donderdag 23 april 2009

Beperkte evacuatie van 120 gezinnen uit Evergem Rieme.

img_4560Naar aanleiding van de vondst afgelopen woensdag 22 van een Amerikaanse vliegtuigbom op de terreinen van Total Belgium in Evergem, beslisten gouverneur André Denys en burgemeester Erik De Wispelaere op advies van de ontmijningsdienst van het leger tot een evacuatie van de bedrijven en de bevolking in een straal van 500 meter rond de site op zondag 26 april. Daartoe wordt de provinciale fase van de noodplanning afgekondigd. Het gaat om dezelfde problematiek als bij de evacuatie in september 2007.

De evacuatie is noodzakelijk omdat het onschadelijk maken van de bom niet manueel kon gebeuren. Het gaat om een Amerikaanse vliegtuigbom uit WO II, 500 kilo zwaar en 250 kg springstof bevattend. Het omhulsel van de bom is zwaar aangevreten. Het ontstekingsmechanisme van de bom zelf moet er uitgedraaid worden: mechanisch, met klemmen en van op afstand. Die operatie is niet zonder gevaar voor de omgeving. De ontmanteling zal plaatsvinden komende zondag 26 april.

Gouverneur Denys: “Het besluit om te evacueren is weloverwogen genomen. Evacuatie blijft een extreme maatregel die hinder met zich mee brengt voor burgers en bedrijven. Van 2006 tot nu zijn er bij de werken acht bommen gevonden. Het is nu pas voor de tweede keer dat een evacuatie nodig is. De ontmanteling gebeurt met de nodige expertise van DOVO (de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen)”.

De evacuatie gebeurt op basis van een nood- en interventieplan dat sinds 2007 geactiveerd en verfijnd werd. Het is een modelvoorbeeld voor heel Vlaanderen. De bevolking wordt geïnformeerd per brief of telefonisch door Gent Info. Op het terrein van Total worden er veiligheidsmaatregelen getroffen: sleuven worden gegraven om schokken op te vangen en een constructie van aarden dijken en watercontainers om eventuele scherven op te vangen.

Politie en hulpdiensten zorgen voor een veilige evacuatie op het terrein, samen met het Rode Kruis, vrijwilligers, Civiele Bescherming, de gemeente en de brandweer. Alle voorzieningen worden getroffen om alles in goede banen te leiden en om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen.

Dankzij het multidisciplinair Nood- en Interventieplan is de hele operatie goed voorbereid. Het wordt een operatie van 4 uur, opgedeeld in twee keer twee uur. Tussen 7 en 9 uur wordt er geëvacueerd en tussen 9 en 11 uur wordt de bom ontmanteld. Op die manier is de hinder voor de bewoners minimaal. Specifiek voor de bedrijven heeft de evacuatie plaats op zondagvoormiddag om de economische schade tot een minimum te beperken. De bedrijven worden niet stil gelegd maar draaien op minimumbezetting en zullen hun activiteiten tot een minimum beperken. De druk op de nutsleidingen in de buurt wordt zo veel mogelijk verminderd. Bij de ontmanteling zal er een kleine knal te horen zijn ten gevolge van het verwijderen van het ontstekingsmechanisme. De bom zelf wordt niet tot ontploffing gebracht. Na het onschadelijk maken wordt de bom verwijderd van het terrein. Daar is geen gevaar bij.

De bewoners van Rieme in de te ontruimen zone, zowat 120 gezinnen of 300 personen, worden verwittigd door Gent Info over de verplichte evacuatie. Voor diegenen die niet terecht kunnen bij familie, is er opvang voorzien in Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57, Evergem Doornzele. Voor diegenen die niet over eigen vervoer beschikken, is er vervoer voorzien naar diezelfde sporthal met een pendelbus. De bewoners moeten de kaart 'Ik ben weg' zichtbaar achter de venster of aan de voordeur plaatsen. Terugkeer naar de woonst is voorzien vermoedelijk om 11 uur. Alle bewoners krijgen ook nog een bewonersbrief, een folder met praktische richtlijnen en de kaart 'Ik ben weg'.

De politie zal in de zone controleren of iedereen zijn huis heeft verlaten en zal gedurende de evacuatieperiode toezien op de veiligheid van de huizen. De bewoners kunnen voor meer informatie terecht op het gemeentelijk infonummer 09 216 05 90.

De info wordt ook op de website www.evergem.be/total opgenomen. Op de website vindt men de straten en huisnummers die in de evacuatiezone liggen en de praktische richtlijnen die ook in de folder staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten