woensdag 20 mei 2009

Buitengoed, Goed buiten: nieuwe oproep plattelandsprojecten

Koetjes 01Het platteland is erg belangrijk, niet alleen voor de boer en tuinder, maar ook als een onontbeerlijke groene ruimte voor ons allen. Maar hoe verzoen je natuur en industrie? Hoe verzoen je mobiliteit en plattelandstoerisme? Daarbij heeft het provinciebestuur een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden zoals het ontwikkelen van een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid. Dankzij de steun van Europa is heel wat gerealiseerd op het Oost-Vlaamse platteland. Daarvan getuigen tal van Oost-Vlaamse plattelandsprojecten zoals de werking van dorpshuizen en de inrichting van buurthuizen, toeristische ontsluiting, netwerkvorming in ruraal ondernemerschap, groene zorgfuncties in de landbouw, erfgoedacties en identiteitsversterkende acties. Het Provinciaal Managementcomité platteland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten PDPO II.

De Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie willen op die manier plattelandsactoren blijven stimuleren om plattelandsprojecten te realiseren. Interessante projecten worden opnieuw gefinancierd met maximaal 65 %. Uitgangspunt is het uitvoeringsprogramma in het Oost-Vlaamse beleidsplan 'Buitengoed, Goed buiten'. De Provincie legt hierbij de nadruk op echte, goed onderbouwde, geïntegreerde projecten die het buitengebied versterken op sociaal-economisch vlak. Plattelandsprojecten worden uitgevoerd in het buitengebied en buiten de afgebakende Leader-gebieden. Zij maken werk van de bevordering van toeristische activiteiten en basisvoorzieningen voor plattelandseconomie. Aandacht gaat ook uit naar dorpskernvernieuwing en instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed.

Plattelandsprojecten worden verwacht ten laatste op vrijdag 2 oktober 2009. Ze worden ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Mangementcomité, Loket voor Landbouw en Platteland, Gouvernementstraat 1 te Gent. De handleidingen, projectfiche en selectiecriteria kunnen geraadpleegd worden op www.oost-vlaanderen.be/platteland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten