vrijdag 24 april 2009

Gentse Artega behaalt ‘Investors in People’ certificaat

Startpunt 03Zopas werd het Gentse dienstenchequebedrijf Artega bekroond met het internationale “Investors in People”-kwaliteitslabel voor zijn inspanningen op vlak van strategisch personeelsbeleid. Daarmee is Artega meteen ook het eerste dienstenchequebedrijf in België dat dit certificaat behaalt. Het volledige traject duurde ongeveer 1 jaar en Artega werd hierin begeleid door de Vlerick Leuven Gent Management School.

Marnix Vandenbulcke, zaakvoerder en algemeen directeur Artega, is zeer blij met dit kwaliteitslabel. “Het personeelsbeleid maakt het verschil. Artega bewijst dat men met de beperkte middelen toch een professioneel en humaan personeelsbeleid kan voeren. In de eerste plaats investeren we in de opleiding, ontwikkeling en begeleiding van ons personeel om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Die betrokkenheid, inzet en tevredenheid is immers van onschatbare waarde voor het welzijn en functioneren van de werknemer en de uitstraling van onze onderneming. Huishoudhulp is een volwaardig beroep en onze mensen verdienen deze erkenning.”

Investors in People gaat uit van het principe dat permanent en strategisch investeren in de ontwikkeling van de werknemers aan de basis ligt van een goed functionerende organisatie. Het is echter geen sinecure om aan de hoge eisen van het label te voldoen. Volgens Veroniek De Schamphelaere van Vlerick Leuven Gent Management School, begreep Artega echter onmiddellijk waar Investors in People voor staat en toonde het bedrijf een zeer sterk engagement. “Artega zette een heel doelgericht ontwikkeltraject op touw om aan de tien kernthema's van de Iip-standaard te voldoen: HR inspanningen richten op de behoeften van medewerkers en de organisatie. Artega bewijst dat iedere organisatie die Investor in People wil worden, het kan. Voor Artega is dit de kers op de taart van de vele intensieve inspanningen die het doet om elke dag met betrokken medewerkers de organisatiedoelstellingen te realiseren.”

Ook de Stad Gent steunt het IiP initiatief dat bedrijven aanzet tot het voeren van een sociaal betrokken personeelsbeleid. Investors in People past perfect binnen het project Social Act, waarmee de stad Gent bedrijven wil aanzetten tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds eind 2006 ontvangen bedrijven die met IiP van start willen gaan subsidies van de Stad Gent. Met deze subsidies wordt een deel van het begeleidingstraject gefinancierd. Artega is het eerste bedrijf dat dankzij de Gentse subsidies het label haalt.

Mathias De Clercq, Schepen voor Economie, Werk, Jeugd en Middenstand: “Als Schepen streef ik niet enkel naar meer jobs, maar ook naar duurzame en kwaliteitsvolle jobs. Wij willen bedrijven aanmoedigen te investeren in hun medewerkers en in de competenties die zij nodig hebben om succesvol te ondernemen en de economie van morgen vol vertrouwen tegemoet te treden. Investors in People zorgt voor meer betrokken en gemotiveerd medewerkers, verhoogde competenties en betere bedrijfsresultaten. Via de steunmaatregel “duurzaam ondernemen” willen wij bedrijven stimuleren om te starten met een IiP traject. Investeren in mensen is immers een investering in de toekomst van onze bedrijven en in duurzame economische groei voor Gent! Wij wensen alle medewerkers van Artega en hun gedreven zaakvoerder Marnix Vandenbulcke proficiat voor het behalen van dit prestigieuze label voor excellent personeelsbeleid.”

Wat is Investors in People (IiP)?
Het van oorsprong Britse kwaliteitslabel Investors in People is een internationale standaard die de inspanningen van een bedrijf op vlak van strategisch personeelsbeleid erkent. IiP gaat na in welke mate organisaties investeren in de ontwikkeling van zijn mensen via training en coaching. Het label is vergelijkbaar met het ISO certificaat. IiP werd in 2002 geïntroduceerd in Vlaanderen via een pilootproject van de Vlaamse overheid samen met Vlerick Leuven Gent Management School. De School is erkend IiP adviseur voor bedrijven die het label willen verwerven. Het IiP traject bestaat uit 3 fasen. Eerst wordt via een 0-meting bepaald hoe het bedrijf scoort t.o.v. de 10 IiP indicatoren. Daarna stelt de trajectadviseur samen met het bedrijf een actieplan op. Ten slotte volgt een officiële IiP assessment uitgevoerd door een afgevaardigde van IiP Verenigd Koninkrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten