maandag 27 april 2009

Het provinciaal archeologisch museum Ename toegankelijk voor iedereen!

De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar gebouwen voor iedereen toegankelijk maken, ook de musea horen hierbij. Musea en cultuur toegankelijk maken voor iedereen is een hele uitdaging. Mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking moeten van cultuur kunnen genieten. Een bijzondere doelgroep hierbij zijn personen met een handicap. Het provinciaal archeologisch museum heeft een rijke ervaring opgebouwd rond algemene toegankelijkheid en speelt een voorbeeldrol binnen het Vlaamse museumlandschap. Zo heeft het PAM Ename al sinds jaren een aanbod voor blinden en slechtzienden. In het jaar 2007 onderging het PAM Ename een vernieuwde, grondige doorlichting door het Algemeen Toegankelijkheidsbureau. Hoewel de normen streng zijn, scoorde het museum zeer goed. Gedeputeerde JOZEF DAUWE: “Het PAM Ename is volledig aangepast aan bezoekers met een motorische beperking. In de buurt van het museum is er een speciale parkeerplaats, er is een verlaagde balie, er zijn geen drempels en alle hoogteverschillen zijn weggewerkt via zachte hellingen. Bovendien is er een lift, een aangepast toilet en er staat een rolstoel ter beschikking. Bovendien zijn de vitrines voldoende laag zodat men al zittend de voorwerpen kan bewonderen”.

Personen met een visuele handicap kunnen tijdens een rondleiding in het museum replica's van archeologische voorwerpen aanraken zoals bijlen, speren, aardewerk, glas en munten. In PAM Ename heeft men sinds vele jaren ervaring hiermee. Via Educar komt het verleden tot leven. Men kan de voorwerpen niet alleen aanraken, maar ook uitproberen. Zo worden de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen tastbaar. In PAM Ename kan men niet alleen zeer natuurgetrouw nagemaakte replica’s van een selectie aan collectiestukken vastnemen, maar wordt ook gebruik gemaakt van speciaal aangepaste audiogidsen en zijn er geleidelijnen met stopplaatsen aangebracht. Daarnaast kan men tijdens het bezoek de informatie zelf lezen in grootletterschrift. Dankzij de informatie in grootletterschrift kunnen ook andere doelgroepen hiervan genieten. Dat betekent een meerwaarde voor een ruim museumpubliek.

Bezoekers met een auditieve beperking kunnen in PAM Ename audiogidsen ontlenen. Verder is er ook ondertiteling bij de films. Men kan eventueel ook een doventolk aanvragen. Sinds 2001 heeft het PAM Ename een samenwerking met KuMen vzw (Kunst en Mentaal gehandicapten), een initiatief ter bevordering van de cultuurdeelname van personen met een licht tot matig mentale handicap of leermoeilijkheden. Voor die doelgroep werkte het PAM Ename aangepaste rondleidingen en een educatief pakket uit: 'Verhaal van de monnik'. Speciaal opgeleide gidsen begeleiden de bezoekers. De gids is vermomd als monnik of meid van de abdij en neemt de deelnemers mee op een tocht doorheen het museum waarbij begrippen als tijd, familie, ridders, abdijen, ... de revue passeren.

Door de aanpassingen in de infrastructuur en het aanbod kunnen ook andere doelgroepen 'geholpen' worden bij het bezoek aan het museum. Zo schenkt het PAM speciale aandacht aan kinderen. Het PAM Ename besteedt bijvoorbeeld heel bijzondere aandacht aan kleuters waarvoor een specifiek educatief pakket werd uitgewerkt. PAM Ename beschikt over gidsen die autistische kinderen, die problemen hebben bij de sociale interactie en de communicatie, begeleiden bij hun bezoek aan het museum. Door de sterke vergrijzing van onze samenleving wordt de groep senioren steeds groter. Het belang van deze groep groeit dan ook met de dag. Ook voor deze doelgroep zijn de aanpassingen in de infrastructuur en het aanbod voor personen met een handicap, nuttig. Link: http://www.pam-velzeke.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten