanpak via een participatietraject, die de jury van de Climate Alliance konden bekoren. 444 Europese steden en gemeenten dienden 118 projecten in. Vijftien daarvan werden beloond met een Climate Star, waaronder Gent. Twee jaar geleden kreeg Gent ook een Climate Star Award voor de actie ‘Onze wijk beweegt’ van de Dienst Mobiliteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten