donderdag 30 april 2009

Informatievergadering heraanleg Bisschopstraat-Marie Popelinkaai-Edward Pynaertkaai-Scheldekaai

In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ worden heel wat straten heraangelegd en hier en daar een nieuwe groenzone ingericht. De Stad Gent wil met het stadsvernieuwingsproject werken aan een meer aangename en kwalitatieve leefomgeving. Met deze projecten wenst de Stad niet alleen het verkeer vlotter en veiliger te maken, maar ook meer en mooier groen aan te leggen en een contactplaats te creëren voor ontmoetingen in Ledeberg. De Stad Gent plant de heraanleg van de Bisschopstraat, de Marie Popelinkaai, de Edward Pynaertkaai en de Scheldekaai met bijhorende omgevingsaanleg. Het plan voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor de volledige zone. De stad richt deze straten in als woonerf.De straten bevinden zich in één van de belangrijkste groenassen binnen de stad. Bovendien is dit een woonbuurt waar de stad Gent streeft naar een autoluwe omgeving met zo weinig mogelijk doorgaand verkeer.De link met het water en het aanwezige groen zal worden versterkt. De bestaande bomen langs de Edward Pynaertkaai zullen blijven en er komen ook een aantal nieuwe bomen. Ter hoogte van de nieuwe groenzone komt een licht glooiend gazon met bermen, gericht naar het water. Hier ontstaat een ideale plek om te ontspannen en even uit te rusten. In de Bisschopstraat blijven de bestaande bomen ook staan en zullen ze als basis dienen voor een nieuwe groene ontmoetingsplek. Er komen ook enkele banken waardoor het een plek wordt om gezellig uit te rusten.

Om de buurtbewoners hierover uitgebreid te informeren organiseert de Dienst Voorlichting in samenwerking met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking en de Groendienst op dinsdag 12 mei 2009 een informatievergadering, waarop de plannen voor de herinrichting, de timing en de fasering uitvoerig zullen worden toegelicht. Na deze voorstelling kunnen de aanwezigen vragen stellen. Deze informatievergadering vindt plaats van 20 tot 22 uur in de polyvalente zaal van het stedelijk buurtwerk Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gent-Gentbrugge.

Het panel bestaat uit
mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen;
mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik;
de heer Dirk de Baets, directeur-manager, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen;
de heer Jo Behaeghe, landschapsarchitect, Groendienst;
Moderator is mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten