dinsdag 20 oktober 2009

Einde simulatieoefening in kerncentrale Doel

Op 19 en 20 oktober werd een nucleair incident gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel in Doel. Deze oefening werd samen met alle verantwoordelijken georganiseerd in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied. Op basis van een beperkte rondvraag werden een aantal indrukken opgetekend:

Het was een realistische en leerrijke oefening met een goede samenwerking tussen gemeenten, provincies, federaal en Nederlandse overheid.
De duurtijd van evaluatie, beslissing, informatie is voor verbetering vatbaar.
De simulatie van de mediadruk door studenten van de Plantijn Hogeschool Antwerpen werd positief ervaren om een waarheidsgetrouw beeld te hebben van de informatiebehoefte bij een werkelijke situatie.
De sociaal-economische evaluatie omtrent de haalbaarheid van de maatregelen kwam aan bod in de oefening, maar het zou interessant zijn om er in de toekomst apart aandacht aan te besteden.

Gouverneur Denys: ”De oefening werd methodologisch begeleid. Op voorziene tijdstippen gaven de begeleiders input aan de deelnemers en bewaakten het goede verloop van de oefening. Ze observeerden ook het reactiepatroon van de deelnemers in functie van de oefendoelstellingen en de procedures”. Er volgt nu een grondige evaluatie van het verloop van de oefening om eventueel de bestaande werkwijze waar nodig bij te sturen. Zo blijven alle betrokkenen alert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventueel incident. Zo kan de bevolking adequaat hulp geboden worden.

Waarom oefenen? Gouverneur Denys: “Het doel van noodplanoefeningen is om de procedures die in de nood- en interventieplannen omschreven staan uit te testen in de praktijk om ze vervolgens te evalueren en te verbeteren”. In deze oefening lag de nadruk op het nemen van beschermingsmaatregelen, het instellen van veiligheidsperimeters door de politiediensten, metingen in de omgeving en op het informeren van de bevolking door het simuleren van mediadruk. Door de oefening over twee dagen te spreiden maakte ook de shiftwissel en de kennisoverdracht die daarbij nodig is, deel uit van de oefendoelstellingen. In de oefening werd ook de decontaminatie van een deel van de bevolking theoretisch gesimuleerd. Dit deel van de oefening zal volgend jaar in praktijk worden getest.

Wanneer het nucleair en radiologisch noodplan in werking treedt impliceert dit de inzet van talrijke actoren. De jaarlijkse test (en de noodplanning in het algemeen) beoogt dat de hulpdiensten en alle potentieel betrokken diensten de doeltreffendheid van de bestaande procedures en de onderlinge samenwerking in de praktijk kunnen brengen. In totaal namen ongeveer 300 personen deel aan de oefening. Eerder dit jaar werd al een incident gesimuleerd voor de sites van Belgoprocess en voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Later dit jaar volgt nog een oefening voor de sites van het Studiecentrum voor Kernenergie en voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten