woensdag 13 mei 2009

Minister De Padt vraagt verkeerscontroles met meer kwaliteit

Havenpolitie 11Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt wil dat lokale en federale politie verkeerscontroles op een andere manier aanpakken. Deze aanbeveling zit vervat in de besluiten van de taskforce Verkeersveiligheid die op dinsdag 12 mei zijn bekend gemaakt op een vergadering van de taskforce. Minister De Padt: “De subjectieve pakkans én het risico dat je vervolgd en bestraft wordt, moeten stijgen. Dat bereik je door te werken op meer kwaliteit in de plaats van kwantiteit bij politiecontroles. Politiecontroles moeten gericht zijn naar prioritaire domeinen én tegelijkertijd naar prioritaire doelgroepen zoals jongeren, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs. De controles moeten ook op de juiste plaats en tijdstip worden uitgevoerd én ze moeten geloofwaardig zijn.”

Het interministerieel comité Verkeersveiligheid verzamelt 18 ministers en staatssecretarissen van federale en gewestregeringen die bevoegd of verantwoordelijk zijn voor verkeersveiligheid. De Taskforce heeft een integraal verkeersbeleid uitgewerkt dat steunt op drie domeinen: communicatie, handhaving van het verkeersbeleid en infrastructuur. Bedoeling is dat elke bevoegde en verantwoordelijke minister zijn bijdrage levert aan meer verkeersveiligheid zodat het aantal verkeersslachtoffers nog meer daalt. Op die vergadering heeft de Taskforce een aantal besluiten voorgelegd waaronder een reeks aanbevelingen voor de politiediensten. Eén van de besluiten is dat politiecontroles vooral geloofwaardig moeten zijn. Die geloofwaardigheid wordt bereikt als de volledige keten van de politionele vaststelling tot de afhandeling door gerecht en bijvoorbeeld ook fiscus, zijn beloop kan krijgen. Politiecontroles zijn ook geloofwaardig en kunnen aanvaard worden door de bevolking als er rechtvaardige en snelle sancties uitgevaardigd worden en als onder andere recidivisten geïdentificeerd en anders aangepakt worden als mensen die een eerste overtreding begaan.

Minister Guido De Padt wil dat de politie rekening houdt met een aantal krijtlijnen bij het organiseren van controles rond verkeersveiligheid. De subjectieve pakkans en de kans om vervolgd te worden moeten stijgen in geval van een positieve controle. De politiecontroles naar alcohol, snelheid en gordel moeten tegelijkertijd gevoerd worden naar prioritaire doelgroepen zoals jonge bestuurders, bromfietserd en vrachtwagenchauffeurs. De kwaliteit van de controles moet er dus op verbeteren. De politiecontroles moeten uitvoerbaar zijn. Dat betekent dat er voldoende capaciteit en vereenvoudigde, geautomatiseerde procedures ter beschikking moeten zijn. De politiecontroles moeten ook op de juiste plaatsen en het juiste tijdstip gebeuren. Met andere woorden: er moet vooral gecontroleerd worden op onveilige plaatsen en op momenten waarop vaak ongevallen gebeuren. Het effect van het beleid op de weggebruikers, op de politiecapaciteit en op de resultaten moet ook gemeten worden.

Tot slot wil de minister van Binnenlandse Zaken dat zones die opmerkelijk creatieve, vooruitstrevende of vernieuwende projecten of oplossingen lanceren in verband met verkeersveiligheid de passende aandacht en waardering krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten