dinsdag 27 oktober 2009

Gouverneur Denys brengt werkbezoek aan Rijksarchief.

Rijksarchief 08Gouverneur Denys en gedeputeerde Jozef Dauwe brachten een werkbezoek aan de Rijksarchieven van Beveren en Gent. De provincie Oost-Vlaanderen en het Rijksarchief willen nagaan hoe ze best kunnen samenwerken om het Oost-Vlaamse erfgoed te bewaren en te ontsluiten. Zo zal men onderzoeken hoe de digitalisatie van erfgoed kan bijdragen tot het vlot toegankelijk maken van de informatie. Zo kunnen stamboomonderzoekers genealogische bronnen uit het hele land kunnen raadplegen vanuit de leeszaal van elk Rijksarchief. Ook rond cartografisch erfgoed willen de provincie en het Rijksarchief samen werken.

Het Rijksarchief beheert het geheugen van België. In Gent zijn dat de archieven van het graafschap Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen (tot ca. 1870), schepenbanken en heerlijkheden, gemeenten en kerkfabrieken en historische kerkelijke instellingen (zoals de Sint-Pietersabdij, het bisdom Gent tot 1801 en vele andere). Familie archieven, kaarten en plannen vind je er ook. De hier bewaarde archiefbescheiden overspannen een periode van 12 eeuwen (819 tot 20e eeuw). Het archief streeft na om belangrijke archieven te verwerven en te bewaren. Bedrijven, verenigingen en families die ooit een belangrijke rol speelden in het sociaal, politiek, economisch of cultureel leven zijn welkom. Gedeputeerde Dauwe: “Bepaalde archieven die representatief voor teloorgegane bedrijfstakken zoals dat van de Boelwerf zijn natuurlijk welkom”. Zo plant de provincie Oost-Vlaanderen volgend jaar een studiedag rond bedrijfsarchieven in de provincie.

Rijksarchief 01Gouverneur Denys: “Een archief lijkt misschien een stofferige bedoening, maar toch zit er daar onder een heel boeiende materie die wij ter beschikking willen stellen voor iedereen die op zoek gaat naar zijn eigen verleden, zijn familie, een dorp of het huis waar hij woont”. Daarom wil de gouverneur archieven digitaliseren, bewaren en ter beschikking stellen. Maar dat is een secuur werk van lange avond. Gouverneur Denys: “Uiteraard moeten de bewuste stukken in orde zijn of gerestaureerd zijn. Een digitale kopie van een beschadigt stuk is geen goede kopie”. Maar de beschikbare ruimte is beperkt. Het rijksarchief kijkt uit naar betere locatie waar meer plaats is en de archieven beter en veiliger bewaard kunnen worden.

Op 25 november gaat de eerste virtuele educatieve tentoonstelling van het Rijksarchief online. De lancering is tevens het startschot van een studiedag in de Senaat waarop key note speakers uit archiefwereld, politiek, onderwijs, universiteit e.a. het belang van archieven voor een democratie centraal stellen. Klik hier voor het programma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten