woensdag 29 april 2009

3,5 miljoen voor twee fietsbruggen aan het Parkbos in Gent

De Vlaamse Regering trekt 2,8 miljoen euro uit voor twee fietsbruggen ter hoogte van het Parkbos in Gent. De fietsbruggen werken een missing link weg op het tracé van de oude spoorwegbedding tussen Gent en De Pinte, die uitgebouwd wordt als een langzame verkeersas in kader van het Parkbosproject. Daarbij worden de E40 en de Ringvaart/R4 overbrugd. De totale kost voor de fietsbruggencombinatie bedraagt 3,5 miljoen euro. Het aandeel van de Vlaamse Overheid bedraagt 80%, dat van de lokale partners 20%. Vlaamse ministers Van Brempt en Crevits zijn overtuigd van het potentieel van de fietsbruggen. De fietsbruggen zorgen voor de verbinding van de stad met de eerste van vier geplande groene polen rond Gent. Het toekomstige parkbos is momenteel enkel bereikbaar via de grotere invalswegen. Deze invalswegen zijn echter weinig aantrekkelijk en niet optimaal op vlak van verkeersveiligheid.

De fietsbruggen bevinden zich op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Belangrijke tewerkstellingssites in Gent worden vlotter bereikbaar met de fiets vanuit het buitengebied. Vanuit De Pinte pendelen 1.500 mensen naar Gent, vanuit Sint Martens Latem 1.200 mensen. Verschillende Gentse stadsdelen (ongeveer 40.000 inwoners) krijgen zo de kortst mogelijke verbinding met een groengebied. De verbinding is van belang voor de scholensites in het zuiden van Gent. Er zal dus ook een veilige en directe verbinding kunnen worden gerealiseerd voor duizenden leerlingen en studenten die er onderwijs volgen.

Schepen Christophe Peeters (Open VLD): “Het aandeel van de Stad Gent in de kosten voor de grondverwerving bedraagt 50 %. Gezien het aanzienlijke verschil in grondprijs tussen 2 zones, met name de zone ten westen van de Rijvisschestraat tot aan de Klossestraat, en de zone ten oosten van de Rijvisschestraat tot aan de E40 wordt die operatie opgesplitst in 2 delen. Dit brengt het door de Stad Gent te financieren bedrag voor de grondverwervingen op 316.833,50 euro”. Daarboven komen de inrichtingswerken volgens de verdeelsleutel voor inrichtingswerken (70% - 30%), verminderd met het door de provincie te financieren bedrag van 172.737 euro. De totale kostprijs voor de Stad Gent komt dus op 384.614,60 euro. Link: http://www.parkbos.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten