donderdag 30 april 2009

Parkeerbedrijf Gent breidt dienstverlening via e-loket gevoelig uit

Vanaf maandag 4 mei maakt de Stad Gent het de gebruikers van een bewonerskaart een stuk gemakkelijker. Schepen Christophe Peeters: “De Stad Gent streeft ernaar om administratieve procedures efficiënter te maken. De administratie moet deze procedures zo organiseren dat de burger zo weinig mogelijk inspanningen moet leveren. Zo wordt de dienstverlening via het e-loket meer afgestemd op de behoeften en noden van de bewoners. Ook het Parkeerbedrijf breidt de dienstverlening via zijn e-loket gevoelig uit”. Heel wat Gentenaars vonden al de weg naar het e-loket van het Parkeerbedrijf voor de aanvraag of verlenging van hun bewonerskaart. Gemiddeld zijn er een honderdtal aanvragen per dag. Toch waren de mogelijkheden tot op vandaag nog vrij beperkt. Maar daar komt nu verandering in.

Vanaf nu zal het Parkeerbedrijf de gratis eerste bewonerskaarten van bewoners van wie de wagen op eigen naam staat ingeschreven, automatisch toesturen. Voor de verlenging van tweede bewonerskaarten en van alle kaarten waarvan de wagen niet op eigen naam is ingeschreven, stuurt het Parkeerbedrijf naar goede gewoonte een herinneringsbrief. De gratis eerste bewonerskaarten zullen bovendien 2 jaar geldig zijn, in plaats van 1 jaar. Voor de tweede kaart krijgt de bewoner de keuze tussen een geldigheidsduur van 1 jaar (100 euro) of 2 jaar (200 euro).

Tot voor kort konden enkel bewoners van wie de wagen op eigen naam ingeschreven staat, gebruik maken van het e-loket voor de aanvraag of verlenging van hun eerste bewonerskaart. In alle andere gevallen moest een bewoner naar de kantoren van het Parkeerbedrijf gaan. Vanaf maandag 4 mei 2009 kan een bewoner via het e-loket een bewonerskaart aanvragen of verlengen, ook al rijdt hij met een bedrijfs- of leasewagen of met een auto die ingeschreven staat op een andere naam. De documenten die hij hiervoor in het verleden moest voorleggen aan het loket, kan hij nu in de nieuwe toepassing meesturen met zijn aanvraag via het e-loket. Het Parkeerbedrijf checkt de aanvraag of verlenging en stuurt de bewonerskaart op.

Ten slotte zocht het Parkeerbedrijf ook een meer klantvriendelijke werkwijze voor bewoners die tijdelijk met een vervangvoertuig rijden. Het blijft de bedoeling dat de bewoner het Parkeerbedrijf zo snel mogelijk op de hoogte brengt, maar hij hoeft niet meer langs te komen om de bewonerskaart fysiek te laten aanpassen. Via het e-loket (of via fax) bezorgt hij een verklaring van de garage of verzekering die het vervangvoertuig ter beschikking stelt en het Parkeerbedrijf zorgt voor een digitale link tussen de huidige bewonerskaart en de nummerplaat van het vervangvoertuig.

De samenwerking met Gentinfo (tel 09/210 10 10) wordt ook na de vernieuwing van het e-loket verder gezet. Wie niet zelf over een internetaansluiting beschikt, kan contact opnemen met Gentinfo. Het callcenter kan de eerste en tweede bewonerskaart in uw plaats aanvragen of verlengen via het e-loket. Dit kan echter enkel op voorwaarde dat de wagen op eigen naam ingeschreven staat. Langsgaan bij het Parkeerbedrijf in het kader van de bewonerskaart hoeft dus enkel wanneer een bewoner met een wagen rijdt die niet op zijn naam ingeschreven staat en hij niet over een internetaansluiting beschikt, wanneer hij verhuist of van nummerplaat verandert.

Het e-loket is te vinden op de website www.parkeerbedrijf.gent.be onder de rubriek E-loket en op de stedelijke website www.gent.be onder de rubriek E-loket/Bewonerskaart. Het Parkeerbedrijf op het Sint-Michielsplein is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en bijkomend op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten