dinsdag 20 oktober 2009

Gent wint CIVITAS Award voor vooruitstrevend mobiliteitsbeleid

Gent heeft de prestigieuze Civitas Award in de wacht gesleept tijdens het zevende Civitas Forum in Krakau. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die een consequent en duurzaam mobiliteitsbeleid voeren. Gent werd als beste stad genomineerd door het Political Advisory Committee van het Civitas project. De andere deelnemende steden waren Rotterdam, Bologna, Odense, Krakow, Stockholm, Genova, Zagreb en Preston. Stockholm werd tweede. De award werd vandaag 20 oktober tijdens het CIVITAS Forum plechtig overhandigd door de burgemeester van Krakau aan een Gentse Civitas delegatie. Jurylid Lino Joaquim Ferreira: “Gent is echt een stap voor op vlak van invoering en ondersteuning van duurzame mobiliteitsoplossingen. De investeringen die zij doen in schoner transport zoals het promoten van fietsen, en de traditie van inspraak van de bewoners zijn een voorbeeld voor ons allen”.

De jury koos Gent uit 9 kandidaten omwille van talrijke initiatieven, waaronder fietsen het hart van het Gentse mobiliteitsbeleid vormt. De stad gaf prioriteit aan het creëren van een grote voetgangerszone in de binnenstand, de ontwikkeling van een fietroutenetwerk, een studentenvriendelijk fietsenverhuursysteem, en het plan om een fietsenstalling voor meer dan 10.000 fietsen te bouwen. Deze inspanningen worden aangevuld door belangrijke openbaar vervoersinitiatieven als het verlengen van tramlijnen, het creëren van autovrije busbanen, het langer laten rijden van het openbaar vervoer, en het aanbieden van gratis nachtbussen en gratis openbaar vervoer aan kinderen jonger dan 15 jaar.

De Stad Gent is sinds 2003 lid van het Civitas Forum. Gent maakt binnen het Civitas project deel uit van een consortium van steden. Het project met de vijf steden samen heet Civitas Elan. Partnersteden zijn Zagreb, Ljubljana, Brno en Porto. De afgelopen jaren kregen heel wat Europese steden al subsidies. Sinds eind 2008 krijgt ook Gent financiële steun, als eerste stad in België. Gent is door haar jarenlange ervaring, concrete verwezenlijkingen en grootschalige vernieuwingsprojecten een ‘leidende’ stad, net zoals Ljubljana en Zagreb. Brno en Porto zijn ‘lerende’ steden. In een tijdspanne van vier jaar zal Gent 4,3 miljoen euro kunnen investeren in 25 maatregelen die een invloed zullen hebben op de mobiliteit, het milieu en de leefbaarheid in de stad.

Vijfentwintig verschillende acties rond duurzame mobiliteit zullen tegen 2012 gerealiseerd zijn: het verbeteren van het openbaar vervoer, het introduceren van biodiesel, het invoeren van bedrijfsvervoerplannen, het experimenteren met verschillende soorten fietsstallingen, het verbeteren van de toegankelijkheid van en naar het station voor fietsers en voetgangers, en de introductie van een nieuw verkeersgeleidingssysteem. De Stad Gent werkt hiervoor samen met De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Gent kan ook rekenen op een subsidie van de Europese Commissie van 4,3 miljoen voor een termijn van vier jaar.

Met tal van argumenten wist Gent de andere steden te overtuigen: de vele verwezenlijkingen op mobiliteitsvlak sinds de invoering van het Mobiliteitsplan, de explosieve groei van de Dienst Mobiliteit tot een volwaardige dienst met meer dan 40 werknemers, de kennisuitwisseling met andere steden, meerdere deelnames aan andere Europese projecten en een duidelijke toekomstvisie van de stad. Gent zit dus duidelijk op het juiste ‘duurzame’ spoor. De Civitas Award is een erkenning voor een jarenlang goed, doordacht en innovatief mobiliteitsbeleid. Link: http://www.civitasgent.be

Lees ook:
Extra steun voor fietspunt Max Mobiel
Gent stapt mee in pilootproject rond stedelijke distributie
Gent werkt samen met Europa aan duurzame mobiliteit
Uniek fietskader voor nieuwe Gentse studentenfietsen
Gentbrugge, een actie voor duurzame mobiliteit
Europa steunt nieuwe Gentse stadsbussen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten