zaterdag 25 april 2009

Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009

Situatieschets 04De “Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009” werd afgelopen vrijdag voorgesteld tijdens een studiedag in de Gentse Vlerick Management School. Het is de elfde editie van deze reeks die voorgesteld werd door Philippe Haspeslagh, decaan van de Vlerick School. De studie bevat uitgebreide statistische gegevens over de provincie. Jammer genoeg botst de studiedienst tegen de beperkingen van een log statistisch apparaat. In een tijd dat groeiverwachtingen wekelijks moeten bijgesteld worden is het absurd te spreken over werkgelegenheidscijfers van eind 2006. Zonder recente statistieken is het voor beleidsmensen heel moeilijk een behoorlijk anticrisisplan uit te werken. Door de nodige studie en zelf op onderzoek te gaan slaagden de auteurs er echter in een interessant document te publiceren.

Het eerste deel van de publicatie bevat drie artikelen die uitgebreid ingaan op bepaalde aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling van Oost-Vlaanderen. Zo wordt aandacht besteed aan de evolutie van de Oost-Vlaamse conjunctuur in het algemeen en in zes bedrijfstakken in het bijzonder. Ten slotte worden de evolutie en de kenmerken van de werkloosheid in de provincie Oost-Vlaanderen bekeken. In het tweede deel vindt men de vertrouwde statistische doorlichting van Oost-Vlaanderen met onder andere een kijk op demografie, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. Dit gebeurt aan de hand van de meest recente gegevens, waar mogelijk gebeurt deze analyse tot op gemeentelijk niveau.

Uit de financiële analyse van de zes belangrijkste sectoren blijkt dat de Oost-Vlaamse ondernemingen in deze sector fundamenteel gezond zijn, het is wel afwachten wat de evolutie van 2008 zal zijn. De werkloosheid tussen 2008 en 2009 steeg met 8,5 %. Voor Vlaanderen lag deze stijging op 10%. Januari 2009 telde Oost-Vlaanderen 43.440 werklozen. De recente werkloosheid trof vooral mannen (+15%), jongeren (+18%) en allochtonen (+16%). Eén op twee werkzoekenden is laaggeschoold en vier op tien werklozen zijn langer dan een jaar werkloos. De negatieve conjunctuur ging in dalende lijn en was sterker in Oost-Vlaanderen dan in België. Wellicht is dit te verklaren dat Oost-Vlaanderen een grotere industriële basis heeft dan gemiddeld, waardoor een economische achteruitgang zich sneller laat voelen.

De Vlaamse overheid en het provinciebestuur houden de vinger aan de pols en zitten regelmatig met de sociale partners aan tafel om te overleggen. De publicatie is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het provinciebestuur: 0800/94.808. De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of via e-mail: info@oost-vlaanderen.be De publicatie “Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen 2009” komt binnenkort online op http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/studie/feiten/index.cfm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten