zondag 31 mei 2009

25 miljoen euro voor Ledeberg Leeft.

dc ledebergDe stadsvernieuwing in Gent draait op volle toeren: na grote investeringen in projecten in de Brugse Poort en de omgeving van het Rabot is het nu de beurt aan Ledeberg. Onder de noemer Ledeberg Leeft krijgt de Gentse deelgemeente een intensieve verjongingskuur voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro. De keuze voor Ledeberg als actieterrein voor stadsvernieuwing vloeit voort uit diverse noden en behoeften die naar voren kwamen. Enkele voorbeelden zijn de slechte woonkwaliteit, te weinig buitenruimte, een wirwar van dichtbebouwde straten en te weinig interactie tussen Ledeberg en het stadscentrum. Maar Ledeberg heeft als deelgemeente ook een aantal troeven die te weinig uit de verf komen: een relatief groot aantal voorzieningen (middenstand, openbaar vervoer), een uitstekende ligging, een rijk cultureel leven en zo meer. Onder de noemer Ledeberg Leeft wil de Stad Gent deze kwaliteiten zichtbaarder maken en versterken, plus de genoemde knelpunten wegwerken. Kortom, laten zien dat Ledeberg ‘leeft’.

Het actiegebied bestaat uit het binnengebied van Ledeberg, het oude deel van de Sas- en Bassijnwijk en de drie grote toegangswegen tot Ledeberg: Botermarkt en omgeving, Brusselsesteenweg / Hoveniersstraat / De Naeyerdreef en omgeving en de omgeving van de Keizerpoort. Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg mikt op vooruitgang op drie beleidsdomeinen: ruimtelijk/stedenbouwkundig, economisch en sociaal-cultureel, waarbij de stedenbouwkundige ingrepen de investeringen op economisch en sociaal-cultureel vlak mee mogelijk maken.

leo5Het volledige programma van het project valt te herleiden tot zes concrete doelstellingen: meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangswegen, actievere dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeting. Deze zes doelstellingen worden, zoals bij de andere stadsvernieuwingsprojecten, gefaseerd aangepakt. In 2006 en 2007 vond het voorbereidend onderzoek plaats en waren er al enkele concrete uitvoeringen. Private projecten zoals Pogano, Cotton Island, particuliere nieuwbouw en renovatie, uitbreiding Delhaize. Publieke projecten: Bellevuepark, Keizerspark, woonblokken Centrumplein, sociale huisvesting Hoveniersstraat, Moriaanstraat, Bellevuetunnel.

In 2009 en 2010 worden de planprocedures afgewerkt, komen er detailontwerpen, vergunningen, bestekken en aanbestedingen. Er zijn opnieuw concrete uitvoeringen, meer bepaald: de heraanleg van de Louis Van Houttestraat, de Scheldekaai, de Edward Pynaertkaai, de Jozef Vervaenestraat, evenals de uitvoering van werken aan de brandweerpost in de Walstraat op het terrein van het Vlaams gewest. In 2010 starten er sloopwerken met het oog op de realisatie van de Welzijnsknoop.

In de laatste fase, van 2011 tot en met 2012, zijn er onder meer de volgende realisaties gepland: de Welzijnsknoop, het parkeergebouw aan de Hundelgemsesteenweg, de omgevingsaanleg van de Botermarkt en Hundelgemsesteenweg, de omgevingsaanleg van het Centrumplein, het park De Vijvers, de eerste ‘groene sproeten’: kleine ontmoetingsplekken met groen, de heraanleg van de Brusselsesteenweg, het POL plein, de Doorgangstraat, Louis De Smetstraat, Frans de Coninckstraat en de onderdoorgang Eindeken.

Er is voor ‘Ledeberg leeft’ door de Stad Gent een totaal budget voorzien van 25 miljoen euro, te besteden tussen 2008 en 2012. Daarvan komt 13 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsbudget en wordt er ongeveer 12 miljoen euro besteed aan de realisatie van publieke projecten: parken, straten, de sportschuur, de Welzijnsknoop, parkeerinfrastructuur, de brandweerpost, enz. Daarbovenop zijn er heel wat private investeringen te verwachten: in woningbouw maar ook voor andere functies. De Stad Gent onderzoekt ook extra financiering via Europese, federale en Vlaamse subsidiekanalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten