zaterdag 18 april 2009

Gent helpt de gierzwaluw

Nestkastjes 08De laatste vijftig jaar heeft de gierzwaluw het erg moeilijk door het verdwijnen van broedplaatsen en het gebruik van insecticiden. Natuurpunt Gent, het Gents MilieuFront en de Stad Gent bundelen nu de krachten om de vogels een duwtje in de rug te geven. Het project bestaat uit het informeren, het inventariseren van broedplaatsen en het ophangen van nestkasten voor de gierzwaluw. De gierzwaluw heeft zijn hoofdverblijfplaats in Afrika. Voor het broeden en het grootbrengen van zijn jongen trekt hij naar Europa. Zo is hij van mei tot juli ook in grote aantallen in Gent te vinden. Hij broedt in de spleten, gaten en uitsteeksels van gebouwen. Een broedkolonie bestaat uit meerdere koppels gierzwaluwen. De gierzwaluw is gemakkelijk te herkennen aan zijn lange sikkelvormige vleugels en gevorkte staart. Het is een luidruchtige vogel die een hoog krijsend geluid maakt.

Gent telde tot voor kort een duizendtal gierzwaluwen, maar dat aantal loopt sterk terug. Gierzwaluwen zoeken namelijk vaak oudere gebouwen met talrijke spleten en gaten op. Maar aangezien ze sterk gehecht zijn aan hun oude broedlocatie veroorzaken renovaties vaak het verdwijnen van de hele kolonie. Een tweede bedreiging voor de gierzwaluw is het verdwijnen van zijn voedselbron. Het dieet van de gierzwaluw bestaat uit insecten. Als de vogel met jongen zit, vangt hij tot 20.000 insecten per dag. Vaak maakt hij een ommetje van honderden kilometer op zoek naar voedsel. Nu gaat het aantal insecten sterk achteruit door het gebruik van insecticiden en overbemesting. Ook de versnippering van het landschap en het verdwijnen van hagen, houtkanten en poelen zorgen voor minder insecten.

Om Gentenaren te informeren en sensibiliseren vinden verschillende acties plaats. Zo kunnen Gentenaren met de folder ‘Sociale huisvesting voor de gierzwaluw’ en de website www.gierzwaluw.org kennis maken met de gierzwaluw. Tot en met zondag 14 juni 2009 is er ook een tentoonstelling in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. In de Gentse Feesten organiseert Natuurpunt Gent een wandeling in het teken van de gierzwaluw. Vanaf juni 2009 vinden milieubewuste architecten nuttige tips voor het gierzwaluwvriendelijk bouwen en verbouwen op de website www.bouwwijzer.be van het Gents Milieufront.

Gentenaars kunnen meehelpen aan de bescherming van de gierzwaluw. Dit kan door geen insecticiden meer te gebruiken. Men kan plaatsen waar de gierzwaluwen te zien zijn melden. Dat kan op het mailadres gierzwaluw@natuurpuntgent.be of telefonisch bij Natuurpunt Gent op het nummer 09/227 22 94. Men kan een gratis nestkast te laten ophangen aan zijn gevel. Natuurpunt Gent gaat na of de locatie geschikt is. Wie een woning renoveert waar gierzwaluwen broeden, wordt gevraagd om eerst contact op te nemen met Natuurpunt Gent of de website www.bouwwijzer.be van het Gents Milieufront te raadplegen.

Op locaties die interessant kunnen zijn voor gierzwaluwen, worden nestkasten opgehangen. Eigenaars van een woning kunnen zich opgeven voor een gratis nestkast. Natuurpunt Gent gaat de geschiktheid van de locatie na en levert de nestkasten. De Groendienst van de Stad Gent hangt ze op aan de woningen. Schepen Tom Balthazar gaf het goede voorbeeld, samen met Natuurpunt Gent ging hij op zoek naar een geschikte locatie. Die werd gevonden aan de gevel van de het Stadsarchief, de Zwarte Doos, te Gentbrugge. Nog te vermelden is de gierzwaluwwandeling van Natuurpunt Gent. Deze gratis wandeling vindt plaats op zaterdag 25 juli 2009 om 10 uur aan de ingang van de Sint-Baafskathedraal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten