zaterdag 16 mei 2009

Ontwerp van brownfieldconvenant Oude Dokken Gent

Oude Dokken 02Het project Oude Dokken is een initiatief van het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf dat samen met de Stad Gent, de NV Waterwegen en Zeekanaal en de NV Docksite Optima de gronden rond de oude Gentse havendokken wil ontwikkelen. Het project is erg ambitieus: tegen 2020 moet hier een volwaardig stadsdeel ontwikkeld worden, maar daarvoor moet het hele gebied herverkaveld en opnieuw ontwikkeld worden. Zo wordt de R40 verlegd naar de rechteroever, met als sluitstuk de nieuwe Handelsdokbrug. Het Gentse woonaanbod aanzienlijk verhogen door een mix van een duizendtal sociale en budgetvriendelijke woningen, maar ook een vrij marktsegment, kwaliteitswoningen en het wonen op water (woonboten). De Stad Gent streeft hier naar een kwalitatieve heraanleg van parken en groen.

Schepen Christophe Peeters: “Hier is ruimte voor hoogwaardige hedendaagse bewoning in een gezonde mix van sociale woningen, budgetwoningen en een vrij marksegment woningen, maar ook kwaliteitsvolle omgeving met meer groen en openbaar domein. Dit zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de aangrenzende woonwijken zoals De Muide, Ham, Afrikalaan en de hele omgeving van de Dampoort”. Het project Oude Dokken zal dus een positieve invloed hebben op de openbaarvervoersknoop Dampoort. Wat ook sterk naar voor komt zijn de landschappelijke kwaliteiten en de recreatieve mogelijkheden van drie oude dokken: Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Zij zijn nog steeds bevaarbaar en zijn in rechtstreekse verbinding met de historische binnenstad. De oude kaaimuren zullen eenmaal gerestaureerd een unieke verbinding tussen het water en de omgeving vormen. In het gebied zijn talloze relicten uit het maritiem verleden, ook hier wil de Stad Gent zorgvuldig mee omspringen.

Oude Dokken 14Momenteel ligt het ontwerp brownfieldconvenant Oude Dokken Gent voor het publiek ter inzage ligt. Deze terinzage is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden, maar heeft tot doel burgers de mogelijkheid te bieden om schriftelijke opmerkingen over te maken. Een brownfieldconvenant wordt afgesloten met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast dat ze slechts opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. Het volledige dossier ligt van maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei 2009 ter inzage bij de Milieudienst van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 41 te Gentbrugge, tijdens de kantooruren of na telefonische afspraak via 09 268 23 10. Schriftelijke opmerkingen in verband met het ontwerp van brownfieldconvenant Oude Dokken Gent moeten uiterlijk op 20 mei 2009 aangetekend worden verstuurd naar het Agentschap Ondernemen, Ubicenter (derde verdieping), Philipssite 5, 3001 Leuven. Het brownfieldconvenant is ook consulteren op de website www.brownfieldconvenanten.be.

Op woensdag 20 mei om 18 uur vindt er in het Provinciaal Administratief Centrum, auditorium 'De Schelde', Woodrow Wilsonplein te Gent een informatie- en inspraakvergadering plaats met de bedoeling het project aan de geïnteresseerden toe te lichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten