dinsdag 26 mei 2009

Hoe een kassei een straat kan verdelen

Oude Dokken 01In de Gentse Voorhaven, een stukje nostalgie rondom de Voorhavenlaan, is er onenigheid over de heraanleg van bepaalde straten. In de oorspronkelijke plannen bleven de kasseien behouden, maar na een petitieactie van de bewoners gingen ze eruit. De Londenstraat en de Voorhavenlaan werden grotendeels in asfalt heraangelegd. Maar opnieuw was er protest, deze keer van omwonenden die de kinderkopjes willen houden. Zij lanceerden een petitie: Red de kasseien. Maar schepen De Regge was niet te vermurwen. “We hebben de plannen gewijzigd na een petitie van bewoners. In de New Yorkstraat en op alle kruispunten van de Voorhavenlaan blijven de kasseien behouden als een soort snelheidsremmer”. Maar volgens de auditeur van de Raad van State zijn de kasseien in de Gentse Londenstraat en Voorhavenlaan een beschermd stadsgezicht, men mocht men ze dus niet vervangen door asfalt. Dat verbod werd gevolgd door een vernietiging van de gehele bouwvergunning door de Raad van State in december 2008.

Maar na een vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State verleende de Vlaamse Overheid een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor het gebied. De werken kunnen er, na maanden stilliggen, opnieuw van start gaan. De Stad Gent stelt alles in het werk om de bewoners zo snel mogelijk opnieuw een aangename leefomgeving te bezorgen. De Vlaamse Overheid heeft zich ondertussen over dit dossier gebogen en op 13 mei 2009 heeft ze een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verleend. Deze vergunning laat toe om de wegenwerken in het gebied Voorhavenlaan en Londenstraat verder af te werken zoals ze oorspronkelijk voorzien waren. Het gedeelte van de Voorhavenlaan dat gelegen is in het park (tussen de Kopenhagenstraat, Oslostraat en de New-Yorkstraat) is evenwel uitgesloten uit bovengenoemde vergunning. Hiervoor zal de Stad Gent zo vlug mogelijk een nieuwe bouwaanvraag indienen. De aanleg en inrichting van het park, zowel de sport- en speelaccommodatie als de aanleg van een openbare groenzone, werden wel mee vergund (behalve op het uitgesloten gedeelte van de Voorhavenlaan). Schepen De Regge: “Nu de bouwvergunning er is, zal de Stad Gent alles in het werk stellen om de werken zo snel mogelijk opnieuw op te starten”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten