donderdag 26 februari 2009

Opleiding Flash-over voor brandweer

Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, investeert in 2009 meer dan 900.000 euro in twee speciale opleidingen voor de brandweer. Het gaat om de opleidingen Vuur- en hittegewenning en Flash-over. Flash-over is een gevaarlijk fenomeen, waarbij een lokaal plots volledig in vuur komt te staan. Zonder een gedegen opleiding, brengt het levens in gevaar. In augustus vorig jaar heeft een flash-over nog geleid de dood van twee Brusselse brandweerlieden. De interventieteams worden steeds vaker geconfronteerd met het fenomeen, door de evolutie van de bouwmaterialen en een voortdurende optimalisering van isolatie.

Minister Guido De Padt: “Er staat geen prijs op het leven van een mens. En dus moet, voor de veiligheid van ons brandweerpersoneel, ge├»nvesteerd worden in kwaliteitsopleidingen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de werkelijkheid”. Door de opleidingen moeten brandweerlieden in staat zijn snel de eerste tekenen van een flash-over te identificeren zodat ze op een passende manier kunnen handelen. De FOD Binnenlandse Zaken maakt sinds 2007 kredieten vrij voor de organisatie van de praktijkopleidingen. De gemeenten kunnen het personeel van hun brandweerdienst inschrijven voor deze opleidingen die georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra. Na het succes van de afgelopen twee jaren, heeft de Minister besloten deze opleidingen opnieuw aan te bieden in 2009.

De opleiding Vuur- en hittegewenning staat open voor 948 Nederlandstalige en 596 Franstalige brandweerlieden. Ze zal georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg. Deze opleiding leert de deelnemers de effecten van de warmte op het menselijk lichaam kennen, leert hen het temperatuurniveau van een omgeving te herkennen door de effecten op de meest voorkomende materialen te observeren en leert hen hoe te reageren in een noodsituatie tengevolge van een temperatuursstijging.

De opleiding Flash-over wordt aangeboden aan 1.032 Nederlandstalige en 542 Franstalige brandweerlieden. Ze zal georganiseerd worden in de provinciale opleidingscentra van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg. Deze opleiding is gewijd aan de kennismaking met het fenomeen flash-over en de nodige kennis om het te herkennen, om te voorkomen dat het zich voordoet en om zich te beschermen wanneer het niet meer vermeden kan worden. De FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Veiligheid neemt alle kosten van deze opleidingen op zich, uitgezonderd het loon en de verplaatsingskosten van de brandweerlieden die eraan deelnemen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten