donderdag 9 april 2009

Opening Kinderdagverblijf De Dolfijntjes

Dolfijntjes 14 Kinderdagverblijf De Dolfijntjes bevindt zich in de Gentse wijk Heirnis, op de hoek van de Emile Moysonlaan en de Jan Delvinlaan. Het kinderdagverblijf ligt aan de Gentse stadsring dicht bij de deelgemeenten Sint-Amandsberg, Destelbergen, Gentbrugge en in de onmiddellijke omgeving van het stadscentrum. Op woensdag 1 april vond de officiële opening plaats. Het kinderdagverblijf kan 42 kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen. In 1990 werd een klein schooltje bestaande uit 2 kleuterklasjes verbouwd tot een kinderdagverblijf, dat startte met 28 plaatsen in verschillende leefgroepen. De capaciteit breidde vlug uit en de verbouwingen volgden elkaar op: de leefgroepen werden aangepast aan de noden en er kwam een veranda bij. Om de capaciteit structureel op te trekken was een nieuwe verbouwing nodig. Binnenin werd een totale renovatie doorgevoerd naar een ontwerp van het Departement Facility Management van de Stad Gent. Ook de ramen werden vernieuwd. De totale kostprijs van het project (de bouwkundige werken, het vernieuwen van het buitenschrijnwerk, sanitair, ventilatie en elektriciteit) kwam op 465.315 euro.

Vandaag biedt het volledig gerenoveerde kinderdagverblijf plaats aan 42 kinderen van 0 tot 3 jaar in 3 leefgroepen en 7 personeelsleden. Tijdens de ingrijpende verbouwingswerken vond het kinderdagverblijf onderdak in de containers op Claragoed en in lokalen van kleuterschool De Speurneus. Om zijn pedagogische visie kracht bij te zetten, is het Kinderdagverblijf De Dolfijntjes ingestapt in het ‘ZIGZAG’-project, samen met De Rakkertjes, De Knuffelboom XL en Patjoepelke (Lokeren). Het Zigzag project is gebaseerd op de uit Italië afkomstige Reggio-Emilia benadering. Deze benadering gaat uit van een krachtig kindbeeld, waarbij documenteren een belangrijk instrument is om ouders te informeren en nauwer te betrekken bij de werking. De Pedagogische Begeleidingsdienst ondersteunt het kinderdagverblijf bij deze uitdaging.

Dolfijntjes 01 Schepen van Onderwijs Rudy Coddens verwelkomde de talrijke genodigden, onder wie schepen Christophe Peeters en schepen Fatma Pehlivan. Een studie toont aan dat ondanks de vele inspanningen van de stad Gent er grote nood is aan kinderopvangplaatsen. De wijken Dampoort en Oud Gentbrugge hebben daarbij de meeste nood aan extra opvangplaatsen. Met de Barcelonanorm in het achterhoofd voldoen deze wijken zeker niet aan deze norm. De stad Gent probeert door het optimaliseren van beschikbare ruimtes toch nieuwe opvangplaatsen te creëren. Ook andere besturen en een aantal VZW’s dragen hun steentje bij om dit tekort in te halen. Schepen Coddens: “Om het tekort aan kinderopvang in deze omgeving weg te werken is er het project Malmar in het Bygaerdenpark aan de Forelstraat met 28 plaatsen, dat moet klaar zijn tegen 2012. En vlakbij in Sint-Amandsberg is er het project Nachtegaaltje dat tegen 2011 plaats biedt aan 42 kinderen”.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een groep senioren uit het met woon- en zorgcentrum Het Heiveld. De senioren hadden het er duidelijk naar hun zin. Het kinderdagverblijf krijgt voor het project
gedeelde werelden’ steun van de Koning Boudewijnstichting. Daarbij worden de kindjes van het kinderdagverblijf met ouderen die in het rusthuis verblijven in contact gebracht. De kinderen brengen regelmatig een bezoek aan Het Heiveld, waar zij met de ouderen spelletjes doen, liedjes zingen, verjaardagen vieren en dergelijke. Dat doorbreekt de routine, en het isolement waarin veel ouderen verkeren, het mobiliseert hun verzorgende vermogens en stimuleert hun alertheid. Omgekeerd heeft de aandacht van de ouderen een rustgevend effect op de kinderen; contact met verschillende leeftijdsgroepen en verschillende milieus is ook goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Geen enkel kind wordt daarbij tot een bezoek gedwongen, geen oudere tot het ontvangen van bezoek. De ouders kunnen, als ze willen, meegaan; zo krijgen ze een beter beeld van het rusthuis. Wie kinderopvang zoekt in Gent kan terecht bij het centraal inschrijvingspunt Tinkerbel .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten