donderdag 12 maart 2009

Europa steunt nieuwe Gentse stadsbussen

Hybridebus 17In Gent rijdt sinds deze week een nieuwe bus rond. De Lijn experimenteert met een hybride stadsbus die zijn energie zowel uit een dieselmotor als een elektrisch aandrijfsysteem haalt. Deze bus is opvallend stiller en verbruikt beduidend minder. Bovendien stoot hij veel minder schadelijke en vervuilende stoffen uit. Gent krijgt op termijn 20 van deze hybride bussen. Vlaams minister Kathleen Van Brempt geeft daar bovenop een subsidie van 20,5 miljoen euro om nog eens 44 hybride bussen en 19 milieuvriendelijke gelede bussen aan te kopen. Gent kan dankzij Civitas voor het totale project rekenen op een subsidie die de komende jaren kan oplopen tot meer dan 4 miljoen Euro. De Lijn is, na de Stad Gent, de grootste partner en krijgt een subsidie van 600.000 euro. Daarnaast zijn ook StudentENmobiliteit, Max Mobiel, Universiteit Gent en Optimobil (Cambio) Vlaanderen en AWV betrokken. Omdat Gent al heel lang aan de weg timmert voor een leefbare en schonere stad, is Gent benoemd tot ‘leading city’ of leidende stad. Een voorbeeld dus voor andere steden, die lerende steden zijn.

Hybridebus 20Civitas is een initiatief van de Europese Unie dat steden ondersteunt en subsidieert in hun plannen rond duurzame mobiliteit. De Lijn is, na de Stad Gent, de grootste partner in dit project en zal in totaal vier maatregelen verwezenlijken. Een van de maatregelen van De Lijn is het invoeren van de hybride bussen. Binnen dit project worden 25 maatregelen genomen die een invloed zullen hebben op het milieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de stad. Voor de Europese Commissie moeten binnen de maatregel van de hybride bussen een aantal stappen genomen worden, namelijk het uitschrijven van de aanbesteding, het testen van de eerste hybride bus, het installeren van de rest van de hybride vloot en de evaluatie van het gehele traject. Tevens zullen de reizigers geregeld bevraagd worden over hun reiservaring met de nieuwe bussen. Deze vorm van burgerparticipatie is een van de peilers van het Civitas project in Gent. Gent vormt samen met de partnersteden Ljubljana (Slovenië), Brno (Tsjechië)), Porto (Portugal) en Zagreb (Kroatië) het consortium ‘Civitas Elan’. De uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen de verschillende steden staat hier centraal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten