vrijdag 29 mei 2009

Vlaanderen en private sector: samen slim investeren

Vlaanderen heeft investeringen nodig om uit de crisis te geraken. De motor moet draaien, de economie heeft zuurstof nodig. Vandaag werd in die filosofie resultaat geboekt: in het dossier scholenbouw, met betrekking tot brownfields en opwaardering van terreinen en op het vlak van vergunningen en procedures. In elk van die dossiers wordt een beroep gedaan op de private sector om de economie terug op gang te trekken. Viceminister-president Dirk Van Mechelen: “De overheid heeft een aantal sleutels in handen. Sleutels die het voor de privé-sector mogelijk maken de economie opnieuw op gang te trekken”.

Steaming06 In het dossier van de scholenbouw investeert de private sector 1,4 miljard euro in nieuwe schoolgebouwen. Dankzij de samenwerking met privé-investeerders kunnen er de komende vijf jaren 211 nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen gerealiseerd worden. “Deze investeringen zijn alleen mogelijk dankzij de inspanningen van de private sector”, zegt Dirk Van Mechelen. “De nieuwe schoolgebouwen zijn broodnodig. In de eerste plaats voor de scholen en de leerlingen in Vlaanderen. Maar ook voor de bouwsector, die op deze manier in een moeilijke economische tijd aan de slag kan”. Van Mechelen pleit ook in andere dossiers voor méér private inbreng. Gebouwen zetten is geen kerntaak van de overheid. Dat kan de private sector vaak sneller en beter. Wat met deze beslissing voor scholen en leerlingen gebeurt, moet bijvoorbeeld ook voor kinderopvang of senioren kunnen. Met de activering van de provisies uit het zorgfonds zou de private sector ook rusthuizen en serviceflats kunnen bouwen zonder subsidies.

Ook op het vlak van de sanering van vervuilde bedrijventerreinen werd opnieuw een belangrijke stap gezet. De Vlaamse regering keurde 21 zogenaamde brownfieldconvenanten goed. Dat wil zeggen dat op 21 sites economische bedrijvigheid, recreatie of woongelegenheid mogelijk wordt. Alles samen goed voor 10.000 nieuwe jobs
In dezelfde redenering van opwaardering van verouderde sites en samenwerking met de private sector, past het dossier over de mijnsite van Beringen. Daar wordt in publiek-private samenwerking meer dan 166 miljoen euro geïnvesteerd om deze ‘getuige’ van het Kempense mijnverleden tot zijn recht te laten komen in combinatie met een nieuwe multifunctionele invullingen zoals wonen, ontspannen en werken. Ook in dit geval creëren de gezamenlijke inspanningen van overheid en private sector heel wat werkgelegenheid de komende jaren.

“Slim investeren is de weg uit de crisis. Daarom heb ik er tegelijkertijd ook voor gezorgd dat de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening klaar zijn. Hierdoor kunnen we flexibel werken en brengen we opnieuw administratieve eenvoud in de ruimtelijke ordening.” Vereenvoudiging, versoepeling en rechtzekerheid. Met deze drie kernbegrippen is het signaal naar investeerders duidelijk en is een belangrijke stap gezet in het noodzakelijke vereenvoudigingtraject van de Vlaamse overheid.“Een efficiënte overheid regisseert en stuurt, maar wil niet noodzakelijk alles zelf doen. Door naar optimale samenwerking te zoeken met de private sector, kunnen we méér realiseren, krijgt de economie een duw in de rug, creëren we jobs én houden we de kosten voor de belastingbetaler beperkt”, zo besluit Dirk Van Mechelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten