woensdag 13 mei 2009

UGent organiseert derde Vlaams- Nederlandse Natuursteendag

Op 14 en 15 mei organiseert de UGent de derde Vlaamse Natuursteendag. Zowel de historisch veelvuldig gebruikte soorten natuursteen als de recente brede waaier van geïmporteerde natuursteen is van groot maatschappelijk belang in Nederland en België. Een grondige kennis van deze beide soorten natuursteen is noodzakelijk om juiste keuzes te maken zowel inzake instandhouding en restauratie van onze monumenten als bij de keuze van materialen bij nieuwbouwprojecten. In 2005 werd in Leuven de eerste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag georganiseerd, waarbij het centrale thema Belgische natuursteen was en het gebruik ervan in historische monumenten. Verder werd het systematisch vervangen van originele inheemse steen door buitenlandse materialen op deze studiedag kritisch bekeken. In 2007 vond de 2de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag plaats in Utrecht, waar wederom een forum werd geboden over de problematiek rond authenticiteit en duurzaamheid bij keuze voor vervangende steen. Op de 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag te Gent, zullen zowel traditioneel frequent gebruikte natuursteen als de nieuwe geïmporteerde soorten aan bod komen. Een combinatie van inleidende lezingen, workshops, excursie en wandelingen door de historische binnenstad van Gent zal garant staan voor een vruchtbare gedachtewisseling.

Op 14 mei om 18u wordt het boek ‘Gent….Steengoed!’ voorgesteld, waarbij de twee eerste exemplaren overhandigd worden aan burgemeester Daniel Termont en rector Paul Van Cauwenberge. Het boek omvat niet alleen een wetenschappelijke beschrijving van de in Gent aangewende natuurstenen in de verschillende monumenten en gebouwen, maar kadert deze natuurstenen ook in de oprichtingsgeschiedenis en de restauratieproblematiek van de Gentse monumenten. Daarnaast zal tevens de wandelgids ‘Gent … Steenroute!’ publiek gemaakt worden. Dit boekje omvat uitgezochte wandelroutes door de Gentse binnenstad langsheen de besproken monumenten en natuursteensoorten uit het boek ‘Gent … Steengoed!’.De derde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, Geologie en Bodemkunde i.s.m. TNO Bouw en Ondergrond, Deltares, VITO, KBIN en KULeuven. Voor het volledige programma: www.natuursteendag.ugent.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten