maandag 13 april 2009

Koepel O.-L.-V. Sint-Pieterskerk gerestaureerd en feestelijk ingehuldigd.

Koepel OLV-Sint-Pieterskerk Gent 25 jaar lang was de binnenkant van de koepel van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk aan het zicht onttrokken. De restauratiewerken zijn bezig sinds november 1976. In 1994 was de kerk zogezegd klaar, maar al snel bleek dat nog heel wat bijkomende werken nodig waren. De laatste fase van de restauratie is nu achter de rug: de koepel, die al sinds 1982 in de steigers staat, is weer in al zijn pracht te bewonderen. Nu de restauratie voltooid is volgt op vrijdagavond 24 april de feestelijke inhuldiging. De avond wordt onder meer opgeluisterd door verschillende toespraken en een concert op het fameuze Van Peteghem Orgel.

In 1982 werden er stabiliteitsproblemen vastgesteld en men besloot een beveiligingsplateau onder de koepel te bouwen. Na de consolidatie van de funderingen en de buitenrestauratie van de kerk kon de binnenrestauratie van de koepel starten in februari 2008. De Stad Gent droeg haar steentje bij en investeerde 130.000 euro. Schepen Peeters: “De Sint-Pieterskerk is de eerste die wordt afgewerkt volgens het nieuwe systeem. We proberen de kerken nu echt integraal aan te pakken. Dat gebeurt ook met de Sint-Annakerk, een van de drie laatst overgebleven neo-byzantijnse kerken in West-Europa. Ook met de Sint-Niklaaskerk zijn we nog een tijdje bezig".

Koepel OLV-Sint-Pieters Gent Lucas 22-3-09 Voor de feestelijke inhuldiging op vrijdagavond 24 april alle registers opengetrokken. Er worden concerten verzorgd door het Ensemble La Caccia onder leiding van. Patrick Denecker en organist Leon Bierens op het Van Peteghem Orgel. Naast verschillende toespraken is er ook nog de voorstelling van de monografie “Onverklaarbare pracht van Ionisch wit en goud, een eerbetoon aan de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk”, van de hand van prof. Ronald De Meyer. De inhuldiging start om 20 uur en is toegankelijk voor het grote publiek. Men betaalt ter plekke op 24 april 12,50 euro. Men kan zo de inhuldiging met twee personen bijwonen en men krijgt men meteen ook de monografie.

Samen met vele andere historische gebouwen maakt de voormalige Sint-Pietersabdijkerk met zijn koepel deel uit van de Gentse skyline. De kerk werd gebouwd tussen 1627 en 1722 naar de plannen van architect Pieter Huyssens. De koepel is een unicum in de barok van de Zuidelijke Nederlanden: alhoewel het volledige grondvlak van de kerk een omgekeerd Grieks kruis is vormen de buitenlijnen van de zogenaamde benedenkerk een perfect vierkant. De volledige kerk kan gerust geplaatst worden tussen andere hoogtepunten van de West-Europese bouwkunst. Nu de restauratie achter de rug is heeft Gent nog andere plannen. Schepen Peeters: “De kerk moet meer aansluiten bij de Sint-Pietersabdij. Na tentoonstellingen of andere activiteiten in de abdij kunnen dan ontvangsten of recepties in de koepel van de kerk plaatsvinden. Bedoeling is om het liturgisch gedeelte op te schuiven naar achter, naar het koor toe. Van de koepel zullen we dan een ruimte maken waar publiek kan ontvangen worden. Zo kan iedereen genieten van dit prachtige gebouw."

E.H. Dirk De Backer, pastoor van de Sint-Pieterskerk: “Door de eeuwen heen was blaasmuziek erg belangrijke rol in de Sint-Pieterskerk. De graven van Vlaanderen werden hier beëdigd, waarbij ongetwijfeld prachtige blaasmuziek geklonken hebben. Toen de kerk in de 17de eeuw naar Italiaans voorbeeld opgetrokken werd bestond er ook een muzikale voorliefde voor Italiaanse componisten. Uit archiefstukken blijkt daarbij de voorname rol van blaasinstrumenten. Ook bij de feestelijke inhuldiging zal er een sterke groep blazers, bestaande uit cornetti, pommers, tromboni en dulcianen optreden”. Het gerenommeerd blazersensemble La Caccia o.l.v. Patrick Denecker en organist Leon Bierens staan garant voor een hoogstaand peil. De herontdekte verfijnde kleurnuances van de koepel wordt weerspiegeld in de veelkleurige instrumentatie van het achtstemmige blazersensemble.

Ter aanvulling speelt Leon Bierens op de verschillende orgels van de kerk composities die ontstaan zijn in de periode dat de kerk werd voltooid. Elk orgelwerk stamt uit een land dat grenst aan Vlaanderen. Sinds 1972 bespeelt Leon Bierens het prachtige Van Peteghemorgel in de Sint-Pieterskerk. In 1997 was hij medeoprichter van de Stuurgroep Van Peteghemorgel.

Wie zeker wil zijn van een plaats op inhuldiging kan 12,50 euro storten op rekening 891-5840443-83 van de Stuurgroep. Dit geeft recht op toegang voor twee personen tot het concert, deelname aan de receptie en één exemplaar van de monografie. Tel 09 225 44 37 of mail stuurgroepvanpeteghemorgel@skynet.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten