maandag 9 februari 2009

Sensibiliseringscampagne: Steamers hebben hulp nodig

Steaming01 In de Gentse VIP school aan de Martelaarslaan werd afgelopen maandag het startschot gegeven van de campagne ‘Steamers hebben hulp nodig’. Steaming is een vorm van afpersing waarbij een groep daders geld of iets anders afneemt van het slachtoffer. Er wordt gedreigd met geweld of er wordt effectief geweld gebruikt. Steaming heeft een grote impact op het slachtoffer. Sandra Rottiers, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid: “ Slachtoffers schamen zich voor wat er gebeurt en zijn bang voor wraak en represailles. Ze vertellen het verhaal dan ook niet zomaar aan iemand uit hun omgeving of aan de politie. Nochtans is dit essentieel om steaming zo snel mogelijk een halt toe te roepen”. De campagne ‘Steamers hebben hulp nodig’ wil slachtoffers van steaming motiveren om hun verhaal aan iemand te vertellen. Het is bovendien de bedoeling om steaming bespreekbaar te maken.

De campagne is gebaseerd op een onderzoek bij bijna driehonderd jongeren uit ASO, TSO en BSO in de secundaire scholen in Gent. De uiteindelijke campagne werd getoetst en op groot enthousiasme onthaald. ‘Steamers hebben hulp nodig’ maakt gebruik van omgekeerde humor. In plaats van te focussen op de slachtoffers, wordt de focus op de daders van steaming gelegd. De campagne toont hoe je best kan steamen. Coördinator Kim Geenens: “Het project werd opgestart na een oproep van de Koning Boudewijnstichting en is gebaseerd op signalen die we kregen van de jongeren. De affiche toont duidelijk wat steaming is en welke zinnen je ervoor kan gebruiken. Er wordt ook een flyer verdeeld in de scholen met scheldwoorden die je kan gebruiken om zo goed mogelijk te steamen. Teasermateriaal dat uitgehangen wordt in de scholen moet de aandacht vestigen op de campagne en maakt op deze manier het probleem bespreekbaar.

Steaming06 Naast het materiaal dat verdeeld wordt in de scholen, werd op maandag 9 februari ook de website http://www.steamershebbenhulpnodig.be gelanceerd. Jongeren kunnen hier een vaardigheidskwis in het steamen oplossen en een steamersdiploma behalen. Naast deze ludieke zaken vinden jongeren er ook de nodige informatie over steaming en waar ze terecht kunnen indien ze gesteamd zijn. Leerkracht Dirk Van der Steen besprak het onderwerp tijdens de les moraal met de leerlingen van 4VV2. Die vonden de website de max en eenmaal ze wisten wat steaming was kwamen de verhalen naar boven. De vraag was ook: hoe herken je een steamer wat doe je er tegen. Sociale netwerksites zoals Netlog en Facebook kwamen ter sprake: wat zet je best niet op je profiel en wat doe je als iemand je via internet onheus bejegent.

Schepen Rudy Coddens: “Professionelen spelen een centrale rol: het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van de problematiek en steaming in een vroeg stadium herkennen. Om deze reden organiseerde Lokale Preventie en Veiligheid eind 2007 samen met het project Verbondenheid reeds een vorming voor professionelen. Ook leerkrachten spelen een centrale rol. Zij komen immers dagelijks in contact met jongeren. Om leerkrachten hierbij zo goed mogelijk te helpen, wordt in het kader van deze campagne een lessenpakket ontwikkeld. Vanaf maandag 9 februari kunnen leerkrachten dit pakket downloaden via de website www.steamershebbenhulpnodig.be”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten