zondag 17 mei 2009

Minister De Padt wil dat politie vrouwvriendelijker wordt.

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt heeft twee maatregelen genomen om de politie vrouwvriendelijker te maken. De minimumlengte voor politieambtenaren blijft 1,52 m en wordt niet opgetrokken naar 1,60 m. Guido De Padt: “De argumenten voor 1,60 m hebben mij niet kunnen overtuigen. Een politie-inspecteur van pakweg 1,55 m is niet minder dan iemand van 1,65 m”. Daarnaast schrijft De Padt brieven aan de Federale politie, aan de Vaste Commissie van de Lokale Politie en aan de Algemene Inspectie van de politiediensten met een aantal aanbevelingen en opdrachten om de werking van de korpsen vrouwvriendelijker te maken. Minister De Padt: “Ik heb deze maatregelen genomen na gesprekken met onder andere het Centrum Gelijke Kansen en met de Vereniging van Belgische Politievrouwen”. De minister van Binnenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat er in elke werkgroep of selectiecommissie minstens één vrouw zit. Hij vraagt aan de Federale politie ook dat zij een budget van 5.000 euro ter beschikking zou stellen van de vzw Belgische Politievrouwen of korpsen die voorstellen indienen om de carrière van politievrouwen voort te helpen ontplooien.

De Belgische polite telt momenteel 48.850 personeelsleden waaronder 35.830 mannen en 13.020 vrouwen. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in hoge functies ondermeer omdat er nog niet lang genoeg vrouwen bij de politie zijn maar ook omdat zij onvoldoende kansen krijgen. Minister De Padt doet een aantal andere aanbevelingen aan de politie. bij vertegenwoordiging van de Belgische politie in het buitenland moet ervoor gezorgd worden dat ook vrouwelijke politieambtenaren aanwezig zijn. tegen eind september 2009 wenst de minister van de Federale politie concrete voorstellen om de toegang van vrouwen tot verantwoordelijke functies te bevorderen. In de actieplannen “diversiteit” moeten maatregelen opgenomen worden die ervoor zorgen dat vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen als er topjobs op het spel staan. Aan de Federale politie wordt nog gevraagd de vacante plaats bij de dienst Gelijkheid en Diversiteit in te vullen zodat de wet van 12 juni 2007 over gelijkheid van vrouwen en mannen verder kan worden toegepast. De minister van Binnenlandse Zaken heeft tot slot aan de Algemene Inspectie van de politiediensten een onderzoek gevraagd naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de selectiecommissies voor jobs bij de politie.

Op vrijdag 15 mei 2009 gaan de nieuwe selectiecriteria voor kandidaten voor de politie in. Mét 1,52 m als minimumlengte. De politievakbonden vroegen aanvankelijk 1,68 m en waren bereid 1,60 m te aanvaarden. Minister De Padt: “Maar daarop kon ik niet ingaan. De kwaliteit van de persoon telt, wat mij betreft, en niet meteen haar of zijn lengte”. De nieuwe selectiecriteria maken deel uit van een heel nieuw concept van sportieve en medische selectie. De rol van de arbeidsgeneesheer is veel belangrijker geworden en vaak beslist hij over individuele gevallen. Deze rol van de arbeidsgeneesheer stemt ook meer overeen met de nieuwe wet op de arbeidsgeneeskunde van 2006. Er komt een nieuw functioneel parcours dat beter afgestemd is op de realiteit van het politiewerk dan de oude sporttesten. Dit parcours is nog niet klaar. De politiescholen moeten onder andere nog het materiaal aankopen. Dankzij de nieuwe criteria krijgen veel meer kandidaten, die voordien meteen werden afgekeurd, een kans.Mensen in eerste stadium suikerziekte (goed behandelbaar, geen gevolgen ) mogen nu binnen. Vroeger niet, nu wel. Mensen die ooit orthopedische operatie kregen maar nu perfect kunnen sporten, konden vroeger niet mee. Nu wel. Mensen die lichte oogproblemen hebben: vroeger niet, nu wel. Platvoeten kan nu ook, vroeger niet. Hogere BMI kan nu ook, vroeger niet. BMI is nu tussen 17 en 30 en bij twijfel (net erover) beslist de arbeidsgeneesheer. Vroeger lag de BMI tussen 17 en 26 voor vrouwen en 17 en 28 voor mannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten