woensdag 29 april 2009

Uniek leerproject gestart door Arteveldehogeschool Gent en Ernst & Young

In samenwerking met Ernst & Young Accountants pakt de Arteveldehogeschool uit met een nieuw traject in de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement voor de afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit. Een aantal personen volgt twee dagen per week les in het reguliere programma en werkt drie dagen per week met een vast contract bij Ernst & Young Accountants. De studenten verwerven onder leiding van de begeleidende hogeschoollector én een bedrijfscounselor van Ernst & Young de vakspecifieke competenties op de werkvloer zelf. De theoretische achtergrond komt gedeeltelijk uit de speciaal voor hen ontworpen zelfstudiepakketten.

Vanuit Ernst & Young groeide het idee door een tekort aan geschikte accountancy medewerkers, met name door de veranderende markt (geen lifelong employment, concurrentie banken) en kortetermijndoelstellingen van jonge medewerkers. Er ontstond een nood aan instroom van andere, minder klassieke profielen. Ernst & Young zorgt traditiegetrouw voor een doorgedreven specialisatie, ook wat interne opleidingen betreft, maar kan zelf geen diploma aanbieden dat tot een beroepstitel leidt. In het concept ‘duaal leren’ kan dat wel, aangezien de Arteveldehogeschool een bachelordiploma aflevert en garant staat voor een kwalitatief aanbod met aandacht voor basiscompetenties en -kennis. Yves tiberghien, Ernst & Young Accountants: “Deze samenwerking rond duaal leren tussen Arteveldehogeschool en Ernst & Young is uniek in België. Duaal leren is veel meer dan stage lopen. Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen en je praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen. Je bouwt werkervaring op tijdens je studie en je komt daardoor prima voorbereid op de arbeidsmarkt.”

Beide partners hadden tot doel in te spelen op de stijgende vraag van mensen die werken en studeren willen combineren. Behalve tegemoetkomen aan een maatschappelijke realiteit is het ook een manier om leren opnieuw aantrekkelijk te maken voor een generatie die schoolmoeheid vertoont. Anders dan bij bedrijfsstages trekt het duaal leren of het verwerven van competenties op de werkvloer zelf het rendement van de samenwerking nog verder door. Voor de meer praktijkgerichte bachelor ligt dit ook dichter bij de leerstijl.
“Dankzij haar traditie van goed uitgebouwde leertrajectbegeleiding en flexibele lesroosters - waarbij sommige vakken tweemaal in één academiejaar worden aangeboden - is de Arteveldehogeschool helemaal klaar voor dit unieke project”, besluit prof. Johan Veeckman van de Arteveldehogeschool.

Het traject start in september 2009 met een kleine groep deelnemers. Dit laat toe om het systeem gefaseerd te implementeren, lectoren de kans te geven zich te bekwamen in de nieuwe aanpak en snel bij te sturen indien nodig. Vanaf het academiejaar 2010-2011 wordt er gestart met een grotere groep. Op termijn kunnen ook andere bedrijven in dit systeem instappen. De kandidaten zijn voornamelijk mensen die een bachelordiploma willen behalen in combinatie met een inkomen en met praktijkervaring, of mensen met een bachelor- of masterdiploma in een ander vakgebied die zichzelf willen heroriënteren en zich specialiseren in een nieuw vakgebied. Ook personen met een aantal jaren ervaring in een interne financiële dienst of een kleiner boekhoudkantoor die hun doorgroeikansen willen verhogen, komen in aanmerking. Ernst & Young zorgt voor een kwalitatieve selectie van de kandidaten. De Arteveldehogeschool houdt bij de inschrijving rekening met de eerder verworven competenties en kwalificaties. Zo ontstaat er voor iedere student een individueel programma. Dit studentgecentreerde traject stimuleert levenslang leren en verhoogt de participatie aan het hoger onderwijs, twee doelstellingen van de Bologna akkoorden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten