vrijdag 27 februari 2009

Dirk Verhofstadt in lezingenreeks over Europa, verlichting en globalisering

De Gentse Integratiedienst en Intercultureel Centrum De Centrale organiseren samen een reeks van vijf lezingen. Vijf centrale gasten gaan op zoek naar een antwoord op de vraag Quo vadis Europa? (Waar ga je heen Europa). Op maandag 9 maart 2009 om 20 uur is Dirk Verhofstadt, kernlid van de denktank Liberales, in de centrale te gast. De gasten worden vooraf geprikkeld, uitgedaagd. De organisatoren schotelden hen allen eenzelfde discussietekst voor. Kernidee ervan is dat de verlichting een nog steeds lopend project is waarbij het individu zich emancipeert uit het collectief. En uitgerekend dit zou mee de Europese identiteit vorm gegeven hebben én een grote aantrekkingskracht op potentiële migranten uitoefenen.

Per lezing reageren telkens twee respondenten op de uiteenzetting van de gastspreker en dagen hem of haar uit met vragen en opmerkingen. Afsluitend kan ook het publiek zijn zegje doen. Onderzoekster Meryem Kanmaz praat alles aan elkaar. Na Tariq Ramadan en Naema Tahir komt als derde spreker Dirk Verhofstadt, kernlid van de denktank Liberales, aan het woord. De spreker buigt zich onder meer over de vraag of de waarden die ontsproten zijn uit de emancipatiebeweging, die de Verlichting is, universeel of enkel lokaal westers zijn?

Verhofstadt stelt zich in zijn voorlaatste boek ‘De derde feministische golf’ vragen bij de antwoorden die de multiculturalisten en hun tegenstanders op deze vraag geven. Tegenover het cultuurrelativisme van de enen en het monoculturalisme van de anderen, stelt hij een derde weg voor: het kosmopolitische humanisme. Respondenten Naima Charkaoui (coördinator Minderhedenforum) en Sarah Bracke (sociologe, KULeuven), krijgen de kans om weerwerk te bieden.

Praktisch: maandag 9 maart, 20 uur in De Centrale, Kraankinderstraat 2, Gent. Op maandag 20 april en op maandag 18 mei nemen respectievelijk Mark Elchardus (Vrije Universiteit Brussel) en Sami Zemni (Universiteit Gent) de afleveringen vier en vijf van deze reeks voor hun rekening. Gratis toegang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten