maandag 26 oktober 2009

Brandweer boos over verzonnen misverstand rond “De Hel”

Het Gentse Hulpcentrum 100 en de collega’s van de Gentse brandweer reageren verontwaardigd op het verzonnen verhaal over de zogezegde moeilijke melding van de brand in restaurant De Hel vorige week vrijdag. Volgens Het Laatste Nieuws en De Gentenaar zou de oproeper tot zes keer toe de boodschap moeten hebben herhalen, wat totaal niet klopt. Er is slechts één oproep geweest en de brandweer werd onmiddellijk uitgestuurd. Het Laatste Nieuws wist dit, want de journalist heeft de anekdote gecheckt bij Griet De Waele, communicatieverantwoordelijke van de brandweer.

Dat het foute verhaal desondanks toch in de krant kwam, vindt men bij het Hulpcentrum 100 ongepast en een aanslag op de beroepseer. Van een zogezegd misverstand was immers geen sprake. Integendeel, de oproep over deze brand is professioneel beantwoord en werd correct afgehandeld. Tijdens het gesprek wordt er uiteraard uitdrukkelijk gevraagd naar de naam van het restaurant en het exacte adres, maar zonder de ernst van de oproep ook maar enigszins in twijfel te trekken. De eigenares van restaurant De Hel is bovendien erg blij dat de brandweer zo snel ter plaatse was, daardoor werd een ramp op het nippertje vermeden.

Het Hulpcentrum 100 is de spil in de hulpverlening bij brand en medische noodgevallen. Zij ontvangen alle noodoproepen voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen en sturen de juiste middelen ter plaatse. Daartoe hanteren zij de aangeleerde procedures, volgens een vast stramien. Griet De Waele: “Voor iemand die panikereert lijkt dit soms tijdverlies, maar de juiste vraagstelling maakt echt het verschil. De juiste middelen en mensen op de juiste plek krijgen is heel belangrijk en soms levensreddend”. Het Hulpcentrum 100 krijgt wel eens flauwe grappenmakers aan de lijn, maar zelfs dan nemen ze geen risico. Een mogelijks grappige connotatie aan een oproep of een adres, dringt overigens meestal pas later door, als alles achter de rug is.


Het gesprek op vrijdag 23 oktober 2009, 08.32 u

- Met de 100.
- Euh, meneer ik denk dat het brandt in de restaurant De Hel in de Kraanlei op de hoek van ‘t Patershol.
- Kraamlei?
- Kraanlei, euh, 81.
- 81.
- Ja, aan ‘t Patershol. Ik ben de buurvrouw, mijn huis hangt al vol met rook en ‘k zie rook vanbinnen bij hen.
- Kraanlei é, ja. En welk restaurant is dat?
- Euh, café of restaurant De Hel op de hoek van de…
- De Hel?
- Ja, de Rodekoningsstraat en de Kraanlei
- De Hel. Rodekoningsstraat é?
- Ja, ter hoogte van de Zuidenbrug.
- OK, en zijn er daar nog mensen aanwezig?
- Ik weet het niet, meneer. Wel, ik ben de buurvrouw, ik kom hier juist binnen ik zie hier enorm veel rook hangen , ik ben beginnen checken bij mij en dan kijk ik binnen bij hen en zie ik dat er daar rookontwikkeling is.
- Geen weet van mensen, het is vol rook, OK. En dat restaurant of dat café is dat ook vol rook?
- Ja, het is vooral zij, het is van bij hen dat het komt, pas op dat zijn 2 historische panden he.
- Ja, ja, ja. OK maar da’s goed, kijk, de Kraanlei met de Rode, die Rode…
- Koningsstraat.
- Met de Rodekoningsstraat, OK, wij gaan de brandweer sturen mevrouw. In orde?
- OK.
- Alsjeblieft, daag.
- Dag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten