woensdag 18 februari 2009

Met weinig geld (over)leven in Gent.

In 2005 lanceerde Project Budget van Samenlevingsopbouw Gent het boekje: “Met weinig geld (over)leven in Gent”. Het adresboek werd door projectgroep Budget, een tiental mensen met budgetmoeilijkheden ontworpen. Zij bepaalde de vorm en inhoud. Het was volgens hen één van de oplossingen om mensen op een toegankelijke manier wegwijs en zelfredzaam te maken in het kluwen van hulp- en dienstverlening in Gent. Hoewel het boek door veel mensen gebruikt wordt, bleef de vraag naar toegankelijke informatie rond hulp- en dienstverlening in Gent groot. Het werd hoog tijd om de gegevens aan te passen, de vorm en tekeningen op te frissen en terug 5.000 exemplaren te laten drukken. Ondertussen is ook de site www.metweiniggeld.be gelanceerd, zo hoopt men meer dan 5.000 mensen bereiken.

Het nieuwe boekje werd in aanwezigheid van schepen Tom Balthazar voorgesteld in de Gentse Pacificatiezaal. Jacqueline en Inge werkten mee aan de samenstelling van het boekje en vertelden als ervaringsdeskundigen hun verhaal. Hoe armoede kwetst en diepe littekens nalaat, hoe je er onderdoor gaat en weer bovenop komt. Maar je leert hoe je ondanks een laag inkomen en hoge kosten jezelf kan beredderen. Daarvoor is dit boekje een belangrijk hulpmiddel. Opbouwwerkster Stephanie Staïsese: “Mensen hebben niet altijd de juiste informatie om goede beslissingen te nemen en zelf de nodige stappen te zetten. Toen we in 2005 de eerste editie op 5.000 exemplaren verspreidden was die in nog geen twee weken tijd verdeeld”. Het boekje is heel duidelijk en erg handig: in een oogopslag zie je onder de verschillende thema’s wie je kan helpen. Basishulp, Onthaal, Kleding, Eten, Wonen, Gezondheid, Geld, Ontmoeting, Werk, Leren, Vervoer, Kinderen en Jongeren en Vrije Tijd zijn de belangrijkste thema’s.

Kris Dom: “De economische crisis treft kwetsbare groepen harder, waardoor het moeilijker wordt om te overleven. En als er problemen opduiken reageren ze vaak te laat of verkeerd. De bestaande communicatie is niet afgesteld op de kwetsbare groepen”. Er zijn natuurlijk stappen in de goede richting. Zo is er Gentinfo, de 1700 lijn en werden folders ‘hertaald’ door de emancipatorische werking van het OCMW Gent. Bovendien zijn er permanenties van stedelijke diensten en het OCMW in alle wijken. Kris Dam: “Dat is juist, maar deze initiatieven zijn niet door iedereen gekend. Met dit boekje brengen we deze informatie op een verstaanbare manier bekend. Maar het is ook een basis om met alle betrokkenen aan tafel te gaan zitten en na te denken over laagdrempelige informatieverstrekking”.

Stephanie: “Het boekje wordt verspreid via de verenigingen waar armen samen komen en het woord nemen. Het is daar dat de vraag naar informatie het luidst klinkt. Maar natuurlijk draait het ook rond centen. Samenlevingsopbouw Gent werkt onder meer met middelen die we ontvingen via de armoedeprijs van de ARCO groep. Afhankelijk van de beschikbare middelen zal het nog een aantal jaren duren vooraleer we een nieuwe editie klaar hebben”. Daarom is er ook de website: die kan steeds aangepast worden en de pagina’s kunnen steeds afgedrukt worden. Momenteel staan er een 130 tal organisaties vermeld in de gids, maar jaarlijks worden die gecontacteerd voor een grootschalige update. Link: www.metweiniggeld.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten