donderdag 26 maart 2009

Gentbrugge, een actie voor duurzame mobiliteit

’Trek aan de bel voor een beter milieu' is de ondertoon van de actie 'Onze Wijk beweegt', die sinds 2007 door de Stad Gent wordt georganiseerd. In 2007 kreeg de Stad Gent heeft de Climate Star Award 2007 voor het project ‘Trek aan de bel voor een beter milieu’. De prijs werd toegekend door de Europese organisatie Climate Alliance. Met het project wil Gent zijn inwoners duidelijk maken hoe elkeen kan meehelpen om de opwarming van de aarde te beperken. In een folder kunnen ze lezen hoe ze zich op een goedkope en ecologisch verantwoorde manier kunnen verplaatsen. De actie ‘Trek aan de bel voor een beter milieu’ is een samenwerking tussen de Dienst Mobiliteit, de Milieudienst en de Dienst Buurtwerk van de Stad Gent. Deze actie wil bewoners, wijk per wijk, sensibiliseren om over te schakelen naar duurzame verplaatsingswijzen. De Stad Gent doet dit door een informatiebrochure te verspreiden over alle mogelijke vormen van duurzame mobiliteit, over fietsen en stappen uiteraard, maar ook over het gebruik van de tram en de trein, autodelen, taxi’s, enz. Daarbij wordt het gebruik van de wagen niet veroordeeld, maar worden ook tips gegeven over hoe je energiezuinig met de wagen kunt rijden.

In deze brochure komen ook een aantal wijkbewoners aan het woord die getuigen over hoe ze hun auto opzijzetten. Ze maken nu gebruik van het openbaar vervoer of de fiets en denken bewuster na over het gebruik van de auto. Deze brochure omvat verder alle realisaties met betrekking tot mobiliteit en verkeer in de ruime zin van het woord. Ook de projecten die voor de wijk nog op stapel staan, komen aan bod. In 2007 en 2008 kwamen hierbij volgende wijken aan de beurt: Brugsepoort, Mariakerke en Ledeberg. Voor 2009 staan Gentbrugge, Sint-Denijs-Westrem/Afsnee, Rabot, Wondelgem en Muide/Meulestede op het programma.

Sinds de start van het Europese CIVITAS project is deze actie ook een van de vernieuwende maatregelen op weg naar een leefbare stad. Dit betekent concreet dat de actie ‘Onze Wijk Beweegt’ grenzen moet verleggen in het zoeken naar burgers die bereid zijn hun verplaatsingsgedrag aan te passen en duurzamer te maken. Een uitdaging is het zeker: het zijn namelijk die mensen die nu al gebruik maken van duurzame mobiliteit, die het meest belangstelling tonen voor de inhoud van de infobrochure. Het project heeft echter als doel om zij die nog niet nadachten over mogelijke alternatieven voor het autogebruik, te overtuigen een aantal weken andere vervoerswijzen uit te proberen.

Voor de actie in Gentbrugge heeft de Stad Gent alle socio-culturele verenigingen aangeschreven met de vraag of zij in hun werking ruimte zien om iemand van de Dienst Mobiliteit uit te nodigen om te komen praten over duurzame mobiliteit. Dat kan gaan over de voordelen van autodelen, zuinig autorijden, meer fietsen, enz. Op die manier wil de Stad Gent mensen die werken en/of wonen in Gentbrugge en geen gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer, in een soort van mobiteam verenigen. Zij zullen gedurende enkele weken de fiets en het openbaar vervoer gebruiken en hun ervaringen daarover in een dagboekje bijhouden. Daar wordt dan rekening mee gehouden in de volgende projecten in de hoop nog meer mensen te kunnen betrekken. Het is trouwens niet de bedoeling dat dit experiment tot enkele weken beperkt blijft. De Stad Gent rekent erop dat dergelijke proefprojecten mensen werkelijk overtuigen om langdurig hun verplaatsingsgedrag te wijzigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten