dinsdag 19 mei 2009

Open VLD wil geen verbreding van het Schipdonkanaal.

Mathias 01 Op haar programmacongres in Antwerpen heeft Open VLD het amendement van Mathias De Clercq tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal goedgekeurd. Het amendement bepaalt duidelijk dat wanneer Open VLD door de kiezer op 7 juni wordt aangeduid om te besturen zij garanties wil dat de verbreding van het Schipdonkkanaal er niet komt. Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq benadrukte dat de economische groei van de Zeebrugse haven beter kan gerealiseerd worden via de estuaire vaart, het transport via spoor, een optimalisering van het kanaal Gent-Brugge en het verder aanpassen van de N31 Brugge-Zeebrugge. Mathias De Clercq: “Als liberalen komen wij op voor het recht op zelfbeschikking van het individu, maar ook voor de rechten van de toekomstige generaties. Iemands vrijheid eindigt immers waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. Ik verzet me dan ook tegen deze totaal onverantwoorde, onaanvaardbare aanslag op unieke ecologische gebieden en wens resoluut te kiezen voor slimme economische vooruitgang als basis voor welvaart en welzijn”.

"We moeten een kat een kat durven noemen", argumenteert Brugs schepen Mercedes Van Volcem. "Ik heb altijd gepleit voor het kanaal, maar er blijkt binnen Vlaanderen geen politieke meerderheid voor de investering van meer dan 700 miljoen euro. Volgens de West-Vlaams lijsttrekker Bart Tommelein is het belangrijkste dat de impasse opgelost raakt in het belang van de 22.000 jobs in de haven. Bart Tommelein: "We hebben geen behoefte aan meer papier, maar aan de effectieve uitvoering van die zaken die wel een draagvlak hebben en dus snel kunnen worden gerealiseerd."

De verbreding is slecht voor het milieu. Bomen, weide- en watervogels, landbouwgronden, archeologische vindplaatsen en open ruimtes zullen verloren gaan. Alleen al in Damme dienen 15.000 bomen te verdwijnen. Door een verbreding van het Schipdonkkanaal zullen wandel- en fietsroutes, recreatieve zones en horeca verdwijnen. Mathias De Clercq: “In de relatie tussen economie en milieu staat het liberale schadeprincipe voorop: iemands vrijheid eindigt waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. In dit geval kan men niet spreken van een evenwicht tussen economie en milieu”.

De estuaire vaart betekent dat binnenschepen worden omgebouwd tot zeewaardige schepen die langs de kust kunnen varen naar andere havens. Geschat wordt dat 12 estuaire schepen rond de 800.000 TEU per jaar van de weg kunnen halen, een viervoud van wat het verbrede kanaal ooit zal kunnen. Het Schipdonkkanaal met een vrije doorvaarthoogte van 7 meter heeft een aantal beperkingen en door de vele sluizen gaat de estuaire vaart veel trager via het Schipdonkkanaal. Het achterland kan dit containerverkeer niet slikken, de overslag van grote containerschepen gebeurt immers in de voorhaven.

De geraamde 700 miljoen Euro voor het Schipdonkkanaal is slechts een fractie van de totale kostprijs. In de haalbaarheidsstudie worden een hele reeks maatschappelijke kosten niet meegerekend. Te vermelden zijn o.a. de bijkomende infrastructuurwerken zowel in de haven van Zeebrugge als langs het traject Evergem-Terneuzen, de maatregelen tegen de oprukkende verzilting, de aanleg van de ontbrekende bruggen, de natuurcompensaties en zo meer. Mathias De Clercq: “Watertekort en verzilting zijn reĆ«le problemen die in de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse regering zwaar onderschat worden”.

Reeds 30 jaar hangt het dossier boven de hoofden van de plaatselijke bevolking als een zwaard van Damocles. Hun gronden, woningen en bedrijven zijn onverkoopbaar. Daarenboven dienen zij bij verbouwing afstand van meerwaarde te doen. Mathias De Clercq pleit resoluut voor een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid door de onmiddellijke opheffing van de reservatiestrook langs het kanaal, waar meer dan honderden bewoners al ettelijke jaren met een mogelijke onteigening worden bedreigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten