dinsdag 24 februari 2009

Gouverneur Denys organiseert Staten Generaal Ruimtelijke Ordening.

Afgelopen week organiseerde het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de derde keer een Staten-Generaal, deze keer over ruimtelijke ordening. Met een Staten-Generaal wil gouverneur Denys een breed maatschappelijk draagvlak creĆ«ren rond belangrijke Oost-Vlaamse dossiers. Het is bovendien een strategie om bepaalde dossiers hoog op de agenda te plaatsen. In 2005 kwamen de ‘Missing Links’ in het Oost-Vlaamse wegennet aan bod. In 2007 kwam het Masterplan rond Oost-Vlaamse Verkeersnetwerken aan bod. Het afgelopen jaar bleek dat Ruimtelijke Ordening sterk in de kijker liep. Gouverneur Denys: “Ruimte is eindig en erg schaars, vooral in onze provincie. Een aantal maatregelen dringen zich op”.

De belangrijkste thema’s zijn: kwalitatief wonen, streekeconomie, infrastructuur, natuur en landschap, landbouw en werkbare processen. In het verleden werden een aantal knelpunten uitgewerkt, zoals in de ruimtelijke structuurplannen. Die worden voor een periode van vijf jaar goedgekeurd. Tijd dus om die plannen te herzien en suggesties te doen naar de toekomst. Zo een Staten-Generaal neemt geen beslissingen maar doet een aantal aanbevelingen. Belangrijk is wel dat alle Oost-Vlaamse beleidsverantwoordelijken zich achter dezelfde visie scharen en men eensgezind aan oplossingen werkt. Gouverneur Denys: “Inzake ruimtelijke ordening zijn de taakstellingen die opgedrongen worden vanuit de centrale overheid niet altijd even logisch. Een bottom up aanpak is de beste waarborg voor verzoening van een bredere visie met haalbare werkelijkheid”.

In Oost-Vlaanderen is er veel vraag naar kwalitatief en betaalbaar wonen, met ruimte voor verkeersleefbaarheid, recreatie en jeugdcentra. De economie heeft nood aan flexibele inplanting van lokale bedrijventerreinen. Grootschalige kleinhandel en ambachtelijke bedrijven hebben nood aan meer ruimte en er is vraag naar multifunctionele bedrijventerreinen voor ondernemingen die niet in een woongebied thuis horen. Nieuw is de ontwikkeling van kantoren in stationsomgevingen. De zoektocht naar alternatieve energie bracht ook de windmarkt in volle expansie. Oost-Vlaanderen ging daarom op zoek naar geschikte locaties en stelde een windplan op. Dat biedt gemeenten, burgers en bedrijven een houvast bij hun zoektocht naar een geschikte locatie. De provincie heeft ook aandacht voor natuur en landschap. Het aanwezige groen is zwaar versnipperd en de open ruimte heeft zwaar te lijden onder de verstedelijking. Ook hier werden een hele reeks maatregelen voorgesteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten